Bibliografie Nederlandse kunst in de wereld 1980-hedencatalogus.boekman.nl/pub/P12-0614.pdf ·...

of 50/50
Bibliografie Nederlandse kunst in de wereld 1980-heden Inleiding Deze bibliografie is het resultaat van literatuuronderzoek dat verricht is ten behoeve van het lopende onderzoeksproject Nederlandse kunst in de wereld 1980-2010, uitgevoerd door Prof. dr. Ton Bevers (Erasmus Universiteit van Rotterdam), prof. dr. Bernard Colenbrander (Technische Universiteit Eindhoven), prof. dr. Johan Heilbron (Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CNRS) & Erasmus Universiteit Rotterdam) en prof. dr. Nico Wilterdink (Universiteit van Amsterdam). Het project zal resulteren in een boekpublicatie over de positie en reputatie van de Nederlandse kunst en cultuur in de wereld in de periode 1980-2010. De vier onderzoeksvelden van dit project zijn: beeldende kunst, design, architectuur en letteren. Deze bibliografie bevat literatuur over de eerste drie velden. Er is een aparte bibliografie samengesteld over het letteren-onderdeel. Toelichting op bibliografie De volgende rubrieksindeling is gemaakt: 1. (Nederlandse) kunst in de wereld: algemene literatuur 2. Architectuur - algemeen - monografieën 3. Beeldende kunst - algemeen - catalogi tentoonstellingen - monografieën 4. Design - algemeen - catalogi tentoonstellingen - monografieën 5. Fotografie en video - algemeen - catalogi tentoonstellingen - monografieën 6. Mode - algemeen - catalogi tentoonstellingen - monografieën 7. Nederlands buitenlands cultuurbeleid Rubriek 1 bevat vooral titels van kunst- en cultuursociologische aard, die niet sprecifiek betrekking hebben op een bepaalde kunstdiscipline of op Nederland, maar gaan over het bredere thema ‘kunst, cultuur en mondialisering’. De rubrieken 2 t/m 6 bevatten titels die specifiek betrekking hebben op een kunstdiscipline. Vervolgens is er een onderscheid gemaakt tussen titels die over de kunstdiscipline als zodanig gaan (algemeen) en titels van catalogi van groepstentoonstellingen van Nederlandse kunst in het buitenland, omdat hierin het zelfbeeld van de Nederlandse kunst aandacht krijgt
 • date post

  26-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bibliografie Nederlandse kunst in de wereld 1980-hedencatalogus.boekman.nl/pub/P12-0614.pdf ·...

 • Bibliografie Nederlandse kunst in de wereld 1980-heden

  Inleiding

  Deze bibliografie is het resultaat van literatuuronderzoek dat verricht is ten behoeve van het lopende onderzoeksproject Nederlandse kunst in de wereld 1980-2010, uitgevoerd door Prof. dr. Ton Bevers (Erasmus Universiteit van Rotterdam), prof. dr. Bernard Colenbrander (Technische Universiteit Eindhoven), prof. dr. Johan Heilbron (Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CNRS) & Erasmus Universiteit Rotterdam) en prof. dr. Nico Wilterdink (Universiteit van Amsterdam). Het project zal resulteren in een boekpublicatie over de positie en reputatie van de Nederlandse kunst en cultuur in de wereld in de periode 1980-2010. De vier onderzoeksvelden van dit project zijn: beeldende kunst, design, architectuur en letteren. Deze bibliografie bevat literatuur over de eerste drie velden. Er is een aparte bibliografie samengesteld over het letteren-onderdeel.

  Toelichting op bibliografie De volgende rubrieksindeling is gemaakt: 1. (Nederlandse) kunst in de wereld: algemene literatuur 2. Architectuur - algemeen - monografieën 3. Beeldende kunst - algemeen - catalogi tentoonstellingen - monografieën 4. Design - algemeen - catalogi tentoonstellingen - monografieën 5. Fotografie en video - algemeen - catalogi tentoonstellingen - monografieën 6. Mode - algemeen - catalogi tentoonstellingen - monografieën 7. Nederlands buitenlands cultuurbeleid Rubriek 1 bevat vooral titels van kunst- en cultuursociologische aard, die niet sprecifiek betrekking hebben op een bepaalde kunstdiscipline of op Nederland, maar gaan over het bredere thema ‘kunst, cultuur en mondialisering’. De rubrieken 2 t/m 6 bevatten titels die specifiek betrekking hebben op een kunstdiscipline. Vervolgens is er een onderscheid gemaakt tussen titels die over de kunstdiscipline als zodanig gaan (algemeen) en titels van catalogi van groepstentoonstellingen van Nederlandse kunst in het buitenland, omdat hierin het zelfbeeld van de Nederlandse kunst aandacht krijgt

 • en in de catalogus doorgaans ook teksten over Nederlandse kunst van auteurs uit het gastland zijn opgenomen. Voor het samenstellen van het overzicht van catalogi van groepstentoonstellingen was de RKD (Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie) in Den Haag de belangrijkste bron. Ook hebben we monografieën over Nederlandse kunstenaars opgenomen, omdat daarin meestal ook bijlagen zijn opgenomen over buitenlandse exposities, lezingen, docentschappen, internationale functies en lidmaatschappen, prijzen, onderscheidingen, complete bibliografieën van en over de betreffende kunstenaar. Ook voor deze rubriek was de RKD de belangrijkste bron. Rubriek 7 is opgenomen, omdat de Nederlandse overheid in de periode 1980-2010 een actief buitenlands cultuurbeleid heeft gevoerd en nauw betrokken is bij de spreiding van Nederlandse kunst in de wereld. Voor deze rubriek was de bibliotheek van de Boekmanstichting de belangrijkste bron. Hierin bevinden zich ook tal van doctoraalscripties/Master-theses over onderwerpen van Nederlands buitenlands cultuurbeleid. Geconsulteerde bronnen Onderstaande werken zijn geselecteerd na speurwerk in de volgende databestanden en bibliotheken:

  - De Boekmanstichting Amsterdam - Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam - Google scholar in combinatie met Picarta - Het Nederlands Letterenfonds - Databanken Universiteiten Nederland en gezocht bij leerstoelen Kunstgeschiedenis,

  Moderne Kunst - Design Academy, Eindhoven - Jaargangen van ‘Ons Erfdeel’/The Low Countries vanaf 1980 - Mondriaan Stichting: jaarverslagen en beleidsdocumenten - Fonds Beeldende Kunsten Vorgeving en Bouwkunst - NARCIS, geeft toegang tot de Nederlandse wetenschapsinformatie,

  onderzoeksprojecten en onderzoeksinstellingen (http://www.narcis.info) - Nederlands Architectuur Instituut Rotterdam - Nederlandhuizen in het buitenland:

  http://www.vu.nl/nl/studenten/internationaal/nederlandse-instituten-in-het-buitenland/index.asp

  - Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag De volgende zoekwoorden zijn gebruikt: In het Nederlands en in het Engels:

  - Nederlandse moderne kunst/ hedendaagse kunst, bouwkunst, mode, vormgeving, ateliers, biënnale, wereldtentoonstelling, internationaal, buitenland, globalisering, mondialisering.

  - Tentoonstellingscatalogi, gezocht op naam van kunstenaars en vormgevers, geselecteerd op basis van de kwantitatieve analyse van het databestand ‘Nederlandse kunst in de wereld’ (kwantitatief onderzoeksdeel, Ton Bevers, EUR). : ‘Top 50’ kunstenaars met veel tentoonstellingen in het buitenland in de periode 1980-2010. Bronnen: bibliotheek van museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam en de RKD in Den Haag. Alleen de niet Nederlandstalige tentoonstellingscatalogi zijn opgenomen. Achter de titels staat (met name

  http://www.narcis.info/http://www.vu.nl/nl/studenten/internationaal/nederlandse-instituten-in-het-buitenland/index.asphttp://www.vu.nl/nl/studenten/internationaal/nederlandse-instituten-in-het-buitenland/index.asp

 • bij tentoonstellingscatalogie en monografieën van kunstenaars) tussen haakjes vermeld waar de publicatie beschikbaar is.

  Oktober 2012, Marion Van Dragt, [email protected]

  mailto:[email protected]

 • Resultaten

  1. (Nederlandse) kunst in de wereld: algemene literatuur

  Adams, L. 2007. ‘Globalization of culture and the arts’. Sociology Compass, 1 (1), 127-142. Amstel, P. van & Herk, P. van. 2007. Dijkdoorbraak: de promotie van Nederlandse muziek in het buitenland. ( A breach in the dike: the promotion of Dutch music abroad.) Amsterdam: Stichting Gaudeamus, Stichting Donemus, Dutch Jazz Connection. (Boekmanstichting) Anderson, C. 2006. The long tail: why the future of business is selling less of more. New York: Hyperion. Beckert, J. & Rössel, J. 2004. Kunst und Preise: Reputation als mechanismus der reduktion von ungewissheit am kunstmarkt. Kölner Zeitschrift Für Soziologie Und Sozilpsychologie, 56 (1), 32. Berg, I. van den & Kleekamp, Y. 1994. Internationalisering van de Nederlandse kunst en cultuur. Literatuurlijst 1950-1994. Rotterdam: Erasmus Universiteit/Amsterdam: Boekmanstudies. Boltanski, L. & Thévenot, L. 1987. Les économies de la grandeur. Parijs: Gallimard. Boltanski, L. & Thévenot, L. 1999. The sociology of critical capacity. European Journal of sociological theory. 1999:2, 359-377. Bourdieu, P. 1977. La production de la croyance: contribution à une économie des biens symboliques. Actes de la recherché en sciences sociales, no. 13, 3-43 Nederlandse vertaling : De productie van geloof. Bijdrage tot een economie van symbolische goederen. In : Bourdieu, P. (1989) Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Amsterdam : Van Gennep, 246-283, 340-350. Bourdieu, P. 1993.The field of cultural production. Essays on art and literature. Blackwell publishers.

  Bourdieu, P. 2002. Les conditions sociales de la circulation internationale des idées. Actes de la recherche en sciences sociales, no. 145, 3-8. Bremer. E. 2008. Kunst; redmiddel voor de Nederlandse identiteit? Een onderzoek naar de rol van kunst in het maatschappelijk identiteitsdebat in de 21e eeuw. Masterthesis. Opleiding Kunstgeschiedenis. Faculteit der Geesteswetenschappen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. (http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl)

 • Buchholz, L. & Wuggenig, U. 2005. Cultural Globalization between Myth and Reality: The Case of the Contemporary Visual Arts http://artefact.mi2.hr/_a04/lang_en/a04_editorial_en.htm Bydler, C. 2004. The global art World inc: on the globalization of contemporary art. Uppsala: Uppsala University. Proefschrift. (RKD. Exnr: 200411152, locatie MAG, plaatscode verz/kunsth/alg/bydlglo)

  Carroll, N. 2007. Art and globalization: then and now. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 65 (1), 131-143.

  Cosler, E. & Ren, X. 2009. Mapping the geography of the global art market. Paper presented at the annual meeting of the American Socological Association, San Francisco. Http://www.allacademic.com/meta/p307058 index.html

  Cowen, T. 2002. Creative Destruction. How Globalization is Changing the World's Cultures. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

  Crane, D., Kawashima, N, & Kawasaki, K. 2002. Global culture: media, arts, policy and globalization. London: Routledge.

  Crane, D. 2009. Reflections on the global art market: Implications for the sociology of culture. Sociedade e Estado, 24 (2), 331-362.

  Danko, D. 2008. Nathalie Heinich’s sociology of art – and sociology from art. Cultural Sociology 2, 242-255.

  DiMaggio, P. 1987. Classification in art. Amercican Sociological Review 52, 440-455.

  DiMaggio, P. 1993. Culture and cognition. Annual Review of Sociology 23, 263-287. Douglas, M. 1996. How institutions think. Syracuse, New York: Syracuse University Press.

  English, James F. 2005. The Economy of Prestige: Prizes, Awards and the Circulation of Cultural Value. Harvard University Press. Esselink, S.H., Driessen, F.M.H.M. 2008. Nederlandse podiumkunsten in het buitenland. Omvang en receptie van dans, theater en muziek uit Nederland in de periode 2001-2007. Utrecht: Bureau Driessen Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. Even Zohar, I. 1997. The Making of Culture Repertoire and the Role of Transfer. Target, 9(1), 355-365. Galenson, D.W. 2006. Old masters and young geniuses: the two lives of artistic creativity. Princeton: Princeton University Press. Gielen, Pascal. 2009. The Murmuring of the Artistic Multitude. Golbal Art, Memory and Post-Fordism. Amsterdam: Valiz.

  http://artefact.mi2.hr/_a04/lang_en/a04_editorial_en.htmhttp://www.allacademic.com/meta/p307058%20index.html

 • Greenfeld, Liah. 1989. Different Worlds. A Sociological Study of Taste, Choice and Success In Art. Cambridge: Cambridge University Press. Guilbaut, S. 1983. How New York stole the idea of modern art: Abstract expressionism freedom, and the Cold War. Chicago: The University of Chicago Press. Hannerz. U. 1992. Cultural complexity: Studies in the social organization of meaning. New York: Columbia University Press. Hartog Jager, H. den. 2008. Dit is Nederland. In tachtig meesterwerken. Amsterdam: Atheneum-Polak&Van Gennep. Heilbron, J., Nooy, W. de, Tichelaar, W. (red.) 1995. Waarin een klein land. Nederlandse cultuur in internationaal verband. Amsterdam: Prometheus. Heilbron, J. 1995. Mondialisering en transnationaal cultureel verkeer. In: Johan Heilbron en Nico Wilterdink (red.) Mondialisering: de wording van de wereldsamenleving. Amsterdam: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift; Groningen: Wolters-Noordhoff. AST-themanummer jrg. 22, afl.1. 162-181. Heilbron, J. 2001. Echanges culturels transnationaux et mondialisation: Quelques réflexions. Regards Sociologiques, 22, 141-154. Heilbron, J. 2011. De weg naar wereldroem. In: Brinkgreve, C., Haak, M. van den, Heerikhuizen, B. van, Heilbron, J., Kuipers, G. (red.), Cultuur en ongelijkheid, Diemen: Uitgeverij AMB, 2011, 261-268. Hermans, O.L. 2008. De Nederlandse culturele instituten in het buitenland. Universiteit Utrecht: Master Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief. Hesmondhalgh, D. & Baker, S. 2010. Creative Labour: Media Work in Three Cultural Industries. Abingdon and New York: Routledge. Hest, Femke van. 2012. Territorial Factors in a Globalized Art World? The visibility of countries in inetrnational contemporary art events. Dissertatie Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam: ERMeCC, Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture. Hurkmans, B., Hewison, R., Bemont, J. & Barendrecht, W. (Ed.) 2005. All that Dutch. Amsterdam: SICA/ Rotterdam: NAi. Imanse, G. (red.) 1984. De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945. Amsterdam: Meulenhoff/Landshoff i.s.m. Stedelijk Museum Amsterdam.

  Janssen, S., Kuipers, G. & Verboord, M. 2008. Cultural globalization and arts journalism: The international orientation of arts and culture coverage in Dutch, French, German, and U.S. newspapers, 1955 to 2005. American Sociological Review, 73 (5), 719-740.

 • Janssen, M. 1989. Een moeizame onderneming: de verspreiding van de Nederlandse cultuur in Frankrijk. Ons Erfdeel 32(1989)2(mert/apr 293-297) Karttunen, S. 2008. Entering the global art World- galleries as mentors of peripheral artists. Nordisk Kulturpolitish Tidskrift, 11 (2), 41-73. Lademacher, H. 1993. Einleitende bemerkungen zur Unterschiedlichkeit von Identitäten. In: Lademacher, H. und Mühlhausen, W. (Hrgs.) (1993) Freiheitssreben Demokratie Emanzipation. Aufsätze zur politischen Kultur in Deutschland und den Niederlanden. Münster/Hamburg: Zentrum für Niederlande-Studien (=Niederlande-Studien, no. 5) 7-26. (vindplaats: Nederlands Letterenfonds) Kuipers, G. 2011. Cultural globalization as the emergence of a transnational cultural field: Transnational television and national media landscapes in four European countries. American Behavioral Scientist, 55 (5), 541-557. Kunst over de grens. 2009. Themanummer Boekman 80. Amsterdam: Boekmanstichting. Leerssen, J. Th. 1993. Culturele identiteit en nationale beeldvorming. In: Blom, J.C.H., J. Th Leerssen, P. van Rooy (red.). De onmacht van het grote: cultuur in Europa. Amsterdam: Amsterdam University Press.

  Leerssen, J. Th. 1999 Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets. Amsterdam University Press. Leeuwen, C. van. 1995. De presentatie van de Nederlandse taal en cultuur in het buitenland. Ons Erfdeel, 3, 371-382. Lugt, R. van der. 1991. De Nederlandse Kunsten in Noord-Amerika. Verslag. New York. Manager Magazine. Kunstkompass. Http://www.manager.magazin.de/thema/kunstkompass/ Martin, B. 2007. How visual artists enter the contemporary art market in France: A dynamic approach based on a network of tests. International Journal of Arts Management, 9 (3), 16-33. Matthijs, F. Het buitenland en wij (vaste kroniek over de neerlandistiek en de belangstelling van het buitenland voor de Nederlandstalige cultuur) Ons Erfdeel 1995, nr 4, pp. 616-617; nr 5, pp. 781-783; 1996, nr 1, pp. 137-139; nr 2, pp. 297-299; nr 4, pp. 616-620; 1998, nr 1, pp. 123-125; nr 3, pp. 461-463; 1999, nr 1, pp. 129-132; 2000, nr 1, pp. 137-140; nr 4, pp. 611-614; nr 5, pp. 784-786; 2001, nr 1, pp. 133-136; nr 4, pp. 617-619; nr 5, pp. 781-782; 2002, nr 1, pp. 135-138; nr 2, pp. 296-299; nr 5, pp. 783-787; 2003, nr 5, pp. 789-793; nr 2, pp. 312-316. McAndrew, C. 2009. Globalisation and the art market; emerging economies and the art trade in 2008. Maastricht: TEFAF 2009.

 • Moulin, R. 2003. Le marché de l’art: Mondialisation et nouvelles technologies. Parijs: Flammarion. Negus, K. 2002. The work of cultural intermediairies and the enduring distance between production and consumption. Cultural studies, 16: 501-515. Nooy, W. de. 2002. The dynamics of artistic prestige. Poetics, 30 (3),147-168. Onians, John (ed.).2004. Atlas of World Art. London: Laurence King Publishing. Osterhammel, J. & Petersson, N.P. 2003. Globalization. A Short History. Verlag C.H. Beck: München. Peterson, R.A. & Anand, N. 2004. The production of culture perspective. Annual Review of Sociology 30, 311-334. Pröpper, H. 2002. ‘Hoe balsemt men een ledenpop? Over nationale identiteit. In: jaarverslag 2002 BKVB, 6-9. (Vindplaats: Boekmanstichting) Rees, C.J. van. 1983. Advances in the empirical sociology of literature and the arts: the institutional approach. Poetics 12 (4/5), 285-311. Riek, I. & Wielinga, F. 2003. Niederlande und Belgienforschung in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Bestandsaufnahme der Jahre 1995-2002. Münster/New York/Berlin: Waxmann (betreft overzicht van onderzoek naar Nederland en Vlaanderen in Duitsland, uitgegeven door het Zentrum für Niederlande Studien te Münster; bespreking in NEM, 2004, 42 (1)).

  Schwartz, Gary. 1993. The Destigmatization of Art Geography: A Preliminary to the Study of the Dutchness of Dutch Art. In: Els Kloek en Leen Dorsman (red.). Nationale identiteit en historisch besef in Nederland. Utrechts Historische Cahiers, jaargang 14 (1993) nr. 4. 1-15

  Shetter, W.Z. 1997. The Netherlands in Perspective. The Dutch Way of Organizing a Society and its Settings. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders. (herziening van Shetter, 1987. Bespreking in NEM, 1998, 36 (3), 48-57).

  Steen, I. 2000. Flanders and Dutch. Language and culture as an instrument of emancipation 1945-1998. In: Dekker, T. et al (red.)(2000) Roots & rituals: the construction of ethnic identities. Amsterdam: Het Spinhuis. Swaan, A. de (1991) Nederlands kans in taal en cultuur. Ons Erfdeel, 4, 511-518. Towse, R. (ed.) 2003. A Handbook of Cultural Economics. Northampton: Edward Elgar Publishing. Quemin, A. 2006. Globalization and mixing in the visual arts. International Sociology, vol.21 (4), pp. 522-550.

 • Quemin, A. 2008. International contemporary art fairs and galleries. An exclusive overview. In Artprice (Ed.), Le marché de l’art contemporain 2010/2011. Le rapport annuel artprice. The contemporary art market. Annual report 2007/2008, pp. 78-88. Lyon: Artprice. Quemin, A. 2008. Montrer une collection international d’art contemporain: Un ou plusieurs modèles la place des different pays dur les cimaises du Centre Georges Pompidou, de la Tate Modern, du MoMA et dans le monde international de l’art. In A. & M. Rolland Hanna (Ed.), De nouveaux modèles de musées? Formes et enjoux des créations et rénovations de musées en Europe, XIXe-XXIe siècles, pp. 219-234.Paris: L’Harmattan. Quemin, A. 2010. Le marché de l’art: Une mondialisation en trompe-lóeil. Questions Internationales, 42 (maart-april 2010), 49-57. Quemin, A. 2012. The internationalization of the contemporary art World and market: The role of nationality and territory in a supposedly ‘globalized’ sector, In M. Lind & O. Velthuis (Eds.), Contemporary art and its commercial markets. A report on current conditions and future scenarios. 53-83. Berlin/ Spanga: Sternberg Press/ Tensta Konsthall. Rees, K. & Van Eijk, K. 2003. Media repertoires of selective audiences. The impact of status, gender and age on media use. Poetics 31, 465-490. Sillevis, J. I. Smets en J. Stumpel. 2008. De schilderkunst der Lage Landen. Deel 3. De negentiende en twintigste eeuw. Amsterdam: Amsterdam University Press. Simons, R. 2002. Springlevend: Hoe kunst van nu internationaal weer spannend wordt en hoe dat in Nederland ook zou kunnen. Amsterdam: Meulenhoff. Solove, D. J. 2007. The future of reputation: gossip, rumor, and privacy on the internet. New Haven: Yale University Press. Stokvis, W. & K. Zijlmans. 1993. Vrij spel. Nederlandse kunst 1970-1990. Amsterdam: Meulenhoff. The Low Countries (TLC). Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A Yearbook. 1993 (nr.1)-2012 (nr. 20). Rekkem: Ons Erfdeel/Septentrion (met steun van Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Den Haag en het Vlaamse Ministerie van Cultuur, Brussel Tomlinson, J. 1999. Globalization and culture. Cambridge: Polity Press. Velthuis, O. 2011. Globalization of markets for contemporary art: Why local ties remain dominant in Amsterdam and Berlin. European Societies. Verboord, M. 2010. Commercialisering, culturele consecratie en bestsellerlijstsucces in het Franse, Duitse en Amerikaanse literaire veld, 1970-2007. Sociologie 6(1): 46-75.

 • Vijge, A. 1991. Institut Français, Goethe-Institut, British Council en Nederland? Universiteit van Amsterdam: Doctoraalscriptie Sociologie. Wandel, O. de. 1987. Nederlandse taal en cultuur in het buitenland. Ons Erfdeel 30(1987), 611-627.

  While, A. 2003. Locating art worlds: London and the making of young British art. Area, 35 (3), 251-263.

  White, Harrison C. 1993. Careers and Creativity. Boulder, Colo.: Westview Press

  Wikén Bonde I. 1997. Nederlandse cultuur en literatuur in Noord Europa. Neerlandica Extra Muros, 35 (2), 31-39.

  Zorloni, A. 2005. Structure of the contemporary art market and the profile of Italian artists. International Journal of Arts Management, 8(1), 61.

  2. Architectuur

  Algemeen

  Architecten over de grens. Themanummer van: De Architect.1993, 50, mrt. 8-55.

  Bachmann, W. 2009. Special Issue: Urlaubsziele. Baumeister vol.106, no.2, Feb. 2007, 35-79.

  Barbieri, U.S., Duin, L. van, Jong, J. de, Wesemael, P. van & Wilms Floet, W. 2003. A hundred years of Dutch architecture 1901-2000: trends highlights. Amsterdam: SUN. (NAi)

  Battista, K. 1998. The Netherlands: a guide to recent architecture. London: Ellipsis.

  Bayeux, G. 1999. 4a Bienal Internacional de Arquitetura de Sao Paulo. Sao Paulo: Findacao Bienal de sao Paulo. (NAi)

  Boomkens, R. & SKOR (Amsterdam). 2008. Maakbaarheid: hoe geef je vorm aan de samenleving van de 21ste eeuw. Rotterdam: NAi Uitgevers. (NAi)

  Brouwer, R. (e.a.). 1989. Architectuur in Nederland: Jaarboek 1988-1989. (o.a. over de invasie van buitenlandse architecten in Nederland.) Deventer: Van Loghum Slaterus.

  Castells, M., Haak, B. van der & Oey, A. 1998. De automaat. Hilversum: VPRO. Videocassette. (NAi)

  Colenbrander, B. 1993. Style: standard and signature in Dutch architecture in the nineteenth and twentieth centuries. Rotterdam: Nai Publishers.

  Colenbrander, B. 1995. Referentie: oma. De sublieme start van een architectengeneratie. Rotterdam: NAi Uitgevers.

  Colenbrander, B., Dubbeling, F., Ginkel, R. van, Hoshimo, F., Vries, N. de & Wilterdink, N. 1996. Culturele internationalisering als uitdaging. Rotterdam: NAi. Geluidscassettes. (NAi)

 • Cortes, Juan Antonio. 2007. Special Issue. OMA AMO 1996-2003. Croquis. No.1/2 (134/135) 4-389.

  Croff, D. 2004. Metamorphe: 9. International architecture exhibition: trajectories. Venice: Fondazione La Biennale di Venezia. (NAi)

  Dutch Art + Architecture Today. (DA+AT). 1977-1989. Publication of the Netherlands Ministry for Cultural Affairs, Recreation and Social Welfare.

  Fajardo, J. 2010. Starchitects: de sterren van de hedendaagse architectuur. Kerkdriel: Librero.

  Fernández- Galiano, L. 2007. Atlas: global architecture circa 2000. Bilbao: Fundación BBVA. (NAi)

  Fuksas, M. 2000. 7th International Architecture Exhibition. Città: Less aesthetics more ethics: Expo on line. Venice: La Biennale di Venezia Marsilio. (NAi)

  Gorbatenko, S. 2003. New Amsterdam. St.Petersburg and Architectural Images of the Netherlands. St. Petersburg: Nederlands - Russisch Archief Centrum, Pechatny Dvor.

  Graatsma, W. P., Mantz, W.& Zwarts, K. 1998. Van 1931 tot 1998 : van ULO tot AZL Beheer : van Frits Peutz tot Wiel Arets : van Werner Mantz tot Kim Zwarts. Heerlen: AZL Beheer.

  Grafe, C. 2005. Special Issue. After the Party: Nederlandse architectuur 2005. Oase no. 67, 1-138.

  Groenendijk, P. 2004. Nederlandse architectuur in een notendop. Amsterdam: Prometheus.

  Guerra, J. 2003. Metropolis: 5th Sao Paulo International Biennial of Architecture and Design. (NAi)

  Hammond, P., Linton, L.& Salazar, J. 2000. La biennale di Venezia: 7th international architecture exhibition: competition of ideas. Venetië: Marsilio. (NAi)

  Hartog, H. den. 2008. ‘Dutch Architecture as an Export Product’. In: The Low Countries 18 266-270.

  Hartog, H. den. 2010. Nederlandse architectuur als exportproduct. Ons Erfdeel. 53(2010)2(mei.54-63).

  Hollein, H., Prandi, A. & Biennale di Venezia. 1996. Sensing the future: the architect as seismograph: 6th International Architecture Exhibition. Milan: Electra. (NAi)

  Ibelings, H. 1997. Americanisme: Nederlandse architectuur en het transatlantische voorbeeld= Americanis: Dutch architecture and the Transatlantic Model. Rotterdam: NAi Uitgevers (NAi)

  Ibelings, H. 1998. Supermodernisme: architectuur in het tijdperk van globalisering. Rotterdam: NAi Uitgevers. (NAi)

  Ibelings, H. 2009. De nieuwe traditie: continuiteit en vernieuwing in de Nederlandse architectuur. Amsterdam: SUN. (tekst in het Nederlands en Engels).

  http://boekman.nl/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceFullCatalogue&search=serial_title='Ons%20Erfdeel'

 • Idiarte, M. 2010. Het kleine internationale bureau in tijden van crisis. De Architect. 41(2010)(mei.26-27).

  Jaarboek Architectuur in Nederland (Yearbook Architecture in the Netherlands.) 1988, vanaf 1990-1991 ook in Engelse vertaling) – 2008. Rotterdam: NAi Publishers.

  Jodidio, P. 2006. NL: architecture in the Netherlands. Köln/London: Taschen.

  Koekebakker, O. 2000. Het landschap overziend: vernieuwingen in de Nederlandse architectuur. Amsterdam: BIS.

  Koolhaas, R. & Mau, B. 1995. S,M,L,XL. New York: The Monacelli Press (NAi)

  Kroesbergen, F. 2011. De overkant. Vormberichten. (2011)4(.32-33)

  Lange, E. de. 1997. Meegaand of eigenzinnig? De Nederlandse cultuur en architectuur in internationale context. Rotterdam: NAi. (NAi)

  Lefaivre, L. & Tzonis, A. 2004. Critical regionalism: architecture and identity in a globalized world. München: Prestel. (NAi)

  Lockie, F. & Morris, A. 2002. Next: 8th International Architecture Exhibition 2002: la Biennale di Venezia. New York: Rizzoli. (NAi)

  Lootsma, B. 2000. Superdutch. De tweede moderniteit van de Nederlandse architectuur. Nijmegen: SUN (Engelstalige editie in 2002 bij Thames & Hudson).

  Owen, G. (ed.). 2009. Architecture, ethics and globalization. London: Routledge.

  Pronk, I. 2001. Typisch Hollands? Een onderzoek naar de aandacht voor Nederlandse architectuur en architecten in drie Europese architectuurtijdschriften. Rotterdam: Doctoraalscriptie Erasmus Universiteit.

  Publicaties naar aanleiding van de tentoonstelling NL Lounge= Publications on occasion of the exhibition NL Lounge: private city/ public home: VIIe mostra internazionale di architettura, Venezia 2000. 2000. Rotterdam: NAi (NAi)

  Risselada, Max (ed.) 1999. Past modernism: three moments in postwar Dutch architecture. Rotterdam: NAi Publishers.

  Schmidt, T. W. 2005 en 2007. Patterns in design art and architecture. Basel: Birkhauser. (Boijmans van Beuningen)

  Shibata, N. 2002. Special Issue: MVRDV files: projects 002-209. A & U. no.11 supplement 2002, Nov. 6-232.

  Slessor, C. 1993. Special Issue: European Identity? Architectural Review vol.192 no.1151, 1993, jan. 18-73.

  Stungo, N. 2001. Country Focus: The Netherlands. World Architecture no.93 (2001) feb. 54-93.

  http://boekman.nl/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceFullCatalogue&search=serial_title='De%20Architect'http://boekman.nl/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceFullCatalogue&search=serial_title='Vormberichten'

 • Wissink, E. 2004. Nederland supermodern? De opkomst van een mogelijke nieuwe stroming binnen de Nederlandse architectuur. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Doctoraalscriptie. (Scriptotheek Universiteit van Amsterdam)

  Monografieën (NAi)

  Arets, W. 1992. Wiel Arets architect: an alabaster skin. Rotterdam: 10.

  Arets, W., Lootsma, B. 1996. Wiel Arets. Antwerpen: DeSingel.

  Arets, W., Zwarts, K. 1999. Wiel Arets: AZL Heerlen. Rotterdam: 10.

  Bock, M., Zwarts, K. & Vidler, A. 1989. Wiel Arets: architect. Rotterdam: Uitgeverij 010 Stichting Rotterdam -Maaskant.

  Bock, M., Crouwel, W. & Zwarts, K. 1998. Wiels Arets: architect. Rotterdam: Uitgeverij 010.

  Bosman, J. Lootsma, B.& Zwarts, K. 1996. Wiel Arets: Strange Bodies. Basel: Birkhäuser.

  Hilverink, H. 2002. De Hoge Heren Rotterdam: Wiel Arets. Maastricht: Vesteda.

  Lootsma, B. & Notten, T. 1999. Universiteitsbibliotheek Utrecht: ontwerp Wiel Arets. Utrecht: Universiteitsbibliotheek Utrecht.

  Berkel, B. van & Feireiss, K. 1994. Ben van Berkel: mobile forces= mobile Kräfte. Berlijn: Ernst & Sohn.

  Betsky, A., Kors, M. & Patteuw, V. 2002. UN Studio unfold: Ben van Berkel en Caroline Bos. Rotterdam: NAi.

  Bos, C. 1991. Ben van Berkel, architect. Rotterdam: 010.

  Kooten, T. van. 1992. De ruimte verruimd. O.a. Ben van Berkel. Otterlo: Kröller- Müller.

  Steenhuis, M. & Tilborg, H. van. 2011. Adriaan Geuze's indestructible polder feeling. Scape. 6(2011)1(.44-51).

  Alkemade, F., Colenbrander, B. & Provoost, M. 1999. Dutchtown: a city centre design by OMA- Rem Koolhaas. Rotterdam: NAi

  Devolder, A., Koolhaas, R. & Thomas, J. 1994. De Boompjes van OMA: Rem Koolhaas, Stefano de Martino, Kees Christiaanse. Rotterdam: NAi.

  Koolhaas, R., & MoMa, 1994. O.M.A. at MoMa: Rem Koolhaas and the place of public architecture. New York: Museum of Modern Art.

  Mik, E. 2010. Koolhaas in Beijing. Amsterdam: FBKVB. Essay.

  Stichting Rotterdam- Maaskant. 1986. Rem Koolhaas: Rotterdam- Maaskant prijs 1986: rapport van de jury. Rotterdam: Stichting Rotterdam- Maaskant.

  Betsky, A. 2003. Wat is OMA? Betreffende Rem Koolhaas het Office for Metropolitan Archi

  http://boekman.nl/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceFullCatalogue&search=serial_title='Scape'

 • Vermeulen, P. 1994. The Terrible Beauty of the Twentieth Century. A Portrait of Rem Koolhaas. The Low Countries 1994-1995, 223-229.tecture. Rotterdam: NAi.

  Water, J. van de & Vollaard, P. 2011. Je kunt China niet veranderen, China verandert jou. (over John van de Water NEXT architects). Rotterdam: 010. (NAi)

  Rooy, M. van. 2010. 'An Architect with a Social Agenda. Liesbeth van der Pol’. In: The Low Countries 18, 194-201.

  3. Beeldende kunst

  Algemeen

  Belting, H. & Buddensieg, A. (eds.). 2009. Global Art World: Audiences, Markets, and Museums. Ostfildern: Hatje Cantz Verlag.

  Benschop, J. 2009. Wonen tussen de anderen. Een portret van kunststad Berlijn. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.

  Bicker Caarten, R.L. 1989. Nederland op de Biënnale. De Nederlandse inzendingen naar de biënnales van Parijs, Sao Paulo en Venetië vanaf 1945. (Amsterdam: Doctoraalscriptie )

  Blotkamp, C. 2001. Beeldende kunst: de doem van de Gouden Eeuw. In: Douwe Fokkema en Frans Grijzenhout (red.), Rekenschap: 1650-2000. (deel 5 van de reeks Nederlandse cultuur in Europese context). Den Haag: Sdu Uitgevers.

  Bosma, J. 2011. Nettitudes: let’s talk net art. Rotterdam: NAi publishers, Institute of network cultures.

  Bronwasser, S. 2011. Zo werken wij. 10 Ontmoetingen met bijzondere Nederlandse kunstenaars. Rotterdam: NAi Uitgevers.

  Crane, D. 2009. Reflections on the Global Art Market: Implications fot the Sociology of Culture. Sociedade e Estado 24 (2):331-362.

  DA+AT. (Dutch Art and Architecture Today) 1977-1984, Den Haag: Bureau Beeldende Kunst Buitenland, Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 1984-1988, Den Haag: Rijksdienst Beeldende Kunst. Internationale Afdeling.

  Documenta 1955-1968: vier internationale Ausstellungen moderner kunst. Texte und fotografien. Kassel. (Boijmans van Beuningen)

  Donia, J. 2001. Going Dutch: een markant visueel decor. Schiedam: TDS. (Boijmans van Beuningen)

  Duppen, J. 1982. Gijs van Tuyl: kunstdiplomaat in het buitenland. Kunstbeeld 6 1982, juni/juli 10-13.

  Duve, T. de. 2009. De kunstbiënnale als globaal fenomeen: strategieën in neopolitieke tijden. Rotterdam: NAI Uitgevers. (NAi)

  http://boekman.nl/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceFullCatalogue&search=publisher='NAi%20publishers'http://boekman.nl/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceFullCatalogue&search=publisher='Institute%20of%20network%20cultures'http://boekman.nl/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceFullCatalogue&search=publisher='Institute%20of%20network%20cultures'

 • Galenson, D.W. 2000. The Careers of Modern Artists. Journal of Cultural Economics 24:87-112

  Gubbels, T. 1992. Passie of professie. Galeries en kunsthandel in Nederland. Dissertatie UvA. Abcoude: Uniepers.

  Gubbels, T. 2000. Het oog voorbij: Galerie Nouvelles Images 1960-2000. Den Haag: Galerie Nouvelles Images. (Boekmanstichting, vindplaats: 00-730)

  Gubbels, T. & Janssen, I. 2001. Kunst te koop: artistieke innovatie en commercie in het Nederlandse galeriebestel. Amsterdam: Boekmanstudies en Mondriaan Stichting. (Boekmanstichting, vindplaats: 01-442 (A-E))

  Harris, Jonathan (ed.) 2009. Identity Theft: Cultural Colonisation and Contemporary Art. Liverpool: Liverpool University Press.

  Hest, F. Van. 2005. Les arts plastiques néerlandais. La présence des artisties sur la scène néerlandais d’art contemporain. Etude du rôle de la nationalité. Masterthesis. Parijs: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

  Horowitz, N. 2011. Art of the Deal. Contemporary Art in a Global Financial Market. Princeton: Princeton University Press.

  Janssen, S., Kuipers, G. & Verboord, M. 2008. Cultural Globalization and Arts Journalism: The International Orientation of Arts and Culture Coverage in Dutch, French, German and U.S. Newspapers, 1955 to 2005. American Sociological Review 73 (October): 719-740.

  Kunst & Museumjournaal. Jaargangen 1989-1996. Stichting Internationaal Kunst- en Museumtijdschrift.

  Kunstenaars zien het buitenland. 1993. Nieuwegein: Zwolsche Algemene Verzekeringen. (Boijmans van Beuningen)

  Leeuwen, S. van. 2006. Kunst zonder grenzen: onderzoek naar de deelname van Nederlandse galeries aan buitenlandse kunstbeurzen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. (Boekmanstichting, vindplaats: 06-773)

  Matthijs, Filip. 1997. A New Encyclopedia of Dutch Art. The Low Countries 1997-1998, 311-312.

  Noomen, I. 2004. Mondialisering, stad, cultuur: een onderzoek naar de transnationaliteit van de Rotterdamse beeldende kunstwereld. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam. Doctoraalscriptie. (Boekmanstichting, vindplaats: 05-678 A en B)

  Lee, P. 2003. Boundary Issues. The Art World Under the Sign of Globalism. Artforum: 164-167.

  Pieters, D. 1991. Nederlandse kunst in de jaren ’90: tussen saai en anders. Kunst en Museumjournaal 2 (1991)6(58-62, 64) (Bijdrage over de internationale positie van de Nederlandse kunst)

  Pollack, B. 2008. The Chinese Art Explosion. ARTNews 107 (8):118-127.

 • Presentatie en imago van Nederlandse kunst en cultuur in het buitenland: documentatiemap. Boekmanstichting. Diverse artikelen uit dag- en weekbladen vanaf 2011.

  Rook, G.J. 1988. Visual Arts from the Netherlands: over beeldende kunst uit Nederland en het buitenland. Metropolis 9 (1988)3(10-19)

  Schampers, K. 1979. ‘Nederlandse kunst naar het buitenland’. Museumjournaal 24, nr.4, 175-178.

  Schwartz, G. 1993. The destigmatization of art geography. A preliminary to the study of the Dutchness of Dutch art. In: Kloek, Els en Leen Dorsman. 1993. Nationale identiteit en historisch besef. Utrecht: Universiteit Utrecht. 1-14.

  Schwarz, M. & Staal, G. 1999. Holland schept ruimte: Het Nederlands paviljoen op de wereldtentoonstelling EXPO 2000 te Hannover. Blaricum: V+K Publishing/ Inmerc. Den Haag: Stichting Nederland Wereldtentoonstellingen. (Koninklijke Bibliotheek en RKD)

  Smidt van Gelder, D. & Truijens, F. 2011. Nederland op de Biënnale van Venetië 2011, 2003, 2005, 2007, 2009: interviews. Amsterdam: Roma Publications en Idea Books. Roma publication: 163. (Koninklijke Bibliotheek)

  Stokvis, W. & Zijlmans, K. (red.) 1993. Vrij Spel. Nederlandse kunst 1970-1990. Amsterdam: Meulenhoff.

  Stott, A. 1998. Holland Mania: A Dutch Period in American Art and Culture. New York: The Overlook Press.

  Tas, S. 2010. Het Musée du Luxembourg: Van een museum voor levende meesters naar een internationaal museum voor moderne kunst- Nederlandse schilderkunst als casestudie. Masterthesis. Opleiding Museum Studies. Faculteit der Geesteswetenschappen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. (http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl)

  Tejo, C. 2008. New Brazilian Art. A Continent and a Generation in Transit. Flash Art (263, Nov-Dec.)

  Thewissen, I. & Wijn, H. de. 2006. Better city better life: verslag van de ontwerperkeuze voor het Nederlandse paviljoen voor de EXPO 2010 te Shanghai, Den Haag: Atelier Rijksbouwmeester. (RKD. Exemplaarnummer 200713521, Locatie MAG, Plaatscode E2.6/e/7)

  Uitert, E. van. 1990. Twintig jaar Nederlands paviljoen. Kunstschrift 3 1990.

  Wassink, A. 2011. The Dutch contemporary art market 2002-2008. Masterthesis.Rotterdam: Erasmus Universiteit. (EUR Thesis Repository)

  While, A. 2003. Locating Art Worlds: London and the Making of Young British Art. Area 35 (3):251-263.

  Zeller, K. und Reich, K. 2007. Die Deutschen Beiträge zur Biennale Venedig 1895-2007. Institut für Auslandsbeziehungen (Hg.). erw. Neuausg. Köln: Dumont. (Boekmanstichting 08-158)

  http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/

 • Zijlmans, K. & Damme, W. van (eds.) 2008. World Art Studies: Exploring Concepts and Approaches. Amsterdam: Valiz.

  Groepstentoonstellingen

  22 Bienal Internacional Sao Paulo. 1994. Sao Paulo. (Boijmans van Beuningen)

  21 Jahre Internationale Kunstmesse Basel: Art 21’90. 1990. Düsseldorf: Galerie Hans Mayer. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exemplaarnummer 932563, locatie MAG, Plaatscode E5.2/e/48)

  2x2 aus Holland: Armando, Carel Visser, René Daniëls, Niek Kemps. 1987. Bonn: Bonn Kunstverein. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  6 Dutch Artists. 1989. Edinburgh: The Fruitmarket Gallery. (Boijmans van Beuningen)

  10 Dutch Artists in Internationale Kunstmesse. 1985. Amsterdam: Galerie d’Eendt. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exemplaarnummer 200903998, locatie MAG, plaatscode D9.7/b/244)

  Abrams. 1992. Documenta IX. Kassel. 3 delen. (Fonds BKVB)

  Aer 21 ’90: die internationale Kunstmesse: Kunst des 20. Jahrhunderts= Art 21 ’90: le salon international d’art: art du 20e siècle= Art 21 ’90: the international art fair: 20th century art= Art 21 ’90: la mostra internatiozionale d’arte: arte del 20 secolo. 1990, Basel: Basel Kunstmesse. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exemplaarnummer 2000567353, locatie MAG, plaatscode E2.1/f/9)

  Art Basel 12,13, 21, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40. Tentoonstellingscatalogi. (RKD)

  Art Cologne 2005: 39th International fair for modern and contemporary art. (RKD. Exemplaarnummer 200912142)

  Adrichem, J. van, Boersma, L.S., Cooke, L., Jonge, P. de. 1991. 9 contemporary Dutch artists = 9 artisti olandesi contemporanei : Philip Akkerman, Rob Birza, Paul Cox, Guido Geelen, Joep van Lieshout, Willem Oorebeek, Charly van Rest, Han Schuil, Roos Theuws. Prato: Museo d'arte Contemporanea Luigi Pecci. Tentoonstellingscatalogus. (RKD Exemplaarnummer 920923, locatie MAG, plaatscode E4.4/c/88)

  Art Fairs: Sjoerd Buisman, Ewerdt Hilgemann, Jan van Munster, Jan Smejkal, Zdenek Sykora. Amsterdam: Antoinette de Stigter. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200567308, locatie mag, plaatscode E3.5/d/76)

  Art from Europe : works by Ulay and Marina Abramovic, Rene Daniës, Marlene Dumas, Astrid Klein, Pieter Laurens Mol, Andreas Schulze, Rosemarie Trockel. 1987. Londen: Tate Gallery London. Tentoonstellingscatalogus (RKD)

  Ayres, T., Hanegem, A. van, Ploeg, J. van der & Schuil, H. 2005. Later on we shall simplify things : Tim Ayres, Ab van Hanegem, Jan van der Ploeg, Han Schuil : kwesties : vier schilders wisselen van gedachten. Amsterdam: Tim Ayres. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  http://www.rkd.nl/rkddb/(c40rxp45mtuh4w45g12lyn45)/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceLibrary&search=author.name='Adrichem,%20Jan%20van'http://www.rkd.nl/rkddb/(c40rxp45mtuh4w45g12lyn45)/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceLibrary&search=author.name='Boersma,%20Linda%20S.'http://www.rkd.nl/rkddb/(c40rxp45mtuh4w45g12lyn45)/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceLibrary&search=author.name='Cooke,%20Lynne'http://www.rkd.nl/rkddb/(c40rxp45mtuh4w45g12lyn45)/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceLibrary&search=author.name='Jonge,%20Piet%20de'http://www.rkd.nl/rkddb/(c40rxp45mtuh4w45g12lyn45)/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceLibrary&search=publisher='Museo%20d'arte%20Contemporanea%20Luigi%20Pecci'http://www.rkd.nl/rkddb/(c40rxp45mtuh4w45g12lyn45)/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceLibrary&search=publisher='Museo%20d'arte%20Contemporanea%20Luigi%20Pecci'

 • Bangma, A. & Kooij, B. van. 1995. Marlene Dumas, Maria Roosen, Marijke van Warmerdam. Rotterdam: Witte de With center for contemporary art. tentoonstellingscatalogus Biënnale van Venetië 1995. (RKD. Exnr: 952134, locatie mag, plaatscode D3.3./a/8)

  Benschop, J. 2010. Blick ohne Ende. Niederländer in Berlin. Autocenter Berlin. Catalogus. (CBK, Dordrecht)

  Béslisle, J. & Grant Marchand, S. 1987. A l’heure de la Hollande= Out of Holland. Montréal: Musée d’Art Contemporain Montréal. Tentoonstellingscatalogus. (RKD: Exemplaarnummer: 200606228, LOcatie MAG, Plaatscode E2.2/a/81)

  Biënnale Beijing 2003 (2x) en 2005. Catalogus. (Fonds BKVB)

  Biënnal Internationale de la Photographie Liège 1999. Catalogus. (Fonds BKVB)

  Biënnale Venetië 1988, 1990, 1993, 1999. Catalogus. (Fonds BKVB)

  Blanca, P. & Voss, E. 1992. Ernst Voss: New York nocturnes: Paul Blanca with ‘The black banana nigger’. Amsterdam: Gallery Heyenbrok. Tentoonstellingscatalogus (RKD)

  Bloemheuvel, M. & Guldemond, J. 2001. Post-nature : nine Dutch artists : Rob Johannesma, Job Koelewijn, Mark Manders, Aernout Mik, Michael Raedecker, Frank van der Salm, Mike Tyler, Marijke van Warmerdam, Edwin Zwakman. Rotterdam: NAi. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 20013814, locatie mag, plaatscode E5.2/e/8)

  Bolten, J., Courtney, D.W. & Odijk, E. van. 1988. 4 Dutch artists : crossing borders : Ina van den Heuvel, Hans van Houwelingen, Berend Strik, Maurice van Tellingen. Amsterdam: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 880346, locatie mag, plaatscode E4.6/a/58)

  Citizens and subjects: practices and debates: extensie van het Nederlands Paviljoen, 52nd International Art Exhibition- La Biennale di Venezia 2007. 2007. Utrecht: BAK, basis voor actuele kunst. (Koninklijke bibliotheek)/g/16)

  Coelewij, L. &Donker Duyvis, P. 1988. Artists’prints: aspects of contemporary Dutch Art. ‘s-Gravenhage: Rijksdienst Beeldende Kunst. Tentoonstellingscatalogus (RKD)

  Coelho, R. et al. (eds.). 1990. Imago, fin de siècle in dutch contemporary art. Den Haag: Rijksdienst Beeldende Kunst/Amsterdam: Stichting Mediamatic Foundation. Tentoonstellingscatalogus (RKD).

  Contemporary Art from the Netherlands. 1982. Museum of Contemporary Art, Chicago. Den Haag: Bureau Beeldende Kunst Buitenland.

  Dressler, I. 1996. Hartware : Medienkunst aus den Niederlanden : Per Bogers, Gerald van der Kaap, Fiona Tan, Bea de Visser = Christiaan Zwanikken : re-animations. Dortmund: Künstlerhaus Dortmund. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 963987, locatie mag, plaatscode D3.3./d/53)

  Driessen, C., Mierlo, H. van, Rathje, W., Dooren, N. van, Grosveld, G., Derks, S. & MacEvilley, T. 1999. Tales of the tip : art on garbage : Acconci studio, Biefer/Zgraggen, Maurizio Cattelan & Frazione Di Tempo, Chen Zhen, Carsten Höller, Suchan Kinoshita, Job Koelewijn, Aernout

 • Mik, Hervé Paraponaris, Berend Strik & One Architecture. Breda: Fundament Foundation. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 993364, locatie mag, plaatscode E4.4./e/56)

  European ceramic contest 2006 ( o.a. met Hella Jongerius). Denmark catalogue. (Boijmans van Beuningen)

  Flinterman, K. & Bédier de Prairie, E. 1990. Vent du Nord VI + VII: A softer edge. Parijs: Institut Néerlandais. (Tentoonstellingscatalogus RKD)

  Fuchs, R. 1998. The centre holds: report from the Dutch art scene. Cologne: Galerie Gmurzijnska. (Boijmans van Beuningen) Tentoonstellingscatalogus (RKD)

  Fuchs, R., Andriesse, P. & Conrad, C. 1985. René Daniëls: Marlene Dumas: Henk Visch. Krefeld: Barbara Jandrig Galerie. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 1989/1828, locatie MAG, plaatscode E5.4/a/115)

  Gadella, R. & Freriks, P. 2000. L’oeil du nord. Parijs: Institut Néerlandais. Tentoonstellingscatalogus (Rijksmuseum)

  Gaillard, K. Céramique néerlandaise contemporaine. (ook Duitse en Engelse vertaling). 1988. Den Haag: Rijksdienst Beeldende Kunst. Tentoonstellingscatalogus (RKD)

  Guest, T. 1985. Kunst: seven artists from Amsterdam : Christiaan Bastiaans, Sandra Derks, Fortuyn/O'Brien, Sonja Oudendijk, Rob Scholte, Frank van den Broeck, Ton van Summeren. Toronto: Albert Franck Committee of the City of Toronto. Tentoonstellingscatalogus (RKD)

  Hammer, C. 1986. Fifteen contemporary artists from the Netherlands. Haarlem : Enschedé & Zonen. IMF Art Society, Washington, D.C. tentoonstellingscatalogus.

  Hardeman, I. 1993. NetherArt: a Dutch response to the nineties. Amsterdam: Enterprise & Art Foundation. (Tentoonstellingscatalogus)

  Hlavajova, M. 2003. Common ground : Krijn de Koning, André van Bergen, Roman Ondák, Govinda Mens, Job Koelewijn, Tomo Savic-Gecan, Michiel Kluiters. Utrecht: basis voor actuele kunst BAK. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200406221, locatie mag, plaatscode E2.2/c/1)

  Hoenderdos, P. & Tuyl, G. van. 1982. Junge Kunst aus den Niederlanden/Young Art from the Netherlands. Kunstmesse Basel. Amsterdam: Bureau Beeldende Kunst Buitenland, Ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Tentoonstellingscatalogus (RKD).

  Image on the Run. Dutch Video Art of the 80’s. 1985. Exhibition catalogue The Kitchen, New York. The Hague: Netherlands Office for Fine Arts.

  Jansen, B. 1994. Du concept à l'image : art Pays-Bas XXe siècle : Philip Akkerman, Rob Birza, Stanley Brouwn, René Daniels, Jan Dibbets, Marlene Dumas, Ger van Elk, Niek Kemps, Mark Manders, J.C.J. Vanderheyden. Parijs: Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 941009, locatie mag, plaatscode D 9.2/d/47)

  http://picarta.pica.nl/DB=2.4/SET=6/TTL=73/CLK?IKT=4&TRM=Fifteenhttp://picarta.pica.nl/DB=2.4/SET=6/TTL=73/CLK?IKT=4&TRM=contemporaryhttp://picarta.pica.nl/DB=2.4/SET=6/TTL=73/CLK?IKT=4&TRM=artistshttp://picarta.pica.nl/DB=2.4/SET=6/TTL=73/CLK?IKT=4&TRM=Netherlandshttp://picarta.pica.nl/DB=2.4/SET=6/TTL=73/CLK?IKT=2&TRM=IMFhttp://picarta.pica.nl/DB=2.4/SET=6/TTL=73/CLK?IKT=2&TRM=Arthttp://picarta.pica.nl/DB=2.4/SET=6/TTL=73/CLK?IKT=2&TRM=Society

 • Kramer, A. (ed.). 2005. Into Drawing. Contemporary Dutch Drawings. Catalogus bij rondreizende tentoonstelling in Frankrijk, Ierland, Duitsland, Italië en Nederland. Harderwijk: PS Items.

  Kruyver, M., Witzenhausen, J. & Yzermans, Y. 1992. Going Dutch: (salon) Amsterdam: Arti et Amicitiae. Tentoonstellingscatalogus. (RKD Exemplaarnummer 920720, locatie MAG, plaatscode: E4.5/d/117)

  Langemann, P. 1989. Kapriolen: René Daniëls, Fortuyn/ O’Brien, Rob Scholte, Lidwien van de Ven, Peer Veneman. München: Kulturreferat der Landeshauptstadt München. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Lomm, C. van. 2000. Anton Corbijn/ Marlene Dumas: Strippinggirls. Amsterdam: Stichting Actuele Kunstdocumentatie. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 20001705, locatie mag, plaatscode E4.5/f/61)

  Loock, U. 1993. René Daniëls- Shirley Wiitasalo. Ontario: Art Gallery of York University. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Lubbers, F. 1991. XXI bienal 1991 Sao Paulo- Holanda. Den Haag: Rijksdienst Beeldende Kunst. (RKD. Exemplaarnummer 910703, locatie MAG, plaatscode D1.3/b/56)

  Mulder, R. (red.) 1999. De Toolpub: Dutch Mountains. Tokyo: E & Y Gallery. Presentatie in Japan van hedendaagse Nederlandse kunstenaars, vormgevers en architecten. (NAi)

  Nieuwenhuyzen, M. van. 1999. Totation. Hanging Around – Aernout Mik, Liza May Post, Jennifer Tee. Projektraum Museum Ludwig Köln. Amsterdam: Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Tentoonstellingscatalogus (RKD)

  Innovation and Tradition: Niederländische Kunst der achtiziger Jahre. 1986. Karlsruhe: Badische Kunstverein. (Boijmans van Beuningen)

  Monographic Issue Olanda & Dutch Design Booth at ICFF. Abitare 417, May 2002

  Oosterhof, G. 1987. The Dutch contribution to the 1987 Sao Paulo Biennale= Domela, Piet Dirkx, Rob van Koningsbruggen, Willem Sanders, Han Schuil, Peer Veneman. Amsterdam: The Netherlands Office for Fine Arts. (RKD)

  Osaka, Nederlands paviljoen. 1970. Osaka. (Boijmans van Beuningen)

  Out of Holland: 6 artists from the New land. 1987. Almere: de Roestbak. (Boijmans van Beuningen)

  Perlein, G. 1986. Six plasticiens contemporains des Pays-Bas: Ansuya Blom, René Daniels, Marlene Dumas, Niek Kemps, René van den Broek, Henk Visch. Villeneuve d’Ascq: Musée d’Art Moderne- Villeneuve d’Ascq. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200908081, locatie MAG, plaatscode E1.7/a/42)

  Pohlmann, U. 1999. Ich und die Anderen : Fotografien und Videoarbeite : Rineke Dijkstra, Dunja Evers, Isabell Heimerdinger, Richard Hoeck, Zoltán Jókay, Boris Mikhailov, Ursula Rogg, Matthias Wähner. Kraichtal: Ursula-Blickle-Stiftung. Tentoonstellingcatalogus. (RKD. Exnr: 20001595, locatie mag, plaatscode E4.7/a/3)

 • Post-Nature: nine Dutch artists: Rob Johannesma, Mark Manders, Arnout Mik, Michael Raedecker, Frank van der Salm, Mike Tyler, Marijke van Warmerdam, Edwin Zwakman. Biennale di Venezia 2001. Amsterdam : Mondriaan Foundation; Eindhoven : Stedelijk Van Abbemuseum; Rotterdam : NAi Publishers . (Koninklijke Bibliotheek en Boijmans van Beuningen)

  Rajlich, C. 2003. Pittura Olandese per definizione : Tomas Rajlich, Ger van Elk, Toon Verhoef, Emo Verkerk, Philip Akkerman, Han Schuil, Robert Zandvliet. Parijs: Claudia Rajlich. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200318713, locatie mag, plaatscode D9.5/c/55)

  René van den Broek, René Daniels, Fortuyn/ O’Brien, Kees Smits, Henk Visch. 1984. Lyon: Elac. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 20001009, locatie MAG, plaatscode E4.5/c/22)

  Rijke, J. & Rooy, W. de. 2005. Biënnale 2005, Dutch Pavillon. (Fonds BKVB)

  Roodenburg, L. 1999. Photowork(s) in progress II : constructing identity : Wout Berger, Noor Damen, Korrie Besems, Joachim Schmid, Paul Gilroy, Hans Aarsman, Janny Rodermond, Linda Roodenburg.Gent: Snoeck-Ducaju & Zoon. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Scanning 1990: Aernout Mik, Jorgen Leijenaar, Berend Strik. 1990. Otegem: Deweer Art Gallery. Tentoonstellingcatalogus. (RKD. Exnr: 200614334, locatie mag, plaatscode E3.3/b/153)

  Stephan, A. 2000. Die Höllandische Welle: Multiples= The Dutch wave: Multiples, Jena: Städtische Museen Jena, Tentoonstellingcatalogus. (RKD. Exemplaarnummer 200806996, locatie MAG, Plaatscode E2.6/e/70)

  The other self: Rob Birza, Bhupen Khakhar, Bastienne Kramer, Mrinalini Mukherjee, N.N. Rimzon, Berend Strik. 1995. Amsterdam: Foundation for Indian Artists. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 961325, locatie mag, plaatscode D3.2/d/12)

  Teerlinck. 2006. Art contemporain dans la périphérie. Tentoonstellingscatalogus. Crac Alsace. (Boijmans van Beuningen)

  Trends in Dutch Drawing 1945-1985. 1985. Stedelijk Museum de Lakenhal, Leiden/Allen Memorial Art Museum, Oberlin College, Oberlin. Ohio USA. Tentoonstellingscatalogus.

  Turner, J. 1992. Double Dutch: il realismo nell’arte contemporanea olandese. Rome: Sala 1. Tentoonstellingscatalogus (RKD)

  Under Capricorn. 1996. Wellington: City Gallery Wellington. Amsterdam: Stedelijk Museum. (Koninklijke Bibliotheek)

  Wagemans, F. 2001. Fra de Hollandske lavlande: virkelihed of kunst 1960-2001. Copenhagen: Charlottenborg Udstillingsbygning. Tentoonstellingscatalogus (RKD)

  Winkel, C. van. 1997. Aernout Mik, Willem Oorebeek: XLVII Biennale di Venezia Padiglione Olandese. Amsterdam: Mondriaan Stichting. Tentoonstellingscatalogus (NAi)

  Wolfs, R. 2003. We are the world: Biennale di Venezia: Dutch pavillon. Amsterdam: Artimo en Mondriaan Stichting. (Koninklijke Bibliotheek)

 • Zeitgenössische fotokunst aus den Niederlanden. 1996. Berlijn: Neuer Berliner Kunstverein. (Boijmans van Beuningen)

  Zoetendaal, W. van. 2000. Die Berliner Zeit: Rineke Dijkstra & Bart Domburg. Berlijn: Berliner Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 20001715, locatie mag, plaatscode E4.5/d/43)

  Monografieën

  (alfabetisch op naam van kunstenaar; niet-Nederlandstalige publicaties/catalogi)

  Abramovic, M. & Christian, M. 2010. Marina Abramovic: the artist is present. New York: MoMA. (Koninklijke Bibliotheek)

  Biesenbach, K. 2010. Marina Abramovic: The artist is present. New York: Museum of Modern Art. (RKD. exnr: 201009575/ studiezaal/ 20e/ned/mon/ /abra/ tent/ 20100314)

  Stiles, K., Biesenbach, K. &Iles, C. 2008. Marina Abramovic. Londen: Phaidon. Contemporary Artists. (Koninklijke Bibliotheek QAA 587)

  Westcott, J. 2010. When Marina Abramovic dies: A biography. Cambridge: MIT Press. (RKD. exnr: 201010835/ Studiezaal? 20e/ned/mon/ / abra/ west whe)

  Philip Akkerman: 2314 self-portraits 1981-2005. Amsterdam: Artimo. Oeuvre-catalogus. (RKD. Exnr: 200623213, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / AKKERMP/Akke Phi)

  Altmann, A., Andriessen, C. & S. Mann. 2007. Cees Andriessen: The eye invisible. Bielefeld: Kerber. (RKD. Exnr: 200804194, locatie studiezaal, plaatscode 20E/NED/MON/ / ANDRIEC/ TENT/ 20071111)

  Andriessen, B. 2010. Cees Andriessen: Stufen der Stille= Cees Andriessen: Trappen van stilte. Apeldoorn: De Witte Mier. (RKD. Exnr: 201010131/studiezaal/20e/ned/mon/ / andrie c / andr cee)

  Andriessen, C., Haupenthal, U. 2010. Cees Andriessen: In Anbetrachte der Worte. Husum: Verlag der Kunst. (Website collectie Gelderland)

  Poot, J. 1995. Cees Andriessen : grafiek 1969-1994 : met werklijst van de grafiek. Keulen: Letter Stiftung. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 960202, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / ANDRIEC/ TENT/ 19951210)

  Wilson, A. & Ryman, G. 2002. Lars Arrhenius A-Z. Londen: Peer. Tentoonstellingscatalogus (RKD)

  Fernández-Cid, M. & O’Reilly, S. 2004. Compostela: Lars Arrhenius. Santiago de Compostela: Centro Galego de Arte Contemporánea. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Ayres, T. 1994. Tim Ayres: What is it that determines? paintings. Amsterdam: Galerie Onrust. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

 • Baer, J. & Arkesteijn, R. 2010. Jo Baer: Broadsides & belles lettres: Selected writings and interviews 1965-2010. Amsterdam: Roma Publications. (RKD. Exnr: 201101047/ studiezaal/ 20e/ ned/ mon/ /bae/baer jo)

  Ljungberg, J. & Nilsson, A. 2010. Yael Bartana: och Europa kommer att häpna= Yael Bartana: and Europe will be stunned. Berlijn: Revolver. (RKD. Exnr: 201101070/ studiezaal/ 20e/ned/mon/ /bart y/tent/20100522)

  Looy, G. van. 1984. Schilderijen: Thé van Bergen. Antwerpen: ICC/ Internationaal Cultureel Centrum. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Lambrecht, L. 1995. Thé van Bergen. Brussel: Willy d’Huyser Gallery. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Thé van Bergen. 1997. Brussel: Willy d’Huysser Gallery. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Bex, F. & Dewachter, L. 2002. Thé van Bergen: au paradis. Antwerpen: MUHKA. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Verhoeven, T. 2008. Thé van Bergen: Erbarme dich. Geel: Cultuurcentrum de Werft. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Bien, W., Haerdter, M. & Reason, D. 1991. Waldo Bien: numeri. Berlijn: Künstlerhaus Bethanien. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 924652, locatie studiezaal, plaatscode 20

  E/NED/MON/ /BIENW/TENT/19910000)

  Healy, P. 2000. Waldo Bien: including the series with Virgil Grotfeldt. Keulen: Wienand. Tentoonstellingscatalogus. RKD. Exnr: 20002735, locatie studiezaal, plaatscode 20

  E/NED/MON/ /BIENW/TENT/20000506)

  Flash art: Marc Bijl: forever: statement. 2002. Berlijn: Künstlerhaus Bethanien. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200213117, locatie studiezaal, plaatscode 20

  E/NED/MON/ /BIJLMa/TENT/20020500)

  Barragán, P., Morton, T. & Wolfs, R. 2009. Marc Bijl: in case you didn’t feel like showing up. Rotterdam: NAi. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200911670, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / BIJL Ma/ TENT/20090515)

  Bourriaud, N. 2001. Moderna Museet projekt: Liesbeth Bik, Jos van der Pol. Stockholm: Moderna Museet Stockholm. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Curtis, P. 2002. Catching some air: Library drawings by Bik van der Pol. Leeds: Henry Moore Institute. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Kirkpatrick, J. 2005. Bik van der Pol: with love from the kitchen. Rotterdam: NAi. (RKD)

  Boogerd, D. van den. 1997. Rob Birza: Power flower portraits. Amsterdam Galerie Fons Welters. Tentoonstellingscatalogus (RKD)

 • Blom, A. & Poot, J. 1990. Ansuya Blom. Amsterdam: Stedelijk Museum Amsterdam. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200818563, locatie studiezaal, plaatscode 20

  E/NED/MON/ /BLOMA/TENT/19900216)

  Blom, A. & Aliaga, J.V.1993. Ansuya Blom. Barcelona: Fundació La Caixa. Tentoonstellingcatalogus (RKD. Exnr: 940649, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / BLOMA/TENT/19940113)

  Ansuya Blom. 1994. Birmingham: Ikon Gallery Birmingham. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 942533, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ /BLOMA/TENT/199403)

  Halem, L. van, Morgan, S., Ian, H. & Blom, A. 1999. Ansuya Blom: let me see, if this be real. Rotterdam: NAi. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 20000188, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ /BLOMA/TENT/19991113)

  Manon de Boer (Rotterdam, 2008). Frankfurt, Frankfurter Kunstverein. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200813527, locatie studiezaal, plaatscode 20

  E/NED/MON/ /BOERMan/TENT/20080125)

  Brand, E., Boxtel, H. van, Quandt, M. & Bergh, R. van den. 2003. Eelco Brand- Verf en electronen. Breda: P Pers. (Picarta: o.a. : Den Haag: Koninklijke Bibliotheek Documentlevering)

  Gustorf, O.K. von & Volk, G. 2004. Sebastiaan Bremer: Monkey brain. Berlijn: Thumm & Kolbe Verlag/ Two Kings. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200913261, locatie studiezaal, plaatscode 20E/NED/MON/ /BREMERS/TENT/20031200)

  René Daniëls:Kades- Kaden. 1987. Bern: Kunsthalle Bern. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  René Daniëls. 1993. Chicago: Arts Club of Chicago. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Hoek, E. 1994. René Daniëls (Raum Aktueller Kunst, 1993). Wenen: Martin Janda. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Groot, P., Vriends, A., Guldemond, J., Debbaut, J. & Bergholts, F. 1994. René Daniëls: het Van Abbemuseum Eindhoven in het Institut Néerlandais Parijs. Eindhoven: Stedelijk Van Abbemuseum. Tentoonstellingscatalogus (RKD)

  Piller, M. 1997. Reality and Art in the Work of Jan Dibbets and Johannes Vermeer. The Low Countries 1997-1998, 187-194.

  Fuchs, R. & Verhagen, E. 2010. Jan Dibbets: Horizons. Keulen: Snoeck. (RKD. Exnr:201009318/studiezaal/20e/ned/mon/ /dibb/tent/20100219)

  Bangma, A. & Wendel, Y.D. 1997. Wooden sticks: Yvonne Dröge Wendel. Breda: Artimo Foundation. (RKD)

  2012. Marlene Dumas: Forsaken. Londen: Frith Street Books. (Frith Street Gallery)

  Boogerd, D. van den, Bloom, B., Casadio, M. & Bonacossa, I. 2009. Marlene Dumas. London: Phaidon. (RKD. Exnr: 201001379/ studiezaal/ 20e/ned/mon/ /dumas m/ boog mar)

 • Dercon, C., O’Brien, B. & Dumas, M. 2010. Tronies: Marlene Dumas und die Alten Meister. Haus der Kunst, München. Düsseldorf: Richter Verlag. (Koninklijke Bibliotheek. NL 79 D 6038)

  Hodel, Rudy. 2010. 'For Whom the Bell Tolls' Marlene Dumas and South Africa'. In: The Low Countries 18, 66-73.

  Joern, J. 2010. Marlene Dumas: Against the wall. Santa Fe: Radius. (RKD. Exnr: 201115368/ studiezaal/ 20e/ned/mon/ / Dumas m/ tent/ 20100318)

  Stigter, B. 1993. About Marlene Dumas, a South African Artist in the Netherlands. The Low Countries 1993-1994, 100-107.

  Tate Modern. 2007. Marlene Dumas. Wall text.

  Arkesteijn, R., Bierens, C & Diederichsen, D. 2003. Marcel van Eeden: tekeningen 1993-2003. Nürnberg: Institut für Kunst Nürnberg. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200317099, locatie studiezaal, plaatscode 20E/NED/MON/ /EEDE/TENT/ 20030628)

  Arkesteijn, R. 2007. Marcel van Eeden: the archaelogist: the travels of Oswald Sollmann. Dublin: Draíocht. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200716511, locatie studiezaal, plaatscode 20E/NED/MON/ / EEDE/ TENT/ 20070906)

  Berg, S. 2006. Marcel van Eeden: Celia. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200628018, locatie studiezaal, plaatscode 20

  E/NED/MON/ / EEDE/ TENT/ 20060701)

  Blomberg, K., Bitterli, K. & Beil, R. 2011. Marcel van Eeden: Schritte ins Reich der Kunst. Keulen: Walther König. (RKD. Exnr: 201109379/studiezaal/20e/ned/mon//eede/tent/ 20101125)

  Eeden, M. van & Gioni, M. 2006. Marcel van Eeden: K.M. Wiegand: life and work. Ostfildern: Hatje Cantz. Tentoonstellingscatalogus van 4th Berlin biennal dor contemporary art. (RKD. Exnr: 200716507, locatie studiezaal, plaatscode 20E/NED/MON/ / EEDE/TENT/ 20060325)

  Hellmold, M. 2008. Marcel van Eeden: Zeichnungen und Bilder 1992 bis 2008. Nürnberg: Verslag für moderne Kunst. (RKD)

  Zink, M., Berk, S., Cohen, M. & Eeden, M. van. 2009. Marcel van Eeden: wird die moderne Kunst ‘gemanagt’? Zeichnungen und Malerei 1992-2009. Dumont. (Koninklijke Bibliotheek)

  Blotkamp, C., Bloemheuvel, M. & Eyck, Z. 2009. Ger van Elk. Deventer: Thieme Art. (RKD. Exnr: 200912361/studiezaal/20e/ned/mon/ /elk/bloe ger) Boyens, J. 1994. Ger van Elk Was Here. The Low Countries 1994-1995, 215-223

  Hreinn Firdfinnsson. 1987. Grenoble: Centre National d’Art Contemporain de Grenoble. (RKD. Exnr: 924337)

  Gaba, M., Wolfs, R., Roesink, M. & Visser, B. 2010. Meschac Gaba. Keulen: Wlather König. Kunsthalle Fridericianum, Museum De Paviljoens, Centro Atlántico de Arte Moderno. (Picarta: Avans Hogeschool (AKV)/ST. Joost)

 • Heijden, L. van der, Buskirk, M. & Reisman, S. 2010. Liselot van der Heijden: False metaphors. (RKD. Exnr:201200507/studiezaal/20e/ned/mon/ /heijden l/tent/20100000)

  Heijne, M. ter, Zilch, H. & Lohrey, A. 2010. Mathilde ter Heijne: Any day now. Nürnberg: Verlag für Moderne Kunst Nürnberg. (RKD. Exnr: 2010015789/studiezaal/20e/ned/mon/ /heijne/tent/20100916)

  Wellmann, M., Craig, M. & Ilgen, F. 2011. Fré Ilgen: To be free, sculptures, paintings, Works on paper. Berlijn: Studio Ilgen.

  Beeren, W.A.L. 1991. Gerald van der Kaap. Hover Hover. A Manual. Amsterdam: Stedelijk Museum Amsterdam. (RKD. Exnr: 923145)

  Kaap, G. van der. 1996. Wherever you are on this planet: radical stock 1980-1996. Amsterdam: Duizend & Een. (RKD. Exnr: 963986, locatie studiezaal, plaatscode 20E/ NED/ MON/ / KAAP/ Kaapwhe)

  Gerald van der Kaap: Passing the information. 2002. Amsterdam: 1001 Publishers. Tentoonstellingscatalogus. (Boijmans van Beuningen)

  Kaap, G. van der & Vanderbeekend, B. 2002. Gerald van der Kaap: passing the information. Amsterdam: Duizend & Een. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200308716, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / KAAP/ Kaapger)

  Blotkamp, C. & Meulen, S. van der. 1999. Job Koelewijn: new Dutch sculptors 5. Rijssen: New Sculpture Museum Foundation. (RKD. Exnr: 992314, locatie studiezaal, plaatscode 20E/NED/MON/ /KOELEW/Blotjob)

  Cerizza, L. & Hlavajova, M. 2003. Job Koelewijn: History future. Amsterdam: Galerie Fons Welters. (RKD. Exnr: 200314151, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / KOELEW/Cerijob

  Kraijer, J. 2004. Juul Kraijer: drawings. Bergen op zoom: Philip Morris Holland. (RKD . Exnr: 200518376, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ /KRAIJ/Krai juu)

  Arrhenius, A., Lester, G. & Stiphout, K. van. 2006. Gabriel Lester: how to act: installations 2000-2006. Rotterdam: Veenman. (RKD)

  Naughty by nature: not because I hate you (Erik van Lieshout). 2002. NAi. (Boijmans van Beuningen en RKD)

  Weenink, S. 2004. See? Now we are connected. Erik van Lieshout. Parijs: Institut Néerlandais. (Boijmans van Beuningen)

  Morton, T., Varadinis, M. & Wolfs, R. 2006. Erik van Lieshout: This can't go on (stay with me). Zürich. (Boijmans van Beuningen en RKD)

 • Baerwaldt, W. & Groot, P. 1996. Joep van Lieshout (New York 1996). Rotterdam: Atelier van Lieshout. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 963082, locatie studiezaal, plaatscode 20

  E/NED/MON/ / LIES/TENT/ 19960500)

  Jonge, P. de, Lieshout, J. van, Lootsma, B. & Roosmalen, A. van. 1997. Atelier van Lieshout: a manual. Keulen: Kölnischer Kunstverein. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. . Exnr: 973004, locatie studiezaal, plaatscode 20E /NED /MON/ /LIES/TENT/19970516)

  Rijsbergen, R. van. 1998. Le bo, la brute + le truand, Atelier van Lieshout. NAi Uitgevers. (Boijmans van Beuningen)

  Hoefnagels, P.J., Lootsma, B.O. & Noordervliet, M.J. Atelier van Lieshout: The good, the bad and the ugly. Rotterdam: NAi. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 990485, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/ NED/ MON/ / LIES/TENT/ 19980605)

  Favata, A. 1999. Atelier van Lieshout: a supplement. Tampa: Contemporary Art Museum University of South Florida. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 993363, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / LIES/TENT/ 19990115)

  Ginneken, L. van & Allen, J. 2002. Atelier van Lieshout: XXV Bienal Sao Paulo 2002, representation for the Netherlands. 2002. Amsterdam: Mondriaan Stichting. (Boijmans van Beuningen en RKD)

  Noever, P. 2005. Atelier van Lieshout: der Disziplinator. Wenen: Editor. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200619966, locatie studiezaal, plaatscode 20

  E/NED/MON/ / LIES/ TENT/ 20050622)

  Allen, J., Betsky, A., Laermans, R. & Vanstiphout, W. 2007. Atelier van Lieshout. Rotterdam: NAi. (RKD. Exnr: 200718230, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ /LIES/Alle ate

  Eccher, D. 2007. Atelier van Lieshout 3. Milaan: Electa. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. . Exnr: 200717137, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/ NED/ MON/ / Lies/ TENT/ 20070525)

  Atelier van Lieshout: das Haus. 2008. Keulen: Dumont (RKD)

  Dückers, T, Landgraf, A. & Schmidt, S.M. 2008. Atelier van Lieshout. Stadt der Sklaven= Atelier Van Lieshout: Slave City. Keulen: Dumont. Tentoonstellingscatalogus. (RKD . Exnr: 200818817, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / LIES/ TENT/ 20080425)

  2010. Mark Manders: Two connecting houses: Traducing ruddle. Amsterdam: Roma Publications. (RKD. Exnr: 201006434/MAG/Folio/pl. 138)

  Barnas, M. & Manders, M. 2010. Mark Manders. Stockholm: Jarla Partilager. (RKD. Exnr: 201105382/studiezaal/20e/ned/mon/ /mand/tent/20100913)

  Coellier, S., Gremmen, H. & Manders, M. 2012. Mark Manders: Les études d’ombres. Amsterdam: Roma Publications. (RKD. Exnr: 201206151/studiezaal/20e/ned/mon/ /mand/tent/20120210)

  Eleey, P. 2010. Mark Manders: Parallel occurrences: documented assignments. Aspen: Aspen Art Museum. (RKD. Exnr: 201115367/studiezaal/20e/ned/mon/tent/20100925)

 • Ploeg, F. van der. 2009. 'Mark Manders: Artist under the Table' (over Stephan Berg et al., The Absence of Mark Manders. Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 2007). In: The Low Countries 17, 2009, 310-311.

  Manders, M. & Estévez, R. 2011. Mark Manders: Obra de referencia. Amsterdam: Roma Publications. (RKD. Exnr: 201108361/studiezaal/ 20e/ned/mon/ /mand/tent/20110200)

  Coelewij, L., Mik, A. 2011. Aernout Mik: Communitas. Amsterdam: Stedelijk Museum. Picarta: Avans Hogeschool (AKV)/ST. Joost in ’s-Hertogenbosch, NHL Hogeschool Mediatheek in Leeuwarden.

  Kardish, L. 2009. Aernout Mik. New York: Museum of Modern Art. (RKD. Exnr: 200917084/studiezaal/20e/ned/mon/ /mik/tent/20090506)

  Jan van Munster: energie objecten. 1987. Friedberg: Galerie A. Hoffmann. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 1989/1648, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ /MUNST/ TENT/19870912)

  Jan van Munster: Werken/ Arbeiten 1980-1987. Otterlo: Kröller-Müller Museum. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 880034, locatie studiezaal, plaatscode 20

  E/NED/MON/ / MUNS/TENT/1987111)

  Bock, U., Happel, R. & Huskamp, B. 1989. Gescher Spiel Mit 6 (Jan van Munster, 1989). Gescher: Stadt Gescher. (RKD. Exnr: 200629518, locatie studiezaal, plaatscode 20

  E/NED/MON/ /MUNS/Bockges)

  Lesaffre, M. 1989. Jan van Munster. Gent: Galerie Fortlaan 17. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 900134, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ MUNS/ TENT/19890921)

  Grossmann, E. & Rinderknecht, M. 1993. Jan van Munster: Sculptures and objects. Zürich: Stiftung für konstruktive und konkrete Kunst. Tentoonstellingscatalogus. (RKD . Exnr: 200900145, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / MUNS/ TENT/ 19930122)

  Boer, C. de. 1997. Jan van Munster: positive & negative World. Yokohama: Yokohama Portside Gallery. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 971914, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/ NED/MON/ /MUNS/ TENT/ 19961019)

  Boer, C. de. 2000. Jan van Munster: The energy of the sculptor (Vlissingen, 2000). Jan van Munster. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 20003667, locatie studiezaal, plaatscode 20

  E/NED/MON/ / MUNS/ TENT/20001101)

  Pelsers, L. & Boer, C. de. 2001. Jan van Munster: die Energie des Bildhauers. München: Chorus. (RKD. Exnr: : 200200160, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/ NED/MON/ / MUNS/ Pelsjan)

  Gassen, R.W. & Martin, D. 2004. Jan van Munster: die Energie des Bildhauers (Wilhelm-Hack-Museum, 2004). Ludwigshafen: Wilhelm-Hack-Museum. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200411771, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ /MUNS/TENT/20040904)

  Olde Wolbers, Saskia. 2003. Now that part of me has become fiction. Amsterdam: Artimo. (Tentoonstellingscatalogus)

 • Groot, E. de. 1988. Willem Oorebeek. Rotterdam: Museum Boijmans van Beuningen. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Oorebeek, W. 1994. Monolith: between echo and hope. Rotterdam: Witte de With center for contemporary art. tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Ösz, G. 1995. Associations. Amsterdam: Osz. (RKD)

  Ösz, G. 1998. Gábor Ösz: tautologies (projections). Amsterdam: Fonds BKVB. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Csörgö, A., Elias, W. & Ösz, G. 1998. Gábor Ösz: Wall monochrome. Székesfehérvar: Szent István Király Múzeum. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Kuiper, J., Panhuysen, P. & Beeck, L. van. 2012. Paul Panhuysen long strings 1982-2011.Eindhoven: Het Apollohuis. (Picarta: Den Haag: KB)

  Neumann, M., Meulenberg, F.& Everdingen, J. van. 2011. Jewel box: Light on legs by Carla van de Puttelaar. Overveen: Belvedere. (RKD. Exnr: 201114095/studiezaal/20e/ned/mon/ /puttel/ neum jew)

  Rooij, W. de& Meyer-Krahmer, B. 2010. Willem de Rooij: Intolerence. Düsseldorf: Feymedia. RKD. Exnr: 201100480/mag/20e/ned/mon/ /Rooij w/tent/200918 (Deel 1) 201100481 (Deel 2) 201100484 (Deel3)

  Willem Sanders. 1988. Nordhorn: Städtische Galerie Nordhorn. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Willem Sanders. 1990. Amsterdam: Galerie Geert Schriever. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Rob Scholte: All portraits up to date 1983-1988. 1988. Keulen: Paul Maenz. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Rob Scholte: How to star. 1988. Rotterdam: Boijmans van Beuningen. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Weelden, D. van, Bril, M. & Stigter, D. 1990. Rob Scholte (Venetië, 1990). Den Haag: Rijksdienst Beeldende Kunst. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Nieuwenhuijzen, M. van & Adrichem, J. van. 1990. Rob Scholte. Kyoto: Shoin International. (RKD)

  Rob Scholte. 1991. Hannover: Kunstverein Hannover. Tentoonstellingscatlogus. (RKD)

  Bonfand, A., Wutz, M. & Blanchet, J-P. 1994. Rob Scholte (Meymac, 1994). Tentoonstellingscatalogus (RKD)

 • Lily van der Stokker: friends & family: wallpaintings and drawings 1983-2003. Dijon: Presses du reél. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200405866, locatie studiezaal, plaatscode 20E/NED/MON/ /STOKKE/TENT/20020615)

  Litz, C. & König, K. 2003. DC: Lily van der Stokker: Small talk. Keulen: Museum Ludwig. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200401368, locatie studiezaal, plaatscode 20E/NED/MON/ /STOKKE/TENT/20031101)

  Lütticken, S. 2004. Berend Strik: body electric. Amsterdam: Valiz. (RKD. Exnr: 200401439, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / STRIKB/Luett ber)

  Bloem, M. 1994. Berend Strik: sadness, sluices, mermaids, delay. Amsterdam: Stedelijk Museum Amsterdam. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 940451, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / STRIKB/TENT/19940204)

  Berrebi, S., Bouw, M., Cluitmans, L., Graevenitz, A. von, Grinsven, L. van & Sandqvist, G. 2009. Berend Strik: thixotropy: bewerkte, bestikte foto’s. Amsterdam: Valiz. Oeuvre-catalogus. (RKD. Exnr: 200913501, locatiestudiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ /STRIKB/Berr ber)

  Stroband, David. 2010. 'Travelling to Limbo. The Universe of Jennifer Tee.' In: The Low Countries 18, 210-221.

  Braak, L. ter, Villevoye, R., Guldemond, J. & J. Dietvorst. 2008. Roy Villevoye: detours: including collaborations with Jan Dietvorst. Rotterdam: Museum Boijmans van Beuningen. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Villevoye, R. 2000. Roy Villevoye: carving. Den Dolder: Stichting Het Vijfde Seizoen. (RKD)

  Blackmore, S. & Lütticken, S. 2001. Roy Villevoye: 150 (Blackmore, 2001). Amsterdam: Roy Villevoye. (RKD)

  Villevoye, R. 2004. Roy Villevoye: Propellor. Amsterdam: Artimo. Tentoonstellingscatalogus. (RKD)

  Schneider, E., Veenstra, I. & Visch, H. 1986. Henk Visch: Skulpturen 1980-1986 (Nordhorn, 1986). Nordhorn: Städtische Galerie. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 1989/1363, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/ NED/ MON/ / VIS/ TENT? 19861107)

  Tuyl, G. van. 1988. Henk Visch (Venetië, 1988). Den Haag: Netherlands Office for Fine Arts. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 911020, locatie studiezaal, plaatscode 20E/ NED/MON/ / VIS/TENT/19880626)

  Friesse, P. & Saga, V. 1990. Henk Visch (Essen, 1990). Essen: Kunstverein Ruhr. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 911083, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/ NED/ MON/ VIS/ TENT/ 19900000)

  Roos, R. 2012. Henk Visch. Oosterhout: Timmer Art Books. (RKD. Exnr: 201206113/studiezaal/20e/ned/mon/ /vis/tent/20120128)

 • Verberkt, M. 1991. Facts and rumours: een tentoonstelling van Henk Visch. Rotterdam: Witte de With center for contemporary art. tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 911701, locatie MAG, plaatscode D8.7/b/79)

  Veenstra, I. & Visch, H. 1992. Henk Visch: I see, I understand, I know. I remember, I do (New York, 1992). Amsterdam: Idea. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. . Exnr: 923516, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/ NED/MON/ / VIS/TENT/199202426)

  Veenstra, I. & Visch, H. 1993. Henk Visch (Amsterdam, 1993) Amsterdam: Art Unlimited. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 931938, locatie 327, plaatscode FOLIO/pl. 255)

  Henk Visch: There is always another way of doing things (Tokyo, 1994). 1994. Tokyo: Wako Works of Art. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 950147, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/ NED/ MON/ ? VIS/ TENT/ 19940922)

  Onzea, W. & Pauwels, H. 1996. Henk Visch: In het park (Antwerpen, 1996). Antwerpen: Kunsthistorische Musea Antwerpen. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exemplaarnummer 962665, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / VIS/ TENT/ 19960526)

  Visch, H. 2004. Henk Visch: the man who saved his own life. Tokyo: Wako Works of Art. (RKD. Exnr: 200409710, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/ NED/ MON/ / VIS/ Vischhen)

  Visch, H., Deacon, R. & Plank, E. 2012. Henk Visch. Amersfoort: Kunsthal KadE (Picarta: Bibliotheek Rotterdam; KB Den Haag; UB Utrecht)

  Beil, R. & Kemme, C. 2007. Henk Visch: Wait and see what happens. Bielefeld: Kerber. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200807319, locatie studiezaal, plaatscode 20

  E/NED/MON/ / VIS/ TENT/ 20070930)

  Lange, K.V., Ovaere, E.& Poggi, J. 2009. Kees Visser. Arles: Analogue. (RKD. Exnr: 201003245/studiezaal/20e/ned/mon/ /visser k/tent/ 20090705)

  Harald Vlugt: collages et sculptures. 1988. Villefranche-sur-Saône: Vice Versa. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 973269, locatie studiezaal, plaatscode 20E/NED/MON/ /VLUGH/TENT/19880429)

  Veelen, Y. van. 1989. Harald Vlugt: minimal Baroque. Parijs: Galerie Nikki Diana Marquardt. (RKD. Exnr: 900126, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ /VLUGH/Veel har)

  Sinderen, W. van. 1994. Harald Vlugt: senses of reality. Schiedam: Stedelijk Museum Schiedam. (RKD. Exnr: 940793, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ /VLUGH/TENT/19940000)

  Bloemheuvel, M. & Franssen, D. 1997. Marijke van Warmerdam: single, double, crosswise (Antwerpen, 1997). Eindhoven: Van Abbemuseum. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 973380, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON//WARMER/ TENT/19970130)

  Bloemheuvel, M. 2011. Marijke van Warmerdam: Close by in the distance: a catalogue raisonné (1989-2011). Keulen: Walther König. (RKD. Exnr: 201121341/studiezaal/20e/ned/mon/ /warmer/tent/20111029)

 • Reijnders, T. 1998. As Mysterious as Running Water. The Work of Marijke van Warmerdam. The Low Countries 1998-1999, 24-30.

  Sandqvist, G. 1998. Marijke van Warmerdam: lila la la (Daadgalerie, 1998). Berlijn: Berliner Künstlerprogramma des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). Tentoonstellingscatalogus. (RKD, 20001712, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / WARMER/ TENT/ 19981002)

  Seifermann, E. 2000. Marijke van Warmerdam: it crossed my mind (Nürnberg, 2000). Keulen: Oktagon. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 20011135, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ /WARMER/TENT/20001130)

  Szymczyk, A., Urbaschek, S., Eemans, B. & Wittocx, E. 2004. Marijke van Warmerdam: soon and now. Keulen: Walther König. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200409849, locatie studiezaal, plaatscode 20 E/NED/MON/ / WARMER/ TENT/ 20040221)

  Legg, H. 2006. Marijke van Warmerdam: First drop. Birmingham: Ikon Gallery Birmingham. Tentoonstellingscatalogus. (RKD. Exnr: 200708775, locatie studiezaal, plaatscode 20

  E/NED/MON/ / WARMER/ TENT/ 20060727)

  Jongma, J. 2011. Guido van der Werve: Emotional Poverty. Amsterdam. (Website Juliette Jongma)

  Morton, T. & Maund, C. 2009. Guido van der Werve: Minor pieces. Sheffield: Site Gallery. (RKD. Exnr: 200922690/studiezaal/21e/ned/mon/ /werve g/tent/20090321)

  Zdjelar, K., Dolar, M. & Bowles, A. 2009. Katarina Zdjelar: Parapoetics: Reader. Rotterdam: TENT.10. (Picarta: Den Haag: Koninklijke Bibliotheek Documentlevering)

  Zdjelar, K., Dölle, M. & Jaeggi, S-J. 2009. Katarina Zdjelar: Parapoetics: a conversation. Rotterdam: TENT.10. (Picarta: Den Haag: Koninklijke Bibliotheek Documentlevering)

  4. Design

  Algemeen

  Amelar, S. 1996. Dutch design at MoMA. Architecture. vol. 85 (1996), afl. 8 (01 08), pag. 53 (2).

  Annink, E. 2008. Design and governance: Design Den Haag 2010-2018. Den Haag: Design Den Haag. (Boekmanstichting)

  Augustijn, P. 2008. Hedendaagse Keramiek in Nederland. Oudenbosch: Nederlandse Vakgroep Keramisten.

  Bester, L. de. 1998. Premsela presents: designers design for a designer. Amsterdam: Galerie binnen.

  Betsky, A., Eeuwens, A., Crezée, J. & Ginneken, C. van. 2008. Design NL: de kracht van Dutch design. Houten: Uniebroek.

 • Betsky, A., & Eeuwens, A. 2004. False Flat. Why is Dutch design (so) good? London/New York: Phaidon Press.

  Brattinga, P. 1991. Public and Private: Dutch Design, 1945-1991. Print vol.45 (1991), issue 6, 50-59, 144.

  Bruinsma, M. 1996. Dumbar’s civilized anarchy. Graphis: International journal of graphic art and applied art. Afl.301, 72-81.

  Bruinsma, M. 1997. Official Anarchy. Dutch Graphic Design.The Low Countries 1997-1998, 155-164.

  Cleven, E et.al. 2008. 100 Years of Dutch graphic design. Breda: Graphic Design Museum Beyerd. (vouwblad 8 p.)

  Crouwel, W. 1989. Dutch design portrets: Catalogue for the Dutch contribution of the World Exposition of Design in Japan, Nagoya. Den Haag: SDU (Design Academy Eindhoven, vindplaats: 745/749 (492) DUT)

  Delfini, L.D., Adrichem, J. van & Roode, I. de. 2004. The Furniture collection Stedelijk Museum Amsterdam: from Michael Thonet to Marcel Wanders. Rotterdam: NAi. (RKD. Exnr: 200411134, locatie mag, plaatscode COLL/AMSTER/StedMus/2004)

  Drukker, J. W. &Rijk, T. de. 2009. American influences on Dutch material culture and product design. In: Four Centuries of Dutch-American Relations 1609-2009.

  Dubois, M. 2009. A Hundred Years of Dutch Design. The Low Countries 17, 2009, 314-315

  Dutch design in China 2011: Dutch flowers in Chinese soil. 2011. NAi Studiezaal. KU D.02 (NAi) Dutch design '92: graphic and 3 dimensional design. 1992. BNO. (Boijmans van Beuningen)

  Dutch design: Graphic- environmental- industrial. BNO. (Boijmans van Beuningen)

  Dutch Design – Think Dutch – denkwerk als exportproduct. 2011. De Architect, Interieur. Afl.37, 97-106.

  Rijk, T. de (et al.) 2010. Dutch Design Yearbook. 2010. Rotterdam: NAi Publishers.

  New Dutch Digital Design. 2011. De Architect, Interieur. Afl.37, 68-76.

  Stelling en Weerwoord: Dutch Design moet over de grenzen kijken. 2010. De Architect, Interieur. Afl.34, 12-13.

  Achten, A., Markt, H. van der & Rijk, T. de (red.). 2011. Dutch Design Jaarboek 2011. Rotterdam: NAi Publishers.

  Edelkoort, L. 2012. The pop-up generation: design between dimensions. Amsterdam: BIS. (RKD)

  Ex., S. 2000. Droog & Dutch design. Utrecht: Centraal Museum (Boijmans van Beuningen)

 • Fisch, A. M. 2001. Jewels of mind and mentality. 50 Years of Avant-garde Dutch Jewelry. 2001. American Craft. Vol. 61, afl.3, 70-75.

  Flik, M. 2004. Grenzeloze ambitie : vormgeving in het buitenland. Amsterdam: Premsela. (Boekmanstichting)

  From Holland with love: update: 10 jaar Dutch Design. 2009. Den Haag: Sdu Uitgevers.

  Hands-on approach -Dutch conceptual design is embracing the traditions of craft manufacture. 2006. Crafts. Afl. 200, 46-51.

  Hervy, E. & Jones, P. 2007. La Jeune création graphique hollandaise= Young Dutch graphic designers. Émergence: 6. Parijs: Pyramyid. (Koninklijke Bibliotheek: NL 79 E3322)

  Hesseling, E.A.C. 2010. Nederlandse ontwerpers in Italië- een studie naar strategieën om succesvol de Italiaanse markt te betreden. Masterthesis. Master of Science Strategic Product Design. TU Delft. Faculteit: industrial Design Engineering. (TU Delft)

  Huygen, F. 2007. Visies op vormgeving. Het Nederlandse ontwerpen in teksten. Deel 1: 1874-1940. Amsterdam: Architectura & Natura Press/Stichting Premsela

  Huygen, F. 2008. Visies op vormgeving. Het Nederlandse ontwerpen in teksten. Deel 2: 1944-2000. Amsterdam: Architectura & Natura Press/Stichting Premsela

  Image study of Dutch design in China and India. 2009. DutchDFA. Website

  International Design Yearbook. London/New York (vanaf 1985)

  Jaarboek Nederlandse Vormgeving 03/04. 2004. Eindhoven: Lecturis.

  Graevenitz, A. von & Huisman, J. 2000. Jewels of mind and mentality: Dutch jewelry design 1950-2000. ‘s-Hertogenbosch: Het Kruithuis, Museum of Contemporary Art. Rotterdam: 010 Publishers.

  Junte, J. 2011. The shows must go on 2010: Milaan, Design omdat het moet. Amsterdam: Premsela. Website.

  Junte, J. 2011. Think Dutch : denkwerk als exportproduct : brainwork as an export product.: De Architect. 42(2011) mrt. 96-105.

  Junte, Jeroen. 2011. Hands on: Dutch design in de 21ste eeuw. Zwolle: W. Books. (teksten in het Nederlands en Engels)

  Kester, P. van. 2009. Overheid als aanjager van succes van Dutch Design. Boekman 80(2009) 50-53.

  Kester, P. van. 2010. The shows must go on 2010: Beurzen 2010: Fair of Fancy. Amsterdam: Premsela. Website

  Klaassem, R., Koops, O., Manshanden, W. & Zee, F. van der. 2011. Vormgeving verder op de kaart. Onderzoek TNO in opdracht van Premsela. Onderzoek en factsheet. Premsela. Website.

  http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.php?nid=4296http://boekman.nl/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceFullCatalogue&search=serial_title='Boekman'

 • Klamer, A. 2010. The shows must go on 2010: Een economische blik op designbeurzen. Amsterdam: Premsela. Niet te downloaden van website.

  Kroesbergen, F. 2011. De overkant. Vormberichten. (2011)4(32-33)

  Lambert, S. Chanaud, M. & Jones, P. 2008. Droog. Design & designer: 065. Paris: Pyramid. (Koninklijke Bibliotheek NL79 K 3105)

  Leijdekkers, P. 2008. School of Cool. The Low Countries 16. Design Academy Eindhoven. 313-315.

  Lier, B. van. 2004. 'Design is gewoon business' : Nederlandse ontwerpers over hun buitenlandse escapades. Items. (2004)3(jul/aug.48-52).

  Michelis, S. 2001. Cool, cooler, dry: het succes van Nederlandse design in New York 1990-2000. (Droog Design). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam. (Scriptotheek Erasmus Universiteit)

  Moosdijk, D. van de, Grievink, E., Roode, I. de. Powilleit, I.& Quax, T. 2008. How they work: the hidden World of Dutch design Rotterdam: 010. (RKD).

  Handbook: Nieuwe Media: already in existence but only now seen and discovered. 2002. Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO Dutch Design 2002/2003. vol.3 Amsterdam: BIS. (Nederlandse en Engelse tekst).

  Oorschot, N. van 2011. Kansen op de Duitse markt. Mythen en mogelijkheden voor Nederlands design, mode en architectuur in Duitsland. Onderzoek is uitgevoerd door Inholland Rotterdam, Lectoraat Cross-media, Brand, Reputation & Designmanagement, in opdracht van Dutch Design Fashion Architecture. Website Dutch DFA.

  Purvis, A. W. & Jong, C.W. de. 2006. Dutch Graphic Design: a century of innovation. London: Thames & Hudson.

  Rock, M. 2004. Premselalezing. Mad Dutch Disease. Amsterdam: Premsela. Website.

  Röling, R. 2003. Design in ruimtelijk perspectief: een onderzoek naar de grafische werkbranche in Amsterdam. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. (Scriptotheek Universiteit van Amsterdam)

  Roux, C. 2007. Interview: Renny Ramakers – Droog. Blueprint: London’s magazine of design, architecture and style. Afl. 252, 50-55.

  Roux, C. 2008. Interview: Jurgen Bey. Blueprint: London’s magazine of design, architecture and style. Afl. 270, 40-45.

  Rijk, T. de. 2005. The Netherlands and the Image of Europe. Yearbook Dutch Design 05. Rotterdam: Thieme MediaCentre. 36-44.

  Schouwenberg, L. 2008. Design en de kunsthandel. Rotterdam: Designplatform Rotterdam. (Boekmanstichting)

  Sewing, W. 2005 Premselalezing.Retro Design of Populisme. Amsterdam: Premsela. Website.

  http://www.premsela.org/sbeos/doc/file.php?nid=3977http://boekman.nl/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceFullCatalogue&search=serial_title='Vormberichten'http://boekman.nl/dispatcher.aspx?action=search&database=ChoiceFullCatalogue&search=serial_title='Items'

 • Simon, T. 2008. Goed in vorm. Honderd jaar ontwerpen in Nederland. Rotterdam: Uitgeverij 010

  Staal, G. 1998. De export van een paradijs : Nederlandse vormgeving in het buitenland. More Than. ..(1998)0(.6-9). (Boekmanstichting)

  Taylor. 2010: False Flat: Why Dutch Design is so Good. Dutch Design: A History How They Work. The Hidden World of Dutch Design. Journal of design history. Vol 23 (2010), afl. 1 (03), pag. 1