bij het Eindconcert, 6 juni 2012 - Oranje Fonds 2019-12-16آ  Entree ABBA Medley door Kinderen...

bij het Eindconcert, 6 juni 2012 - Oranje Fonds 2019-12-16آ  Entree ABBA Medley door Kinderen Maken
bij het Eindconcert, 6 juni 2012 - Oranje Fonds 2019-12-16آ  Entree ABBA Medley door Kinderen Maken
bij het Eindconcert, 6 juni 2012 - Oranje Fonds 2019-12-16آ  Entree ABBA Medley door Kinderen Maken
bij het Eindconcert, 6 juni 2012 - Oranje Fonds 2019-12-16آ  Entree ABBA Medley door Kinderen Maken
download bij het Eindconcert, 6 juni 2012 - Oranje Fonds 2019-12-16آ  Entree ABBA Medley door Kinderen Maken

of 4

 • date post

  27-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of bij het Eindconcert, 6 juni 2012 - Oranje Fonds 2019-12-16آ  Entree ABBA Medley door Kinderen...

 • Welkom bij het Eindconcert, 6 juni 2012

 • 2 Kinderen maken muziek

  een geniet. En vooral dat we niet uit het oog verliezen dat dit concert het slot is van een uniek programma waarin meer dan 4.000 kinderen een instrument leerden spelen. Niet individueel, maar in groepjes en met hulp van ouders en vrijwilligers. Daar zijn we als Oranje Fonds en Fonds voor Cultuur­ participatie best trots op, dat dat gelukt is. Zonder hulp van het Prins Bernhard Cultuur­ fonds, het Skanfonds en alle particuliere gift­ gevers was dat niet gelukt. Veel dank! Voor nu wensen we iedereen veel plezier toe. Laat de muziek beginnen!

  Uit het hele land kwamen de bussen aangere­ den. Duizenden muziekinstrumenten lagen in het bagagerek. De melodieën werden voor de laatste keer geoefend. Op het par­ keerterrein was het een drukte van jewelste, iedereen kreeg een bandje om en wat te drinken. En nu is het dan zover. Iedereen is aangekomen in de Heineken Music Hall voor het eindconcert van Kinderen Maken Muziek. We zijn blij om jullie te verwelkomen. Zo’n groot concert is nog niet eerder vertoond. Het wordt vast heel leuk maar toch is het ook voor ons spannend! We hopen dat ieder­

  R.C van der Giessen directeur Oranje Fonds

  Licht uit, spot aan: MUZIEK

  Op 17 mei 2011 vierde Prinses Máxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds, haar veertigste verjaardag. Bij die gelegenheid kondigde ze Kinderen Maken Muziek aan. In haar speech zei zij hierover: “Een programma met als doel dat zo veel mogelijk kinderen in Nederland in aanraking kunnen komen met een muziekinstrument en samen muziek kunnen maken. […] Het belang hiervan heb ik zelf gemerkt. Ik heb veel bezoeken gebracht aan initiatieven waar kinderen muziek maken, dansen of zingen. En iedere keer werd ik getroffen door het plezier dat kinderen daaraan beleven, maar ook de intensiteit en

  concentratie waarmee ze muziek maken. […] Maar muziek gaat verder dan alleen lol en ple­ zier. Uit onderzoek blijkt, dat muziek maken kinderen ook heel veel andere dingen leert. Het stimuleert de verbeeldingskracht en het vermogen zich in anderen te verplaatsen. Het leert kinderen te denken in symbolen en heel goed te luisteren. Samen met anderen spelen leert ze om rekening te houden met anderen en te weten wanneer je een ander de ruimte moet geven. Samen muziek maken heeft een waarde voor de ontwikkeling van creativiteit en emotionele intelligentie van kinderen die we niet snel kunnen overschatten.”

  Succesvolle start Fonds voor Cultuurparticipatie en het Oranje Fonds zetten er samen de schouders onder. We nodigden organisaties om plannen te maken waarbij enerzijds kinderen groepsge­ wijs een instrument leren spelen en waar bij tegelijkertijd veel ruimte is voor samen wer­ ken en voor de inzet van ouders en vrijwilli­ gers. Uit de ruim 160 inzendingen kozen we er 31. Zowel qua windstreek als qua muziekstijl is alles vertegenwoordigd. Overal bruist het! Het aantal kinderen dat we in totaal bereik­ ten, oversteeg onze stoutste verwachtingen, meer dan 4.000.

  Er was eens… De wens dat alle kinderen een instrument leren spelen!

  J.J. Knol directeur Fonds voor Cultuur­ participatie

 • i Kinderen Maken Muziek Volg de belevenissen van de kinderen op > kinderen makenmuziek.nl > facebook.com/kinderenmakenmuziek

  Kinderen maken muziek 3

  Programma En dit zijn de uitvoerende artiesten De muziek wordt gespeeld en gezongen door alle 30 aanwezige deelnemende organisaties. Naast de drie bovengenoemden zijn dat: Instrument Talent, Aslan Muziekcentrum uit Amsterdam | Amsterdams Electric Educatie Project, Stichting Output uit Amsterdam | Spelen in de Wijk, De Muziekschool Twente uit Almelo | De Muziekkaravaan, Stichting Kunstcentrum de Kunstlinie uit Almere | Kinderen ontdekken Muziek, Scholen in de Kunst uit Amersfoort | Stichting Output uit Amsterdam | Reis over Zeven Zeeën, Stichting Kamperlinie uit Austerlitz | Muziek@Home, Stichting Dreamweb uit Beek – Ubbergen | Blazing, C.M.V. Oranje Bolsward uit Bolsward | Triple B – Borne Blaast Basic, De Muziekschool van Borne uit Borne | Kickstart, Stichting SCW Burgum uit Burgum | Bosch Leerorkest, Stichting De Muzerije uit Den Bosch | The Residents, Stichting Residentie Orkest te Den Haag | Muziek is Klasse, De Nieuwe Muziekschool te Druten | Kinderen in Eerbeek Maken Muziek, Muziekvereniging Eendracht te Eerbeek | Samen Muziek Maken, Suryoye Platform Overijssel te Enschede | POP in de school, Ateliers Majeur te Heerenveen | Klasse!, Cool Kunst en cultuur te Heerhugowaard | Leerorkest Haarlemmermeer, Pier K te Hoofddorp | Kinderen maken muziek… in Oosterhout, H19 Centrum voor Kunsten te Oosterhout | Kinderen; daar zit muziek in, Stichting Scala te Oosterwolde | Samen muziek maken is vet cool, Oud­Vossemers’ Muziek­ vereniging uit Oud Vossemeer | Koempoelan gaat Crescendo, Muziekschool Waterland te Purmerend | Muziek BOX(tel), MiK Kunsteducatie te Schijndel | Muziek in de Wijk, Stichting Kunstkasteel Zuilen te Utrecht | Muziek is de basis, Harmonie Orkest Vleuten te Vleuten | Dorpsgevoel, FluXus centrum voor de Kunsten te Zaandam | Leve de Muziek!, Travers Welzijn te Zwolle.

  Vanwege de fysieke en mentale beperkingen van de deelnemende kinderen van Kunstcentrum De Muzerie te Zwolle, zullen zij niet deelnemen aan het eindconcert. Wel treden de kinderen speciaal op voor Prinses Máxima. Tijdens het concert worden de kinderen ondersteund door ruim 100 leerlingen van het Leerorkest te Amsterdam.

  15.00-15.15 uur Drie korte optredens Entree ABBA Medley door Kinderen Maken

  Muziek in Overijssel, Stichting Weims Foyer Samba Reggae en Samba Batacada

  door XXL Band, CultuurPAD Beatbox Variatie op Imagine, door The Big­Band

  project, Stichting de Zuivelfabriek

  15.15-15.50 uur Eva’s reis naar muziek De wereldpremière van een speciaal voor dit concert gecom poneerd verhalend muziekstuk over de zoektocht van prinses Eva naar een bijzonder geluid. Het voert haar langs allerlei spannende evenementen maar uiteindelijk vindt ze heel dicht bij huis de mooiste muziek…

  muziek Dirk Kokx dirigent Wouter Hakhoff verhaal Patries den Breejen illustraties Bouwien Pool presentatie Pepijn Gunneweg verteller Sara Kroos

 • 4 Kinderen maken muziek

  Eén man willen we in het bijzonder bedanken: Marco de Souza, directeur Leerorkest Amsterdam. Als informeel geestelijk vader van dit project, is hij gedurende het hele traject zeer betrokken gebleven. Over het hele project zegt hij:

  “Het begon een jaar geleden met een prinses die door de glim- mende oogjes van musicerende kinderen zag hoeveel muziek voor hun leven kan betekenen… Duizenden kinderen, honder- den docenten, ontelbare vrijwilligers werden verbonden door de warme en geïnspireerde familie die het Oranje Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie zijn. Er was ruimte voor ieder- een om mee te doen en mee te denken, en voor ons was het een enorme eer en plezier te mogen mee werken aan dit prach- tige initiatief: De droom van een wereld waar muziekeducatie voor ieder kind bereikbaar wordt.”

  Help mee aan een vervolg U begrijpt: graag willen we door met dit unieke programma! Zowel het Oranje Fonds als het Fonds voorCultuurparticipatie hebben er geld voor opzij gezet. Ook zegden het Prins Bernhard Cultuur Fonds en van het Skanfonds opnieuw geld toe. Maar dat is niet genoeg. Helpt u mee? Misschien dat u met de school, vereniging of bedrijf een inzamelingsactie kunt houden. Of wellicht wilt u zelf bijdra­ gen. Graag!

  Maak een bijdrage over op giro 888 444 t.n.v. Oranje Fonds en ver­ meld Kinderen Maken Muziek. Uw gift komt voor 100% ten goede aan dit unieke muziek programma. Veel dank vast!

  DANK!

  Kinderen Maken Muziek is een programma van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Oranje Fonds. Zonder extra fi nanciële bijdragen van het Skanfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds was dit programma echter niet mogelijk geweest. Ook waren er vele particuliere giftgevers. Veel dank voor alle bijdragen!

  Het eindconcert is ook een uniek samenwerkingsproject. Een aantal van de deelnemende organisaties heeft geholpen om het programma op te stellen; dank aan Yamila Bavio, Tim van Dijk, Jennie Duif en Eva Middelhof. Dan bedanken we alle ouders en begeleiders die de kinderen op deze dag hebben begeleid naar Amsterdam. Dan zijn er tientallen vrijwilligers die alle mogelijke taken op zich namen, vóór en tijdens het concert. Zonder u was het niet mogelijk. De Heineken Music Hall heeft zich zeer coulant opgesteld voor al onze wensen, veel dank. En Makro Nederland sponsorde de drankjes en versnaperingen die de kinderen uit de bus kregen en zodra ze weer in de bus stapten onderweg naar huis. Ook hiervoor onze hartelijke dank!

  Volg de belevenissen van de kinderen op www.kinderenmakenmuziek.nl

  Colofon Tekst & Eindredactie Oranje Fonds Vormgeving & realisatie Romijn Design

  Foto’s Bart Homburg Drukwerk Klomp Grafi sche Communicatie Copyright Oranje Fonds, 6 juni 2012

  Prachtige herinnerings foto Eind concert In de Heineken Music Hall maken we per deelnemende organisatie een eigen foto, als prachtige herinnering aan dit unieke evene­ ment. Deze foto kunt u – vanaf vanavond 19.00 uur – bestellen via www.oranjefonds.nl/kinderen_maken_muziek