Bert Vinken Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg - · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bert Vinken Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg - · PDF file...

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Nee tegen alcohol (en drugs) schade

  Bert Vinken

  Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Programma

  � 19.30 uur Presentatie � 20.30 uur Pauze � 20.45 uur vraag en antwoord � 21.30 uur Einde

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Definities

  Drugs zijn stoffen die een verandering van het bewustzijn veroorzaken en om die reden worden gebruikt (genotmiddelen)

  Verslaving is een zeer grote, onweerstaanbare behoefte aan een stof of een bepaald gedrag (afhankelijkheid / hersenziekte)

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Stadia van gebrui k

  Kennismaking

  Experimenteren stop

  recreatief gebruik stop/stabiel

  Gewoonte/funcie gebruik minderen

  Problematisch gebruik

  Verslaving

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Termen m.b.t. het gebruik van genotmiddelen

  � Gebruik - misbruik � “soft use - Hard use” � Experimenteren � Riskant experimenteren � Gezondheidsschade � Probleemgebruik � Verslaving

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Landelijke cijfers

  Kinderen onder de 16 jaar drinken steeds jonger, steeds vaker en steeds meer.

  � 81% heeft al eens alcohol gedronken. � 45% heeft minstens een glas gedronken.

  � In 1999 had 38% van de twaalfjarige meisjes ooit alcohol gedronken, in 2003 was dit bijna verdubbeld (68%).

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Alcohol in de regi o

  41 / 349 / 5Dronken geweest

  131Drinkt teveel* *MEER DAN 20 GLAZEN P WEEK

  80 / 7245 / 27Drink regelmatig 2005 / 2009

  Ooit gedronken

  Klas 4 15/16 jaar

  Klas 2 13/14 jaar

  NOORD LIMBURG

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Hoeveel drinken jo ngeren?

  Van alle jongeren tussen de 12 en 16 jaar heeft 70% wel eens Alcohol gedronken. Hoeveel drinken deze jongeren eigenlijk?

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Wat denkt u?

  In welk Europees land drinken jongeren het meest?

  � Duitsland � Frankrijk � Nederland � Groot-Brittanië

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Nederlandse jeug d drinkt meest!

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Wat vindt u?

  Wij dronken vroeger toch ook!

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Alcoholgebruik vr oeger en nu

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Risico’s lichameli jke ontwikkeling

  � Hersenbeschadiging � Verstoorde hormoonbalans � Coma en black out door

  alcoholvergiftiging

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Alcohol en de hersenen

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Geen alcohol Zware drinker

  Susan Tapert, University of California, San Diego 2001

  Hersenschade

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Andere risico’s

  � Meer kans op verslaving op latere leeftijd.

  � Slechtere leerprestaties en schooluitval. � Meer risico op onveilig vrijen. � Meer risico op ongelukken en agressie.

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Wat vindt u?

  Ik weet of mijn kind wel eens alcohol drinkt of niet!

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Invloed van ouder s

  � U hebt meer invloed dan u denkt. � Pubers hebben behoefte aan structuur. � Bij losmaken en grenzen verkennen zijn

  regels noodzakelijk.

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Invloed van leeftij dgenoten

  � De mening van vrienden is erg belangrijk � Uw mening blijft ook belangrijk. � Weet wat uw kind doet, waar en met wie. � Ken de ouders van vrienden van uw kind. � Vertel uw kind welk gedrag u verwacht

  als het samen met vrienden is.

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Invloed van reclam e

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Reclame versus v oorlichting

  � Hoeveel denkt u dat de Nederlandse drank industrie ieder jaar besteedt aan reclame over alcohol?

  � 273 miljoen � Hoeveel denkt u dat de voorlichting

  jaarlijks heeft?

  � 3 miljoen

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Wat vindt u?

  Kinderen kunnen alcohol drinken het beste thuis

  leren.

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Advies

  � Geef uw kind thuis geen alcohol. � Koop geen alcohol voor uw kind. � Stel duidelijke regels: in ieder geval

  geen alcohol tot je zestiende. � Ga niet onderhandelen.

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Tips voor regels

  � Wees er op tijd bij. Stel de regels in vóór uw kind interesse in alcohol krijgt.

  � Stel ook regels als ook kind al drinkt. � Stel duidelijke en eenvoudige regels. � Spreek af welke straf uw kind krijgt als

  het zich niet aan de regels houdt. � Stel ook regels voor periodes zonder

  toezicht zoals feestjes en vakanties.

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Indeling naar werk ing

  � Verdovende middelen

  � Stimulerende middelen

  � Bewustzijnsveranderende middelen

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Stadia van gebruik

  Kennismaking

  Experimenteren

  Recreatief

  Gewoonte/functioneel

  excessief gebruik

  Verslaving

  onafhankelijk

  Dwingend afhankelijk

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut 32

  Cannabis (hasj en wiet)

  Werking

  � Verdovend en waarnemingsveranderend effect op de hersenen. Versnelt hartslag

  � Werkzame stof is THC

  Methode van gebruik

  � Roken of oraal (cake)

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Effecten

  � Stoned, ontspanning,

  � versterkt gevoelens, intensere waarneming (zien, horen, ruiken, voelen),

  � lachkick, vreetkick, "trippen", vermindering spiercoördinatie, spieren verslappen, vermindering concentratie en reactie

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Cannabisproblem atiek

  � Mentaal functioneren − Concentratie- en geheugenstoornissen

  � Problemen met ouders en peergroep � Lichamelijk functioneren � Schoolproblemen

  − spijbelen, lage prestatie � Afkickverschijnselen door abstinentie

  � Vaker gedrags- en/of psychiatrische problemen

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Cannabis

  Lichamelijke verschijnselen: � Geur van de sigaret

  � Dorst, droge mond � Behoefte aan suiker of zoetigheid

  � Overgeven � Verwijdde pupillen

  � Rode ogen � Suf, slaperig, loom

  � Lichtschuwheid

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Psychische versc hijnselen

  � Veel praten over blowen e.d.

  � Plotselinge gedragsverandering � Afspraken vergeten

  � Onttrekken aan regels � Onrustig, opgefokt, wantrouwend

  � Passief, lamlendig Somber � Geen prestaties; nooit serieus

  � Eufore stemming, alles is ‘te gek’ � Lachkick

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Meer informatie

  www.uwkindenalcohol.nl www.alcoholinfo.nl www.drugsinfo.nl

  www.kloekenblowen.nl

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Pauze

  � Vragen graag in de pauze op papier ….

  � Of na de pauze stellen…….

 • Presentatie alcohol en opvoeding © Trimbos-instituut

  Dank voor uw aan dacht

  Met dank aan: Zembla. Bierboys en breezerbabes (VARA) Alcohol, nuchtere programma’s (Teleac)