Bibnet Cabrio Live

42
CABRIO Bibnet Denk- en discussiedag 12/02/2009

Transcript of Bibnet Cabrio Live

Page 1: Bibnet Cabrio Live

CABRIO Bibnet Denk- en discussiedag

12/02/2009

Page 2: Bibnet Cabrio Live
Page 3: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

Efficiëntie < OpenVlacc en Provinciale catalogus

Interne integratie: OB en bewaarbibliotheek (o.a. samenwerking met lokale erfgoedpartners)

Bibliotheekvernieuwing

Uitgangspunten aanschaf aquabrowser

Page 4: Bibnet Cabrio Live

Hybride omgeving (overvloed & onmiddellijkheid)

Actieve gebruikers

Leefwerelden & niches

Authoriteit?

Page 5: Bibnet Cabrio Live
Page 6: Bibnet Cabrio Live

INTEGREREN- intra muros en extra muros- analoog en digitaal- bibliografisch en andere

- waarde crëeren ADVISEREN - lokale meerwaarde / timing inbrengen

- fysiek en digitaal op elkaar afstemmen

MOBILISEREN - dynamiek en betrokkenheid- eigen kanaal optimaliseren- andere kanalen? Inside out / outside in

Openbare Bibliotheek Brugge

De digitale bibliotheek

Naar Robin Murray ‘Library Systems: Synthesise, Specialise, Mobilise’ (Ariadne 48)

Page 7: Bibnet Cabrio Live

Cabrio

INTEGRATIE

INTEGREREINTEGRERENN

Page 8: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

3 vubisdatabanken met drie formaten:- openbare bibliotheek (> 1830)- Oude drukken en handschriften- Guido Gezellearchief

+ doorlinken naar gedigitaliseerde stukken en tekstedities op pdf

Interne integratie

Page 9: Bibnet Cabrio Live
Page 10: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

Algemene bronnen:Koppeling met Vlaamse Digitale Bibliotheek DBNL, De Papieren Man (gespiderd)Lastfm tipsDoorverwijzingen naar Biblion, Librarything, Google boeken, Muziekweb

Lokale bronnen:Cultuurdatabank In&Uit Brugge (import) Infogids Brugge (gespiderd)voorjaar 2009: Beeldbank Brugge (OAI)

Externe bronnen

Page 11: Bibnet Cabrio Live
Page 12: Bibnet Cabrio Live
Page 13: Bibnet Cabrio Live
Page 14: Bibnet Cabrio Live

Grenzen negotiëren

De buitenwereld

selectief en gestructureerd

zichtbaar maken in de bibliotheek

Page 15: Bibnet Cabrio Live

CDR via

via

CDR via

Lastfm via

OpenVlacc

Page 16: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

Inhoud: Artikels, WebWijzer ,persmappen(Mediargus), DigiLeen (CDR), tracks (CDR), …

Dataverrijking en –correctieo.a. muziektitels, trefwoorden, FRBR…

Thesaurusintegratie

Innovatie: o.a. add-thisknopje, lastfm, relevantiesortering…

Consortiumvorming en onderhandeling digitale rechten

Inbreng Vlaamse Digitale Bibliotheek

Page 17: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

15% van de items zijn onmiddellijk digitaal beschikbaar (thuisgebruik!)> In andere gevallen doorkoppeling naar reservering / ticketing> Koppeling met Vlaamse /provinciale catalogus en IBL nog verder uit te werken

“Glocal”: combinatie van verticale en horizontale integratie> Profiteren van schaalvergroting met respect voor lokale inbedding en dynamiek

Integratie: enkele vaststellingen

Page 18: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

win-win > Brugse bibliotheek (40.000 gebruikers) is prachtig kanaal voor externe aanbieders; Nieuwe vraag: Waar eindigt de bibliotheek? > aanbod bibliotheek wordt verrijkt en wordt interessanter (Mattheus principe), ook voor mensen die bibliotheek niet onmiddellijk in het vizier hebben

hybride aanbod > overkoepelende gidsrol> focus op inhoud/gebruikersnood, niet op medium> keuze voor medium pas binnen het systeem maken

Integratie: enkele vaststellingen

Page 19: Bibnet Cabrio Live

ADVISERENADVISEREN

Page 20: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

Tabbladen per inhoud / doelgroep

- eigen showcase: covers, menu’s, blogberichten - eigen interne / externe data, - eigen presentatie- eigen verfijningen

Primaire opdeling tussen - openbare bibliotheek (alles, onderverdeeld in Jeugdbibliotheek, Literatuur, Informatie en Muziek&film) en- bewaarbibliotheek (erfgoed)

1. Segmentatie in subsets

Page 21: Bibnet Cabrio Live
Page 22: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

Tabbladen per inhoud / doelgroep

- eigen showcase: covers, menu’s, blogberichten - eigen interne / externe data, - eigen presentatie- eigen verfijningen

Primaire opdeling tussen - openbare bibliotheek (alles, onderverdeeld in Jeugdbibliotheek, Literatuur, Informatie en Muziek&film) en- bewaarbibliotheek (erfgoed)

1. Segmentatie in subsets

Page 23: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

thesaurus > onmiddellijk uitbreiding of via wolk aangeboden> bibliotheekintelligentie toegepast op externe bronnenstemming: associatie van woordafleidingen (sommige velden)bedoelt u?

relevantiesortering: boost op populaire werken (bezit)aanwinstensortering voor bepaalde veldindexen

2. Slim zoeken en sorteren

Page 24: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

klank en beeld- Covers- podcasts en beeldfragmenten

adviesdata- onderwerpen, bekroningen, oorspronkelijke taal…- vermelding “in de media”: literaire bijlagen, radio en TV, keuzelijsten en gidsen- “bestsellers”: toptienlijsten- lastm luistertips (intern gelinkt)

- verwijzingen naar externe informatie: Biblion, Librarything, Google Boeken en muziekweb

3. Verrijking

Page 25: Bibnet Cabrio Live
Page 26: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

verfijningeno.a. literatuur op bekroning, mediavermelding en bestsellers en overkoepelende verfijning “aanbevolen”o.a. erfgoed op tentoonstelling of bron van aanwinst> long tail activeren

doorklikken - op resultaatslijst (auteur/subject)- op detailscherm - startpunten via showcase: menu’s, coverlijst en blogberichten - gekoppeld aan aanwinstensortering

FRBR-clusters

grafische navigatie via wereldkaart

4. Beschrijvende metadata > selecties

Page 27: Bibnet Cabrio Live
Page 28: Bibnet Cabrio Live
Page 29: Bibnet Cabrio Live
Page 30: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

- aanbod verbinden met actualiteit van de bibliotheek, de stad en de algemene actualiteit- functioneert zelfstandig, maar heeft Cabrio als primair kanaal- centripetaal: bedoeling is aanbod te activeren- leidt tot conversaties

- mikken op minstens 1 bericht per tabblad per week- op basis van agenda- op schermbasis en jaarbasis streven naar representativiteit, zowel wat het eigen aanbod, als wat de actualiteit betreft

5. Blog

Page 31: Bibnet Cabrio Live
Page 32: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

vinden zonder zoeken: 1/3 van de queries is niet via de zoekbox (subsets: 40%)

evenwicht zoeken tussen actualiteit en long tail

diversiteit in adviesdata reflecteert diverse leefwerelden en mediavoorkeuren

gidsrol = eerder alternatieven duiden dan keuzes opleggen

>90% gebruik eerste pagina + verfijning of doorklikken naar nieuwe eerste pagina

Advies: vaststellingen

Page 33: Bibnet Cabrio Live

MOBILISEREMOBILISERENN

Page 34: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

Eigen kanaalcatalogus + blog: ontsluiting > conversatie

van binnen naar buitenvia addthis-knop en librarything inhaken op externe functionaliteitbibliotheekgebruik vloeit over naar andere sociale netwerken

Andere kanalen: van buiten naar binnenruimer aanbod > ruimere externe aandacht en macro-verwijzingenstreven naar meer microverwijzingen

Mobiliseren

Page 35: Bibnet Cabrio Live
Page 36: Bibnet Cabrio Live
Page 37: Bibnet Cabrio Live
Page 38: Bibnet Cabrio Live
Page 39: Bibnet Cabrio Live
Page 40: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

RSS-feeds over de media heen

MyDiscoveries: lijsten annoteren, taggen en waarderinggezamenlijk met andere bibliotheken

Mobiliseren: nabije toekomst

Page 41: Bibnet Cabrio Live
Page 42: Bibnet Cabrio Live

Openbare Bibliotheek Brugge

www.brugge.be/cabrio

twitter.com/cabrio_brugge (logboek)