Beroepenvoorlichting Preadinius Gymnasium V1.1

of 14 /14
Praedinius Gymnasium Groningen Beroepenvoorlichting Klas 4 en 5 Door Jan Coerts, 16 december 2010 Versie 1.1

Embed Size (px)

description

For the Paedinius Gymnasium, 5th year, I have given a 25 minute presentation about Business Administration the education I did and the role I am currently working in: Project Manager. The only key indication factor which gave me feedback was the applaus at the end of the presentation....

Transcript of Beroepenvoorlichting Preadinius Gymnasium V1.1

  • 1. Praedinius Gymnasium Groningen BeroepenvoorlichtingKlas 4 en 5 Door Jan Coerts, 16 december 2010 Versie 1.1

2. Studie : (Technische) Bedrijfskunde Functie/rol: Project Manager Doelstelling van deze voorlichting is-wat is bedrijfskunde? -wat doe je er mee? ik ga alleen verder met jullie instemming Door Jan Coerts, 16 december 2010 Versie 1.0 3. Bedrijfskunde BEDRIJF -wat is bedrijfskunde? Dat woord kun je opknippen in 4. Bedrijfskunde BEDRIJF Met behulp van improvisatie toegevoegd: Matrix van 2x2 met brede opleiding en diepgangversus generlist en specialist Uitgelegd dat Bedrijfskunde breed is en opleidt tot generalist Een technische opleiding diepgang geeft om daarna met behulp vanTechnische bedrijfskunde zowel diepgang als breedte te krijgen Via beide routes kun je overigens prima terecht komen in de rol vanProject manager. 5. BEDRIJFSKUNDE BEDRIJF Doelstellingen Missie Visie Operatie Ik was blij dat ik in de Citroen (blauwe DS) zaal zat...kon ik mooi dat bedrijf en hunproduct en hun reclame slogan gebruiken om dit duidelijk te maken. Grappig was dat alle drie de groepen de Missie van de reclame kenden 'Creative Technology' 6. BEDRIJFSKUNDE KUNDE: KENNIS OVER BEDRIJVEN Technische Bedrijfskunde -wat is bedrijfskunde? Dat woord kun je opknippen inOpmerking gemaakt bij de omschrijving van Bedrijfskunde op wikipediaDaarover was ik niet te spreken, daarentegen die over Technische Bedrijfskunde Daar was ik wel over te spreken en die heb ik ook gebruikt. Aan de leerlingen uitgelegd : Informatie op Internet...niet klakkeloos overnemen Maar zelf nadenken. 7. BEDRIJFSKUNDE NADER SPECIFICEREN (specificeren is een taak die je als project manager voortdurend doet) KENNIS OVER INTERACTIE TUSSENMENSEN EN MIDDELEN (middelen moet je zien als geld/budget en machines) 8. OPLEIDING---> PRAKTIJK Wat kun je ermee? Werkzaamheden Taken Functie Rollen Uitgelegd dat de functies van vandaag morgen niet meer bestaan,maar taken en werkzaamheden niet veranderen! Ik had verwacht dat ze daar vragen over hadden....controle vragen werkten welzoalsWat is een applicatie?Wie is jullie opdrachtgever? Wat doe je in zo'n situatie? Accepteer je de opdracht klakkeloos of stel je vragen? Enz..... Wat kun je ermee? Werkzaamheden Taken Functie Rollen 9. OPLEIDING---> PRAKTIJK Rollen die je met Bedrijfskunde kunt gaan vervullen: CONSULTANT(advies geven) MEDEWERKER....DISCIPLINE XYZ -technisch(wat zijn disciplines?) -verkoop LEIDINGGEVEN(opdrachtgeverschap) PROJECT MANAGER(voert uit in opdracht van) FACILITATOR(helpt directie/management) 10. MIJN PRAKTIJK Dromen Macht Passie Denken Genieten Doen Project Manager Stap 1 Wie kent Mark Zuckerberg ? Waarom moet ik dan nog studeren.... je kunt je slechts in zijn situatie veroorlovenom niet je studie af te maken! Maar hij volgende dan ook klakkeloos dit concept ! Voorbeeld Twitter project klik op dromen 11. MIJN PRAKTIJK Verdien ik mijn geld metBoter Kaas en Eieren? strategisch of richten tactisch of inrichten operationeel of verrichten Extern/klant Gerichte afdelingen Intern/ ondersteunende afdelingen Abstract project: voorbeeld Hoe KTV 7,6 naar 8,0? Concreet project: Ophangen van nieuwe digiborden? Projectmanager Communiceert met Opdrachtgever en omgeving 12. Vragen? Jan Coerts [email_address] [email_address] 13. Concept verhaal ik heb gisteren een oproep van u gelezen tijdens de algemene vergadering van de oudervereniging. Ik ben vader van Anne Coerts (2F) Ik heb Werktuigbouw gestudeerd (Hanzehogeschool/HTS) en daarna Technisch Bedrijfskunde (Hanzehogeschool/Avonduren)en ben zowel ICT consultant (specialist) als Project Manager (generalist). Ik ben zelfstandig (ondernemer dus) en vertel altijd dat ik alleen leuke dingen doe. Voor de laatste jaars van de RUG faculteit Bedrijfskunde heb ik eens een verhandeling gehouden over de functieomschrijvingen van vandaag die nog niet bestonden op het moment dat zij aan hun studie begonnnen. Inmiddels is wel duidelijk dat we ons in een snel veranderende samenleving bevinden en hebben onderzoeken ook aangetoond dat veel functieomschrijvingen van tegenwoordig 4 jaar geleden nog helemaal niet bestonden. Mijn rol van project manager echter wel(die rol bestaat al duizenden jaren en zal ook blijven bestaan),maar hoe wordt je dat nu....daar kan ik een heel verhaal over houden. Ik geef ondertussen ook cursussen project management. En ik kan ook het onderscheid maken tussen zeg maar even het HBO niveau in project management en het Universitaire niveau in project management. Dat het uitvoeren van concrete opdrachtomschrijvingen ietsanders is dan het uitvoeren van abstracte opdrachtomschrijvingen en dat je methodieken hebt, die je klakkelooskunt volgen maar alleen als je boven de methoden staat en ze weet te interpreteren en toe te passen dat je daarmeeeen veel grotere kans op succes hebt en je doelen bereikt. Dat er binnen het bedrijfsleven, maar ook in het onderwijs en op de universiteit project management nodig is. Ik zie zelf het vak heel erg aansluiten bij het technasium onderwijs ....en de aanpak om de projecten tot een goed einde te brengen. Project management methodieken die ik ken: -Twijnsta en Gudde -Prince II -PMBOK -PMI -Projectmatig creeren Welke van die methodes lijkt nu het meest op de Technasium project aanpak? Waarom ben je met een technasium meer geschikt voor de rol van project manager dan zonder technasium? Hoe wordt je nu project manager? Meestal doordat je in het diepe gegooid wordt en je persoonlijkheid enkele kenmerken heeft waardoor je als vanzelf komt bovendrijven. Er is ook een natuurlijk ontwikkelingsproces het tweede deel van je cariere, nadat je je enorm in je specialisme hebt verdiept en nog niet toe bent aan het algemeen management niveau.Er is een internationale associatie die er voor zorgt dat er competentie gericht opgeleidt wordt en die vereniging heet IPMA. Zij onderscheiden project manager van D, C, B en A niveau. Zelf heb ik 25 jaar ervaring in projecten bij o.a. Fokker Aircraft, Philips, Cordis Europa, KPN, Min. van Defensie, Min. van Justitie, Waterbedrijf Noord Holland en de samenvoeging van Postbank en ING, daarnaast heb ikwww.iaf-methods.org enwww.concernloket.nlprojectmatig gerealiseerd. 14. Gebruikte links http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijfskunde http://nl.wikipedia.org/wiki/Technische_Bedrijfskunde http://nl.wikipedia.org/wiki/Twitter http://www.google.nl/search?client=safari&rls=en&q=mark+zuckerberg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&redir_esc=&ei=G_AJTa3JHoas8gPu3cAG