Beslissen over beschermen Vrije Universiteit Amsterdam 31 mei 2005

Click here to load reader

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Beslissen over beschermen Vrije Universiteit Amsterdam 31 mei 2005

 • Dia 1
 • Beslissen over beschermen Vrije Universiteit Amsterdam 31 mei 2005
 • Dia 2
 • Beslissen over beschermen Inhoud inleiding Aard van de interventiepraktijk Beroepskracht Organisatie Overheid en politiek
 • Dia 3
 • Beslissen over beschermen Aard van de interventiepraktijk Op elk signaal van een zorgelijke opvoedingssituatie bij een beroepskracht moeten op professionele wijze beslissingen worden genomen over interventie
 • Dia 4
 • Beslissen over beschermen Welke beslissingen? 1 Een bericht over een kind wel of niet in behandeling nemen (melding) 2 Invulling onderzoek en hulpverlening (plan) 3 Wel of niet de rechter inschakelen voor een maatregel 4 Kind thuis helpen of uit huis plaatsen 5 Als kind niet thuis is, of het kind kan terugkeren 6 Afsluiten
 • Dia 5
 • Beslissen over beschermen Gestructureerd beslissen Feiten/ aard en ernst van de mishandeling Normtoepassing Bewijs/ bronnen Risico-taxatie kind en gezin Strategie: doel en haalbaarheid
 • Dia 6
 • Beslissen over beschermen Feiten De vader meldt, dat zijn twee kinderen van 8 en 4 jaar door hun moeder fysiek mishandeld en emotioneel verwaarloosd worden. Moeder weigert naar de reguliere hulpverlening te gaan en zoekt het in het alternatieve circuit. Als vlucht voor de problemen wil ze op zeer korte termijn met de kinderen naar Frankrijk verhuizen.
 • Dia 7
 • Beslissen over beschermen Normtoepassing De kinderen van 10 en 8 jaar lopen s avonds tot elf uur op straat. Moeder verschijnt niet op het consultatiebureau. De vader is veroordeeld wegens drugshandel.
 • Dia 8
 • Beslissen over beschermen Bewijsgradaties - signalen (verkennen situatie binnen vrijwillige zorg) - vermoeden (melding AMK en onderzoek) - doorslaggevend bewijs (civiel ingrijpen) - wettig en overtuigend bewijs (strafrecht)
 • Dia 9
 • Beslissen over beschermen Bronnen van bewijs -Signalen -Verklaringen van het kind -Verklaringen van de ouders -Verklaringen van omstanders -Bevindingen van deskundigen -Medisch bewijs, technisch bewijs
 • Dia 10
 • Beslissen over beschermen Risicotaxatie kind en gezin -Ontwikkeling kind, gedragsproblemen -Pedagogische mogelijkheden opvoeders -Gevaar van herhaling mishandeling -Gezinsinteracties -Omgeving van het gezin -hulpverleningsgeschiedenis
 • Dia 11
 • Beslissen over beschermen Strategie: doel en haalbaarheid -Tijdsdruk en onvolledige informatie -Onderhandelen, invloed van interacties -Acties van gezinsleden -Belemmeringen in het systeem van instanties
 • Dia 12
 • Beslissen over beschermen En interventiepraktijk -Client based (vraaggestuurd) -Evidence based (effectief) -Value based (normgestuurd)
 • Dia 13
 • Beslissen over beschermen Beroepskracht Outreachend Methodisch beslissen: Feiten, normen, taxatie, strategie, interventie Kennis, macht en mededogen in 1 persoon
 • Dia 14
 • Beslissen over beschermen Organisatie Regel n: doe het niet alleen! Normstelling: bescherm het kind Beleid ondersteunt beroepskracht bij beslissen Junior-medior-senior Samenwerken voor kortere keten
 • Dia 15
 • Beslissen over beschermen Overheid en politiek Normstelling: bescherm het kind! Maak de keten korter Methodisch beslissen voorop
 • Dia 16
 • Kan de keten korter? 5 Raad 1 School 2 Toegang BJZ 3 School 4 AMK 6 Rechter 9 Hulpverlening 8 Indicatieorgaan 7 Gezinsvoogd De keten is te lang en te langzaam
 • Dia 17
 • Kan de keten korter? De norm is onduidelijk door conflicterende waarden zo licht mogelijk zo kort mogelijk zo dicht mogelijk bij huis/gezin vrijwillige hulp, tenzij dat is uitgesloten bespaar kosten bescherm het kind
 • Dia 18
 • Kan de keten korter? Methode voor beslissen ontbreekt beslissingen worden op onduidelijke gronden genomen feiten, bronnen en normen lopen vaak door elkaar er is geen eenheid in onderzoek en besluitvorming
 • Dia 19
 • Kan de keten korter? Een voorstel de norm: bescherm het kind de wet: geen drempels de organisaties: samenvoegen raad en BJZ en verwijderen schotten binnen BJZ de werkwijze: methode beslissen over interventies in gezinnen en korte termijnen (onderzoek start binnen 24 uur na melding; besluit binnen 7 dagen)
 • Dia 20
 • Kan de keten korter? Aanbevelingen agendering blijft nodig gebruik het bestaande stelsel houdt de keten kort en overzichtelijk nemen en delen van verantwoordelijkheid stel de norm: bescherm het kind snelle, methodisch onderbouwde besluitvorming
 • Dia 21
 • Dienstverlenend model Waarachtig Circulair Dialooggestuurd Pragmatisch model
 • Dia 22
 • Medisch model Waarheid Lineair Klacht-diagnose-behandeling Wetenschappelijk model
 • Dia 23
 • Normatief model Juistheid Hirarchisch Feiten-norm-maatregel Maatschappelijk model