Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ · PDF file daarover adviseren . 5 • Vanuit...

Click here to load reader

 • date post

  02-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ · PDF file daarover adviseren . 5 • Vanuit...

 • 1 1

  18 maart 2014 1

  Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ

 • 2

  Utrechts model Zorg voor Jeugd

  •  Een sterke samenleving:

  • Gewoon Opvoeden

  •  Steun waar nodig:

  • Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams jeugd en gezin

  •  Speciaal waar het moet:

  • Aanvullende zorg

 • 3

  Een sterke samenleving: gewoon opvoeden

  •  Een positief opvoedingsklimaat: mensen kijken naar elkaar om en nemen hun verantwoordelijkheid •  Versterken van de pedagogische civil society

  •  Positieve en eenduidige pedagogische aanpak > vreedzaam

  •  Rol gemeente gericht op ondersteunen van het zelforganiserend vermogen

  •  Een sterke samenleving vraagt hoogwaardige voorzieningen voor ouders en kinderen •  Opvang, voorscholen en het (passend) onderwijs

  •  Kinder sociaalmakelaars en jongerenwerk

  •  Sportverenigingen en vrije tijdsbesteding

  •  De Centra voor Jeugd en Gezin en de jeugdgezondheidszorg

 • 4

  
 
 Jeugdgezondheidszorg op hoofdlijnen

  •  Bewaken, beschermen, bevorderen en monitoren van de gezondheid van de 68.000 Utrechtse kinderen •  Het doel is dat zij gezond, blij en veilig opgroeien

  •  Preventie: individueel én voor de samenleving als geheel •  Voorkomen dat een probleem ontstaat: vaccineren

  •  Tijdig signaleren dat iets een probleem kan worden: lui oog

  •  Voorkomen dat bestaand probleem groter wordt: ziekteverzuim op VO

  •  Verkrijgen van inzicht in de volksgezondheid van de jeugd en daarover adviseren

 • 5

  •  Vanuit wettelijke taak (Wet Publieke Gezondheid)

  •  Laagdrempelig, echt voor iedereen, vrijwillig

  •  Ca. 95% ouders/kinderen maakt er gebruik van

  •  Gratis voor ouders, kinderen en partners

  •  Financiering uit gemeentefonds

  •  Iedere € in JGZ levert € 11 maatschappelijk rendement op

 • 6

  Hoe doet JGZ dat nu?

  •  JGZ ziet nagenoeg alle gezinnen: we bezoeken bijv. alle pasgeboren kinderen twee keer thuis

  •  Vast aanbod - landelijk basistakenpakket

  •  Focus op 0-6 jarigen

  •  Streeft naar ontproblematiseren en versterken zelfvertrouwen ouders

  •  In nauwe samenwerking met partners in de wijk, w.o. de Buurtteams, (passend) onderwijs, huisartsen en maatschappelijk werk, volgt de JGZ de ontwikkeling van de jeugd

 • 7

  Wat zijn de ontwikkelingen?

  -  Nieuw basispakket JGZ geeft ruimte voor lokale invulling

  -  Vraaggerichtere JGZ

  -  Versterken verbinding met de wijk w.o. Buurtteams Jeugd en Gezin en Sociaal

  -  Versterken samenwerking met onderwijs

  -  Uitbouwen digitale dienstverlening en informatievoorziening (CJG site, Twitteren, e-consult)

  •  Versterken en moderniseren preventieve en signalerende rol JGZ

  •  Opdracht Kadernota: opvoedondersteuning wordt integraal onderdeel JGZ

 • 8

  Uitgangspunten modernisering JGZ •  We zijn er voor iedereen •  Laagdrempelig •  Korte lijnen en intensieve samenwerking met netwerkpartners (waaronder

  kraamzorg, school, buurtteams, huisartsen) •  Wijkgericht (samen)werken – naar buiten gericht •  Maatwerk per wijk en gezin; minder als dat kan, meer als het moet •  Bijdrage aan versterken Pedagogische Civil Society •  Vraaggericht werken: vraag en

  eigen kracht van ouders centraal •  Normaliseren – ontproblematiseren •  Ouders steun in de rug voor bieden •  Inzet sociaal netwerk •  Meer groepsgericht •  Bevorderen onderlinge uitwisseling ouders •  Flexibel/wendbaar/initiatiefrijk

 • 9

  Uitgangspunten opvoedondersteuning binnen JGZ

  •  Dezelfde als voor modernisering JGZ plus:

  •  Oog en oor voor mogelijke opvoedvragen binnen ieder contact met ouders

  •  Wel vraaggericht, maar niet bij iedere vraag een nieuw wiel uitvinden –> voorbereid zijn op de vragen

  •  Ook hier inschakelen buurtteams als dat nodig is en inzet afgestemd op het gezin, de vraag en de wijk

  •  Doel •  Risico op ernstige opvoedproblemen verkleinen en inzet

  zwaardere vormen van zorg voorkomen (preventie)

  •  Tijdlijn •  Start pilots voorjaar 2014

  • Opvoedondersteuning geïntegreerd in JGZ per 1 januari 2015

 • 10

  Aanpak modernisering en integratie opvoedondersteuning

  •  Potloodschetsen opgesteld door groepen medewerkers •  Interne toetsing: aansluiting visie JGZ en overige penschetsen,

  werkbaarheid •  Externe uitwisseling en afstemming: MO en netwerkpartners

  Gewoon Opvoeden •  Vertaalslag naar werkzaamheden, taken, budget •  Opstellen flexibele productenwaaier •  Bepalen randvoorwaarden (tijd, scholing, aanpassing

  werkprocessen, toolkit opvoedadviezen) •  Alvast ervaring opdoen in pilots – bijstellen •  Scholing •  Implementatie en borging

 • 11

  Voorbeelden van nieuwe inzet JGZ

  •  E-mail op verjaardag kind met info aan ouders over te verwachten ontwikkelingen, mijlpalen en aandachtspunten

  •  Prenataal huisbezoek op indicatie verloskundige •  Inloop- en en telefonische spreekuren •  Aansluiten bij overleg leerkrachten/mentoren •  Preventieve programma's voor speciale doelgroepen: bijv.

  moeders die het mentaal zwaar hebben na de bevalling of ouders van pubers

  •  Ingaan op vragen van oudergroepen: informatie-uitwisseling over bijv. slapen, eten, grenzen stellen, zindelijkheid, verzuim, echtscheiding, overgewicht, ontwikkelingsfasen van kinderen

  •  Groepsconsulten

 • 12

  Voorbeeld van een pilot

  Groepsconsult in Geuzeveste

 • 13

  Centering pregnancy Doula

 • 14

  Pilot Groepsconsult Geuzenveste • Meedenk moeders • Evaluatie/enquête • Centering pregnancy groep 4-5 maanden baby’s • Kennismakingsbijeenkomst 3 weken baby’s

 • 15

  Groepjes workshop 1

  Vragen:

  -> Wat zijn de voor- en nadelen van groepsbijeenkomsten/-consulten in de JGZ?

  -> Zijn groepsconsulten voor alle ouders geschikt?

  -> Kunnen groepsconsulten 1 op 1 consulten totaal vervangen?

 • 16

  Groepje workshop 2

  •  Terugblik workshop ronde 1 en mogelijk aanvullende vragen:

  •  -> hoe kun je de nadelen ondervangen?

  •  -> hoe kun je bepaalde groepen ouders enthousiasmeren?

  •  -> ….

 • 17

  Plenaire terugkoppeling