Bethel Magazine Juli 2012

of 36 /36
Bethel MAGAZINE

Embed Size (px)

description

Jaargang 13, nummer 3. Het Bethel Magazine is een 3 maandelijkse uitgave van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten.

Transcript of Bethel Magazine Juli 2012

 • BethelM A G A Z I N E

 • www.seo-reizen.nlStichting Evangelische Ontmoeting Reizen, Postbus 24, 8433 ZS Haulerwijk

  Tel: (0516) 78 50 57, mobiel: 06 286 41 474

  5 daagseMoezel reisv.a. 398,-

  Vertrek22 oktober 2012

  Vraag ook eens naar onze dagtochten voor uw kerk of vereniging, speciaal voor u op maat gemaakt, ook hebben we vele voorbeelden kant en klaarvoor u uitgezocht.

  Ook meerdaagse reizen kunnenwij voor u op maat maken.

  Wie zijn wij?Wij zijn een Evangelische reisorganisatie die vanuit Noord Nederland, zonder winst oogmerk vakantiereizen organiseert met een Christelijke identiteit. Van een eventuele winst, gaat er een gedeelte naar een goed doel. Zo hebben wij al diverse projecten ondersteund, met een financile bijdrage.

 • BethelMagazine iseen uitgave van deVrije Baptistengemeente BethelPostbus 5549200 AN Drachten(0512) 33 54 00Bankrekeningnr. 29.88.25.325

  Redactieadres:BethelMagazineMarc StallingaRopta 969202 KL [email protected]

  Eindredactie:Marc Stallinga

  Medewerkers:Koos BijlsmaPeter BrinkBert KoersJanny KramerKlaas Jan MulderWieger SikkemaMartine van der SteegeRetse TalsmaSieberen VisserFarduw WagenmakersHessel WeerstandShandra WillemseJur Zandbergen

  Fototeam:Folkert AlgeraRoelof BijkerBas van HartenJan Iepema Kees RijmMark van der Schaaf

  Opmaak:Rizzo SchoutenMediapaletBusinesspark Friesland West 358446 SL Heerenveen(0513) 745 020

  Druk:Drukkerij Veldhuis Raalte

  Op het moment dat dit BethelMagazine verschijnt, is de zomer net officieel begonnen. Iedereen verheugt zich al op de komende vakantieperiode, we hopen natuurlijk op mooi weer en in de natuur groeit en bloeit alles er lustig op los. En van daaruit is een mooie parallel te trekken met dit blad. Want ongemerkt is Groeien een beetje het centrale thema geworden.

  Dat begint direct al bij het hoofdartikel, waarin gesproken wordt over geestelijke groei. En u weet dat er binnen Bethel nagedacht wordt over verbouw van ons pand, een direct gevolg van de groei van onze gemeente. Het jongerenevenement Square groeit bijna uit zn jasje en de deelnemers groeien in hun geestelijke identiteit. En er groeit meer in Drachten als het gaat om de jeugd!

  Verder leest u over de specifieke geestelijke groei van twee zusters, hoe het Bethel Orkest in de loop der jaren is gegroeid en dat Duitse leiders in Drachten op zoek zijn gegaan naar het antwoord op de vraag hoe ze hun plaatselijke gemeente kunnen zien gaan groeien. We sluiten af met een stuk persoonlijke groei voor u en voor mij middels het nieuwe jaarthema en groeien in discipelschap.

  We hopen van harte dat u na het dichtslaan van dit blad weer een stukje gegroeid bent in uw persoonlijke relatie met de Heer en daarmee in of naar geestelijke volwassenheid. Als wij maar blijven begieten dan geeft God de wasdom. Dat is toch in n woord fantastisch?! Daarom ook nu weer: veel leesplezier!

  Spirituele groei

  Uit de Raad

  BM Reportage

  Jongeren een thuis bieden

  Salvation Dance Centre

  Getuigenis

  Bethel Orkest

  Conferentie Duitse Leiders

  Bethel doet MEER

  Discipelschap

  Nieuwe oudsten

  Met blijdschap

  04

  07

  09

  12

  14

  18

  22

  25

  26

  30

  33

  34

  COLOfON

  REDaCtiONEEL

  iNHOUD

  18

  33

  9

  3BethelMagaz ine | JUNI 2012

 • Voor ons gevoel zijn er maar weinig mensen op zoek naar God. De mens is veel met materile zaken bezig en niet genteresseerd in godsdienst. Uit onderzoek blijkt echter dat dit niet klopt. De mens is juist op zoek naar contact met de hogere geestelijke wereld. Daar ligt een enorme uitdaging voor ons.

  Wereldwijd blijkt dat de hedendaagse mens, veel meer dan in de vorige eeuwen, op zoek is naar spirituele ervaringen. Materieel genot dekt niet langer de behoefte om contact te hebben met het hogere en men zoekt het in New Age, Reiki of in Oosterse religies. Zonder dat men het weet, bevestigt men dat God de mens zo gemaakt heeft dat hij contact zoekt met zijn Maker. Van nature is de mens spiritueel. Misschien kijkt u bedenkelijk bij het woord spiritueel, maar het komt van het woord spiritus, ofwel geest. Ieder mens is op zoek naar het spirituele, het bovennatuurlijke, het geestelijke.

  De mens wordt echter niet snel gewezen op God. De kerk weet de zoekende mens niet te bereiken en daarom zoekt men het elders. Hoe kunnen we dan wegen vinden om die zoekende mensen als individu of als gemeenschap te bereiken? Verderop in dit magazine kunt u lezen hoe u via het project MEER geweldige mogelijkheden aangereikt worden. Waar het om gaat, is dat we mensen de richting wijzen naar waar hij naar op zoek is. Dat kan landelijk, via onze gemeente of als individu.

  Laten we kijken hoe Paulus dat aanpakt. Paulus ontdekt dat de inwoners van Athene bijzonder geestelijk zijn (Handelingen 17:15 - 34). Hij ergert zich aan de vele afgodsbeelden in de stad. Hij is zelfs hevig verontwaardigd. Maar hij begint zijn toespraak niet met tegen hen tekeer te gaan en te zeggen dat ze helemaal verkeerd bezig zijn. Dat is bij ons al snel de aanpak: de ander ziet het fout, je moet het zien zoals ik het zie. Nee, Paulus prijst de Atheners juist dat ze zo godsdienstig zijn (vers 22). Zo godsdienstig dat ze zelfs een altaar hebben voor een onbekende god. Je zult immers maar een god vergeten! Dan pakt hij door en vertelt hij hen over die onbekende God, de God die hemel en aarde maakte en ook de mens. Die mens heeft Hij zo gemaakt dat hij Hem zou zoeken (vers 27). Let op de formulering dat God ook te vinden is, omdat Hij van niemand ver weg is, ook niet voor niet-christenen. Dan vertelt Paulus over Gods toekomstplannen en over Jezus.

  Spirituele groeiGod maakte de mens voor contact met Hem

  4

 • De kern van Paulus aanpak is dat hij aansluiting zoekt bij de belevingswereld van zijn publiek. Hij beseft blijkbaar dat direct in de aanval gaan niet de juiste strategie is. Hij zoekt een aanknopingspunt, in dit geval het altaar voor de onbekende god, en brengt van daaruit de boodschap. Hij sluit niet af met een appl op de mensen om zijn zienswijze over te nemen, maar hij gaat weg. Hij heeft gezaaid. De uitwerking is dat sommigen hem bespotten, anderen vragen om er later nog eens meer over te vertellen en een paar komen tot geloof. Dat laatste is het werk van de Heilige Geest. Het is verstandig om de aanpak van Paulus te volgen. Hoe kunnen we deze aanpak vertalen naar onze tijd en onze situatie?

  Het project MEER probeert heel zoekend Nederland te bereiken door een blad uit te brengen met artikelen die zoekende mensen interesseren en aan het denken zetten. In onze eigen omgeving kunnen we aansluiting zoeken door te kijken naar wat mensen bezig houdt of waar ze mee worstelen. Wat is kenmerkend voor hen? Zijn ze gestrest, snel gerriteerd, vooral met het werk bezig of gericht op luxe? Hoe gaan ze om met tegenslagen? Of kijk bijvoorbeeld hoe ze deze zomer gericht zijn op het EK voetbal, de Tour de France of de Olympische Spelen. Genoeg aanknopingspunten voor een gesprek, waarbij je op enig moment vraagt hoe ze tegen het leven aankijken en of ze denken dat er meer is tussen hemel en aarde. Soms krijg je het in de schoot geworpen, maar je moet het net als Paulus wel zien en oppakken. Als mensen je bijvoorbeeld zeggen dat je altijd zo vrolijk bent of zoveel rust uitstraalt, dan heb je al een aanknopingspunt. Valt het de mensen ook op hoe jij je in het verkeer gedraagt of hoe je reageert op ziekte of slecht nieuws?

  Je zult versteld staan hoe genteresseerd mensen zijn in jouw verhaal. Hoe jij in het leven staat, waar je je rust vandaan haalt en hoe jij over de toekomst denkt. Met name het tot rust komen bij Jezus is uniek voor ons.

  Het contact met Jezus, het wandelen met Hem (zie BethelMagazine april 2012) is de pijler van ons bestaan. Ervaar je dat nog niet zo of sta je helemaal niet te springen om in gesprek te gaan met mensen, dan moet er iets gebeuren. Dan moeten we zelf nog spiritueel groeien. Daar is niets mis mee, ieder mens maakt de ontwikkeling door van geestelijk baby tot geestelijk volwassene. Ga voor jezelf eens na hoever je bent in je geestelijke ontwikkeling.

  Als de Samaritaanse vrouw Jezus gevonden heeft, gaat ze onmiddellijk naar haar stad en vertelt ze erover (Johannes 4:39). We hoeven niet bescheiden of bang te zijn. We hebben de Heilige Geest ontvangen! En niet zon klein beetje ook. Nee, de Heilige Geest is rijkelijk over ons uitgestort (Titus 3:6). Gevolg daarvan is dat we kunnen getuigen: stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien (Johannes 7:38). Het is een natuurlijk gevolg. Spirituele groei betekent voor christenen dat je steeds meer op God gericht bent en steeds meer een gewoonte opbouwt om Hem bij alles te betrekken. Als Nehemia kleur moet bekennen (Nehemia 2:4) zie je dat hij terwijl hij in gesprek met de koning is tegelijkertijd tot God bidt, een schietgebedje. Hij bidt blijkbaar om woorden, om kracht om het hoge woord er uit te gooien. Spirituele groei maak je mee als je onder leiding van de Heilige Geest God zoekt in Bijbellezen en gebed en zo je relatie met Jezus onderhoudt. Vanuit deze spirituele groei kom je vervolgens tot actie.

  De vraag is of we ons door de Heilige Geest willen laten leiden (Romeinen 8:1 - 17). Dat onze wil plaats maakt voor de wil van God. En die wil is, dat niemand verloren gaat. Hij geeft ons nog tijd om zoekende mensen de weg te wijzen. Het is waar, dan kan het gevolg zijn dat sommigen je voor gek verklaren, dat anderen gaan nadenken en je vragen meer te vertellen en enkelen zullen misschien direct tot geloof komen. Het overkwam Paulus ook. U bent in goed gezelschap.

  5BethelMagaz ine | JUNI 2012

 • LAAT U VERRASSEN DOOR EEN TOTAAL NIEUWE SUBARU.

  N IN ONZE SHOWROOM. WELKOM !

  Gem. verbruik resp. CO2-uitstoot afh. van type/uitvoering: 5,6 - 6,9 l/100km, 17,9 - 14,5 km/l; 146 - 160 gr/km.

  Subaru XV AWD vanaf 27.495 euro incl.BTW/BPM, excl. kosten rijklaarmaken en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden.

  MET GROEN ENERGIELABEL EN TREKGEWICHT TOT 1.600 KG.

  NIEUW:

  VANAF B

  Autobedrijf van der Ploeg b.v.Koarteloane 70 9298 RJ Kollumerzwaag Tel. (0511) 44 12 50 www.autobedrijf-vanderploeg.nl

  MODO verkoopt ex-clusieve damesjurkjesgemaakt van speciaal geselecteerde stoffen in vele hippe, stijlvolle en unieke prints.

  Het gehele proces van ontwerp tot hetuiteindelijke resultaat ligt in handen vanMinke & Yvette Brouwer en door deze kleineoplage ben je dus verzekerd van een uniek jurkje!

  Tijdloos en voor alle leeftijden!

  Wij verwelkomen je daarom graag in onze webwinkel.

  Minke & Yvettewww.modojurkjes.nl

 • Uit de Raad

  opstellen, maar ook realiseren. De vaste bijdragen bleven dit lopende seizoen iets achter op de begroting. Zoals het nu lijkt, kan dat opgevangen worden door sommige uitgaven niet te doen of te beperken. De reacties op een oproep via BethelActueel waren zeer bemoedigend: in mei kwam er ruim 4000,- aan extra giften binnen t.o.v. april.

  VerbouwplannenDe Bestuurlijk Oudsten beraden zich op nieuwe ontwikkelingen. In de verbouwplannen was deels ook nieuwbouw voorzien. Onlangs werd bekend dat de magazijnruimte van Gvier, achter het Kinderparadijs, vrijwel zeker beschikbaar komt aan het einde van dit jaar. De mogelijkheid bestaat dat Bethel deze ruimte, na bouwkundige aanpassingen, onder bepaalde financieringsvoorwaarden zou kunnen gaan gebruiken. Daarom is besloten om na te gaan of en hoe het mogelijk is om de verbouwplannen te realiseren met gebruikmaking van deze magazijnruimte. Ook is het lopende onderzoek naar de verbouwing en kosten op basis van de eerdere tekeningen tijdelijk stilgelegd. De informatieavond over de verbouwplannen is hierdoor geannuleerd en ook de uitgave van het Bethel Bouw Bulletin nummer drie is opgeschort. De gemeente zal op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen.

  dr. H. Bakker, docent is aan het seminarium van de Unie geeft wel aan dat we theologisch niet ver van elkaar verwijderd zijn. Hij meent dat het grootste verschilpunt tussen beide stromingen gelegen is in de organisatie: De ABC-gemeenten hebben gekozen voor een zo klein mogelijke overhead. De Unie heeft een grotere, landelijke organisatie met meer betaalde medewerkers.

  Qua grootte verschillen de kerkverbanden niet veel van elkaar. De ABC-gemeenten tellen zon 11.000 gedoopte leden, verdeeld over 69 gemeenten. De Unie van Baptistengemeenten heeft 12.000 leden in 78 gemeenten. Kinderen zijn hierbij niet meegerekend. Uw gebed wordt gevraagd voor dit proces.

  Jaarthema, jaarplannen en begrotingMiddels het jaarthema voor het nieuwe jaar, Er is MEER, hopen we in het najaar van 2012 het evangelie op verschillende manieren bekend te maken in Drachten en omgeving. Verderop in dit magazine treft u een uitgebreid artikel hierover aan.

  De Hoofden hebben de afgelopen periode hun plannen en begrotingen voor 2012 - 2013 ingediend. Er is rekening gehouden met een inkrimping van budgetruimte als gevolg van de economische recessie. Toch willen we God vertrouwen dat Hij ook volgend seizoen voorziet en dat we niet alleen een sluitende begroting kunnen

  Bethel is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten (ABC). De bij deze alliantie aangesloten gemeenten hebben als visie om onderlinge eenheid zichtbaar te maken, elkaar te ondersteunen en nauw samen te werken met als doel om in diepgang en aantal te groeien tot eer van God. Orlando Bottenbley is voorzitter van ABC. Vanuit het verlangen naar eenheid onder christenen en omdat de onderlinge verschillen maar klein zijn, is in het afgelopen najaar besloten om te onderzoeken of een samensmelting van de ABC-gemeenten en Unie van Baptistengemeenten tot de mogelijkheden behoort.

  Er is inmiddels een stuurgroep in het leven geroepen waar Fokke Kooistra, Peter Kos en Albrecht Boerrigter namens de Unie in zitten en Peter Bugel, Simon van Groningen en Orlando Bottenbley namens de ABC. Een fusie tussen twee kerkgenootschappen is naast een praktisch en organisatorisch proces vooreerst ook een geestelijke zaak. Er zijn vier werkvelden gedefinieerd die onderzocht en vormgegeven moeten worden door verschillende werkgroepen. Het zijn de werkgroep Identiteit, Gemeentemodel, Herstel en Internationale verbanden. In de loop van dit proces zullen er onderlinge ontmoetingen op verschillende niveaus plaatsvinden.

  Gevraagd naar verschillen en overeenkomsten tussen beide kerkgenootschappen verwacht Orlando Bottenbley geen grote hobbels tegen te komen op theologisch gebied:Dat er een theoloog uit onze gelederen,

  7BethelMagaz ine | JUNI 2012

 • BM Reportage

  zang- en dansgroep te eindigen onder het carillon. Daarna gaan ze in groepjes uiteen om te evangeliseren en klusjes te doen. Een Chinees gezin is zo onder de indruk dat de kinderen spontaan hun spaarpot legen. Er wordt in totaal 2.043 euro opgebracht voor een goed doel in Brazili.

  In vergelijking met andere evenementen heeft Square een onderscheidend profiel: A youth celebration of Christs identity. Het is een droom die werkelijkheid wordt in de harten van jongeren!

  Reporter BM

  voor een volgende samenkomst. Het is een bezige bijenkolonie van jongeren met hongerige harten.

  Achter de schermen zijn heel veel vrijwilligers in allerlei hoedanigheden druk om alles in goede banen te leiden. Zo ook de mensen van de veiligheid en de eerste hulp. Meestal vallen ze niet op, maar ze zijn alert en snel ter plaatse als het nodig is. Zo ook s ochtends heel vroeg als een paar jongeren een grap uithalen. Een accu met daaraan gekoppeld een toeter met een flink aantal decibels gaat om 4 uur af. De grap is geslaagd, maar de mannen en vrouwen van de security zijn er snel bij om de geschrokken tieners gerust te stellen. De volgende ochtend worden de daders in hun caravan op een heel ander plekje wakker dan waar ze eerst stonden. De security verplaatst die nacht de caravan en de slapende jongeren. De cirkel is rond.

  flashmobDe zaterdag is heel bijzonder, Square verplaatst zich naar het centrum van Drachten. De jongeren doen iets ongebruikelijks, waardoor het winkelend publiek verrast wordt. Enkelen beginnen O happy day te zingen en steeds meer jongeren sluiten zich aan. Ze zingen en dansen mee om met zn allen als grote

  Het interkerkelijke tienerevenement Square werd gehouden tijdens het afgelopen Hemelvaartweekend. Op de derde zonovergoten dag van het evenement bracht uw reporter een bezoek. Een groot kruis bij de ingang van het fries Congrescentrum wijst de weg naar where its all happening. Ruim 700 tieners en jongelui uit heel Nederland nemen met hart en ziel deel aan dit unieke feest der herkenning.

  Kleurige tenten voor jongens en meiden en een paar caravans staan op een groot veld gegroepeerd voor de slapers buiten het gebouw. Mobiele toilet- en douche-units, maar ook workshoptenten waar op dit moment de jongens workshops volgen. Waar zijn de meiden? Die hebben een in-team samenkomst voor alleen meiden. Een samenkomst met lofprijzing, aanbidding en onderwijs. Dat is nieuw, jongens en meiden die naast de gezamenlijke activiteiten ook apart samen komen. Het bijzondere is dat de themas in deze in-team bijeenkomsten door de jongens en de meiden later weer gedeeld worden.

  HongerigWelke sfeer tref ik aan op het buitenterrein en in het gebouw? Onvoorstelbaar veel blijheid en saamhorigheid onder alle aanwezigen! En dat geldt zowel voor de enorme aantallen vrijwilligers als voor de jongeren. Het zindert van de positieve energie en passie voor het Koninkrijk van God. Groepjes jongeren discussiren, zingen en bidden met elkaar. Tegelijkertijd wordt een dansact voorbereid en een podium opgebouwd

  Square 2012: i have a dream

  Passie voor het Koninkrijk van God

  9BethelMagaz ine | JUNI 2012

 • A_Way.indd 1 10-01-2008 09:19:29

 • Het twee jaar geleden opgerichte Interkerkelijk Jongerenplatform, waarin Bethel vertegenwoordigd is, heeft plannen voor de totstandkoming van een christelijk jeugdcentrum in Drachten. Het nieuwe centrum moet komend seizoen gerealiseerd worden. Namens onze gemeente is Hoofd Tienerwerk Fedor Christiaanse (26) hij maakt deel uit van het platform - bij de plannen betrokken. Hij legt uit.

  Wat moeten we ons voorstellen bij een christelijk jeugdcentrum in Drachten?Het moet een plek worden waar jongeren na schooltijd terecht kunnen. Bij gebrek aan opvang hangen tieners na schooltijd nu vaak rond op straat. We willen hen een thuis bieden waar ze huiswerk kunnen maken maar ook kunnen chillen en relaxen. Er moet een tafeltennistafel komen, een PlayStation, en dergelijke. Het liefst willen we een aparte jongerenwerker aantrekken die iedere dag aanwezig is om, in samenwerking met vrijwilligers uit de plaatselijke kerken, een relatie op te bouwen met de jongeren. Zolang hij of zij er nog niet is, gaan mensen uit de plaatselijke kerken die betrokken zijn bij jeugd- en jongerenwerk, deze taak op zich nemen.

  Hebben jullie al een pand in Drachten op het oog?Naar een pand wordt momenteel intensief uitgekeken. Ook kan ik nog geen concreet bedrag noemen dat nodig is voor de uitvoering van de plannen. Pas als de plannen volledig zijn uitgewerkt, kunnen we kerken en bedrijven gaan benaderen met de vraag of ze hier financieel aan willen bijdragen.

  Hoe lang leeft dit idee al?Twee jaar geleden zijn we begonnen met het Interkerkelijk Jongerenplatform waaraan vijftien kerken uit Drachten en omgeving deelnemen. Later sloten ook scholen zich hierbij aan. Concreet doen CSG Liudger, het Gomarus College en De Friese Poort mee. De combinatie van kerk en school komt in dit verband heel goed van pas. Onlangs hadden we een afgevaardigde van Youth for Christ op bezoek die ervaring heeft met dit soort jongerencentra in een aantal steden van ons land om ons concrete tips en suggesties aan de hand te doen. Naast een kernteam met vertegenwoordigers uit de diverse kerken zijn er aparte teams gevormd die zich bezig houden met financin, beheer, statuten en public relations en dergelijke.

  Op scholen in Drachten gebeuren soms mooie dingen h?Zeker! Onder de naam New Generation komen er op verschillende scholen in Drachten een- of tweemaal per week groepen leerlingen bijeen om voor elkaar en voor hun school te bidden, met elkaar te zingen en acties te organiseren om hun school met Jezus bekend te maken. Je ziet dat er soms tieners op scholen zijn die zich eenzaam en alleen voelen, doordat ze de hele dag tussen klasgenoten zitten die niet geloven. Voor zulke leerlingen is zon initiatief heel bemoedigend.

  Jongeren een thuis biedenBethel-jeugdwerker neemt deel aan interkerkelijk init iatief in Drachten

  12

 • Hoe belangrijk is zon platform?Dat gemeenten elkaar in interkerkelijk verband ontmoeten is natuurlijk heel bijzonder. Om de twee maanden komen we als platform bijeen. Als jeugdouderlingen en tiener- en jongerenwerkers delen we veel met elkaar en leggen we uit waar we ons in onze kerken mee bezighouden. Dan merk je dat we dezelfde passie delen. We hebben allemaal hart voor Jezus Christus en hart voor jonge mensen. Vanuit het verleden leefden over en weer vaak allerlei vooroordelen over elkaar. Die vallen weg als je er elkaar regelmatig ziet en spreekt. Ook het hokjesdenken verdwijnt.

  Zijn er naast die overeenkomsten ook verschillen?Je kunt niet ontkennen dat er ook verschillen zijn. Zo hebben we als platform afgesproken dat we het toekomstig jeugdcentrum willen openstellen voor christelijke n niet-christelijke jongeren. Dat past in de visie om een relatie aan te gaan met jongeren in de hoop dat er ruimte ontstaat om in gesprek te gaan over geloof en levensvragen.

  En van de aangesloten kerkgenootschappen kan zich in deze visie niet vinden en is om die reden afgehaakt.

  Heeft het platform al dingen bereikt?Afgelopen kerst hadden we een zogenoemd Kerstevent met getuigenissen en kerstzang en dergelijke. Deze jongerendienst vond plaats in de Fonteinzaal van onze kerk. Liefst 600 tieners en jongeren kwamen hierop af. Die belangstelling was zo groot dat we zitplaatsen tekort kwamen. Verder reisden we onlangs met drie bussen en 160 jongeren en begeleiders vanuit een centrale plek in Drachten af naar de EO Jongerendag in Arnhem. En op 20 juni hadden we, samen met New Generation, een evenement waarin we jongeren hebben uitgedaagd om Gods licht in hun scholen uit te gaan dragen. Dat zijn echt mooie ontmoetingen!.

  13BethelMagaz ine | JUNI 2012

  in the picture Gastenteam

  < Advertentie >

  Iedere zondag komt u ze tegen: de dames en heren van het gastenteam. Ze verwelkomen u bij de deur, maar staan ook in de hal en de gang. Als aanspreekpunt en om u te vertellen waar u langs of naartoe moet. In de kerkzaal helpen ze u bij het vinden van een plekje, lopen ze rond met de machtigingskaarten en assisteren ze als er iets uitgedeeld moet worden.

  Daarnaast hebben ze ook een taak bij de gastenontvangst in De herberg. Een ieder die nieuw is in de kerk wordt

  daar welkom geheten en kan er terecht met vragen. Op die manier hoef je je nooit verloren te voelen in de massa. Die gastvrije ontvangst werkt als een warme deken, zegt cordinator Hilde Zwarteveen.

  Teamleden hebben zo eens in de vijf weken dienst. Vaak komen mensen bij het gastenteam via het Bethel Bedieningen Bureau (BBB) en de gavencursus. Zo kun je praktisch iets doen met de gave van gastvrijheid of barmhartigheid.

 • In september van het afgelopen jaar is Salvation Dance Centre opgericht door de 23-jarige Elza Postma. Het is een christelijke dansschool die samenwerkt met Bethel en daardoor ook binnen de gemeente bekend is. Met regelmaat voeren leerlingen een dans uit tijdens de erediensten. Tijd voor een nadere kennismaking!

  Oprichtster Elza is onlangs getrouwd met haar Leon (zie ook de rubriek Met blijdschap) en is afkomstig uit Drachten. Op haar 17e hoorde ze van een nieuwe dansopleiding in Leeuwarden. Elza: Ik dacht meteen: dit lijkt me zo mooi! Maar ja, ik had helemaal geen ervaring met dansen. Ik had wel eens gemerkt dat ik er talent voor leek te hebben, maar dat was het dan ook. Ondanks het oordeel van haar omgeving dat ze geen ervaring en techniek had en dat het daarom erg moeilijk zou zijn om binnen te komen, trok ze toch de stoute schoenen aan. Ik was nog niet zo heel lang geleden tot geloof gekomen en erg bezig met wat God wilde met mijn leven en heb er veel voor gebeden, aldus Elza. Tot haar grote vreugde kwam ze door de auditie heen, te midden van allemaal jonge mensen die voor het overgrote deel al van kinds af aan intensief bezig waren met dans.

  Er brak een onzekere periode aan, omdat alles nieuw voor haar was. Desondanks verliep de opleiding voorspoedig. Na het tweede en voorlaatste jaar raakte ze door omstandigheden overspannen. Elza: In die tijd heb ik heel veel over mezelf en over God geleerd. Na dat jaar ging het eigenlijk alleen maar beter. Met een prachtige examenvoorstelling in De Lawei in Drachten wist ze veel mensen te raken en kon ze haar opleiding afronden. Deze show is overigens op wonderlijke wijze tot stand gekomen. Eindelijk zag ze kans om de uitvoering helemaal voor Jezus te maken door de show op de Bijbel te baseren en Hem met haar dans te eren. Maar Wat moest de volgende stap worden?

  SpannendIk had een groot verlangen om naar Tilburg te gaan om daar een opleiding aan de dansacademie te volgen. Ik werd toegelaten en heb toen een tijd lang geworsteld. Ik was er voor aan het bidden en ben er achter gekomen dat God het aan mij overliet, maar een andere keus het beste vond. En zo ontstond Salvation Dance Centre. De andere keus die God voor Elza op het oog had, was het oprichten van een christelijke dansschool. Ik besefte uiteindelijk: Waar gaat het nou om?. Dat is eigenlijk dat Jezus gezien wordt en dat mensen Hem leren kennen, vertelt Elza. Voor mij is het veel waardevoller om met het Koninkrijk van God bezig te zijn. Ze merkte dat God wilde dat ze daar op deze manier aan mee ging werken, op een heel andere manier dan in de seculiere danswereld. En hoewel het een moeilijke keus was en alles nog steeds spannend is, bleek het wel de juiste.

  De ontwikkeling van mensen staat voorop

  Christelijke dansschool werkt samen met Bethel

  14

 • Over de naam Salvation Dance Centre heeft Elza goed nagedacht: Ik wilde met de naam God alle eer geven en naar Hem verwijzen. Absoluut niet naar mezelf, want deze school draait niet om mij, maar om God. Door genade is er redding, bevrijding (salvation) en door genade heeft God mij deze school toevertrouwd en heb ik de kans gekregen om te dansen. Daarbij kan dansen ook heel bevrijdend werken. De dansstijlen die aangeboden worden zijn: hiphop, streetdance, breakdance, modern, jazz, showmusical, kidsdance en zumba.

  Momenteel zijn er in Drachten vier dansgroepen die goed bezocht worden en waarbij de christelijke basis ook duidelijk zichtbaar is. Voor een les bidden de groepen bijvoorbeeld met en voor elkaar, waarbij er ruimte is voor de Heilige Geest en het ook best eens gebeurt dat er gebeden wordt voor genezing. Elza: Wat voorop staat, is de ontwikkeling van de mensen. Zowel de geestelijke ontwikkeling, het dichter naar God toe groeien en het groeien als mens dus, als de dansontwikkeling. Natuurlijk krijgen ze dansles op hoog niveau, zodat ze echt beter gaan dansen. Maar vr alles probeer ik altijd te kijken naar wat iedere leerling als persoon nodig heeft en hem of haar dat ook te geven. Ik wil ze graag veiligheid bieden en ook helpen zekerder te worden.

  WaardevolDaarnaast willen we ook graag uitstappen in de wereld, dus meedoen aan reguliere wedstrijden en dingen organiseren. In Ureterp zijn er ook verschillende dansgroepen, maar hier is het christelijke karakter subtieler. Op deze lessen komen ook veel niet-christenen af. Elza legt uit: Alhoewel ik samenwerk met Bethel en heel blij ben met de lessen in Drachten, wil ik ook de wereld in. Juist daar is nog heel veel te bereiken voor Gods koninkrijk. Ondanks dat leerlingen weten dat Salvation Dance Centre een christelijke dansschool is, wordt dit niet benadrukt in de lessen. Toch levert het vaak waardevolle gesprekken op. Mensen nemen Elza in vertrouwen, vertellen persoonlijke dingen, weten dat ze christen is en vragen soms

  zelfs om gebed. Door alles heen klinkt een hart met grote passie voor God, mensen en dansen.

  Over haar toekomst is Elza duidelijk: die legt ze in handen van God. Het klinkt misschien gek, maar ik heb geen idee hoe het zich gaat ontwikkelen en er is niet een bepaald einddoel waar ik naar toe werk. Op dit moment zijn we enorm gezegend met binnen acht maanden al 75 leden en zoals het nu lijkt, moeten we wel een beetje uitbreiden qua ruimte en dergelijke. Wie weet komt het in de toekomst nog zover dat ik mensen ga begeleiden in een soort persoonlijk opleidingstraject, maar dat is nog toekomstmuziek. Ik wil in alles afhankelijk blijven van God en Zijn wil met deze school volgen.

  Wel heeft ze nog een wens voor Salvation Dance Centre die ze graag wil delen. In principe zijn er lessen voor alle leeftijden. Toch laat de iets oudere leeftijdsgroep het nog een beetje afweten. Lachend zegt Elza: Er zijn zveel volwassenen die stiekem heel graag willen dansen, maar denken dit is niet voor mij. Maar het is zo prachtig om ze te zien dansen en het kan zo goed voor ze zijn! Dat mag je nog wel even vertellen, ha ha! Dansen is werkelijk voor alle leeftijden.

  15BethelMagaz ine | JUNI 2012

 • GASTOUDEROPVANGFrysln

  www.CGOB-Benjamin.nl

  Persoonlijke begeleiding

  D MatchMaker tussen ouder en gastouder

  Christelijke gezinsvisie

  Professioneel en erkend

  De biomassaverwarming

  Blijvend lage stookkosten? Kies ook voor de nieuwe KWB Easyfire-pelletverwarming

  ZondervallendeasMetnognetmeetbareemissiesPastiniedereverwarmingsruimte enbijiederwarmteverdeelsysteemEenvoudigebedieningTecombinerenmetzonnecollectorenZeerefficinteturbulatorenStofafscheidermetcycloonwerkingStressvrijeverbranding6jaargarantie

  Jan Damstra Allround Installatie Rijksstraatweg 4, 9254 DJ HURDEGARYPTelefoon: 06-12806950 E-mail: [email protected]

  Verkrijgbaarbijuw gecertificeerdeKWB-partner

  De biomassaverwarming

  Wij geven energie voor het leven!

  Pelletverwarming

  Verkrijgbaar bij uw gecertificeerde KWB-partner

  Techniek en planningPelletverwarming KWB Easyfire 2,4-35 kW

  Voor al uw notarile zakenakten en adviezen

  Notarispraktijk Velemaadres: De Zulthe 1, Roden

  Postbus 32, 9300 AA Roden

  mr. W.J. Velemanotaris & estate planner

  telefoon (050) 50 10 515telefax (050) 50 10 535

  e-mail [email protected]

  Velema.indd 1 10-01-2008 11:50:46

 • www.mevrouwdenotaris.nl

  Mr Fokje KooiNotariskantoor Beetsterzwaag

  Folkertsln 689244 ED Beetsterzwaag

  Tel.: (0512) 38 24 15Fax: (0512) 38 24 45

  [email protected]

  NOORDKADE 45, DRACHTEN0512 - 51 16 09

  WWW.CREATIVODRACHTEN.NL

  KAPSALON

  SCHOONHEIDSSALON

  HAIREXTENSIONS

  WELLNESS

  METAMORFOSE EN

  BRUIDSARRANGEMENTEN

  LOOKIN GOOD

 • Anderhalf jaar geleden werd bij Ina Gerrits uit Grootegast borstkanker vastgesteld. Hoewel er een lange weg begon met veel tegenslagen, voelden Ina en haar man Gert zich al die tijd gedragen door God. Ik heb God gevraagd of Hij de ziekte wilde gebruiken om van Zijn liefde te kunnen getuigen. Dat gebed is ruimhartig verhoord.

  November 2010 voelde ik een knobbeltje in mijn borst. Ik was nog geen 50 en hoefde dus nog niet naar het bevolkingsonderzoek. Na deze ontdekking ben ik naar de huisarts gegaan. Hij zag al snel dat er iets niet klopte. Ik werd doorverwezen naar het ziekenhuis. De chirurg dacht direct aan borstkanker. Later bleek dat het ging om de meest agressieve vorm.

  Toen de chirurg en verpleegkundige ons dat meedeelden, reageerde ik vrij kalm. De arts vroeg: Besef je wat ik tegen je zeg?. Ik vertelde haar dat ik het had begrepen, maar ook dat wij het al in gebed bij de Heer hadden gebracht. Wat de uitslag ook zou zijn, we wisten ons gedragen door Hem. Gert en ik hebben veel gebeden dat God ons door deze zwarte periode heen wilde helpen en genezing mocht schenken. Een periode van 31 bestralingen, 16 chemokuren, 17 eiwitkuren en 29 zuurstofbehandelingen volgde. Gelukkig bleven uitzaaiingen mij bespaard. Onze kinderen, familie, vrienden en medegemeenteleden hebben veel voor ons gebeden. Mede daardoor voelden we ons al die tijd gedragen. Gert en ik zijn Focuskringoudsten. Ook de leden van de vijf Focuskringen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, stonden steeds dicht om ons heen met liefdevolle aandacht en gebed.

  EmotioneelIn onze woonplaats Grootegast run ik een schoonheidssalon. Toen ik vanwege de behandeling in het ziekenhuis niet meer kon werken, heb ik al mijn klanten persoonlijk verteld wat er met mij aan de hand was. Sommige klanten komen al 17 jaar en reageerden emotioneel. Ik mocht hen vertellen dat ik op God vertrouwde en alle hulp van Hem verwachtte. Hoewel ik een christelijke schoonheidssalon heb, is een deel van mijn klanten niet gelovig. Ik ben God dankbaar voor het getuigenis dat hier vanuit mocht gaan.

  Wat ik moeilijk vond, was dat ik mijn blonde haar door de chemo kwijtraakte. Ik herinner me hoe mijn haar vorig jaar mei los ging zitten. Gert moest me kaal scheren. Een van mn zoons reageerde liefdevol door te zeggen: Jij bent nog dezelfde hoor!. Dat deed me ontzettend goed. Het kostte me moeite mn klanten uit te leggen dat ik de salon noodgedwongen tijdelijk moest sluiten. Op een ochtend in december zag ik het even niet meer zitten en bad ik: Heer, ik kn niet meer. U met mij helpen. Geef me alstublieft een tekst om de dag mee door te komen. Ik sloeg de Bijbel open en mijn oog viel op Jesaja 42. Ik las: Ik, de Here zal je bij de hand nemen en je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken. Toen ik dit had gelezen, was ik onder de indruk van de almacht van God. Ik heb direct Gert op zijn werk gebeld en zei tegen hem: Zie je, het komt goed met mij. Ik word weer beter. God heeft ng grotere plannen met ons. En wat Hij belooft, det Hij ook.

  DroomEen paar weken later kon ik slecht slapen door alle gebeurtenissen. Vaak nam ik een slaaptablet voor de nacht. Ditmaal probeerde ik het zonder slaapmiddel en viel ik in een heel rustige slaap. Ik kreeg toen een heel angstige droom. Een grote, zwarte slang met een grote kop kwam op mij af en wilde mij bijten. Een stem zei tegen mij: Denk aan Mozes in de woestijn met de koperen slang. Als het volk Isral in die tijd van Mozes naar de koperen slang bleef kijken, bleven de mensen leven. De droom leerde mij dat ook ik op God moest blijven zien. Diezelfde stem zei vervolgens tegen mij: Wees niet bang. Ik ben bij je. Het komt goed.

  Direct maakte ik Gert wakker om hem van de droom te vertellen. Hij werd emotioneel en vertelde dat hij kort daarvoor erg bang was geweest dat hij mij kwijt zou raken door de ziekte. Zijn moeder is overleden aan

  Hoe kan het dat je ogen blijven stralen?

  Borstkanker bracht Ina Gerrits dichter bij God

  18

 • 19BethelMagaz ine | JUNI 2012

  borstkanker. Gert reageerde: Dit is het antwoord van God op mijn gebeden. Jij blijft leven!. Samen hebben we gehuild van blijdschap en God gedankt.

  Jan ZijlstraIn mijn werk als schoonheidsspecialiste kon ik over de liefde van de Heer vertellen. Nu ik niet meer kon werken, vroeg ik God of Hij mijn ziekte wilde gebruiken om te kunnen getuigen. Dat gebed is ruimschoots verhoord. Ik kwam vele mensen tegen die ik mocht vertellen van mijn geloof. Ik ondervond bij mijn ziekte veel tegenslagen. Ik behoorde tot de vijf procent die complicaties ondervindt bij de bestralingen, chemo- en andere kuren. Mede dankzij de belofte uit de Bijbeltekst en de droom bleven we vertrouwen. Angstig ben ik eigenlijk nooit geweest. Wel verdrietig en boos op de situatie. Ik zie mijn ziekte als het werk van de duivel. Hij wil het werk van

  Gerrit en mij voor God onmogelijk maken, maar bereikt het tegenovergestelde. Zelfs in de diepste crisis van mijn ziekte bleven mijn ogen stralen. Als mensen om me heen me om een verklaring vroegen, vertelde ik van Gods liefde.

  Een maand of drie geleden bezocht ik een genezingsdienst van Jan Zijlstra in Grootegast. Al acht jaar lang heb ik last van spierreuma, waardoor ik maar voor 50 procent kon werken. Gert had al vaak tegen me gezegd: Ga naar Leiderdorp. Ik aarzelde, omdat ik het moeilijk vond om voor mezelf om genezing te vragen. Met het bezoek van Zijlstra aan mijn eigen woonplaats vielen al mn bezwaren weg. Ik ben gegaan en op gebed van Zijlstra ben ik daar door Jezus genezen van spierreuma en gebruik nu niet langer medicijnen. Zo mag ik na de zomer weer gaan werken en hoop ik opnieuw te kunnen getuigen van wat God voor mij heeft gedaan.

 • 15 editi e

  e

  Professionele Leergang Excellent CoachenEen unieke Post Hbo opleiding voor hen die vanuit christelijke waarden opgeleid willen worden tot een professionele, geaccrediteerde en veelzijdig inzetbare beroepscoach op practi ti oner niveau (NOBCO erkenning is aangevraagd).

  Vierdaagse Basiscursus CoachenEen prakti sche, gedegen en scherp geprijsde Basiscursus op HBO-niveau met vakbekwame trainers op meerdere locati es.

  Nu ook In Company als Non Pro t en Overheid Editi e afgestemd op uw organisati e!

  Ook InCompany !

  CCExcellence, Postbus 660, 9200 AR Drachten Tel.: 0512 - 78 58 72 Mail: [email protected]

  www.excellence-opleiding.nl

  Leiderschap en Waarden het kennen van en zorg dragen voor je eigen waarden

  Leiderschap en Verbondenheidhet ontwikkelen van verbondenheid op basis van philea

  Leiderschap en Dienstbaarheid dienstbaarheid als innerlijke overtuiging centraal stellen

  Leiderschap en Authenti citeitoorspronkelijk handelen vanuit eigen identi teit en missie

  Leiderschap en Integriteitbetrouwbaar zijn in alle omstandigheden

  Leiderschap en Meesterschapvolhardend streven naar het hoogst haalbare

  Leiderschap en Zingevinghet ontdekken van betekenis in wat je (samen) doet

  Leiderschap en Daadkracht het tonen van moed als essenti le waarden worden aangetast

  Leergang Excellent LeiderschapEen leergang voor ervaren leiders die moedig, dienstbaar, authenti ek, integer en verbindend leiding willen geven.

  Met medewerking van diverse arti esten, procesbegeleiders en topdocenten, waaronder: drs. Elmer Mulder (RvB VU Medisch Centrum Amsterdam) drs. Max Daniel (Politi e Friesland) prof. dr. Gabril Anthonio (Stenden University, RvB Jeugdzorg Friesland) prof. dr. Hans Alma (hoogleraar UvH Utrecht) Bart Broekman (CC Excellence)

  Speciaal aanbod: wil je niet de volledige leergang,

  maar alleen de masterclasses volgen? Doe dan de Masterclass-serie!

 • Meer [email protected]

  (0594) 646 555

  zorg op maat

  Wij bieden

  Begeleid wonen en werken

  Logeeropvang in weekenden en vakanties,

  woensdagmiddagopvang en zaterdagopvang

  Thuisbegeleiding

  Ontspanning, christelijke identiteit,

  eigenwaarde, plezier en geborgenheid

  Enthousiaste, betrokken en

  professionele begeleiders

  Gerenoveerde kamers en appartementen beschikbaar

  Radersma.indd 1 10-01-2008 12:11:58

 • Het Bethel Orkest werkt regelmatig mee aan de zondagse erediensten. En onlangs hebben ze, samen met een muziekteam, de Sing-in tijdens Opwekking begeleid. Een prachtige opsteker natuurlijk, maar er ging een lange weg aan vooraf. Hoe is het orkest ontstaan en hoe zijn ze uiteindelijk op Opwekking terecht gekomen?

  Het Bethel Orkest is eind 2005 opgericht door Paula Huizinga (de toenmalige dirigent) en Pieter van der Zwan (destijds Hoofd Muziek). De gedachte was toen dat een orkest een toegevoegde waarde zou kunnen hebben voor het muziekwerk, al wist men nog niet op wat voor manier. Er werd een oproep geplaatst op BethelActueel en daar kwamen ongeveer twintig belangstellenden op af. Deze muzikanten kwamen om de 14 dagen op vrijdagavond bij elkaar om te repeteren. Zij vormden zo een orkest en speelden koralen en korpsmuziek.

  Keimpe de Boer is in september 2006 begonnen met de blazerssectie en in oktober van dat jaar werd er voor het eerst in een ochtenddienst gespeeld. De eerste bladmuziek voor de blazerssectie was door Pieter geregeld bij vrienden, maar al gauw was er meer nodig en begon Keimpe zelf te arrangeren. In 2007 nam Keimpe de leiding van het orkest over van Paula en ging men mogelijkheden onderzoeken om het orkest mee te laten spelen in de dienst. Keimpe was aanvankelijk vele uren bezig om een arrangement te maken voor n lied. De driestemmige arrangementen van de blazerssectie vormden een eerste aanzet, later ontdekte Pieter dat er via internet tegen een kleine vergoeding arrangementen van Opwekkingsnummers konden worden gekocht in Amerika. Deze arrangementen waren geschikt voor een harmonieorkest. Deze worden nu nog steeds gebruikt door het Bethel Orkest en dat scheelt de nodige uren arrangeren. Het orkest heeft nu een redelijk repertoire opgebouwd, waaruit tijdens de erediensten geput kan worden.

  afstemmingHet orkest heeft veel tijd nodig om de liederen in te studeren. Daarom moeten ze zes weken van tevoren weten welke liederen er gespeeld zullen worden. Het muziekteam moet zich ook strak aan de planning houden, omdat het voor het orkest niet mogelijk is om in te spelen op een verandering. Daarom is een goede afstemming tussen muziekteam en orkest noodzakelijk. In het begin ging dit wel eens mis. Een zangleider wilde plotseling een deel herhalen en gaf dat aan bij het muziekteam. Maar het orkest hield zich aan de muziek en daar stond die herhaling niet in. Als dirigent kon Keimpe niets anders doen dan het orkest te laten stoppen, want anders zou het heel fout klinken. Nu zijn de kinderziektes er uit en loopt het als een geoliede machine. Het repertoire is bekend bij de muziekteams. De zangleider van het team dat ingepland staat om met het orkest te spelen, zoekt nummers uit en zoekt ruim op tijd contact met de dirigent om een en ander door te spreken. Er wordt een planning gemaakt en het orkest kan oefenen.

  Medewerking aan Opwekkingis een knipoog

  Bethel Orkest wordt geleid door God

  22

 • 23BethelMagaz ine | JUNI 2012

  Onder de vlag van Opwekking en Willow Creek Nederland is ook in ons land de Global Leadership Summit te volgen. Ook in Bethel vond er onlangs weer zon Summit plaats. Hoofd Muziek, Heine Bosma, wilde hier iets speciaals voor en er werd besloten om het orkest te laten spelen. Joop Gankema van Opwekking was aanwezig tijdens de Summit om te kijken hoe alles verliep. Hij hoorde het orkest spelen en was onder de indruk. Binnen Opwekking stelde hij voor om het Bethel Orkest uit te nodigen voor de jaarlijkse Pinksterconferentie en die uitnodiging kwam bij Heine terecht. Heine informeerde of Keimpe beschikbaar was, want een dirigent is onmisbaar bij het orkest. Keimpe moest het nog even geheim houden, want Opwekking moest nog een laatste fiat geven en dat kwam na een paar weken. Tijdens een repetitieavond bracht Keimpe het orkest op de hoogte van de uitnodiging. Iedereen was verbaasd, maar zeer enthousiast. Men vond het geweldig om op 27 mei de Sing-in van Opwekking te begeleiden. En zo kwam het n van het ander.

  KnipoogKeimpe ziet in de weg van het ontstaan van het orkest tot de uitnodiging om op Opwekking te spelen duidelijk de leiding van God. Het orkest is de laatste jaren echt naar elkaar toe gegroeid en de onderlinge bewogenheid is toegenomen. Er wordt gedeeld met elkaar en de leden ondersteunen elkaar onderling. Tevens is het niveau omhoog gegaan. Deze uitnodiging ziet Keimpe dan ook als een grote knipoog van God, waar hij Hem erg dankbaar voor is.

  En eindelijk was het zover: op 27 mei met een zangteam en het Bethel Orkest naar Opwekking in Biddinghuizen. Het was ronduit een geweldig optreden, buiten in de openlucht, met prachtig weer. Bijna was het te heet voor het hele programma, maar men vertrouwde erop dat God een paar wolkjes zou sturen. Rond half drie verschenen er mooie

  wolkenstraatjes en waaide er een heerlijk briesje. Het hele programma kon doorgaan. Met tienduizenden mensen, onder leiding van het Bethel Orkest en het Bethel zangteam is God op grootse wijze Ge-Praised. Niemand was zenuwachtig. Iedereen oogde rustig, was ontspannen en genoot van dit optreden. De slagroom op het toetje kwam in het NOS Journaal, waarin Keimpe en Heine met het zangteam nog in beeld kwamen in een verslag over Opwekking.

  Keimpe is zeker iemand met passie voor muziek en dirigeren! Hij denkt al hardop na over een vervolg op Opwekking. Er moeten toch meer gemeenten in Nederland zijn die ook belangstelling hebben voor een orkest in de eredienst. Hij hoopt hier stellig op en weet zeker dat de Bethelgemeente, met alle knowhow die er aanwezig is, tot een steun kan zijn. Hij hoopt dat er nu een stimulans is ontstaan, waardoor er bij andere gemeenten een verlangen ontstaat om een orkest toe te voegen in de dienst. Om zo ook op deze manier God te eren en de gemeente mee te nemen in aanbidding.

 • Aximax.nLAximax.nLAximax is een internetwinkel met een uitgebalanceerd, ruim assortiment in huishoudelijke apparatuur, tvs, ge-luidsapparaten en speelgoed met een scherpe prijs en uitstekende service. U bent altijd verzekerd van een goed advies en een op-lossing die past binnen uw situatie. Wij zijn pas tevreden als u dat bent. In onze grote showroom kunt u een aantal artikelen zelf bekijken. Omdat wij een zeer grote eigen voorraadopslag van meer dan 1500 m2 hebben zijn wij in staat snel te bezorgen, eventueel met installatie. Afhalen in Surhuisterveen kan natuurlijk ook.

  Rooilijn 2A9231 DZ Surhuisterveen

  [email protected]

 • Nederland, geef ik aan. Johan beaamt dit. Twee opvallende culturele verschillen zijn de Bijbelkennis van de kerkleden en de positie van de vrouw in de gemeente. Er is meer Bijbelkennis bij de kerkleden in Nederland, dit komt waarschijnlijk door de Reformatorische wortels. Het is daarnaast in Duitsland, ook bij Baptisten- en Pinkster-gemeenten, normaal dat vrouwen voorganger of oudste zijn.

  Johan geeft aan dat de conferentie voor de deelnemers zeer geslaagd was. Zij hebben ook aangegeven nog heel graag een keer terug te willen komen om dan ook andere leiders en medewerkers uit hun gemeenten mee te kunnen nemen. Dus wie weet kunnen we ze over een poosje opnieuw welkom heten!

  ingezet bij veel kerkleiders. Ze willen investeren in de diensten zelf, door meer te richten op moderne, relevante diensten. Ook wil men meer investeren in het kinderwerk. Tot nu toe zijn de diensten in Duitsland sterk liturgisch, met ondermeer orgelbegeleiding. Buitenstaanders probeert men te bereiken door tentacties. De praktijk leert dat mensen die daar tot bekering komen vervolgens niet een zondagse dienst bezoeken. De focus voor de toekomst wil men nu meer richten op aansprekende zondagse diensten. Dit is dus voor die kerken een veranderingsproces in denken en praktische uitwerking.

  VertaalslagMaar waarom naar Nederland?, vraag ik Johan. Zijn er in Duitsland geen inspirerende gemeenten? En er is toch ook Willow Creek Duitsland?. Johan geeft aan dat er in Duitsland geen vergelijkbare gemeente is die van zeer klein zo enorm is gegroeid. In Duitsland loopt men er daarnaast tegenaan dat Willow Creek te Amerikaans is. Bethel spreekt deze Duitse voorgangers meer aan. Er is binnen Bethel een vertaalslag gemaakt van het Amerikaanse Willow Creek naar wat toepasbaar is in de Nederlandse cultuur. Maar Duitsland heeft weer een andere cultuur dan

  afgelopen april waren zon honderd Duitse kerkleiders een weekend te gast in de Bethelgemeente. Doel was om inspiratie op te doen. Voormalig Bethelstagiair Johan Drogt, voorganger van een Baptistengemeente in Duitsland, vormde de verbindende schakel.

  De deelnemers, bestaande uit oudsten, voorgangers en taakgroepleiders, kwamen uit 25 verschillende kerken. Met name kleine Baptisten- en Pinksterkerken met rond de honderd leden, met als kenmerk oude, bestaande gemeenten gebaseerd op traditie. Juist omdat Bethel in het verleden hiermee vergelijkbaar was en vervolgens enorm is gegroeid, was men benieuwd naar wat men hier kon leren.

  theorie en praktijkOp de zaterdag waren Ds. Bottenbley, Bart Broekman en een oudste uit Assen de sprekers. Invalshoek was de theorie rondom verandering: visie, structuur en praktische toepassing. De zondag stond in het teken van de praktijk: de deelnemers volgden de diensten en kregen een kijkje bij het kinderwerk, een tienerdienst, de techniek en de regieruimte. Ook konden de deelnemers s middags workshops volgen over muziek/podium, pastoraat en kinderwerk. Op maandag was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan ds. Bottenbley over alles wat ze tijdens de twee dagen gehoord en meegemaakt hadden.

  In een gesprek met Johan Drogt een aantal weken later, geeft hij aan dat door de conferentie er een proces is

  Bethel als inspiratie voorveranderingsproces

  Duitse kerkleiders bezoeken Drachten

  25BethelMagaz ine | JUNI 2012

 • Hoe zou het zijn als heel Nederland met elkaar in gesprek komt rond de vraag Is er meer? en dat christenen zijn toegerust om aan dat gesprek richting te geven? Om deze droom te verwezenlijken, is landelijk het project MEER gestart. De hele christelijke gemeenschap wordt opge-roepen om hieraan mee te doen en als eenheid te laten zien dat er MEER is. Ook de Bethelgemeente doet mee aan het project. Bethel doet MEER.

  Uit onderzoek blijkt dat zon vier miljoen Nederlanders zich bezig houden met de vraag: Is er meer tussen hemel en aarde?. Ze beseffen dat er meer moet zijn en vullen dat op allerlei manieren in. Het project MEER heeft als doel die zoekende mensen te laten nadenken over het antwoord dat we als christenen hebben: Er is MEER, er bestaat een God die in contact met jou wil komen. Maar hoe pak je dat aan, hoe krijg je aansluiting bij deze zoekende mensen?

  De aanpak die het project gekozen heeft, is dat er op 1 september in alle Nederlandse brievenbussen een exemplaar van de glossy MEER wordt bezorgd. Een glossy is een modern uitziend magazine dat uitnodigt om te gaan lezen. Er staan artikelen in van allerlei aard. Korte stukjes, langere achtergrondartikelen, levensverhalen, interviews met bekende Nederlanders, enzovoort. Het prikkelt tot lezen en geeft stof tot nadenken. Dat is eigenlijk het eerste doel: mensen laten nadenken. Vervolgens wil het blad degenen die MEER willen weten een weg wijzen, zoals naar de internetcursus Wie is Jezus?, de dichtstbijzijnde Alphacursus of een kerk in de buurt. Ook kan gratis een Nieuw Testament worden aangevraagd.

  Bethel doet MEERPraktische uitwerking van jaarthema

  26

 • 27BethelMagaz ine | JUNI 2012

  Aan de kerken in Nederland is gevraagd om mee te doen met het project en lokaal activiteiten te ontwikkelen die mensen helpen de weg naar Jezus te vinden. Bethel wil dat op drie manieren gaan doen. Allereerst door via de huiskringen mee te werken aan de verspreiding van de glossy. Daarnaast willen we in het najaar op zondag thema-avonden organiseren rond dit onderwerp en tenslotte willen we mensen uitnodigen op de helemaal nieuw ingerichte Ark van Noach, die weer naar Drachten komt.

  Inmiddels is op twee huiskringavonden aandacht besteed aan het project. Via de huiskringleiders zijn diverse ideen aangedragen om mee te gaan doen. Je zou als huiskringen een bepaald gebied kunnen adopteren en daar huis-aan-huis de glossy verspreiden. Je zou open huiskring kunnen houden door een paar weken nadat het blad verspreid is mensen uit te nodigen om over het blad te komen napraten. Een ander idee is om bij supermarkten of in het centrum mensen aan te spreken of ze genteresseerd zijn in het blad. Het mooie aan het project is dat ook degenen die niet zo gemakkelijk iemand aanspreken mee kunnen doen. Als we alleen al het blad in een brievenbus doen, mogen we bidden dat de Heilige Geest de rest doet. Wij mogen zaaien, Hij geeft de wasdom. Bedenk daarom zo veel mogelijk ideen en kies daarna hoe jullie kring meedoet. Natuurlijk moeten ook de kosten van de glossys (2 Euro per stuk) gedekt worden. Je kunt er op de kring voor collecteren of er actie voor voeren, bijvoorbeeld tot 1 september al het statiegeld er aan besteden of 1 Euro per week per kringlid sparen. Kortom: wees creatief en doe mee.

  Vanaf september willen we vier thema-avonden organiseren rond Er is MEER. Om aansluiting te krijgen met de doelgroep zullen deze avonden niet het karakter van een dienst hebben, maar meer van een discussieprogramma als Knevel & Van den Brink of De wereld draait door. De bedoeling is gasten van diverse pluimage aan tafel uit te nodigen. Misschien een bekende Nederlander die geen christen is, iemand die pas christen geworden is en iemand die al vele jaren christen is. Als discussieleiders worden bekende Nederlanders benaderd als Andries Knevel en Jan van den Bosch. Voor ons als gemeenteleden is dit nog laagdrempeliger dan de normale zondagavonddiensten. Het doel van deze avonden is ook weer mensen aan te zetten tot nadenken. Uitgangspunt is dat er verschillende visies op Is er MEER? op tafel komen en we bidden dat de Heilige Geest verder aan het werk gaat, harten beweegt en genteresseerden met ons in contact brengt die MEER willen weten.

  De Ark van Noach, die al in Drachten is geweest, is door Aad Peeters helemaal opnieuw ingericht. Het is nu een Bijbels themapark geworden. In de folder prijst zelfs oud-premier Lubbers de VerhalenArk aan als familie van De Efteling en Disneyland. In de Ark kun je een reis maken langs de Bijbelverhalen, op indrukwekkende wijze vorm gegeven. De Ark zal gewoon open zijn voor publiek, maar ook voor scholen, bedrijven, feesten of vergaderingen. Als gemeente willen we de Ark op een groot aantal avonden afhuren en steeds met een paar huiskringen onze buren, familie, kennissen of collegas uitnodigen voor een avondje uit. Want dat is het. Je kunt vooraf eten, de Ark doorgaan en na afloop, onder het genot van een hapje en een drankje, napraten. Ook weer een prachtige activiteit in een niet-kerkelijke omgeving om mensen aan het nadenken te zetten. En als men dan MEER wil weten

  Als Nederlanders zijn we (terecht) gewend om kritische vragen te stellen. Ben ik het wel eens met alle artikelen in de glossy, past een pretparkachtige omgeving wel bij Bijbelverhalen, mogen we als kerk avonddiensten opofferen voor thema-avonden zonder preek? Hoe je er ook over denkt, er worden op deze wijze drie unieke gelegenheden geboden om mensen op een laagdrempelige manier in contact te brengen met ons antwoord op die vraag: Is er MEER?. Denk er dus de komende maanden over na welke bijdrage jij kunt leveren. Door mee te werken aan de aanpak van je huiskring, door het uitnodigen van mensen voor de thema-avonden of voor een avondje uit op de Ark. En als je MEER wilt, kijk dan op de sites www.kerk.nl of www.isermeer.nl. Je ziet dan dat je ook als individu een of meerdere postcodes kunt adopteren en in je eigen straat de glossy kunt verspreiden. Misschien een goede gelegenheid om weer eens met de buren in contact te komen? En als je buiten Drachten woont, kijk dan eens of je de kerken in jouw woonplaats wellicht kunt helpen met het project. Zijn dit voor jou mooie toepassingen van ons jaarthema MEER dan woorden?

 • Keuningsweg 22 9367 TC De Wilp t. 0594-64 29 01

  www.keuningshof.nl [email protected]

  Perspectief in Rust, Ruimte en Ontwikkeling

  Beleef de KeuningsHof: 24 uurs zorg Dagbesteding Logeeropvang Individuele begeleiding Huifkartochten

  Werk- leertrajecten, Wajong/PGB/AWBZ/WMO Naschoolseopvang Pastoraat Rondleidingen

  Betrokken bij Mens, Dier en NatuurKeuningsHof biedt vanuit de Christelijke identiteit en vanuit een omgeving van dier en natuur tal van mogelijkheden voor uw zorgvraag.

  Boerderijleven biedt Structuur, Rust en RuimteDe werkzaamheden, het beleven van de seizoenen en het Christelijk therapeutische leefklimaat bieden perspectief voor een positieen positieve ontwikkeling.

  Christelijke identiteitLeven vanuit geloof, hoop en liefde is ons uitgangspunt. KeuningsHof is een plaats waar mensen, jong en oud vanuit een Christelijk mensbeeld zichzelf en hun mogelijkheden leren (her)ontdekken, waarderen en toepassen. Hierdoor komen ze tot hun doel.

  KeuningsHof een plek om op verhaal te komenKeuningsHof biedt een veilige omgeving met dier en natuur om te leren, te leven, te werken, je geloof te beleven, inspiratie op te doen, te ontspannen door sport en spel, creatief bezig te zijn en/of anderen te ontmoeten.

  KeuningsHofZorg en Recreatie

 • Bijker.indd 1 10-01-2008 11:22:31

  Henritte van Zomeren, docent Leespraat, heeft Downsucces in 2009 opgericht met als doel: Het bevorderen van de (cognitieve)

  ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder die met Downsyndroom.

  U kunt Downsucces inschakelen voor: workshop en lezing individuele begeleiding thuis of op school coaching en advies aan ouders / begeleiders

  Zie voor meer informatie: www.downsucces.nl - E-mail: [email protected]

  ***

  Zanglessen in de Bethel!

  De zanglessen zijn priv. Tevens geef ik workshops aan groepen en zangles op therapeutische basis.

  Heeft u al heel lang een gekoesterde wens om zangles te nemen? En is voor u de drempel te hoog? Neem nu de stap en schroom niet om te bellen.

  Info: 0599 - 236547 Mail: [email protected]

  HoveniersbedrfRienk Krist

  TUINAANLEG - ONDERHOUD - RENOVATIE - (SIER)BESTRATING

  De Reiden 39287 MX Twzelerheide

  Tel:0511-445578E-mail: [email protected]

 • Dit seizoen wordt de cursus Discipel worden, zijn en blijven in de gemeente gegeven. Deze gaat over leven als volgeling van Jezus vanuit de waarheid van Gods Woord. Bethelmagazine brengt de vier hoofdthemas. Deze laatste keer: Groeien in discipelschap.

  Als we begrijpen wat onze vrijheid in Christus inhoudt en wie we zijn in Hem (onderwerp deel 1 van deze serie), als we weten hoe we moeten strijden tegen de leugens in de wereld, die van satan en tegen de zondige neiging van ons oude ik (deel 2) en we hebben de greep van het verleden verbroken door te vergeven en onze emoties te leren hanteren (deel 3), zijn we klaar om te groeien in discipelschap en te wandelen in ontspannenheid en rust, in zekerheid en blijdschap en te groeien in ons lijken op Jezus. Een aantal dingen om op te letten.

  Persoonlijke verantwoordelijkheidGod heeft alles zo georganiseerd dat sommige dingen onder Zijn verantwoordelijkheid vallen en sommige onder die van ons. Hij heeft ons alle mogelijkheden gegeven om te groeien en een vroom leven te leiden (2 Petrus 1: 3). We kunnen zelf onze zonden belijden, de waarheid accepteren en geloven, negatieve gedachten weerstaan en de leugens van de wereld en satan verwerpen. We hoeven hierin niet te bidden God, wilt U; Hij heeft het geboden. We moeten gewoon doen. Niemand kan voor jou doen wat je zelf moet doen. We zijn grote jongens en meisjes die verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en hun keuzes.

  anders leren denkenHoe groeien we in de kennis van God? Door Zijn waarheid te leren kennen. Gods Woord lezen en ons vullen met alles wat waar is. Verandering van denken is de basis van groei in volwassenheid (Romeinen 12: 1). Gods Woord heeft een reinigend effect. In een hoofd vol onreine, kwaadaardige, boze gedachten en herinneringen werkt Gods Woord als kristalheldere ijsblokjes. Hoe meer je die er in toelaat, hoe helderder en lichter het wordt.

  Uiteindelijk blijft er niets over van duisternis, vuilheid of angst. Gods denken vult jouw denken en Jezus wordt zichtbaar. Uit de beschrijving blijkt al dat dit tijd kost. Die mogen we nemen. Isral mocht er 40 jaar over doen om op God te leren vertrouwen. Wij hebben vaak haast, God heeft de eeuwigheid. Volhouden dus tot de eindstreep gehaald is.

  Omgaan met anderenIn relaties gaat veel mis. Een discipel van Jezus leeft in relaties met een dubbele verantwoordelijkheid. De eerste is al beschreven. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen geestelijke groei en voor de persoon die jij bent. De tweede is die om de ander te dienen in wat zijn of haar behoeften zijn. Niet als slaafje, wel uit vrije keuze. Zoals Jezus er vrijwillig voor koos Zijn leerlingen de voeten te wassen; uiteindelijk om de diepste weg van het kruis te gaan om jou en mij te dienen. Een leerling van die Meester leert om te leven uit verantwoordelijkheden, niet uit rechten. Zie je het voor je? Zie je het Jezus doen? Hoe zal de wereld er uit zien als dat gewoon wordt?

  Groeien in discipelschapDiscipelschap

  30

 • Leven met het juiste doel voor ogenHet juiste doel voor een christen is om meer op Jezus te lijken. Hij is de volmaakte spiegel van hoe God ons karakter wil zien. Het goede nieuws is dat niemand jou kan weerhouden om daar te komen. Jijzelf bent de enige. Vaak doordat we ons doelen stellen die afhankelijk zijn van anderen. Ik kan altijd harmonie willen in mijn gezin, maar dan ben ik afhankelijk van zes andere personen om mij geslaagd te voelen. Ik mag naar harmonie verlangen, maar het niet tot mijn doel maken. Het is beter om goed en gezond met conflicten te leren omgaan. We kunnen als doel stellen om heel Nederland voor Jezus te winnen. Maar elk van de 16 miljoen inwoners van dit land kan ons doel verhinderen.

  Ook hier geldt: het verlangen is mooi, mag er zijn, maar het is beter een gemeente te willen zijn waarin mensen geen hindernissen ondervinden om Jezus te kennen. Verlangens tot doelen maken, leidt tot boosheid, angst, frustratie en bezorgdheid en soms zelfs tot depressiviteit. Gezonde doelen leiden tot vreugde en vrede, zelfs als het bereiken ervan, zoals vaak, door moeilijkheden heen gaat.

  Ik wens iedereen de blijdschap van het kind-zijn van God, de ontspannenheid van de vrijheid jezelf te zijn en het plezier van het wandelen in de wegen die God voor jou heeft voorbereid. Dit ben ik en hier ben ik voor gemaakt. Het leven als discipel is dan een feest!

  in the picture

  Eskea Jonkman & Elisabeth van DijkIedere dinsdag zetten Eskea Jonkman en Elisabeth van Dijk zich in voor Nieuw leven. Want met 120 deelnemers per jaar en zon 45 medewerkers per week is er heel wat te regelen en te organiseren! Wat te denken van het maken van roosters en Nieuw Leven Actueel, het verwerken van

  machtigingen of het benaderen van mensen die tijdens de viering die om de week wordt gehouden een bemoediging of getuigenis willen doorgeven?

  Dat vraagt de nodige voorbereiding en telefoontjes waar de beide dames dus wel een dag per week zoet mee zijn. Elisabeth (zelf ex-deelnemer) met name administratief en Eskea is er voor het contact met de mensen. En zo vullen ze elkaar prima aan.

  Voorheen maakten de beide gebruik van het kantoor van Gemeentezorg, maar inmiddels hebben ze de beschikking over een eigen ruimte. Door Eskea gekscherend onze eigen bezemkast genoemd! Nieuw Leven is een pastoraal herstelprogramma, gebaseerd op de Bergrede. Meer info op www.bethel.nl.

  31BethelMagaz ine | JUNI 2012

 • Brouwer & Brouwer BVwww.bbbv.nl

  Verhuur van:alle soorten graafmachineslaadschoppentrekkers en grondkarrenrupsdumpersstalen- en kunststof rijplaten

  Eastermar | Buitenpost | Eemshaven | tel. 0512-472100

  Straatsma.indd 1 10-01-2008 10:35:55

 • BethelMagaz ine | APRIL 2012 33

  Nieuwe oudstenechtparen

  lach! Toen wist Age wat het antwoord moest worden als er weer gebeld werd. Jeanne had gebeden om een taak in de gemeente die ze samen konden doen. En dit was het antwoord. In die tijd kwam de tekst die Jezus uitsprak in de hof van Gethsemane (Waak met mij) vaak aan de orde. Mijn nieuwe taak zie ik als waken met Jezus.

  Toen er opnieuw gebeld werd met de vraag of hij oudste wilde worden, waren er dan ook geen aarzelingen meer en na een persoonlijk gesprek was het antwoord dan ook volmondig ja. Een gevolg is wel dat er nu minder tijd overblijft voor Ages hobby: verbouwen en klussen in huis.

  kunnen die worden bestreden met lieveheersbeestjes. Je kunt dan bij het bedrijf waar Age werkt terecht om de betreffende insecten te kopen. Age ziet zijn nieuwe taak als oudste als iets vergelijkbaars: De natuurlijke vijand van de mens, de duivel, mag ik samen met de andere oudsten bestrijden.

  WakenToen de vraag kwam om oudste te worden, midden onder een uitzending van The Voice of Holland, kaatste Age hem direct terug. Waarom ik? Bel maar terug als jullie echt niemand anders kunnen vinden. Toen Jeanne hoorde waarom er werd gebeld, straalden haar ogen en was haar gezicht een en al

  Oudsten gaan en oudsten komen. in mei werden er twee nieuwe oudstenechtparen ingezegend. Een nadere kennismaking met Bauke & ingrid Kooistra en age & Jeanne tanja.

  Als het even lukt, dan is Bauke Kooistra op het water te vinden. In zijn bootje met een hengel uit, om te vissen. Het gaat hem niet alleen om het vangen van een dikke vis, maar ook om het ervaren van de grootsheid van Gods natuur. Hij neemt ook wel eens een collega of een vriend mee en dan gaan de gesprekken in het bootje al gauw over het geloof en hoe hij dat ervaart. Die pastorale, menselijke kant kan Bauke straks ook kwijt in zijn nieuwe taak als Pastoraal Oudste in onze gemeente. Bauke is getrouwd met Ingrid en samen hebben ze twee zoons, Jelmer en Sander. Hij verdient de kost als projectleider bij BSB Staalbouw in Suameer.

  EnthousiastToen Bauke en Ingrid net in onze gemeente kwamen, begonnen ze in het gebedsteam van Radical. De laatste twee jaar zijn ze huiskringleider. Toen de vraag kwam of ze oudstenechtpaar wilden worden, hebben ze gebeden of deze taak wel in hun leven zou passen. Ze werden echt enthousiast toen ze begrepen wat de taak van Pastoraal Oudste inhoudt. Bauke: God heeft ons samen voor deze taak geroepen, het is daarom fijn dat we dit als een team kunnen doen.

  Age Tanja is getrouwd met Jeanne en samen hebben ze vier zoons en een dochter. Age werkt bij een bedrijf dat insecten kweekt die plaagdieren in de land- en tuinbouw bestrijden. Om een voorbeeld te noemen: als er in een gewas veel bladluizen zitten,

  Samen geroepenvoor deze taak

 • 34

  Hessel KeimpeGeboren 12 februari 2012

  Zoon van Keimpe en idi de Boer

  thobyn Pepijn Cnossen Geboren 4 juni 2012

  Zoon van Wilhelm en anita Cnossen

  Dirk & Martje van der Woudegetrouwd op 3 mei 2012

  Lon Clemens & Elza Postmagetrouwd op 27 april 2012

  Luca is geboren op 10 februari te Kaapstad.Zoon van Melvin en Henderika Koopman

  Collin Lex geboren op 28 februari 2012Zoon van Gosse en Esther Veenstra

  Met blijdschap...

 • campingcamping dedeOtterbergOtterberg

  KOM NAAR DE OTTERBERG!* Verwarmd zwembad * Midgetgolfbaan * Multi sportplein * Manege * Horeca * Modern sanitair

  Vertrouwd genieten met de hele familie!

  IN HET HOOGSEIZOEN* Kerkdiensten * Dagsluiting * Recreatieteams

  Drijberseweg 36a Tel.: 0593 562 362 Wijster (Drenthe) [email protected]

  Reserveer nu!

  www.otterberg.nl

  Op zoek naar rust? In het voor- en naseizoen

  speciale prijzen voor senioren!