Berkumer 8 - okt 2011

of 28 /28
39e Jaargang nummer 8 Oktober 2011 In dit nummer o.a. Kinderboerderij, even bijpraten Overlast speeltuin Berkum DE BERKUMER Wijkvereniging Berkum de verbindende schakel www.wijkverenigingberkum.nl www.vvberkum.nl 30+ swingavond komt eraan VV Berkum gaat duurzaam Teamsupport weer actief!

Embed Size (px)

description

Berkumer 8 - okt 2011

Transcript of Berkumer 8 - okt 2011

Page 1: Berkumer 8 - okt 2011

39e Jaargang nummer 8

Oktober 2011

In dit nummer o.a.

Kinderboerderij, even bijpraten

Overlast speeltuin Berkum

DE

BE

RK

UM

ER

Wijkvereniging Berkum

de verbindende schakel

www.wijkverenigingberkum.nl www.vvberkum.nl

30+ swingavond komt eraan

VV Berkum gaat duurzaam

Teamsupport weer actief!

Page 2: Berkumer 8 - okt 2011

• gezichtsbehandeling • acné behandeling • huidverzorging van de man• electrisch ontharen (blend en diathermie) • manicure

• medische camouflage (littekens, wijnvlekken etc.)

S C H O O N H E I D S S A L O N

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

Sparrenlaan 4 tel: 038 - 454 39 44

autobedrijf

V.O.F.

Kuyerhuislaan 15

8024 PCZwolle - Berkum

Tel: 038-4532846

Verkoop

Reparatie - Onderhoud

A.P.K. Keuringsstation

Schadeherstelook in samenwerking met uwverzekeringsmaatschappij

TWEEWIELERS

Bromfietsen

YAMAHA

HONDA

PEUGEOT

TOMOS

VESPA

Vechtstraat 158021 AS Zwolle

Tel. 038 - 4544287

Fietsen

RALEIGH

UNION

SPARTA

GAZELLE

NIEUWLEUSEN

BERKUM

Page 3: Berkumer 8 - okt 2011

Het Diabetesfonds zoekt collectanten in BerkumWilt u zich inzetten als collectant in de week van

30 oktober t/m 5 november 2011, geef u dan op bij: Rianne van Surksum (wijkhoofd Berkum), 0627266449

Eindredactie Hetty Bruins, Vossiuslaan 1 % 452 55 33Administatie en adv. verzorging S. Schippers, Ruusbroecstraat 149 % 750 47 58Verspreiding J. Dingerink, Dennenlaan 16 % 453 16 50Ontwerp en druk Upmeyer GrafiMedia, Simon Stevinweg 26 % 460 38 38

Tarieven voor tekst en of advertentie’s op aanvraag:[email protected]

Activiteitenagenda29 september Psalmenavond De Hoofdhof

01 oktober Berkum als Theater

11 oktober Workshop ketting maken De Weijenbelt

29 oktober 30+ swingavond De Weijenbelt

De Berkumer is het wijkblad voor Berkum enwordt in Berkum en de omringende buiten-gebieden verspreid. Het is een gezamenlijkeuitgave van de: Voetbalvereniging Berkum en Wijvereniging Berkum met inbegrip van Kinderboerderij Berkum en Supporters-vereniging Berkum. Kopij voor de volgendeBerkumer dient vóór de 10e van de maand inhet bezit te zijn van de redactie, op email-adres: [email protected]

Kopij van niet deelnemende verenigingen ofinstanties kunnen tegen betaling geplaatstworden.

De redactie houdt zich het recht voor omkopij zonder opgave van redenen te weige-ren of in te korten. In geval van geschillen ishet redactie reglement op te vragen bij devoorzitters van de Wijkvereniging of deVoetbalvereniging.

Page 4: Berkumer 8 - okt 2011

Page 5: Berkumer 8 - okt 2011

Wijkvereniging Berkumwww.wijkverenigingberkum.nlWijkgebouw “De Weijenbelt”Campherbeeklaan 82% 453 74 09Rabobanknummer 377315265

De bestuursleden van Wijkvereniging Berkum willen graag praten over zaken

die u raken. U kunt met uw vragen of opmerkingen terecht bij:

Voorzitter a.i. : Reina Storms - 453 92 39 - [email protected] : Hans Kempenaar - 454 59 09 - [email protected] : Bert Boonk, vanaf 1 november Bestuursleden : Johanna Bos - 453 81 62 - [email protected]

Linda Meijer - 785 06 86 - [email protected] van Dorp - 454 42 58

Beheer speeltuin : Bernard Haverink - 454 05 90Beheer dierenweide: Rineke de Graaf - 454 42 10Ledenadministratie : [email protected]

%

%

%

%

%

%

%

Meerdere jaren is er al overleg over de nieuwe visie wijkaccommodaties tussenbestuursleden van de wijkvereniging Berkumen wethouders Dannenberg en Vedelaar en beleidsmedewerkers van de gemeenteZwolle. De wethouders zijn bij ons geweestin de Weijenbelt. Zij wilden ook ons geluidhoren betreffende problematiek en onze zorgin verband met de nieuwe visie wijkaccom-modaties. Overleg met raadsfracties heeft inhet verleden geresulteerd dat wij ervoor heb-ben gezorgd dat de fracties van de CU enVVD een motie hebben ingediend bij het college voor meer onderzoek bij de wijk-accommodaties. Dit onderzoek heeft plaats-gevonden en er is inmiddels een conceptneergelegd bij het college. Wij zijn puntentegengekomen die nadelig kunnen uitvallenvoor de wijkvereniging Berkum en deWeijenbelt. Het bestuur heeft inmiddels naar

alle fracties gereageerd, de zorg uitgespro-ken en aangegeven dat wij graag de discus-sie willen aangaan. Bij de eerstkomenderaadsvergadering die gaat over de visie wijk-accommodaties zullen wij inspreken en onzevisie laten horen. Wij zullen er alles aan doenom de wijkaccommodatie en de wijkvereni-ging veilig te stellen.Tevens hebben wij binnenkort een gesprekmet wethouder Gerrit Piek over onze gym-zaal. Wij hebben een maatschappelijke verantwoording om onze gymzaal in optima-le staat in stand te houden voor onze basis-scholen en ook andere clubs die willen sporten in onze gymzaal.Wij houden u op de hoogte van het vervolg-proces.

Reina Storms, voorzitter a.i. wijkvereniging Berkum

Nieuwe visie wijkaccomodatiesneergelegd bij College in september

Page 6: Berkumer 8 - okt 2011

Uw juiste partner voor:

Nieuwbouw

Verbouw

Onderhoud

Bel voor meer informatie/

een vrijblijvende offerte.

Baekelandstraat 8

8013 ND Zwolle

Tel. (038) 453 26 55

Fax (038) 453 28 56

Woning verkopen?Zelle makelaars heeft al meer

dan 30 jaar ervaring

in onroerend goed.

Hoevebrink 2 - 8034 PZ Zwolle

Tel. (038) 4228383-email:[email protected]

BELSNEL:

0384228383

Je voelt je thuis in ‘n geZELLEg huis

Page 7: Berkumer 8 - okt 2011

Al enkele maan-den hebben wijoverlast van jon-geren in despeeltuin die despeeltuin gebrui-ken als samen-komst plaats. Opzich is dit geenprobleem, ware

het niet dat ze altijd een puinhoop achterlaten. Lege blikjes, wietzakjes, chipszakken,enz, maar het meest ergerlijke is dat zebierflesjes kapot gooien met alle gevolgenvan dien. Regelmatig zijn zij op hun gedragaan gesproken, maar dit heeft helaas nietgeholpen. Wij hebben hulp gezocht bij onzewijkagent Eddy Janssen. Hij is ook regelma-tig geweest en heeft inmiddels wel in beeldwie de boosdoeners zijn.Al vele jaren stoppen vrijwilligers zoals Harryde Goede, Ben Zweers, Ruud vd Wetering ende beheerder Bernard Haverink er veel tijd inom de speeltuin er goed en veilig uit te latenzien. Dit alles voor de kinderen en vaders enmoeders en niet te vergeten opa’s en oma’s.Bernard Haverink heeft zelfs extra prullen-bakken geplaatst, maar helaas wensen dezejongelui hier geen gebruik van te maken. Hetis nu zelfs zover dat, na de zoveelste keer

dronken en totaal onaangepast jongelui aangetroffen te hebben en een vreselijke rotzooi, onze beheerder het bijltje erbij neerheeft gegooid.Het is zo triest dat iemand die zich zo inzetvoor de speeltuin waar onze kinderen enkleinkinderen spelen ermee stopt, omdat ereen paar lamzakken zijn die zich nergenswat van aantrekken. Wij gaan er zeker meeverder om deze types uit onze speeltuin te weren.Daar hebben we ook de bewoners vanBerkum bij nodig. Mocht u deze jongelui inde speeltuin aantreffen, schroom niet enspreek hen aan op hun gedrag. Hoe meerbewoners dit doen, hoe ongemakkelijker dejeugd zich gaat voelen.De speeltuin hebben wij een paar jaar terugmet pijn en moeite weer kunnen invullendoor subsidies en fondsen, nadat hij wasafgekeurd volgen de nieuwe Europese normen. We zijn trots dat wij zo’n speeltuinhebben in Berkum.Willen wij Berkum gezellig en mooi houden,dan hebben wij vrijwilligers nodig om al ditmoois in stand te houden. Laat graag wetenof u ook wat wil betekenen in Berkum.

Reina Storms, voorzitter a.i. wijkvereniging Berkum

Overlast speeltuin Berkum

Bingo BerkumEr wordt in 2011 gespeeld op de volgende data:30 september 201114 oktober 201128 oktober 201111 november 2011

Tot ziens

in

De Weijenbelt

Page 8: Berkumer 8 - okt 2011

Hier kan uw advertentie

komen!Mail naar

[email protected]

Page 9: Berkumer 8 - okt 2011

Het laatste bericht van de Kinderboerderij (De Berkumer van afgelopen mei) had als thema: ‘in blijde verwachting’. Graag vertellen wij u wat hiervan is geworden.De (bruine) Soay-schapen hebben 7 lammeren gekregen, allemaal gezond en wel. De 3 Schoonebeker schapen hebben dit seizoen slechts 1 lammetje geworpen. De witte geitGerda daarentegen heeft 3 geitjes ter wereld gebracht; de bruine geit Dropje heeft de kinderboerderij met 2 kleurige nakomelingen verrijkt. Verder zijn er nog kuikens (kip en kalkoen) geboren.

Groei (van de veestapel) is mooi, maar kent zijn grenzen. En daarom is een aantal dieren verkocht. Uitgangspunt hierbij: verkoop aan een vertrouwd adres. De ezelveulens Cecilia en Nicolaas zijn –gezamenlijk- aan een kinderboerderij verkocht. Onze ezelhengst Jobje is ‘verhuisd’ naar een zorgboerderij in Ermelo. Verder zijn 2 lammeren(bokjes) verkocht, ook aan een zorgboerderij. De Schoonebeker schapen zijn uit logeren aande Boerendanserdijk; over een paar maanden zijn ze weer thuis, op de kinderboerderij.

De Kinderboerderij ontving in de afgelopen periode € 450; de gevers zijn de Rommelmarkt en een gulle NN. Hartelijk dank voor deze bijdragen.

Terwijl ik dit schrijf zijn ‘ze’ druk bezig met het aantrekkelijker maken van een bezoek aan de Kinderboerderij. Wij nodigen u graag uit om de aanpassingen te bekijken.

Ente van der Meer

Even bijpraten………

De trend voor het komende seizoen op het gebied van sieraden blijft het dragen van een langekralenketting. Tijdens de workshop op 11 oktober stelt u met Birgit van Birgit Beads een ketting samen naar eigen ontwerp en passend bij uw kleding.De kosten voor deze avond bedragen 17,50 euro, dit is inclusief een kopje koffie.U kunt zich aanmelden bij Johanna Bos via [email protected] of via 06-52065656

Workshop : Ketting makenWaar : in de WeijenbeltWanneer : dinsdag 11 oktober om 19.30 uur

Ketting maken

Kinderboerderij BerkumBeheerder : Rineke de Graaf, tel. 4544210Openingstijden : wo middag en zo middag van

15.00 uur tot 17.00 uur

Page 10: Berkumer 8 - okt 2011
Page 11: Berkumer 8 - okt 2011

Berkum Blues Night

Zaden halen

Na het grote succes van afgelopen voorjaar,waarin de Veldman Brothers een heerlijkebluesavond hebben verzorgd, nu de tweedeBerkum Blues Night in de Weijenbelt. Voor deeerste Berkum Blues Night kwamen de lief-hebbers echt van heinde en verre om tegenieten van muziek, een drankje een lekkerkletsen. Zaterdagavond 12 november is hetweer zover. De Zwolse band Double B en The Greyhound Blues Band gaan er geza-menlijk een fantastische blues night van

maken. Beide bands zijn wijd en zijd in denlande bekend en hebben een vaste scharevan fans opgebouwd. Afwisselend verzorgenze deze avond optredens. Double B staatvoor Bluefinger Blues en hebben recent eennieuwe cd uitgebracht. The Greyhound BluesBand hebben hun oorsprong in Drenthe,maar treden in binnen- en buitenland regel-matig op, daarbij begeleiden ze vaak authen-tieke bluesmuzikanten.

De zaal is open om 20.30 uur en de bandsbeginnen rond 21.00 uur te spelen.Entreeprijs aan de zaal is € 7,50, in de voor-verkoop (in de Weijenbelt en bij Plato) betaaltu € 6,- Wij hopen dat de Berkum Blues Nightuit zal groeien tot een halfjaarlijks festijn metveel bluesmuziek in een gezellige sfeer.

Peter van Oosten, Bernhard Bouwhuis en Bert Dijkstra

ZATERDAG 29 oktober

swingfeest voor 30+

deze avond wordt verzorgd door

DJ Etienne La Faye

Tijdens de open tuinendag zijn er mensengeweest die hebben gevraagd naar zaad vaneen lila bloeiende gevulde papaver, schaleien kaardebol. De zaden zijn geoogst en

verpakt en kunnen op zaterdag afgehaaldworden aan de Berkenlaan 26. De zakjes met zaad liggen in een doos bij de plantjesverkoop.

Page 12: Berkumer 8 - okt 2011
Page 13: Berkumer 8 - okt 2011

De aftrap voor het Oranjefeest was dit jaar op maandagavond met een duo concert van hetZwols Mannenkoor en vocal group ‘Goed Gebekt’. De grote zaal van de Weijenbelt was goedgevuld met belangstellenden die graag kwamen luisteren naar de beide koren.

Salverda Jeugdloop 2011Dit jaar hebben maar liefst 197 Berkumse kinderen mee gedaan aan de traditionele jeugd-loop!. De jeugdloop, die eerder kinderprestatieloop werd genoemd, is van naam veranderdvanwege onze nieuwe sponsor Salverda. Dankzij de sponsoring kregen alle deelnemende kinderen weer een mooie medaille. De winnaars per categorie zijn:

De skeelerrace was er ook dit jaar voor groep 7 en groep 8. Voor groep 7 deden Casper,Mathijs, Thomas en Brian mee voor de Campherbeekschool en Jeroen, Simon, Larisse en Susanne voor de Duyvencamp. In een mooie race wist de Duyvencamp met een tijd van5.22 m de Campherbeek te verslaan (5.37 m) en won daarmee de wisselbeker.Voor groep 8 deden voor de Campherbeek Sivan, Renee, Jens en Nikki mee en wonnen meteen tijd van 5.17 m. De Duyvencamp had Jan, Robert, Glory en Claude als deelnemers en zijverloren mede door een ongelukkige val van Glory (6.51 m). Daarmee won de Campherbeekde wisselbeker voor groep 8.

Korte terugblik OranjeweekKijk op www.wijkverenigingberkum.nl voor meer

Groep 1 – meisjes:1. Vera Beijer 2.23 m

Groep 1 – jongens:1. Sam Tijhaar 1.53 m

Groep 2 – meisjes:1. Mette van Dijk 1.45 m

Groep 2 – jongens:1. Ivan Zahid 1.35 m

Groep 3 – meisjes:1. Loren Hageman 1.32 m

Groep 3 – jongens:1. Govert Lensink 1.33 m

Groep 4 – meisjes:1. Ilse Roepers 1.22 m

Groep 4 – jongens:1. Niels Hilbrands 1.19 m

Groep 5 – meisjes:1. Bo Leeflang 3.06 m

Groep 5 – jongens:1. Alex van Hoesel 2.39 m

Groep 6 – meisjes:1. Elian v.d. Griendt 3.00 m

Groep 6 – jongens:1. Lars van Gerner 2.50 m

Page 14: Berkumer 8 - okt 2011

Uw vleesspecialist “Slagerij Mekers”Kwaliteit in vlees en vleeswaren

8141 SC Heino, Stationsweg 8, tel. 0572 - 39 12 79

8024 BZ Zwolle - Berkum, Campherbeeklaan 54, tel. 038 - 453 24 61

Green Hands-TUINONDERHOUDSBEDRIJF-

BoertjesNieuwsgierignaar de waarde van uw woning?

Wij komen vrijblijvend bij u langsvoor een waardebepaling!

Boertjes Makelaardij ZwolleM.C. Horst RMTHanzelaan 246, ZwolleT 038-4216164E [email protected] www.boertjes.nl

makelaardij taxaties advies hypotheken

-Voor al uw tuinonderhoud-Tel: 0616766944 / 0616800932

E-mail: [email protected]: www.greenhands.nl

Voor deskundige begeleiding. Voor behartiging van uw belangen. Voor een optimale verkoopprijs. Voor aankoop en verkoop. Voor u. De eerste stap? Onze vrijblijvende waardebepaling. Gratis. BoertjesHorst makelaardij Thomas a Kempisstraat 9 8021 BG Zwolle 038-4216164 [email protected] www.boertjeshorst.nl

Page 15: Berkumer 8 - okt 2011

KinderrommelmarktDe kinderen die woensdagmiddag mee deden aan de kinderrommelmarkt hebben goedezaken kunnen doen. Vele bezoekers struinden langs de kleedjes met de daarop uitgestaldeverkoopwaar. Op een paar plekken na waren alle 110 ‘verkoopvakken’ gevuld.

SeniorenmiddagTijdens de seniorenmiddag zat de zaal in De Berkumstede afgeladen vol, zeker 150 seniorenkwamen luisteren naar shantykoor ‘De Stuwzangers’.

SpijkerbroekhangenOndanks de frisse wind hebben 80 kinderen zich opge-geven om boven de Vecht aan een spijkerbroek te hangen. Er zijn twee fantastische winnaars naar vorengekomen met een tijd die bij alle vorige edities niet isgehaald: Sem Leeflang (2,04 minuten) en Jasper Bos(2,41 minuten).

SpelletjesochtendRuim 250 kinderen hebben zich uit-geleefd bijde Amerikaanse rodeostier, een cowboy-springkussen, goudklompjes zoeken, hoefijzerwerpen, marshmallows roosteren, schmink,cheer-leaderworkshops en niet te vergeten destormbaan. Er was zelfs een AmerikaanseLincoln-bolide aanwezig waar de kids mee opde foto konden. Met het oplaten van de veleballonnen werd de Amerikaanse spelletjes-ochtend feestelijk afgesloten.

Zerboltstraat 61a T 038 - 454 60 20

www.de5olifanten.nl

Actie*ontworming 3+1

(4 halen = 3 betalen)

vlooienmiddelen 5+1(6 halen = 5 betalen)

ontworming 3+1(4 halen = 3 betalen)

vlooienmiddelen 5+1(6 halen = 5 betalen)

Kom naar de Open Dag op 8 oktober!

* Actie geldt tijdens de open dag & rest maand oktober

Page 16: Berkumer 8 - okt 2011

Coen van BrummenCampherbeeklaan 54a, 038-4532054Geopend: ma. / wo. 8.30 - 19.00 uur

do. / vrij. 8.30 - 20.00 uurzat. 8.30 - 17.00 uur

T.P.G. Servicepunt

C1000 versmarkt voordeelmarkt

Prinsenstraat 107721 AJ Dalfsen

0529-423058

H. Smeengekade 88011 AK Zwolle

038-4297600

www.goudzwaard.nl

EIGENHAARDIS

GOUDZWAARD

Installatiebedrijf

Herfterlaan 75 - 8026 RE ZwolleTel. 038 - 4542404Fax. 038 - 4549414

Theo BeltmanErkend Gas-, Water enElektra-installateur

Lood en Zinkwerken

Rioleringen enDakbedekkingen

*

**

Page 17: Berkumer 8 - okt 2011
Page 18: Berkumer 8 - okt 2011

VELDMAN /

Schilderwerken

Erasmuslaan 6

8024 CR Zwolle (Berkum)

Tel: 038 - 4525877

Mob: 06 - 53716731E- mail: [email protected]

Campherbeeklaan 52

8024 BZ Berkum

Tel.: 453 15 18

Fax: 038 - 452 94 32

W. PLATENKAMPSpeciaalzaak in groenten,

fruit en rauwkostsalades.

Het adres voor uw fruitmand.

Hang & sluitwerkDe Klink Beveiligingen Kuyerhuislaan 18 • 8024 PD Zwolle • Telefoon: 038 - 452 48 44

Fax: 038 - 452 48 46 • E-mail: [email protected] • Internet: www.deklinkzwolle.nl

Ve i l i g W o n e n , P r e t t i g W o n e n !

Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Streetdance 8 - 10 jaarm

Bodyshape 50+w

Streetdance 12 t/m 16 jaarw

Zumba !d

Streetdance 12 t/m 16 jaard

vispoortenplas 1-3 zwolle, 038 4215817, www.voorogen.nl

U vind de V&D in het centrum van Zwolle,op een steenworp afstand van ons.

[email protected]

Page 19: Berkumer 8 - okt 2011

Voetbalvereniging Berkum

Ledenadministratie : J. Tijhaar - 453 56 25Eindredactie : Michiel Scheper - 06 19 18 07 98Website : www.vvberkum.nlTeletekstpagina : RTV Oost - pagina 451

%

%

Programma 1e elftal VV Berkum

Datum Wedstrijd Tijdstip

Berkum - Flevo Boys 14:30

14:30

14:30

14:30

Let op: in dit seizoen 2011-2012 vangen alle thuiswedstrijden van het 1e om 14:30 aan.

Drachtster Boys - Berkum

Berkum - VVOG

Inhaalweekend

CSV Apeldoorn - Berkum

01 oktober 2011

08 oktober 2011

15 oktober 2011

22 oktober 2011

29 oktober 2011

Fotograaf: Henry Dijkman (www.henrydijkman.nl)

Page 20: Berkumer 8 - okt 2011

* Voor al uw haar en huid behandelingen.

* Voor het hele gezin.

* Makkelijk te bereiken met bus,auto en fiets (zie website).

* Di. t/m Vr. 9.00-17.30 uur. Za. 9.00-15.00 uur.

Thorbeckegracht 61 ZwoIIe centrumTel : 038-4218015

www.kapsalonhofstede.nI

IEDERE DONDERDAG BIJ HETWINKELCENTRUM IN BERKUM!!

TEL: 06-20000820/06-19412902Vers, vriendelijk & voordelig!

Schrevenweg 1-16 • 8024 HB Zwolle• Telefoon: 038 4540680• Fax:038 4542816E-mail: [email protected]: www.bpv-tax.com

Bolt Pierik VeldinkBELASTINGADVISEURS

DE KAASKOPPEN

FILIPS klussenbureauVoor al uw klussen en onder-houdswerkzaamheden, zoals:

• schilderwerk• renovatie: o.a. badkamers• hout- en verfwerk reparaties • dakgoten schoonmaken• schilderijen ophangen

tel: 06 26420890 / 038 4547681email: [email protected]

knip uit * bewaar * knip uit * bewaar

Zalencentrum de Weijenbelt

Het hart van Berkum waar u terecht kunt voor diverse acti-viteiten zoals biljart-, bridge-, bingo- en klaverjasavonden.

Diverse zalen kunt u huren voor verjaardagen, bruiloften, reunie’s, personeelsfeesten maar ook voor tentoonstellingen en exposities.

Natuurlijk kunt u ook zakelijk terecht in ons gebouw we hebben diverse vergaderzalen met alle faciliteiten.

Campherbeeklaan 82 - 8024 BZ Zwolle - % (038) 453 74 09 - [email protected]

Page 21: Berkumer 8 - okt 2011

Duurzaamheidsproject VV Berkum krijgt gestalteHet ziet ernaar uit dat ons clubgebouw meergebruik gaat maken van de zonnewarmte.Nog dit jaar wordt ons fraaie clubhuis voor-zien van 30 PV panelen. De schuine dak-structuur leent zich bij uitstek voor het aanbrengen van zonnepanelen. Het dak isnaar het zuiden gericht en de hellingshoek is ideaal voor het opvangen van de zonne-stralen. Het project is op gang gebracht doorgedeputeerde Theo Rietkerk, die vorig sei-zoen te gast was bij de businessclub vanBerkum en daar de toezegging deed datBerkum een pilotproject voor sportverenig-ingen in Overijssel mocht optuigen. Onder de voorwaarde dat de gemeente ook mee zou doen. Gelukkig was ook wijk-wethouder Dannenberg bereid om de club testeunen bij deze pilot. Sindsdien draaien wemee in het Zwolse duurzaamheidsprogram-

ma waar hoofdzakelijk gemeentelijke gebou-wen in zijn opgenomen. Naast de samen-werking met provincie en gemeente is er ookeen vruchtbare samenwerking ontstaan metonze sponsor de Energiewachtgroep. Samen met hen onderzoeken we de moge-lijkheid om het vele warme water dat we nodig hebben te laten verwarmen doorboilers op het dak.En als derde poot onder onze duurzaamheid-project hebben we ons aangemeld voor eenproef met biogas op het bedrijventerrein ‘deVrolijkheid’. Met name voor het nieuwezwembad en Landstede worden plannenvoorbereid voor een met biogas gestookteketel. Omdat ons complex daar hemelsbreedslechts een paar honderd meter vandaan ligtzijn er mogelijkheden om ook in dat projectte participeren

Vrijwilligersmakelaar BerkumSinds de Zwolse clubs een convenant heb-ben ondertekend zijn de leden bij veelZwolse clubs verplicht om vrijwilligerswerkte doen. Bij Berkum proberen we de inzet vanvrijwilligers zolang mogelijk op vrijwilligebasis te realiseren. Eerst is daar de ‘wer-vingsmethode Berkum’ voor ontwikkeld ennu is het project ‘de vrijwilligersmakelaar’(VM) opgezet.De VM probeert vraag en aanbod van vrij-willigerswerk bij elkaar te brengen. Aan alleleden gaan we (soms opnieuw) de vraagvoorleggen wat men leuk vindt en waar men

goed in is. De vrijwilligersmakelaar heeft aande andere kant goed zich op de taken die erbinnen de vereniging zijn.Geleidelijk zal dat proces van vraag en aan-bod plaatsvinden via internet, zeg maar eenmarktplaats.nl voor vrijwilligers. De vrijwil-ligersmakelaar is per 1 september begonnenmet zijn ‘koppelingwerk’.Het bestuur van Berkum hoopt met dezeaanpak voldoende vrijwillige vrijwilligers aan het werk te krijgen, zodat het verplich-tend karakter zolang mogelijk kan wordenuitgesteld.

Page 22: Berkumer 8 - okt 2011

Van ‘s Gravesandelaan 58024 DP ZwolleTel. 038-4550197Fax 038-4548574G.s.m. 06-55362061

www.btotuinen.nlE-mail: [email protected]

Voor leerlingen van het voortgezetonderwijs. Iedere leerling heefteen eigen studeerkamer.Alle vakken worden volledig over-hoord door ervaren leerkrachten.Iedere moeilijkheid wordt uitvoerigbehandeld.Voor nadere informatie:

INSTITUUTVOOR STUDIE-BEGELEIDING

Veerallee 29 - 8019 AD ZwolleTelefoon (038) 421 46 57 - b.g.g. dir. L.J. Nijman, telefoon (038) 454 28 05

DE TWEEWIELERSPECIALIST IN DE REGIOWINKELCENTRUM “DIEZERPOORT” DIEZERPLEIN 178021 CS ZWOLLE Tel: 038-4535539 FAX: 038-4541448

E-MAIL: SCH[email protected]:WWW.SCHAKELAAR-TWEEWIELERS.NL

• Binnen en buitenschilderwerk.• Behangen• Winterkortingen• Vakkundig en kwaliteit

Essenlaan 10,Berkum

038 454 52 43

Page 23: Berkumer 8 - okt 2011

TeamSupport ook in het nieuwe seizoen weer actief!

Teamsupport is ook dit jaar weer volop bezig met verschillende projecten. VoetbalSpeciaal isop 7 september weer van start gegaan. VoetbalSpeciaal is voor kinderen die wegens eenautisme spectrumstoornis (zoals ADHD, PDD-NOS), niet in de gelegenheid zijn om te voetbal-len binnen een reguliere setting. Er wordt momenteel door 10 kinderen elke woensdag van16:00 -17:00 met veel enthousiasme getraind op het veld van de Mini-Arena.

Ook wordt er dit jaar voor het eerst een start gemaakt met BERKUMFIT. BERKUMFIT is voorsenioren die graag een balletje willen trappen maar niet in de gelegenheid zijn om dit incompetitie verband te doen. Er wordt elke donderdag getraind van 20:00 -21:30 op veld 2.

Voor meer informatie of opgave kunt u mailen naar: [email protected]

met sportieve groet,Saskia Westerhof

Mooiste pupillenhoofdveld van NederlandSinds de Zwolse clubs een convenant hebben ondertekend zijn de leden bij veel Zwolse clubsverplicht om vrijwilligerswerk te doen. Bij Berkum proberen we de inzet van vrijwilligers zolangmogelijk op vrijwillige basis te realiseren. Eerst is daar de ‘wervingsmethode Berkum’ voorontwikkeld en nu is het project ‘de vrijwilligersmakelaar’ (VM) opgezet.De VM probeert vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen. Aan alle ledengaan we (soms opnieuw) de vraag voorleggen wat men leuk vindt en waar men goed in is.De vrijwilligersmakelaar heeft aan de andere kant goed zich op de taken die er binnen de vereniging zijn.Geleidelijk zal dat proces van vraag en aanbod plaatsvinden via internet, zeg maar een markt-plaats.nl voor vrijwilligers. De vrijwilligersmakelaar is per 1 september begonnen met zijn‘koppelingwerk’. Het bestuur van Berkum hoopt met deze aanpak voldoende vrijwillige vrijwilligers aan het werk te krijgen, zodat het verplichtend karakter zolang mogelijk kan worden uitgesteld.

Page 24: Berkumer 8 - okt 2011
Page 25: Berkumer 8 - okt 2011

Algemene fysiotherapieManuele therapie

Bekkenbodem therapieOedeemtherapie

COPD www.fysiotherapieberkum.nl

Hier kan uw advertentie

komen!

Mail naar

[email protected]

Page 26: Berkumer 8 - okt 2011

- Gezichts- en lichaamsbehandelingen

- Manicure Grotiuslaan 13

- Gezichtsverzorging voor mannen 8024 XM Zwolle

- Cadeaubonnen 038-4529100

Stichting Kringloop Zwolle

Nieuwe Veerallee 12, ZwolleNieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid

Open: ma. 12-18 udi. t/m vr. 10-18 u

za. 10-17 u, do. koopavond. (038) 4 22 06 06

Page 27: Berkumer 8 - okt 2011

De Distributie-Organisatie

van de Stentor zoekt

bezorgers m/v leeftijd vanaf 15 jaar

in Zwolle (Berkum)

Wat staat er tegenover?• Een prima maandelijkse vergoeding

• Na drie maanden bezorgen een premie van

� 50,-

• Gratis de Stentor lezen

• En vele leuke dingen

(kijk snel op www.bezorgers.nl)

Aanmelden:de Stentor, Afdeling Distributie

mevrouw A. Eskens, Tel: 038-4559471

E-mail: [email protected] of

www.bezorgers.nl

Kandidaat-bezorgers dienen zich bij aanmelding

te legitimeren

MEDIATION

Monique Knigge

NMI Mediator

Kloosterbrink 13

8034 PT Zwolle

Tel. 06 282 059 47

www.kniggemediation.nl

E-mail:

[email protected]

Mediation bij

onder andere:

• Echtscheiding en

omgangsregeling

• Conflicten in

familierelaties

• Arbeidsconflicten

• Burenruzies

Dé plek voor

uw kind

Dagopvang,

peuterspeelzaal,

buitenschoolse

opvang en

tussenschoolse

opvang.

Wat aandacht krijgt groeit

Dagopvang, peuterspeelzaal,

buitenschoolse opvang

en tussenschoolse opvang

www.allio.nl

Allio kinderopvang heeft ruim 100 vestigingen in de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel.Dokter Stolteweg 46, 8025 AX Zwolle, T 038 4222766, [email protected]

Page 28: Berkumer 8 - okt 2011