Bib Bang 2011

Click here to load reader

 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Verslag promotiecampagne Bibliotheekweek 2011

Transcript of Bib Bang 2011

 • Bibliotheek Halle Bibliotheekweek 2011 Dankzij de bib

  Uitgangspunt

  De organisatie van de bibliotheekweek wordt al jarenlang met succes door n

  en dezelfde collega gedragen, weliswaar met ondersteuning van haar team. Door

  omstandigheden beslist ze de fakkel door te geven: drie collegas zonder ervaring aanvaarden de uitdaging. Het driekoppige bibweekteam wordt

  versterkt door de bibliothecaris, wiens no-nonsense stijl en intermediaire aanpak

  een welkome toevoeging zullen blijken.

  We zijn het snel eens: we willen breken met het verleden, het over een andere

  boeg gooien. We stappen dus af van de traditionele verwendag met koffie en

  ontbijtkoeken, en de daarmee gepaard gaande veelheid aan activiteiten. We

  willen de Bibliotheekweek 2011 aanwenden om promotie te voeren: een

  spraakmakende promotiecampagne die bibliotheek Halle op een positieve,

  aantrekkelijke manier in het licht zet.

  Doelgroep

  De doelgroep is erg ruim. We beogen zowel onze huidige - jonge en minder

  jonge - klandizie, als potentile klanten. Bovendien willen we het belang van onze

  bibliotheek extra in de verf zetten bij het Halse stadsbestuur.

  Doelstellingen

  De belangrijkste doelstellingen van onze campagne zijn:

  - een gezicht geven aan onze bibliotheek

  - de bibliotheek een positieve, frisse uitstraling bezorgen

  - het belang van onze bibliotheek in de verf zetten bij het lokaal bestuur

  Programma

  De Dankzij de bib - promocampagne bestond uit

  verschillende acties met als doel bibliotheek Halle een

  gezicht te geven.

  We kozen ervoor om te focussen op getuigenissen van

  onze gebruikers, en kleine en grote verhalen te

  sprokkelen over wat mensen zoal waarderen aan de

  bibliotheek. Deze getuigenissen gaven we terug aan

  onze gebruikers, en maakten we zichtbaar, zowel

  binnen de muren van de bib als in het straatbeeld.

 • 1. Kaartjescampagne

  De eerste actie liep van eind augustus tot 14

  oktober en richtte zich heel sterk naar onze

  actuele gebruikers. We verzamelden

  getuigenissen van iedereen die onze bib bezocht

  of op n of andere manier gebruik maakte van

  onze dienstverlening. Dit deden we aan de hand

  van een heel mooi kaartje dat ontworpen werd

  door collega Marijke.

  De getuigeniskaartjes verspreidden we op twee

  manieren. Enerzijds gaven we ze mee aan de

  balie, samen met een woordje uitleg erbij.

  Anderzijds zorgden we voor een uitgebreide

  verdeling via het septembernummer van het

  lokale stadsblad Info Halle, waar het getuigeniskaartje als invulkaart in het

  midden geniet zat.

  Als dank voor deze getuigenis, maar vooral ook als dank voor de trouwe relatie

  die velen met onze bib hebben, kreeg iedereen die een ingevuld kaartje

  binnenbracht een gratis ontlening van een cd of dvd, of een notitieboekje naar

  keuze.

  We kozen voor een notitieboekje als gadget omdat veel mensen het nog steeds

  handig en leuk vinden om lijstjes bij te houden van boeken die ze al gelezen

  hebben, of nog zouden willen lezen. De typische spiraalbinding en ruitjes van het

  notitieboekje lieten we zoveel mogelijk terugkomen in de lay-out van het

  getuigeniskaartje, de affiches, het digitale boek, de tentoonstellingsblokken

  De reacties overstegen onze verwachtingen. We kregen meer dan 230 kaartjes

  binnen. In aanloop naar de Bibliotheekweek postten we een aantal van de

  leukste, grappigste en meest ontroerende kaartjes

  op Facebook.

  Daarnaast exposeerden we de hele

  Bibliotheekweek lang alle kaartjes op een speelse

  manier in de bib. Hiervoor pootten we drie

  robuuste tentoonstellingsblokken neer, op elke

  verdieping n. Op de blokken op de

  volwassenenafdeling (gelijkvloers) en de

  mediatheek (3de verdieping) stelden we alle

  getuigeniskaartjes tentoon.

  Op de jeugdafdeling (2de verdieping) pakten we

  de tentoonstellingsblok in met geruit papier (naar

  analogie met de notitieboekjes en

  getuigeniskaartjes). Hierop nodigden we het

 • jonge volkje uit om op een creatieve manier invulling te geven aan de slagzin

  Dankzij de bib .

  In de weken die vooraf gingen aan de eigenlijke Bibliotheekweek hingen we

  grote posters op aan deze tentoonstellingsblokken, waarbij we alle collegas

  aanspoorden om enkele van hun bijzonderste Dankzij de bib-quotes te noteren.

  Dit had meerdere positieve effecten:

  - Bezoekers zagen van bij het binnenkomen en op elke afdeling dat er

  binnenkort iets stond te gebeuren in de bib.

  - Bezoekers kregen ook op een leuke, visuele manier praktische tips om

  hun getuigenissen neer te pennen.

  - Alle collegas werden op een aangename manier betrokken en hadden

  het gevoel mee te werken aan het welslagen van de Bibliotheekweek.

  2. Portrettencampagne

  Met dit tweede luik wilden we ook buiten de muren van de bib de aandacht

  vestigen op wat de bibliotheek te bieden heeft. In een opperbeste samenwerking

  met afdeling Fotografie van de lokale kunstacademie De Meiboom werden vijftien

  bibliotheekgebruikers geportretteerd. Deze portretten weerspiegelen

  verschillende aspecten van onze werking. Zo is er Ren die dankzij de bib altijd

  de juiste muziek vindt voor bij zijn filmpjes die hij maakt van z'n kleinkinderen, of

  Kirsten die gebruik maakt van de boekentrolleys, of Dieter die gek is op muziek

  en strips, of Bart die zich pas echt thuis voelt in de bib,

  De affiches hingen we rondom op aan de muren en ramen, zodat ook van buitenaf

  de bib letterlijk een gezicht kreeg.

  De boodschap die we met deze

  actie uitdragen is dat de

  bibliotheek vl meer is dan een

  verzameling boeken, cd en dvds, maar voor velen ook een plek

  waar ze zich goed voelen, waar ze

  in contact komen met anderen en

  nieuwe dingen ontdekken. Een

  plek waar niets moet, maar alles

  kan, op een heel vrijblijvende

  manier. We denken dat net dit de

  sterkte is van een bibliotheek en

  willen daar in de toekomst heel sterk op inzetten. We zochten een opvallende en

  originele manier om onze visie kracht bij te zetten, zeker ook naar het

  stadsbestuur toe. Bibliotheek Halle staat namelijk voor grote

  verbouwingswerken, en alle steun vanuit het bestuur is meer dan welkom. De

  blinde zijgevel van onze bib leek d ideale plek om deze portretten aan het grote

  publiek te tonen en zo de diversiteit van onze bibliotheekwerking voor het

 • voetlicht te brengen. De 15 meter lange spandoek zorgde intussen al voor talrijke

  positieve en leuke reacties.

  De boeiende verhalen chter de vijftien portretten zijn als slagzin te lezen op de

  affiches, maar vooral meer uitvoerig in ons portretboek, dat tijdens de

  Bibliotheekweek ter inzage aan de balies lag. We publiceerden ook een digitale

  versie van dit portretboek1 via onze website (zowel in een blogbericht als via een

  link in de widgetarea). Verder werd het boek ook nog getoond op het lcd-scherm

  aan de inkom van de bib.

  3. Laat je fotograferen in de bib!

  Ook het derde luik ontstond in interactie met onze gebruikers en moest het opzet

  van onze campagne om een gezicht te geven aan de bib wel heel duidelijk

  maken. Wie op 15 of 19 oktober de bib bezocht, kon zich laten fotograferen door

  onze huisfotograaf. Deze actie lieten we sponsoren door Studio Teurlings, een

  lokale fotograaf met digitale fotoservice.

  Deze actie was eigenlijk bedoeld ter vervanging van de traditionele verwendag.

  Op deze manier boden we onze (potentile) gebruikers een trendy en

  professioneel aandoend gadget aan, zonder de achterliggende doelstellingen

  van onze promotiecampagne uit het oog te verliezen.

  1 link digitaal boek: http://issuu.com/bibhalle, of op www.bibliotheekhalle.be

 • We huurden bij de provincie het nodige materiaal, en lieten ons door de leraar

  fotografie van De Meiboom instrueren hoe we n en ander konden

  programmeren in Photoshop. Tentoonstellingspanelen deden dienst als

  fotohokje. Op de receptie na de persconferentie (12 oktober) testten we alles uit.

  Op die manier konden we heel wat leuke testpasfotos in onze fotohoek

  ophangen, wat op zich ook bibliotheekbezoekers warm maakte om tijdens de

  actie langs te komen.

  De pasfoto werden s avonds door ons in bulk doorgestuurd naar het fotolab en s

  anderendaags opgehaald en opgehangen aan de tentoonstellingspanelen. Daar

  konden ze door de betreffende personen worden afgehaald.

  4. Lancering spurtercollectie

  Bibliotheek Halle werkte al even aan de opzet van een sprintercollectie, die we

  om problemen met de merkeigenaars te voorkomen voorlopig spurters zullen

  noemen. We profiteerden ervan om de start samen te laten vallen met de

  Bibweek. Op die manier kreeg deze nieuwe collectie met een minimum aan

  kosten en inspanning onmiddellijk de nodige aandacht.

  5. Andere acties

  Naast bovenstaande specifieke acties, zetten we tijdens de Week van de

  Bibliotheek ook enkele traditionele initiatieven voort: verkoop van afgevoerde

  boeken en cds, Fairtrade chocolaatjes voor alle bezoekers en gratis uitleen van

  cds en dvds. Deze laatste is ondertussen een klassieker en echte publiekstrekker geworden.

 • Evaluatie

  Meten is weten, wordt