BEZ Info 2012-02

download BEZ Info 2012-02

If you can't read please download the document

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief van de BEZ

Transcript of BEZ Info 2012-02

 • Bel

  gisc

  he E

  vang

  elis

  che

  Zend

  ing

  Mis

  sion

  Eva

  ngl

  ique

  Bel

  ge

  www.bez-meb.be

  infoBEZ

  Belgique - BelgiP.B. - P.P.

  3000 Leuven 1BC 4156

  Tweemaandelijkse tijdschrift, 59e jrg. Nr.1 / februari - maart 2012V.U. Goossens Wilfried, Lambermontlaan 158, 1030 BrusselAfgifte kantoor: 3000 Leuven 1Erkenning: P206948

  U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Filippenzen 1:12

  Er waren eigenlijk weinig redenen tot blijdschap. Paulus had vele tegenstanders die er alles voor over hadden om hem het zwijgen op te leggen. Na vele pesterijen en valse getuigenissen waren ze erin geslaagd Paulus in diskrediet te brengen. Nu zat hij in de gevangenis. De kans was groot dat hij deze nooit levend zou verlaten. Vele medegelovigen en vrienden hadden Paulus in de steek gelaten. Anderen maakten van de gevangenschap van Paulus gebruik om zichzelf te profileren. Het was duidelijk, Paulus en de verkondiging van het evangelie hadden betere dagen gekend. Toch schrijft Paulus, wat mij overkomt kan het evangelie niet tegenhouden. Integendeel, juist door mijn ervaring gaan nieuwe deuren open, het evangelie komt nu op plaatsen waar het anders nooit zou zijn gekomen. Iedereen weet dat ik gevangen zit omwille van Christus. Zelfs in het Romeinse hoofdkwartier hebben ze nu het evangelie gehoord. Meer nog, gaat hij verder, door mijn getuigenis krijgen vele gelovigen nieuwe moed en gaan ook zij vrijuit spreken over Christus. Er zijn er die het eigenlijk doen uit afgunst om mij het leven moeilijk te maken maar wat doet het ertoe, het evangelie wordt verspreid! Dat is waar Paulus zijn kracht haalt. Zijn eigen omstandigheden zijn ondergeschikt aan de voortgang van het evangelie.

  Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Filippenzen 1:25

  Niet alleen is het Paulus zijn verlangen dat het evangelie wordt verspreid maar hij wil ook dat de gelovigen groeien in hun relatie met Christus. Ook hier blijkt zijn bewogenheid voor de gemeente uit de manier waarop hij omgaat met zijn eigen omstandigheden. Paulus overweegt in zijn brief twee mogelijkheden die hem kunnen bevrijden uit zijn benarde situatie. De eerste mogelijkheid is dat hij sterft en bij Christus zal zijn. Hiervan zegt hij zelf dat is verreweg het beste. De tweede mogelijkheid is dat God hem teruggeeft aan de gelovigen. Daarvan schrijft hij, dat is nodiger omwille van de gelovigen. Hoe dan ook hij wint altijd want, zijn eigen omstandigheden zijn ondergeschikt aan de voortgang of groei van de gelovigen.

  Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven. Filippenzen 1:20

  Zijn laatste bekommernis is tevens de basis voor al de rest. Zijn eigen omstandigheden zijn ondergeschikt aan zijn verlangen om Christus te dienen en te gehoorzamen. Zodat door alles heen, het evangelie wordt verspreid, gelovigen gaan groeien in hun geloof en Christus wordt geerd in zijn leven.

  Wilfried Goossens

  Als het maar vooruitgaat1

 • LUIK

  LUXEMBURG

  Sankt Vith

  Eupen

  FischbachMersch

  Heinerscheid

  SANKT VITH ZELFSTANDIGIn 1988 namen twee Duitse Zendingsgenootschappen het initiatief voor verschillende evangelisatie-acties in de Belgische Eifel. In 1993 kwam de familie Schilp in Sankt Vith wonen om een kerngroep van 5 volwassenen en 8 kinderen te versterken. In de jaren die volgden werd het evangelie op verschillende manieren bekend gemaakt: twee keer een Bijbeltentoonstelling, het uitdelen van de film Jezus, lezingen over wetenschap en geloof, een benefiet concert ten bate van kankerpatinten, een kindercrche, enz. Beetje bij beetje groeide de gemeente, de samenkomsten werden gehouden in een feestzaal die gehuurd werd en er kwamen verschillende huisgroepen. In 2006 verhuisde de gemeente naar een gebouw met 600 m2 , groot genoeg voor de 100 bezoekers. Momenteel zijn er 6 regionale groepen, een scoutsgroep met 40 kinderen en jongeren en de gemeente wordt geleid door 6 oudsten, waaronder een echtpaar dat door de Allianz Mission is uitgezonden (zij hebben de taal van de familie Schilp overgenomen). Nu, na 25 jaar en met 160 tot 180 mensen in de samenkomst op zondag heeft de gemeente in Sankt Vith de stap gezet naar zelfstandigheid. We wensen hen heel veel jaren vol zegen van de Heer.

  WERKEN AAN DE TOEKOMSTIn de 25 jaar dat de gemeente bestaat is er al veel gebeurd. Klaus en Angela Kazda legden in 1989 de eerste steen van wat de BEZ-post in Eupen zou worden, maar 6 jaar later kwam de kleine gemeente in een moeilijke situatie door het overlijden van Klaus en nog een trouw gemeentelid. In 1997 kwamen Thomas en Helga Goldsche als voorgangersechtpaar de gemeente ondersteunen en in 1999 werd de gemeente versterkt door Andreas en Inge Seidlitz. Intussen is Angela getrouwd met Reiner Jrsch en zij leiden nu de BEZ-post in Westerlo.

  Ondanks alles is de gemeente gegroeid en hebben ze heel wat kansen gekregen om het Evangelie te vertellen aan de plaatselijke bevolking die haar religieuze tradities stevig vasthoudt. Verschillende keren per jaar wordt er een vrouwenbijeenkomst georganiseerd, 1 keer per twee maanden wordt er een korte meditatie uitgezonden via de Belgische Duitstalige radio en van april tot december staan ze met hun boekenkraam op de wekelijkse markt in Eupen om christelijke lectuur onder de aandacht van de voorbijgangers te brengen. Ongeveer 35 volwassenen en zon 10 tot 15 kinderen komen naar de dienst op zondag en naar de verschillende huisgroepen. In 2004 kon de gemeente een gebouw kopen en sinds 2007 komen ze daar samen, het is een echt geschenk van de Heer! In de toekomst zouden ze graag meer mensen in de Oostkantons willen bereiken, het team voor het jeugdwerk uitbreiden, nieuwe manieren vinden om jongeren het evangelie te vertellen en meer christenen aanmoedigen om taken op te nemen zodat de gemeente zelfstandig kan worden. We wensen deze gemeente een toekomst die net zo zegenrijk is als hun geschiedenis.

  Het nieuwe gebouw

 • Sankt Vith 1993

  TRIER

  LUXEMBURG

  Sankt Vith

  Fischbach

  EEN NIEUWE STARTDe gemeente in Sankt Vith heeft altijd toekomstplannen gehad. Vanaf augustus 2008 zijn Matthias en Vera Schilp op zoek naar mogelijkheden om een gemeente te stichten in het noorden van het Groothertogdom Luxemburg. Verschillende ontmoetingen en pastorale bezoeken in de afgelopen jaren zijn het begin geweest van een paar kleine bijbelstudiegroepen over de grens. In Fischbach komen 7 mensen samen rond het thema de Bijbel herontdekken. In Heiderscheid hebben we een kantoor geopend waar mensen meer informatie kunnen verkrijgen over het project Fri Evangelisch Kiirch Norden. Ook in Mersch hebben we een gelegenheid om over God en zijn Liefde te getuigen tijdens maandelijkse bijeenkomsten van zakenmensen. Daarnaast zijn er nog een aantal persoonlijke contacten.

  Kantoor in Heinersche

  id

  Het nieuwe gebouw

  BINCHEWat is de overeenkomst tussen de drie hyenas uit de animatiefilm De Leeuwenkoning en de Bichois? Ze beven. De eersten van angst als de naam Mustafa wordt genoemd, de anderen van blijdschap als ze denken aan het carnaval in Binche. Wereldbekend vanwege de folklore maakt de stad zich op voor vastenavond als de Gilles (de hoofdrolspelers tijdens het carnaval) elk 25 kilo appelsienen naar het publiek gooien. Ze dragen een hoed van meer dan drie kilo en zijn meer dan 28 uur in touw. Elk jaar kost het feest bijna net zoveel als de bouw van 30 huizen.

  Is er in deze stad, in de ban van carnaval, ook een gemeente van Jezus Christus? Ja!! Na verschillende pogingen in het verleden is er een nieuwe gemeente gesticht in 2005. Sindsdien zijn er een aantal bezoekers geweest en nu is er een vaste groep van ongeveer 20 personen in de samenkomst op zondag. Alle activiteiten zijn gebaseerd op de 4 peilers van de eerste gemeente (Hand. 2:42): het onderwijs van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. En de Heer heeft nieuwe schapen aan de kudde toegevoegd: in 2011 hebben 5 mensen met heel verschillende achtergronden zich laten dopen en zo te kennen gegeven dat ze Gods genade hebben aanvaard. Ze zijn ook erg blij met een Belgisch-Engels koppel dat vanuit het Belgisch Bijbelinstituut bij ons stage loopt. Thomas en Rosie Geronazzo zijn snel opgenomen in het team om elk aspect van een gemeentestichtend project te leren kennen en erin mee te helpen. Ze zijn nog lang niet zo luidruchtig als de Gilles met carnaval, maar ze laten de stem van de hemel klinken, daar waar het belangrijk is.

 • Lambermontlaan 158 - 1030 Brussel +32 (0)2/241.30.15 - information@b-e-m.org

  Voor financile steun: IBAN: BE93 3100 5797 5067BIC: BBRUBEBBtnv B.E.Z. - 1030 Brussel(met vermelding van bestemming)

  AALST VERHUISTHet voorbije jaar is een bewogen jaar geweest voor BEZ-post in Aalst. In maart hoorden ze dat ze de samenkomstzaal die ze huurden vr 30 november 2011 moesten ontruimen, want het gebouw werd verhuurd aan de stad Aalst. Het was het begin van een lange, frustrerende zoektocht naar een geschikt gebouw aan een betaalbare prijs in het centrum van Aalst. Maar de huurprijzen liggen erg hoog: je moet rekenen op 2500 euro voor een zaal van 500 m2. (zonder extras). De ene na de andere mogelijkheid viel af. Ondertussen bleef de gemeente vol vertrouwen bidden en wachtte rustig op het antwoord van de Heer. In september hoorden ze dat er in Denderleeuw een kerk stond die niet meer gebruikt werd. Dankzij de goede relatie met de Deken van Aalst en een oecumenische pastoor kwam er overleg en ging er een