Beste boekenjuf meester

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Beste boekenjuf meester

 • Verhalen uit de praktijk

  Beste boekenjuf

  meester

 • Dag collega,

  Anderhalf jaar geleden ontving ik een eerste mailtje waarin stond dat ik nvan de kandidaten was voor de nominatie van boekenjuf. Ik viel uit de lucht,was blij verrast.Dat had ik te danken aan mn directeur. Hij was het die motiveerde waarom ikdie titel verdiende. Dit betekende heel veel voor mij. Veel sterker dan eenschouderklop, gaf de erkenning laureaat te zijn en later zelfs de titel Boekenjuf2011 te mogen dragen de energie om verder te doen. Een eer die ik graag metmn collegas deel; een boekenschool zoals de onze, realiseer je niet alleen.

  Als boekenjuf mocht ik deel uitmaken van de jury van de boekenjuf 2012. Eenfijne ervaring aan tafel te mogen zitten met mensen die n voor ngepassioneerd zijn door boeken. In gesprek gaan met mensen die het verhaalvan elke boekenjuf ernstig nemen, die ontroerd raken door wat er op dewerkvloer gebeurt rond leesbevordering. Journalisten mogen uitsturen om 17 schoolverhalen te verzamelen, elk interview kritisch doornemen en vanuitmijn ervaring mogen motiveren waarom ik enkele getuigenissen chtbijzonder vind.

  Dankzij de belangstelling van de media werd ik aangesproken door mensen inde boekhandel. Zo ontstond er een nieuw initiatief: Raak-wild van jongeboeken. Vier maal per jaar organiseren we een avondvullend programma waarbij wevolwassenen willen informeren over het betere kinder- en jeugdboek. Op diemanier ontmoet ik auteurs, uitgevers en recensenten. Het debat levert elkekeer weer stof tot nadenken.

  Het klopt dat ik gebeten ben door boeken. Het is voor mij food for thought. Ik citeer hierbij graag David Van Reybrouck:Het mooiste aan lezen is het dichtslaan van een boek. Wat zich dan volstrekt, behoortimmers tot het wezen van de artistieke ervaring: gedurende een poos bekijkt men dewerkelijkheid met andere ogen. Die poos kan een halfuur duren, soms een heel leven. De tekst wordt een echo in het geruis van alledag, alle dagen.Ik geloof dat de liefde voor boeken een voorwaarde is om die smaak door tegeven aan de kinderen uit je klas. Zelf was ik een laatbloeier. Alhoewel ik elkschooljaar opnieuw als leerkracht van de eerste lezers geniet van het moment

 • waarop een kind ontdekt dat zich achter die vreemde tekens een helewereld schuilhoudt, kan ik me niet herinneren dat mij dat zo vroegoverkwam. Op de middelbare school heb ik veel gelezen omdat het moest.En jammer genoeg hou ik geen goede herinneringen over aan dieverplichte lectuur. Het was pas tijdens de lerarenopleiding dat ik diesmaak te pakken kreeg. En daar zit mn lector Nederlands, Joris Denoo,voor iets tussen. Hij was het die elke les startte met een voorleesmoment.Ik ben er hem nog altijd dankbaar voor. Omdat ik dat plezier intussen zelfal jaren mag doorgeven.

  Gevierd kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper weet er alles van:

  Dat we als leerkracht zlf een grote rol kunnen spelen in het groeiendeleesplezier van kinderen, staat in de volgende verhalen te lezen. 7interviews van de laureaten, aangevuld met nog meer lees- enboekenverhalen van juffen en meesters.

  Laat je inspireren. Misschien ben jij de volgende laureaat? (zie p. 49)Veel leesplezier!

  Ann MuylleBoekenjuf 2011Basisschool Driekoningen, Torhout

  De brochure Boekenjuf/meester 2011 is nog steeds te downloaden of bestellen op: http://canoncc.be/boekenjuf2011

  Wie leest het allermooiste voor?Wie stottert of slistof brombeert of sistde zoetste sprookjes in jouw oor?

  Dat is beslist,dat weet ik zeker, kind,iemand die jij t liefste vindt.Die is t.

 • Boekenjuf 2012 - laureaten

  Boekenjuf 2012 - genomineerdenaan het woord:

  Boekenjuf 2012 - winnaar

  Marleen Coppens

  Beste boekenjuf

  p. 7

  Claire Deboutte p. 4

  Heidi Van Eenoo p. 12

  Het Regenboog-team p. 16

  Sofie De Jonge p. 30

  Kristien De Schuyter p. 36

  Nadine Provost p. 40

  Sonja Vandervorst p. 6

  Hedwige Buys p. 10

  Carla De Ceulaerde p. 15

  Chris Lambrechts p. 19

  Linda De Bruyn p. 20

  Wendy Jacobs p. 33

  Anja Vermeeren p. 42

  Lies Van Den Bussche p. 43

  Inge Deblander p. 43

 • inhoudMensen uit het vakaan het woord:

  Leeskaarten7 uitneembare kaarten en een handleiding !

  Riet Wille p. 29

  (over zwakke lezers)

  Heidi Blancquaert p. 34

  (over Fundels in de klas)

  Gerda Wellens p. 35

  (over Jeugdboeken in je valies)

  Saar Hermans p. 39

  (over Daisyboeken)

  Kris Neven p. 39

  (over de Vijfvingertest)

  Dirk Heyndrickx p. 44

  (over Dynamo3)

  En verder...

  Inleiding van Ann Muylle p. 1

  fotoverslag boekenjuf 2011 p. 29

  boeken in de kijker p. 46

  tips van de jury p. 47

  colofon p. 48

  oproep boekenjuf 2013 p. 49

  gedicht van Sjoerd Kuyper p. 50

  p. 21 e.v.

 • Het begon allemaal midden jaren ne-gentig, vertelt Claire Deboutte, toen zeaan de directeur ging vragen of ze eenschoolbibliotheek mocht opzetten.We zijn heel kleinschalig gestart,blikt de logopediste terug. Dankzijenkele giften van een serviceclub konik in die eerste jaren boeken kopen.Door mijn werk als logopediste kendeik het niveau van de kinderen redelijkgoed. Ik las besprekingen en volgdeavondlezingen. Als je van lezen houdt,vind je de weg wel.

  Joepie

  Intussen is de bibliotheek uitgebreid.Er staan leesboeken, informatieve boe-ken, strips, tijdschriften, kookboe-ken... De bib heeft zelfs eenabonnement op Joepie. Dat is ooklezen, zegt de boekenjuf daarover.Het gamma informatieve boeken iserg breed. Claire probeert over alle be-roepen die de school aanleert boekenaan te bieden. Zo staan er boeken overcadeauverpakkingen in het rek wantKIDS heeft een afdeling winkelhulp,

  maar ook veel boeken over onder meerbakken.In het aanbod van de bib zitten voortsboeken van Zoeklicht of Leeskriebel.Toffe verhalen in sterk vereenvou-digde taal die de boekenjuf aankooptvoor haar lezers. Het is fijn dat uit-geverijen de laatste jaren meer inspan-ningen doen om boeken op maat temaken die er bovendien goed uitzien,zegt ze daarover. Toen ik begon,

  waren er veel triest ogende boeken. Nuzijn boeken veel aantrekkelijker en datnodigt uit tot lezen. De boekenjuf is tevreden over het hui-dige bibliotheekaanbod. En keer perjaar krijgen alle leerlingen een vragen-lijst: wat missen ze in de bib, wat zou-den ze graag lezen, welke boekenmoet de boekenjuf zeker kopen...Harry Potter is een van de boeken diezo in de rekken terechtkwamen. Er ishier evenzeer als elders vraag naarmoeilijke boeken, beklemtoont Clairenaar aanleiding daarvan. Er zittenbest goede lezers bij ons op school.Heus niet alles is hier aangepast ofzo.

  Gebarentaal

  De boekenjuf zegt nog dat de schoolwel veel taalarme kinderen telt, maardat zij zich op andere manieren uit-drukken. Ze verwijst naar de affichesen werkjes die ze krijgt voor de bib. Zeknutselen het als ze het niet kunnenzeggen. Zo hebben sommige kinderennaar aanleiding van de gedichtendagnog gedichten in gebarentaal ge-

  maakt. Het valt me altijd op dat zij ookover heel veel dingen nadenken en zichwillen uiten. Dat vind ik heel leuk enbemoedigend.Elk jaar in september motiveert deboekenjuf alle leerkrachten opnieuwom met hun leerlingen geregeld langste komen in de bibliotheek. Op destartdag, waarop nieuwe leerlingenkennismaken met de school, zorgenwe er trouwens altijd voor dat ze even

  Claire Deboutte

  Vandaag zijn boeken veel aantrekkelijker en dat nodigt uit tot lezen

  NaamClaire DeboutteLeeftijd54 jaarSchoolBuSO KIDS, Hasselt

  Old time favourite kinderboekPluk van de Petteflet van Annie M.G.Schmidt. Ik hou ook erg van ToonTellegen en zijn dierenverhalen. Diegebruik ik wel eens als kinderenalmaar ruzie maken. Zo kan je via eenboek iets duidelijk maken zonderbelerend over te komen.

  Favoriete nieuwe kinderboekDaarvan kan ik niet meteen nfavoriet noemen.

  Van Joepie tot Harry Potter

  Boekenjuf Claire Deboutte werkt in BuSO-school KIDSin Hasselt. Naast haar taak als logopediste ontfermtze zich over de bibliotheek van de middelbare schoolvoor buitengewoon onderwijs.

  laureaat

  4 :: laureaat Claire

 • moeten binnenkomen in de bib vooreen opdrachtje. Dan zorg ik dat voorhen zoals voor alle leerlingen een uit-leenfiche klaarligt elke leerling magdrie boeken ontlenen en toon ik henmeteen hoe de bib werkt. Om de leerlingen over de streep tetrekken om naar de bibliotheek tekomen of een boek te lezen, is er eenuithangbord op de speelplaats met in-formatie over boeken en een glazenkastje dat dienst doet als etalage enwaarin de boekenjuf nieuwe boekenshowt.

  Vrijwillig

  Claire Deboutte beheert de schoolbibvrijwillig. De bibliotheek is mijn pas-sie, maar ik moet mijn werk als logo-pediste natuurlijk ook blijven doen(lacht). Ik slaag er nooit in echt tijd tereserveren voor de bibliotheek. Maarhet lukt wel, hoor. Ik vind het gewoonprettig, en dan let je niet op de tijd. Wedoen hier geen grote dingen. We wil-len gewoon dat de leerlingen weten datlezen plezant is.Zo is onlangs Michael Pas komen voor-lezen aan dove kinderen. Dat gebeurdemet een tolk gebarentaal, een initiatiefvan Luisterogen. Michal Pas had eenprachtig verhaal bij en heel mooiefotos. Datzelfde probeer ik nu te doenvoor een ander verhaal, in samenwer-king met onze schilderafdeling waarleerlingen prachtige tekeningen heb-ben gemaakt bij een boek. We probe-ren lezen leuk te maken. De kinderenworden daarvoor thuis weinig gesti-muleerd. Hier krijgen ze toch kansenom boeken te leren kennen. Er zijntrouwens leerkrachten die lezen inlas-sen in het klaswerk. In elke klas zijn erwel boeken.

  Regen

  Als logopediste heeft Claire haar eigenlokaal, maar op dinsdag is ze tijdens demiddagpauze present in de bib. Wiezin heeft, mag dan komen lezen, ver-telt ze. Alle leerlingen van het eerstet