Big data is geen toekomstmuziek

of 21/21
Lorem Ipsum VANANALOOGNAARDIGITAAL . NU BIG DATA IS GEEN TOEKOMSTMUZIEK
 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Op zijn meest simpelst gesteld is ‘Big Data’ gewoon meer data en heeft het meer variëteiten aan gegevens, dan met een conventionele database kan worden behandeld. De term ‘Big Data’ verwijst ook naar de vele toepassingen en technieken. Leer in dit hoofdstuk waarom 'Big Data' geen toekomstmuziek is, maar realiteit!

Transcript of Big data is geen toekomstmuziek

 • !Lorem&Ipsum&

  !!!

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU!

  BIG DATA IS GEEN TOEKOMSTMUZIEK!

 • Voor het eerst in de geschiedenis heeft een hoog gerechtshof in Duitsland geoordeeld dat toegang hebben tot

  het internet tot de eerste levensbehoefte van mensen behoort. Als providers in gebreke blijven, bijvoorbeeld als

  de verbinding bij hun klanten uitvalt, dan moeten zij de klant voor dit gemis compenseren. Stel je voor: internet

  is nu net zo belangrijk als eten, kleding en veiligheid. Deze uitspraak zal ongetwijfeld in Europa navolging

  vinden en zal tegelijkertijd ook voor content leveranciers gevolgen krijgen. Dit is het signaal dat de transitie van

  analoog naar digitaal in de maatschappij is ingedaald. Het internet draait nu echt op volle toeren. Het

  volledige voorwoord en eerdere voorpublicaties kun je hier lezen.

  Dit is een voorpublicatie van een hoofdstuk dat in zijn geheel of gedeeltelijk terug zal komen in ons e-book. Wil

  je op de hoogte blijven van onze voorpublicaties schrijf je dan hier in vananaloognaardigitaal.nu

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU1

 • 'Big Data' is geen toekomstmuziekOp zijn meest simpelst gesteld is Big Data gewoon meer data en heeft het meer

  variteiten aan gegevens, dan met een conventionele database kan worden behandeld.

  De term Big Data verwijst ook naar de vele toepassingen en technieken, die zijn

  ontstaan om waardevolle informatie te verkrijgen uit de enorme stortvloed van data. Het

  is niet alleen de opslag van informatie, het is de mogelijkheid om deze te analyseren voor

  verbetering van de klantrelatie, inzicht in de relatie, of beide. Veel van deze nieuwe

  technieken verlagen de kosten van data mining, het gericht zoeken naar (statistische)

  verbanden. Open-source software, zoals bijvoorbeeld Hadoop helpt hierbij. De

  beschikbaarheid van cloud diensten hebben de prijs drastisch verlaagd om succesvol

  aan de slag te gaan met Big Data. Daarnaast is analyse ook gedemocratiseerd, omdat

  vele datasets en machine learning-software vaak gratis beschikbaar zijn.

  Machine learning? Google zet in haar strijd tegen onnatuurlijke manipulatie van

  zoekresultaten steeds vaker machine learning in om in al haar Big Data-patronen voor

  spamherkenning bloot te leggen. Waar voorheen handmatig gekeken werd op welke 2 3

  factoren een onnatuurlijke link herkend kan worden, kan nu een zelflerend systeem

  enorm gecompliceerde patronen in de enorme berg data onderzoeken naar n enkel

  herkenningspunt. Waar nieuwe trucs ontstaan, leert het systeem bij iedere update de

  daarbij horende patronen te herkennen.

  Kijkende naar de technologische revolutie, die gaande is, dan zie je dat er een

  ongekende hoeveelheid informatie beschikbaar is voor analyse en actie. Iedere

  Facebook- post of like, iedere piep van een supermarkt-scanner, elk knipperend lampje

  van een medisch hulpmiddel kan worden uitgelezen en geanalyseerd, en is daarmee een

  potentile waardevolle bron van informatie. De mogelijkheid om deze waardevolle

  informatie uit te pluizen, op zoek naar verbindingen, die niet voor de hand liggend zijn,

  wordt ook Big Data genoemd.

  Onlangs kwam Mike Gualtieri, analist bij Forrester Research, met een pragmatische

  definitie: Big Data is het vermogen van een bedrijf om gegevens op te slaan, te verwerken

  en zichzelf toegang te verschaffen tot die gegevens, waardoor het bedrijf effectiever kan

  werken, beslissingen nemen, risico's verminderen en klanten bedienen. Wat ons betreft

  een goede werkbare definitie, maar we zijn wel van mening dat de term Big Data, net als

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU2

 • de term social media, allebei container begrippen zijn. Wanneer Big Data zijn

  volwassen stadium bereikt, zal de term Big Data gewoon weer data genoemd worden en

  is het de normaalste zaak van de wereld geworden, net als de termen e-mail en website.

  Toch heerst er verwarring

  Er heerst nog verwarring als het gaat om de definitie van Big Data. Een veel

  voorkomende en terugkerende benadering is het kijken naar het model van de drie Vs,

  (zie model boven), een korte uitleg:

  de V van Volume: Miljarden computers, smartphone-gebruikers en objecten zijn nu actief verbonden via het internet en hebben interactie met elkaar, ze genereren

  meer dan een exabyte, (afgekort EB) is 1000 petabytes of

  1.000.000.000.000.000.000 bytes (1018B), aan gegevens per dag.

  de V van Variteit: Veel van de gegevens zijn ongestructureerd, dat betekent dat ze vaak niet passen in een standaard relationele database. Ongestructureerde

  data zijn bijvoorbeeld: een review op Amazon, een commentaar op een blog, een

  video op YouTube, een podcast, een tweet, een post, een like enzovoort.

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU3

 • en de V van Velociteit: Een smartphone gebruiker is voortdurend in beweging, de locatie-data verandert snel, en is daarmee van waarde voor bijvoorbeeld een

  aanbieder van diensten of producten. Of neem nu de snelheid van het enorme

  aantal Tweets dat per dag voorbij komt. Deze snelle updates van gegevens zorgen

  voor nieuwe uitdagingen binnen informatiesystemen.

  Volgens Neil Biehn, die onlangs een artikel schreef op het blog van Wired, missen er nog

  twee Vs aan het 3V-model. Hij stelt dat je eerst de levensvatbaarheid van gegevens

  moet beoordelen. Met zoveel soorten gegevens en variabelen dien je voor de bouw van

  een effectief (voorspellend) datamodel de kosten te overwegen. De relevantie van

  bepaalde variabelen, de vierde V, zou kunnen worden toegevoegd aan het bovenstaande

  model. Zodra de levensvatbaarheid van de data is bevestigd, kan er vervolgens een

  model worden gebouwd, dat geavanceerdere queries beantwoordt, een contra-intutief

  inzicht levert en dus een unieker inzicht creert. Pas dan ben je in staat voorspellende

  acties en gedragingen te definiren en begin je de vijfde V van Big Data: Value (=

  waarde) aan te boren, aldus Biehn.

  Verandering in de muziekindustrie

  Muziekmaatschappijen en muziekuitgeverijen, alsmede muzikanten bevinden zich

  midden in een grote verandering (herinner je het hoofdstuk hierover?), waarin nieuwe

  businessmodellen en digitale mediaproducten een belangrijke rol spelen. Digitalisering,

  internet en nieuwe consumentenvoorkeuren bedreigen de traditionele

  muziekmaatschappijen en muziekuitgeverijen. Zij hebben hedentendage te maken met

  meer concurrentie en verlies van de grip op doelgroepen en content.

  De prijs van muziek verschuift op termijn naar bijna nul. Via social media ontstaan er nu

  directe relaties tussen muzikanten en luisteraars. De meeste inkomsten genereren

  muzikanten of bands al een tijd niet meer met hun CDs of downloads. Die verdienen zij

  met het geven van de live optredens. Muziek is daarmee meer een beleving of vehikel,

  dan een fysiek product. Distributie tussen luisteraars onderling is gemeengoed en de

  schaarste verplaatst zich van aanbod naar aandacht.

  Deze verandering vindt ook plaats in tal van andere markten. Gelukkig biedt digitalisering

  ook nieuwe kansen. Productie en vooral distributie van digitale content is goedkoop.

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU4

 • Distributie via internet levert bovendien het voordeel op dat er geprofiteerd kan worden

  van het long tail-effect: veel nicheproducten blijven beschikbaar en kunnen gedurende

  lange tijd omzet genereren. Prijzen van digitale mediaproducten zijn aan fluctuatie

  onderhevig, vaak dalen ze op termijn wat de aantrekkingskracht voor de consument

  vergroot. En fans kunnen gebruik maken van nieuwe diensten, zoals abonnementen op

  muziek in plaats van het downloaden er van.

  Muziekmaatschappijen en muziekuitgeverijen, alsmede muzikanten zijn en blijven

  afhankelijk van levensvatbare doelgroepen. In de digitale wereld zijn deze doelgroepen

  kleiner en specifieker. Versnippering van het aanbod en convergentie zijn enerzijds een

  bedreiging, maar leveren anderzijds nieuwe mogelijkheden om de eigen doelgroep te

  versterken en te binden. Contenteigenaren, dus bijvoorbeeld de muziekindustrie, bieden

  hun content aan over alle beschikbare platforms: print, radio, televisie en internet. Het

  verdienmodel dat hierbij hoort laat ook een versnippering zien naar meerdere

  inkomstenbronnen. In ons hoofdstuk De veranderde muziekindustrie en haar kansen

  wordt de rol van data steeds duidelijker. Data is voor de muziekindustrie eigenlijk de

  nieuwe levensbron, en daarmee een nieuw businessmodel, wat ons betreft.

  Toegang is dus data

  Het staat al geruime tijd vast dat toegang tot content een sleutelrol speelt voor fans van

  muzikanten. Kijkend naar eind jaren 90, begin 2000 naar diensten als Napster, Kazaa,

  LimeWire, Soulseek, Usenet groepen, Rapidshare, Megaupload en vele anderen, dan kun

  je niet anders dan concluderen dan dat deze diensten je toegang geven tot een grote

  database van bestanden en feitelijk enorme databronnen zijn. De diensten geven allen

  het gevoel dat alle content (lees: muziek, films, fotos en software), die voorhanden is, daar

  te vinden is. Feitelijk verschaffen alle voornoemde diensten ons daar slechts toegang toe.

  Toegang tot digitale content en dienstverlening op internet zijn de hoeksteen van

  toekomstige verdienmodellen voor een ieder, die zich met de exploitatie van muziek,

  maar ook andere content, zoals boeken, kranten of tijdschriften, bezighoudt. En dus ook

  wel voor vele andere sectoren en branches. De verkoop van fysieke producten aan fans,

  klanten of liefhebbers zal drastisch afnemen, omdat de nadruk bij de moderne, digitale

  consumenten in de toekomst minder op bezit zal liggen dan in het tijdperk van fysieke

  mediadragers. Ook kijkende naar de hedendaagse ontwikkelingen als Spotify, Rdio,

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU5

 • Deezer, Amazon Cloud Player, Google Play Music, 22tracks, Google Drive, DropBox,

  Box.net en dergelijke dan valt wel iets op. Bezit maakt plaats voor beschikbaarheid,

  belevenis, gemak en service. We leven zo langzamerhand in een tijd waar bezit plaats

  maakt voor toegang tot data en deze toegang levert data van de gebruikers op. Deze data

  zijn cruciaal voor jouw businessmodel.

  Daarmee zijn Big Data cruciaal geworden

  ADC (Almere Data Capital) schrijft dat 'Big Data' de term is voor verzamelingen van

  gegevens, die z groot zijn dat ze niet meer te beheren zijn met de tot nu toe gebruikelijke

  middelen, zoals conventionele databases. De hoeveelheid data groeit te snel, verandert

  voortdurend, is diffuus en vaak ongestructureerd van aard. Om overweg te kunnen met

  dergelijke datasets is meer en andere kennis nodig in de komende jaren, stelt ADC. Denk

  hierbij aan standaarden, filters, metadata, analyse-technieken, opslag-technieken,

  zoek-technieken, beveiligings-technieken, zelflerende systemen, het beschermen van

  gegevens en sector- of branche-specifieke databewerkingen.

  Steeds vaker zal (heel!) veel rekenkracht nodig zijn, bijvoorbeeld van een supercomputer,

  vaak ook wel een aaneenschakeling van computers. Daarnaast vergt de massale opslag

  in combinatie met het rekenen aan grote hoeveelheden gegevens enorm veel energie,

  tenzij dat slim en efficint gebeurt. Anders kost het veel geld zonder dat het voldoende

  oplevert.

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU6

 • Hoeveel data bestaat er eigenlijk?

  Het globale aanbod aan data bereikte in 2012 ongeveer 2,8 zettabyte (ZB) oftewel

  2.800.000.000.000 GB. Van deze hoeveelheid data wordt overigens slechts 0,5% van

  deze data gebruikt voor analyse, zo blijkt uit een onderzoek van Digital Universe.

  De hoeveelheid data zal toenemen tot een astronomische hoeveelheid van 40ZB, oftewel

  5.247 GB per persoon in 2020. Omdat door de omvang en de complexiteit van de

  gegevens de beperking van bedrijven van alle kanten toeneemt, hebben organisaties een

  keuze: ze bezwijken in de enorme overvloed, of ze kunnen nu maatregelen nemen om het

  enorme potentieel, binnen al die datastromen, te benutten, stelt Jeremy Burton, EMCs

  Executive Vice president, Product Operations en Marketing in een paper. EMC bouwt

  informatie-infrastructuren en virtuele infrastructuren en helpt mensen en bedrijven over

  de hele wereld, de waarde uit hun digitale informatie te halen.

  Twee belangrijke aspecten komen wat ons betreft steeds aan de orde, namelijk Big Data

  Opslag en Big Data Analytics. Deze twee aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar

  verbonden: het gaat om de manier waarop men de data wil gebruiken. De eisen, die

  gesteld worden aan Big Data Opslag volgen uit de analyses, die men wil gaan uitvoeren

  op de opgeslagen data. Zoals gezegd is er sprake van 'Big Data als de data:

  Snel beschikbaar zijn, Afkomstig is uit meerdere bronnen, En verrijkt kunnen worden met andere (ongestructureerde) data.

  Je moet eigenlijk nog een stap verder te gaan. Er is namelijk ook nog eens sprake van

  interne- en externe data. Deze moet je dus wat ons betreft, zeker voor marketing

  doeleinden, aan elkaar verbinden. Je kunt deze data real-time aanroepen om optimaal

  met fans en klanten op maat te kunnen communiceren en aanbiedingen op maat te

  kunnen doen.

  Hoe denken CIOs over Big Data

  Mondiale trends, zoals Big Data, cloud computing en geavanceerde bedreigingen van

  de veiligheid, gaan tegen de relatie tussen ICT en de bedrijfsvoering in, en moeten een

  nieuw samenwerkingsmodel voor ICT en bedrijf forceren.

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU7

 • CIO's moeten vandaag de dag handelen als onafhankelijke dienstverleners binnen een

  organisatie. Onderzoekbureau IDG en Big Data-specialist EMC ondervroegen in 2012

  1.550 belangrijke leidinggevenden op het gebied van ICT van over de hele wereld. Hieruit

  komt naar voren dat CIO's zich realiseren dat ze zich bevinden in het centrum van de

  waardecreatie, ze uiten echter hun bezorgdheid over de veiligheid van data, en zijn

  mening dat de strategien betreffende veiligheid opnieuw moeten worden gevalueerd.

  Verder zijn ze van mening dat Big Data de technologische revolutie stimuleert en dat

  deze trend het profiel en de samenstelling van het benodigde personeel en vaardigheden

  zal veranderen.

  Big Data heeft onder CIOs, in de komende 12 maanden, de hoogste prioriteit. 83% van

  de bedrijven zal bescheiden tot zware investeringen gaan doen in Big Data, zo is op te

  maken uit onderstaande infographic van EMC. 55% van de bedrijven zijn zelfs overtuigd

  dat ze meer uit hun huidige interne Big Data kunnen halen, zo blijkt uit het zelfde

  onderzoek.

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU8

 • De meest voorkomende zorg onder de CIOs is dat informatie management als belangrijk

  onderdeel van de bedrijfsvoering nog moeilijk is. 74% van de bedrijven zijn inmiddels

  bezig met het inzetten of het overwegen van het inzetten van Big Data analyse 'tools'.

  Uit het onderzoek van EMC en IDG kan dus worden opgemaakt, dat bij binnen de meeste

  grote bedrijven, Big Data wel al serieus wordt genomen.

  Sociale identiteit crert data en waarde

  We leven momenteel in een verregaande digitale economie, waarbij sociale platforms,

  als Facebook, Google, Twitter e.d., onbeperkt (gratis) toegang geven tot onze gegevens

  en gedrag middels de sociale identiteit, voortdurend wordt opgemerkt. De Single

  Sign-On knop is de heilige graal, die leidt tot connectie op basis van demografie en

  relevantie met de eindgebruiker. Het is eigenlijk de knop, die toegang geeft tot de data

  van het profiel zelf, de referenties, maar ook de aankopen en acties van een fan of

  gerelateerde klant.

  Platte data vanuit de social media kanalen, zoals inmiddels aan het ontstaan zijn bij vele

  bedrijven, hebben single niet direct een waarde. Pas na zinvolle correlaties, analytics en

  het daarna opzetten van additionele en misschien wel individuele verdienmodellen op de

  gevalideerde data kunnen (in)directe kasstromen gegenereerd worden. De waarde van

  het bedrijf, de organisatie of het merk zal gaan toenemen in de vorm van potentile

  goodwill, zoals we verder beschrijven in ons hoofdstuk van analoge naar digitale merk- en

  bedrijfswaarde. De strategie moet dus worden afgestemd op het vergaren van data uit

  alle mogelijke beschikbare in- en externe bronnen.

  De klant centraal is 360-graden

  De Single Sign-On knop is dus de heilige graal, die leidt tot connectie met de

  eindgebruiker, de fan of klant. Als het gaat om het bedenken en uitvoeren van

  'cross-channel' marketing strategien, spelen klantgegevens echt een centrale rol in

  toekomstige digitale marketing campagnes, wat ons betreft. Maar hoe kunnen

  marketeers een '360-graden beeld' krijgen van hun klanten? En welke gegevens zijn het

  meest waardevol voor het personaliseren van berichten? Hoe kan een klant echt centraal

  worden gezet? 'Big Data' helpt dit mogelijk te maken.

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU9

 • Om een goed '360-graden beeld' van een klant te krijgen moeten marketeers inzicht in de

  klant zijn gewoonten, voorkeuren, en real-time gedrag krijgen. Consumenten, die elke dag

  een bezoek aan Starbucks brengen, kun je identificeren op basis van hun check-ins (en

  misschien zelfs wel op basis van wat ze bestellen). Op basis van de Facebook Open

  Graph gegevens kun je zien of iemand een actieve loper is, of dat hij alleen maar

  romantische of science fiction boeken leest of luistert naar een bepaalde band op

  Spotify. Het is mogelijk een fan of klant 360-graden te profileren. In ons hoofdstuk

  Starbucks gaat van analoog naar digitaal! zie je de eerste tekenen van een dergelijke

  profilering van een klant ook ontstaan. Wat is er nog meer mogelijk met Big Data?

  Enkele voorbeelden uit de praktijk

  We hebben het steeds gehad over de continu toenemende hoeveelheid data, die

  bedrijven, organisaties en merken binnen krijgen. Hoe kunnen ze de data inzetten? Met

  alle beschikbare data hebben ze feitelijk goud in handen, maar hoe ga je nu slim om met

  de data en welk voordeel kun je er precies mee behalen? Tot nu was het een abstract

  verhaal, daarom een aantal voorbeelden van Big Data uit de praktijk:

  Producenten van consumentengoederen en retail-organisaties zijn bezig met het monitoren van sociale media, zoals Facebook en Twitter om een zicht in het

  gedrag, voorkeuren, en beleving van klanten te krijgen.

  Fabrikanten zijn bezig met het monitoren van sociale netwerken, maar met een ander doel dan marketeers: Ze gebruiken het om support-vraagstukken op te

  sporen.

  Financile diensten organisaties gebruiken de gegevens, die worden gewonnen uit interactie met hun klanten, om hun gebruikers te positioneren in beter afgestemde

  segmenten. Dit maakt dat financile instellingen een steeds relevanter en

  verfijnder aanbod creren.

  Reclame- en marketingbureaus zijn bezig met het bijhouden van conversaties op sociale media om de response beter te begrijpen van campagnes en

  promotie-acties.

  Verzekeringsmaatschappijen zijn met analyses bezig om te zien welke aanvragen voor een opstalverzekering direct verwerkt kunnen worden en welke een validatie

  dienen te krijgen door een bezoek van een agent.

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU10

 • Ziekenhuizen zijn bezig met het analyseren van medische gegevens en patintendossiers. Een ziekenhuis kan dan ingrijpen in de hoop dat ze een langer

  duurder verblijf in het ziekenhuis kunnen voorkomen.

  Bedrijven zijn bezig met het ontwikkelen van informatieproducten, die gegevens verzamelen en combineren van klanten om meer aantrekkelijk aanbevelingen en

  succesvollere coupon-programma's aan te kunnen bieden.

  De overheid is bezig met het openbaar het maken van gegevens op zowel de nationaal, provinciaal en stedelijk niveau voor gebruikers om nieuwe toepassingen,

  te kunnen (laten) ontwikkelen.

  Sportclubs en evenementen-organisaties gebruiken de gegevens voor het bijhouden van de kaartverkoop en zelfs voor het bijhouden van strategien.

  Andere voorbeelden

  Sandjai Bhulai is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is

  afgestudeerd in zowel Wiskunde, als in Bedrijfswiskunde en Informatica. Voor de

  opleiding Business Analytics houdt hij zich bezig met het modelleren en optimaliseren

  van bedrijfsprocessen bij dienstverlenende diensten. Met zijn huidige onderzoek vestigt

  hij zijn aandacht op detectie van trends in Social Big Data. Onlangs tijdens Emerce

  Engage heeft Bhulai twee voorbeelden gegeven waar hij aan werkt.

  Het volgen van voorraad en populariteit van verschillende producten binnen een

  supermarkt. Als je verder kijkt kun je die gegevens ook gebruiken voor meting van

  de drukte bij de kassas en op basis daarvan een planning maken voor het in te

  zetten personeel. Combineer je die gegevens met data van bijvoorbeeld het KNMI

  dan kun je de drukte verklaren en voorspellen. De volgende stap zou dan kunnen

  zijn om dezelfde data te gebruiken om te spelen met prijzen en te meten hoe

  klanten daarop reageren via de sociale kanalen.

  Bij de politie is men nu bezig met het oprichten van een zogenaamd intelligence

  center, waarbij Big Data ook een rol gaat spelen. Met modellen uit de

  psychologie en de data uit Facebook en Twitter kun je mensen gericht monitoren.

  Door gebruik te maken van social media kun je ook situaties als flash crowds, of

  erger mob crowds, in de hand houden (denk daarbij aan Project X). Het bijhouden

  van bijvoorbeeld auto-inbraken op Google Maps en deze gegevens combineren

  met gegevens uit het kadaster zou inbraken moeten kunnen voorspellen.

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU11

 • Is Big Data nu een hype?

  Het staat zo langzamerhand wel vast. Er ontstaan grote hoeveelheden data door opslag

  van gegevens door (overheids)instellingen, bedrijven en organisaties, alsmede door

  interacties en conversaties via bijvoorbeeld websites, apps en social media. Is Big Data

  een hype? Kun je als bedrijf, organisatie of merk wachten met het (strategisch) inzetten

  van data of is het eigenlijk al realiteit? Volgens McKinsey s wetenschappelijke

  publicatie, verhoogt effectief gebruik van data en analytics de productiviteit,

  winstgevendheid en marktwaarde van bedrijven met 5 6 procent. In sommige branches

  zal de strategische inzet van data-analyse zelfs het verschil gaan maken tussen winst en

  verlies, zo verwacht men.

  'Big Data' ontstaat inmiddels overal en veroorzaakt een ware aardverschuiving, vooral in

  sectoren met veel beeldmateriaal, meetgegevens, mobiele apparaten, en bij een grote

  verscheidenheid aan informatie-uitwisseling. Nu al moeten vele branches en sectoren

  leren omgaan met de grote hoeveelheden geproduceerde gestructureerde en vaak

  ongestructureerde data om er niet in te verdrinken.

  Een van de grootste producenten van data is bijvoorbeeld de medische sector met de

  veelheid aan beeldmateriaal uit rntgen-, MRI- en vele andere scanapparatuur, genetica,

  pathologie, sensors en alle researchdata. Daarbij speelt ook een probleem. Vaak is het

  digitaal beeldmateriaal op een specifieke, leveranciersafhankelijke, wijze opgeslagen

  waardoor het niet te delen is tussen de verschillende disciplines en binnen de eigen

  muren en niet (her)bruikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek en opleidingen. In alle

  gevallen, ook in andere sectoren, is bij Big Data sprake van heel veel gegevens uit zeer

  diverse bronnen. Wanneer bedrijven, organisaties en merken daarmee niet overweg

  kunnen betekent dit verlies van kennis n dat kansen voor innovatie onbenut worden

  gelaten.

  Waarom is 'Big Data' relevant?

  Piethein Strengholt, manager bij Deloitte, stelt op het blog van Deloitte het volgende: Uit

  de groeiende hoeveelheid data zijn nieuwe patronen en inzichten te halen, die voordeel

  kunnen bieden bij hedendaagse processen en sturing van jouw business. Denk aan online

  retailers, die inzichten kunnen halen uit het winkelgedrag van hun bezoekers. Zo kan aan

  de hand van 'Big Data' een maatwerk ervaring worden aangeboden aan de bezoeker.

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU12

 • Meer interesse, een langer bezoek aan de website en meer verkopen zijn dan het gevolg.

  Een online retailer zou zijn omzet wederom kunnen vergroten door de aanbiedingen aan te

  passen op trending topics op social media gebied. Ook op het gebied van veiligheid is er

  een hoop te ontdekken. Denk aan skimming patronen bij grote banken of winkeldiefstallen

  aan de hand van bewegingsvastlegging van personen.

  'Big Data' gaat wat ons betreft niet enkel en alleen over de technische vastlegging, maar

  meer over de patronen, inzichten en creatieve ideen. Dit beaamt ook Strengholt in zijn

  post. Het uiteindelijke doel voor ieder bedrijf, organisatie of merk is het bouwen van een

  maatwerk propositie voor haar fans of klanten, welke toegevoegde waarde kan leveren.

  Daarbij is goed om na te gaan welke informatie beschikbaar is en welke creatieve ideen

  ontwikkeld kunnen worden.

  Dus handig focus hebben

  Bedrijven, organisaties kunnen snel verdwalen of overdonderd worden door alle

  mogelijkheden. Hierbij is het belangrijk om focus te behouden. Welke nieuwe inzichten

  kunnen daadwerkelijk meerwaarde bieden aan de organisatie? Er zijn volgens Strengholt

  een aantal hulpmiddelen:

  Het begint met de juiste vragen: Met welke problemen heeft een bedrijf, organisatie of merk te maken? Alleen deze data zijn relevant voor het zoeken naar

  een oplossing. Door op die manier vragen te stellen is het mogelijk snel het kaf van

  het koren te scheiden. Niet alle data zijn immers even relevant en waardevol.

  Klein is groot: Probeer niet een oceaan aan data te verzamelen en hierin een oplossing te zoeken. Begin met de belangrijkste 2 3 onderwerpen, die licht laten

  schijnen op de hedendaagse uitdagingen, waar iedere organisatie voor staat.

  Bouw daarna uit met de onderwerpen, die hier het dichtste bij staan.

  Het is niet zwart/wit: 'Big Data' evalueert in iedere organisatie anders en is geen directe vervanging van de bestaande dataopslag. (Nieuwe) 'Big Data' kan dus

  prima een plek innemen naast de bestaande systemen.

  Hoe relevant 'Big Data' is hangt af van de (toekomstige) uitdagingen waar ieder bedrijf voor staat en de data, die hiervoor een oplossing geven. 'Big Data' geeft de

  mogelijkheid nieuwe inzichten, oorzaken en verbanden te ontdekken.

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU13

 • Trends in Big Data

  In mei stond een artikel van Paul Magnone op de website van Forbes dat gaat over

  trends in Big Data. Naar aanleiding van zijn bezoek aan de Brandworks Conferentie in

  mei en de Cloud Computing and Big Data Expo en het World Innovation Forum in juni

  geeft hij aan welke vier trends er, volgens hem, op dit moment spelen.

  1.) De opkomst van toegankelijke en goedkope analytische 'tools'.

  De makkelijke toegang tot technologie zal steeds vaker bepalen, waar en hoe vaak en

  wanneer je klantgegevens wil vastleggen. Je hebt letterlijk een keuze in deze en je

  hoeft niet het slachtoffer te zijn van welke gegevens anderen jou steeds doorgeven, die

  gewoon letterlijk vaak al beschikbaar zijn.

  2.) Marketing is aan het transformeren kijkende naar het controle aspect.

  Gewoon een bericht naar buiten zenden via traditionele print, radio, televisie of zelfs

  internet reclame kent zo langzamerhand zijn laatste adem. Er is inmiddels in een

  toenemende doeltreffendheid te herkennen binnen zogenaamde multi-channel

  marketing, welke het koopgedrag in kaart brengt. Er is online inzicht (men start

  vergelijkend onderzoek op de PC of labtop, vervolgens gaat men naar de winkel met

  een online apparaat, bijvoorbeeld smartphone, om te kijken en dan wordt de transactie

  thuis op een tablet uitgevoerd), er is inzicht in sociale media interacties (het zoeken

  naar feedback van anderen op producten via Facebook of Twitter), en er is inzicht in

  effecten van precisie-marketing (dit wil zeggen op locatie gebaseerde gestuurde

  promotie van producten naar de individuele klant, die in de winkel op locatie is).

  3.) Evolutie van vragen naar luisteren binnen marktonderzoek.

  Het is niet langer normaal om te schreeuwen tegen consumenten middels allerlei

  reclameboodschappen, denk aan Radio en TV-commercials, of Print en Outdoor

  uitingen, omdat consumenten nu eenmaal een dialoog verwachten. Focusgroepen of

  telefonische enqutes leveren inzichten van de klant, maar ze missen het

  voorspellende inzicht. Conversaties en interacties via de sociale kanalen geven goed

  inzicht, wanneer er naar deze informatie geluisterd wordt.

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU14

 • 4.) Het product snelt het onderzoek vooruit.

  De conjunctuur blijft versnellen en economische innovatie eist van bedrijven om

  gelijke tred te houden, dit betekent heruitvinding van de manier van onderzoek naar

  hun producten of diensten, of communicatie. Het product of dienst snelt immers het

  onderzoek vooruit. Het snel afstoten van slecht presterende zaken en snel inzetten van

  nieuwe proposities, die vroege tractie krijgen, zijn feitelijk zaken, die nu aan de hand

  zijn.

  De uitdaging

  In de afgelopen tijd, is Big Data zo langzamerhand op de radar aan het komen van

  bedrijven. Iedereen, van president Obama tot grote bedrijven en overheidsinstellingen zijn

  op zoek naar manieren om Big Data effectief te laten werken. Maar ergens tussen wat er

  mogelijk is en het bereiken van echte resultaten ligt de enigszins overweldigende taak

  van het transformeren van talloze beschikbare bits en bytes naar bruikbare informatie.

  Mensen produceren nu ongeveer 1800 exabyte aan gegevens per jaar, en dat cijfer zal

  alleen maar groeien. De enorme stroom van ongestructureerde gegevens, samen met

  gestructureerde gegevens uit conventionele databases, zorgt voor enorme uitdagingen

  voor ICT-managers en bestuurders van bedrijven, organisaties en merken. Zij moeten er

  echt mee aan de slag en middelen voor vrij maken.

  De grote vraag bij Big Data is wie of wat er gebruik van gaat maken nu we alle informatie

  (gaan) opslaan? Op dit moment weten we dat niet echt, en dat is wat Big Data zo

  spannend maakt voor vele branches, sectoren en industrien, maar ook voor ons.

  Bedrijven hebben al bergen informatie - veelal gaan de data over jou en mij - maar

  ongeveer 80 procent van de data, volgens sommige schattingen, in een vorm, die moeilijk

  voor computers te begrijpen of te herkennen is. Deze data worden ook wel

  ongestructureerde data genoemd, en omvat zaken als afbeeldingen, audiobestanden,

  videobestanden, en zelfs vele tekstbestanden, waaronder e-mail, sms-berichten en

  blogposts. De uitdaging voor bedrijven nu is het uitzoeken hoe ongestructureerde data

  om te zetten in bruikbare informatie en waarde. Een uitdaging, die snel te overwinnen zal

  zijn, dankzij nieuwe toepassingen, zoals bijvoorbeeld Google's BigQuery.

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU15

 • Waardecreatie nu en in de toekomst

  Wat ons betreft is Big Data de basis voor het creren van nieuwe niveaus van zakelijke

  waarde. Met gentegreerde opslag, analytics, en toepassingen, helpt Big Data met

  efficintie, kwaliteit, het ontwikkelen van gepersonaliseerde producten en diensten, en

  het behalen van hogere niveaus op het gebied van klanttevredenheid en klantervaring.

  In een tijdperk waar de verwachtingen van de fan of klant erg hoog zijn, wordt het niveau

  van inzicht in de gewoonten en het gedrag van fans en klanten steeds belangrijker. Het

  leveren van contextueel relevante berichten en het luisteren naar persoonlijke

  ervaringen van klanten, is hetgeen waar het wat ons betreft om gaat. Gelukkig zijn deze

  gegevens niet moeilijk te verkrijgen en hoeven ze niet (meer) te worden gekocht van een

  data broker. Bijvoorbeeld, binnen sociale marketing strategien kunnen in samenwerking

  met de sociale opt-in oftewel Single Sign On, via bijvoorbeeld Facebook met

  toestemming van de fan of klant, gegevens worden vastgelegd en verrijkt. De waarde

  voor jouw bedrijf, organisatie of merk, hiervan is dus enorm.

  Een andere nieuwe waarde dient zich volgens ons ook aan. Wil je jouw bedrijf binnenkort

  verkopen? Accountants of andere financile specialisten zullen dan voor je aan de slag

  gaan met een hoop gegevens. Veelal gebaseerd op het verleden. Maar blijft deze

  waardering stand houden in de toekomst? Kijkende naar de aspecten kennis en klanten

  binnen de zogenaamde Goodwill van een bedrijf speelt daarbij de component data een

  significante rol. De oude wijze van waarderen, welke binnenkort naar de achtergrond zal

  schuiven, wordt ook duidelijk in ons hoofdstuk van analoge naar digitale merk- en

  bedrijfswaarde. Verdwijnen doet het natuurlijk niet. Echter, de grootste waarde van een

  bedrijf, organisatie of merk hangt voornamelijk af van de toekomstige kasstromen. Die

  komen bij klanten vandaan. Het is daarom aan te raden snel te starten met deze nieuwe

  digitale waardecreatie op basis van data.

  Onze collega Peter Sprenger van Techonomy bevestigt op Digital Economics:

  Succesvolle commercie gaat draaien om talloze interacties met klanten. Daar zal iemand

  in het bedrijf toezicht op moeten houden en zeggenschap over moeten hebben. Iemand,

  die het fenomeen Big Data begrijpt, maar ook als geen ander de wetten van

  reputatiemanagement begrijpt. Een beloning voor zorgvuldige omgang met data ligt voor

  die bedrijven in het verschiet, zij zullen de waarde van hun merk substantieel zien stijgen.

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU16

 • Business Intelligence analyse oftewel data-analyse zal dus dieper door moeten dringen

  in de organisatie van een bedrijf, organisatie of merk. De vaardigheden om al dan niet

  harde en meetbare informatie met elkaar te verbinden om daaruit de (volgende) strategie

  te bepalen zijn daarbij essentieel. Per maand, per jaar of een langere periode afhankelijk

  van de grootte van de datasets en de ambitie van de organisatie zal men naar data

  moeten bekijken. Data zal alles aansturen of althans de aanzet geven tot het stellen van

  de juiste prioriteiten betreffende de strategie, het budget en het klant centraal,

  cross-platform en cross-device werken en denken.

  Naar onze mening moet een uitgebreide analyse van de reeds aanwezige, alsmede

  dagelijks voor handen zijnde (vaak gestructureerde en ook ongestructureerde) data, bij

  bedrijven, organisaties of merken nu prioriteit krijgen, kijkende naar de groei van data op

  middellange tot lange termijn. Data-analyse is wat ons betreft de enige logische en

  volgende stap voor bijvoorbeeld verkoop- en marketing-afdelingen, maar ook voor

  service-afdelingen. Dit vereist fundamenteel andere vaardigheden van de huidige

  verkopers en marketeers binnen bedrijven, organisaties en merken. De optelsom van

  scoren in zoekmachines, adverteren en aanwezig zijn en het sturen van de doelgroep

  alleen volstaat niet. Verbanden leggen, uitspitten en omzetten in een online strategie, die

  aansluit bij het (micro en macro) internetecosysteem, voor onder andere marketing,

  verkoop en service, is de nieuwe koers, die men als bedrijf, organisatie of merk gaat

  varen. Big Data' is geen toekomstmuziek meer, maar keiharde realiteit.

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU17

 • Bronnen: Acquia, DDMCA, Doelands Digitale Wereld, Jibe Company, Google, Deloitte, ABN Amro, McKinsey, Emerce Engage, Forrester Reasearch, Financial Times, Almere Data Capital, Forbes, Wired, Digital Trend, Hadoop, Wired, Emerce, The Guardian, IDG, Digital Economics, Techonomy.nl, Digital Universe, EMC2.

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU

  Alle auteursrechten ten aanzien van het e-book en dit document zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Niets uit het e-book of dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming.

  De inhoud van het e-book of dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De gepresenteerde gegevens en illustraties zijn gebaseerd op de meest actuele informatie op het moment van publicatie. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten.

  De auteurs zijn niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van het e-book of dit document of van het afgaan op onjuiste informatie uit het e-book dit document, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat er sprake is van opzet en/of grove nalatigheid kan worden verweten.

  (c) 2013 Techonomy/DDMCA

  Voor meer informatie voor vananaloognaardigitaal.nu contact:DDMCA, Keizersgracht 330b 1016 EZ Amsterdam, telefoon: 020 4272880, mail: [email protected]

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU18

 • Ger Hofstee

  Ger Hofstee (Rotterdam 1948) is getrouwd en vader van twee kinderen. Ger studeerde

  macro-economie (Rotterdam), marketing (Amsterdam), bedrijfskunde (Boston) en

  e-learning and digital cultures (Edinburgh). Hij verdiende zijn sporen op alle treden van de

  marketingladder: product-, sales- en marketing manager bij Akzo Nobel, maar hij

  bekleedde ook strategische posities als commercieel- en algemeen directeur.

  Ger was voorzitter van een van de groepsdirecties van Elsevier Reed en CEO bij Seiko

  Communications. Zijn operationele en strategische ervaring kwamen goed van pas bij de

  meer dan tachtig opdrachten die hij daarna als zelfstandig adviseur uitvoerde in

  consumenten-, industrile- en dienstenmarkten.

  Het is Ger zijn 'drive' om organisaties te helpen markt- en klantgerichter te worden. De

  ontwikkeling van effectieve product-, merk- en communicatiestrategien speelt daarbij

  een belangrijke rol. Sinds enkele jaren heeft Ger zijn deskundigheid uitgebreid met het

  begeleiden van organisaties die hun 'traditionele' marketing strategie met (nieuwe) digitale

  strategien willen combineren en versterken. Hij ziet de transformatie van analoog naar

  digitaal op volle toeren draait en tal van kansen biedt.

  Ger slaat graag een brug tussen theorie en praktijk van marketing. Dit komt ook tot uiting in

  zijn langjarige betrokkenheid bij onderwijs. Zo is hij o.a. decaan van IBO Business School

  (Leusden) en acht jaar professor Marketing aan de Universit Paul Cezanne (Aix en

  Provence en Marseille). Daarnaast is hij als adviseur, docent en trainer/coach betrokken

  geweest bij talrijke in company training- en opleidingstrajecten gericht op

  deskundigheidsbevordering op het gebied van marketing en klantgerichtheid. Van zijn

  hand zijn verschenen zo'n tien boeken, waaronder Master in Marketing, Changing the rules

  in the Internet era en World Mega Trends en Alle 25 goed. Geheide high performance

  marketing strategien.

  contact: [email protected]

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU19

 • Denis Doeland

  Denis Doeland (Utrecht 1971) is vanaf 1993 actief in de muziek-industrie (Dance). Hij

  startte bij platenwinkel Bad Vibes van waar de eerste muziekactiviteiten van ID&T starten.

  Later bij ID&T houdt hij zich bezig met compilaties, het uitbrengen van vinyl en

  CD-singles en het uitlicenseren van repertoire. Daarnaast startte hij in 1995 de

  muziekuitgeverij van ID&T.

  In 1999 gaat hij aan de slag bij het label Combined Forces. Hij doet de internationale

  exploitatie van het repertoire van het label, de samenwerking met artiesten en zet zijn

  eerste stapjes in de richting van online exploitatie van muziek. Begin 2002 ontstaat het

  idee om DDMCA (Denis Doeland Management Consultancy en Advies) op te richten. Met

  de opgedane know-how adviseert Denis beginnende artiesten, producenten en

  rechtenexploitanten. Na een aantal (internationale) succesvolle projecten, keert Denis

  terug naar zijn eerste liefde ID&T om te werken voor: de Muziekuitgeverij ID&T

  Publishing, de muziekprogrammering van ID&T Radio en de start up van Dance-Tunes, het

  online MP3 download-platform van ID&T.

  De laatste 3 jaar van zijn carrire bij ID&T heeft Denis zich bezig gehouden met de

  exploitatie van intellectueel eigendom en de online activiteiten van ID&T, Q-Dance en

  Sensation. In Mei 2011 richt hij zich volledig op DDMCA om verder als zelfstandig

  professional te werken in de vele deelgebieden binnen het Intellectueel Eigendom en

  Technologie spectrum.

  Als specialist in de digitale wereld helpt Denis bedrijven en organisaties internet en social

  media toe te passen. Op het gebied van kennisontwikkeling, kennisdeling en consultancy

  in combinatie met de inzet van technologie, internet en social media loopt Denis voorop in

  Nederland. Hij houdt zich bezig met adviezen, analyses, lezingen, waarderingen,

  trainingen, social media monitoring en internet monitoring.

  Sinds begin 2013 is hij, naast zijn werkzaamheden als consultant en adviseur voor diverse

  bedrijven en organisaties, docent aan de Fontys Hogeschool in Tilburg.

  contact: [email protected] of via twitter @denisdoeland

  VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU20