BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

of 8 /8

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Dit artikel beschrijft een implementatie van AB Initio’s Continuous Flows als een message hub voor applicatie-integratie. Lees snel verder!

Transcript of BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

Page 1: BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

BI-Tooltip: Ab Initio

Continuous Flows

Door: Arjen Bakker

Page 2: BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

Pg, 2

Dit artikel is onderdeel van de themareeks BI-Tooltips, bedoeld om interessante nieuwsfeiten en

gebruikstips voor specifieke BI-Tools te publiceren. Deze tooltip behandelt enkele

aandachtsgebieden bij het gebruik van Ab Initio’s Continuous Flows voor (near) real-time

oplossingen.

Continuous Flows

In de ‘traditionele‘ BI-omgeving vindt dataverwerking meestal plaats in batch vorm, waarbij

grote hoeveelheden gegevens worden verzameld en in één keer worden verwerkt (in het

algemeen ’s nachts of in het weekend). Steeds vaker is er vanuit onze klanten echter behoefte

aan actuelere gegevens en informatie die constant up-to-date is.

Ab Initio biedt, op hetzelfde platform als hun batch oplossingen, ook real-time mogelijkheden in

de vorm van Continuous Flows. Hierbij komt data binnen als een min of meer continue stroom

van kleine datapakketjes of zelfs losse records (bijvoorbeeld op een queue) en wordt vrijwel

direct verwerkt. Toepassingen hiervoor zijn allerhande operationele processen, bijvoorbeeld

OLTP, maar dus ook real-time BI.

Page 3: BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

Pg, 3

Een bijkomend voordeel is - naast de actualiteit van de data - dat de workload van de

verwerking op deze manier verspreid wordt over de tijd, waardoor de server niet

gedimensioneerd hoeft te zijn op de piekbelasting die vaak optreedt tijdens een batch window.

Ook voor het creëren van applicaties die een service aanbieden en daarom constant in de lucht

moeten zijn (denk aan webservices), kunnen Continuous Flows gebruikt worden.

Een voorbeeld uit de praktijk: de Message Broker

Onlangs werd er bij een relatie van FourPoints een nieuw Microsoft Dynamics CRM systeem

geïmplementeerd. Aan ons de taak om deze nieuwe applicatie te integreren in het reeds

bestaande applicatielandschap, waarbij het noodzakelijk was om met de andere (legacy)

systemen data uit te wisselen, in casu klant- en productgegevens.

Voor deze applicatie-interactie is met behulp van Ab Initio’s Continuous Flows een ‘Message

Broker’ gebouwd; een flexibel systeem volgens een Hub-and-Spoke architectuur voor het

routeren van datapakketjes van en naar verschillende applicaties. De Message Broker wordt ook

gebruikt om bronnen te ontsluiten die real-time data aanleveren en om applicaties te voeden

Page 4: BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

Pg, 4

met live data, zoals in dit geval een website waar de klanten van onze relatie kunnen inloggen

om hun gegevens te bekijken.

Implementatie

De Ab Initio implementatie van deze centrale integratie hub bestaat uit één continuous flow die

constant luistert naar een input queue. Binnenkomende XML messages worden opgepikt en

afhankelijk van het type message doorgestuurd naar één of meerdere micrographs. In deze

micrographs vinden de validaties, transformaties en business ruling plaats die specifiek zijn voor

het type message. Vervolgens wordt de output hiervan beschikbaar gesteld aan de relevante

ontvangende systemen. Dit kan op verschillende manieren, zoals via XML messages op een

output queue of in het geval van MS Dynamics, via webservices (SOAP en REST).

Het systeem is daarbij zo generiek en flexibel mogelijk opgezet, zodat het in de toekomst

gemakkelijk uit te breiden is met bijvoorbeeld andere message types, of nieuwe senders en

receivers. In principe kan het gebruikt worden om willekeurige gegevens in allerlei business

areas binnen de organisatie te distribueren.

Page 5: BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

Pg, 5

Aandachtsgebieden

De klassieke batch-verwerking is vaak een kwestie van alles of niets: als er één record in een

inputbestand een fout oplevert, wordt het hele bestand gereject om wellicht na correctie later

opnieuw in z’n geheel verwerkt te worden. Continue processen daarentegen moeten constant in

de lucht blijven en in staat zijn om direct weer het volgende input request te verwerken. Er is

geen rollback mogelijk. Vaak zijn er meerdere bronnen die soms niet allemaal even betrouwbaar

zijn.

Page 6: BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

Pg, 6

Vanwege dit verschil in karakter, deel ik hieronder enkele punten om extra op te letten bij data

integratie implementaties met Continuous Flows:

Besteed zo vroeg mogelijk in het proces aandacht aan data validatie (en eventueel

reparatie en cleansing).

Zorg voor robuuste graphs, bijvoorbeeld door de 'never abort' optie te gebruiken in

transform componenten, met goede reject- en error-handling. Vooral het doorgeven van

errors vanuit een micrograph naar de bijbehorende continue graph behoeft aandacht.

Het moet op een eenvoudige manier mogelijk zijn om de afgekeurde records opnieuw aan

te bieden. Er mag geen data verloren gaan. Rejects kunnen bijvoorbeeld worden verzameld

en (eventueel na editing) opnieuw op de queue worden gezet als ‘re-injection’ message.

Via hetzelfde mechanisme kan een testfaciliteit worden opgezet of een manier om

‘handmatig’ records of bestanden op te laden.

Page 7: BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

Pg, 7

Zorg voor goede logging en tracking van messages binnen de flow, zodat altijd nagegaan

kan worden waar en waarom een message eventueel is gestrand.

Gebruik een configuratie database voor de aansturing van je proces. Op deze manier is het

systeem onderhoudbaar (eventueel door de business zelf) en hoeft het niet telkens uit de

lucht gehaald te worden bij elke aanpassing.

Continue graphs zijn in principe niet geschikt om in één keer grote hoeveelheden data te

laden, terwijl een initial load soms wel noodzakelijk is. Het is dan het beste om daar een

aparte batch graph voor te maken. Zorg ervoor dat de bestaande business logic

herbruikbaar is in deze batches.

Heb jij nog andere aandachtspunten voor het gebruik van Continuous Flows?

Page 8: BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

BI-Tooltip: Ab Initio Continuous Flows

Pg, 8

Je kunt je hieronder abonneren op ons Thema BI-Tooltips:

Dit blogartikel is geschreven door Arjen Bakker.

Wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op ons blog.