BESTUREN EN MANAGEN VAN EEN BRANCHE- OF … · Directie Verbond van Verzekeraars/ Executive...

4
EXECUTIVE MEETINGS BESTUREN EN MANAGEN VAN EEN BRANCHE- OF BEROEPSORGANISATIE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT & ACADEMIE VOOR VERENIGINGSMANAGEMENT

Transcript of BESTUREN EN MANAGEN VAN EEN BRANCHE- OF … · Directie Verbond van Verzekeraars/ Executive...

EXECUTIVE MEETINGSBESTUREN EN MANAGEN VAN EEN BRANCHE- OF BEROEPSORGANISATIE

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT & ACADEMIE VOOR VERENIGINGSMANAGEMENT

Verenigen is verbinden. Dat is niets nieuws. Dat is al hon-derden jaren zo. Maar in 2015 worden daar andere eisen aan gesteld dan voorheen. Kritischer leden, toenemende (social) mediadruk, uitdagende marktomstandigheden en nieuwe economische structuren vragen om een nieuwe invulling van ‘verbinden’. Goed verbinden geeft kansen. Kansen ten aanzien van ledenbinding, invloed, profiel en effectiviteit van medewer-kers. Kortom: een vereniging waar men graag lid van is en niet omdat ‘het zo hoort’.

In deze serie Executive Meetings staat het thema ‘verbinden’ centraal. Daarbij gaat het om:• deverbindingmetdeleden: jongere generaties, nieuwe

samenwerkingsvormen, het bieden van inspiratie, hoe doe je dat?

• deverbindingmetdemaatschappelijkeissues: welke rol speelt de vereniging daarin, hoe ver kun en wil je gaan en wat zijn grenzen en dilemma’s?

• deverbindingintern: hoe haal je het beste uit de medewer-ker, zelfsturing, effectiviteit van teams e.d.?

• deverbindingmethetpubliek:kansen en valkuilen bij social media, maatschappelijke dialoog, mediadruk, bestpracticesen tips.

De Verbinding met de ledenLeden zijn de motor van de vereniging. Zonder leden geen vereniging. Maar wat willen de leden? Is er nog wel sprake van ‘de leden’ of vraagt dat meer differentiatie? Bijvoorbeeld voor jongeren. Hoe blijft de traditionele verenigingsvorm zijn aan-trekkingskracht houden in een wereld die, gefaciliteerd door IT, bol staat van de netwerken waar mensen en bedrijven

makkelijk in en uit kunnen ‘zappen’. Deze avond geeft een duidelijk overzicht en verdieping van de vereniging 2.0 trends en wat u daarmee kunt of moet.

De Verbinding met de maatschappelijke issuesWaar staat de vereniging voor? Welk verhaal vertelt zij? Welke belofte doet zij? Het tijdperk van ‘platte’ eendimen-sionale belangenbehartiging is al lang voorbij. Als je wilt mee-doen als vereniging moet je deelnemen aan het maatschappelijk debat. Maar hoe doe je dat? En waar loop je dan tegen aan? Welke kansen laten verenigingen hier liggen en welke kun je maar beter laten rusten? Deze avond geeft een duidelijk inzicht in de actuele stand van zaken in het maatschappelijk debat en de potentiele rol van verenigingen daarin.

De Verbinding internAls leden de motor van de vereniging zijn, dan zijn medewer-kers de benzine. En zonder benzine staat ook de beste motor stil. De leden vragen terecht de hoogste prestaties van de mede-werkers. Maar ook de medewerkers zelf eisen meer ontplooiing en ontwikkeling. De klassieke vak secretaris die ietwat ambte-lijk kon rekenen op aansturing door de vereniging verdwijnt. Zaken als output-sturing, talentmanagement, feedback cultuur, teamwork zijn niet nieuw maar in de praktijk nog niet altijd eenvoudig te realiseren. Deze avond geeft inzicht in de laatste visies op dit terrein en geeft tips over de toepassing daarvan.

De Verbinding met het publiek (social media, events, mediadruk, best practices)De oude lineaire wereld van actie en reactie, bericht en tegenbericht is niet meer. Alles staat met elkaar in verbinding

Werken in een vereniging is beleid maken, besturen en managen in een heel specifieke context. Dat vraagt om een specialistische invalshoek met aandacht voor de veranderende tijd waarin we leven. De verenigingen veranderen steeds meer waardoor hun rol van institutioneel naar faciliterend gaat.

en communiceert 24 uur per dag met elkaar. Is de vereniging wel eens offline of kunnen we ons dat niet meer permitteren? Of willen we ons dat niet meer permitteren? Want een actieve media opstelling en deelname aan de maatschappelijke dialoog biedt ook kansen. Althans, als het goed gebeurt. Deze avond geeft antwoord op de trends en dilemma’s rondom het geweld van (social) media en concrete tips en tricks voor uw media survival kit.

Programma

27 januari 2015 De verbinding met de leden •prof.dr.ir.GertvanDijk,Nyenrode BusinessUniversiteit •RobGreve,Staalfederatie

3 maart 2015 De verbinding met maatschappelijke issues •FelixRottenberg •drs.PeterBorgdorff,executivelecturer NyenrodeBusinessUniversiteit

24 maart 2015 De verbinding intern •prof.PeterRobertsonM.D.,executive lecturerNyenrodeBusinessUniversiteit •HansvanderPloegRAE,VBO

21 april 2015 De verbinding met het publiek •FrankPeters,VirtusCommunications •FlorisMreijen,NVB

Investering en locatieHet programma wordt gegeven op Nyenrode Business Universiteit. De prijs voor het volledige programma bedraagt € 1.385,- inclusief literatuur en alle accomodatiekosten zoals diner en afsluitende netwerkborrel. Deelname aan enkele programmaonderdelen is mogelijk, de investering bedraagt dan € 385,- per avond. Elke bijeenkomst start om 18.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Vanaf 17.30 uur zal er een inloopdiner klaarstaan.

GroepssamenstellingOm de allerhoogste kwaliteit van het programma te kunnen garanderen, is het aantal deelnemers beperkt. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding: min. 15 - max. 30.

AanmeldingAls uw interesse is gewekt, nodigen wij u van harte uit om u in te schrijven. Voor een officiële aanmelding kunt u zich inschrij-ven op www.avvm.nl.

Voor inlichtingen, opmerkingen, reacties en/of vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij hopen u binnen-kort te mogen verwelkomen.

AVVM Nyenrode Business Universiteit AnnevanDam SofieSteylaerts E [email protected] E [email protected] T 030 3030077 T 0346 291483

Directie Verbond van Verzekeraars/Executive lecturer NyenrodeLeo de Boer

Programma directeur Nyenrode Business UniversiteitRoyKramer

Nyenrode Business Universiteit

Straatweg 25, 3621 BGPostbus 130, 3620 AC BREUKELEN

T 0346 291483E [email protected]

www.nyenrode.nl