Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. dual use goederen Wijzigingen en aandachtspunten

of 12 /12

Embed Size (px)

description

Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. dual use goederen Wijzigingen en aandachtspunten. Besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. dual use goederen Wijzigingen en aandachtspunten

PowerPoint-presentatie

Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. dual use goederen

Wijzigingen en aandachtspunten

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweerlei gebruik en het verlenen van technische bijstand

> Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 mei 2014

> In werking getreden op 12 mei 2014

GELDIGHEIDSTERMIJNIndividuele en globale vergunning3 jaarnmalig verlengbaar (voor het niet opgebruikte saldo)[art. 4]

Uniale algemene vergunningOnbeperkt geldignmalige verplichte registratie [art. 10]

RAPPORTERING (1)Individuele en globale vergunningVerplichte rapporteringNa verlopen van de vergunning

Rapportering = exportoverzicht:- beschrijving producten & vermelding controlelijstnummer- waarde en hoeveelheid - data van de verrichte uitvoeren- naam en adres afzender en bestemmeling- naam en adres eindgebruiker (indien bekend)

Terugzenden verlopen (afgeschreven) vergunning naar DCSG

[artikel 4 en 11]

RAPPORTERING (2)Globale vergunningen en uniale algemene vergunningen verplichte rapporteringjaarlijks

Rapportering = exportoverzicht:- beschrijving producten & vermelding controlelijstnummer- waarde en hoeveelheid - data van de verrichte uitvoeren- naam en adres afzender en bestemmeling- naam en adres eindgebruiker (indien bekend)

[art. 10 en 11]

BIJHOUDEN EXPORTDOSSIERPer vergunningGedetailleerd en volledig dossier met handelsbescheidenGedurende 7 jaar

> Enkel voor te leggen op specifiek verzoek DCSG[art. 10 en 11]CATCH ALLVergunningsplicht indien vermoeden van gebruik voor WMDAanvraag indienen via regulier aanvraagformulier

[art. 5]DOORVOERDoorvoer: alle vervoer van niet-communautaire producten voor tweerlei gebruik die in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht en door dat gebied worden vervoerd met een bestemming buiten de GemeenschapVergunningsplicht indien vermoeden van gebruik voor WMD of voor militair gebruik in embargoland[art. 6 en 7]OVERBRENGINGGeen vergunningsplicht voor overbrenging van goederen vermeld op bijlage IV van verordening 428/2009 naar Nederland of G.H. Luxemburg. [art. 9]TECHNISCHE BIJSTANDTechnische bijstand: technische ondersteuning bij reparaties, ontwikkeling, productie, assemblage, testen, onderhoud, etc.in de vorm van instructies, training, overdracht praktische kennis/vaardigheden/adviesdiensten

Verboden indien bedoeld voor WMD of militair gebruik in embargolandVergunningsplicht indien geviseerd door verordening 428/2009Aanvraag indienen via regulier aanvraagformulier[art. 12]