Bereik Nederland april 2009

Click here to load reader

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief over de projecten van Agapè Nederland

Transcript of Bereik Nederland april 2009

 • DISCIPELSCHAP IN DE PRAKTIJKTien discipelen geven hun hart

  aan Jezus. Pag 1

  WINTEREVENT STADSTEAM ROTTERDAMIn Delfshaven met 60 jongeren dienen.

  Pag 2

  DE IMPACT VAN AIA IN NEDERLAND IN 20 08Met bijna 4.000 mensen actief in sport

  in Nederland. Pag 3

  Discipelschap is het sleutelwoord bij het werk onder de studenten in Rotterdam. Onze studentenwerkers willen met de studenten optrekken en door hun leven laten zien wie Jezus is. Op dit moment trekt het team van acht studentenwerkers op met 18 studenten.

  Twee studenten kennen God nog niet persoonlijk, maar n daarvan bidt wel tot God maar weet nog niet zeker of hij wel gelooft dat God bestaat. In dit college-jaar zijn door het werk tien studenten tot geloof gekomen.

  Het is gaaf en intensief om zo betrokken te zijn bij studenten en je leven en ervaring met God te delen en door te geven, van hen te leren, hen te zien groeien in hun geloof, in hun relatie met God. Studentenwerker Heiko.

  Voor het team in Rotterdam begint discipelschap bij stu-denten die God nog niet persoonlijk kennen. Daarom trekken de teamleden zon twee uur per week met een student op om hem of haar te winnen voor Jezus door onder andere het materiaal Connect door te nemen. Elk teamlid heeft een aantal studenten onder zijn/haar hoede. Het is maximaal haalbaar om vijf studenten tege-lijk te coachen. Gemiddeld duurt het een half jaar tot een jaar voor iemand op het punt komt een keuze voor Jezus te maken. Als een student tot geloof komt, is het belang-rijk om hem of haar te helpen groeien. Daarvoor moet je wel zon drie jaar uittrekken.

  Sinds drie jaar trek ik met Heiko op. Ik merk dat ik meer open durf te zijn over mijn geloof naar ande-ren. Mijn leven krijgt meer richting. Ik weet nu hoe ik mijn leven kan afstemmen op Gods wil en weet

  Beste supporter,Agap viert dit jaar zijn 40-jarig bestaan. In deze Bereik Nederland laten we u zien dat we nog met dezelfde passie en elan, als 40 jaar geleden, mensen het evangelie brengen. We laten van enkele van onze bedieningen zien hoe we de afgelopen maanden mensen mochten bereiken met het evangelie. Door uw giften en gebeden konden we vele geopende harten bereiken. We laten u graag meekijken door de ogen van onze medewerkers en hopen dat het uw hart zal versterken. We die-nen een levende Heer en Zijn plannen falen niet.

  Discipelschap in de praktijk

  Beste supporter,Agap viert dit jaar zijn 40-jarig bestaan. In deze Bereik Nederland laten we u zien dat we nog

  Jaargang 1, nr.4 april 2009

  STUDENTENWERK

  Agape Bereik NL April.indd 1 26-03-09 20:18

 • bakens te vinden om beslissingen te maken over mijn toekomst. Ook het voorbeeld van Heiko en Agnes in hun zorg voor anderen heeft me veranderd. Ik zie hoe ze mensen bereiken met het evangelie, hen opbouwen, voor hen klaar staan, hen lief hebben, hen uitzenden en hoe mensen tot bloei komen; waardoor zij hetzelf-de kunnen betekenen voor mensen om hen heen. Deze vruchten zie ik ook in mijn eigen leven komen. Marco, een discipel van Heiko

  Heiko: Studenten die Jezus (net) hebben leren ken-nen willen we ook opbouwen in karakter zodat hij/zij meer op Jezus gaat lijken. Hiervoor gebruiken we de studie Living Online. Ook nemen we ze mee tijdens actiegroepen waar ze leren hun geloof met andere studenten te delen. We willen ze vaardigheden leren zodat deze persoon zeker is van zijn/haar geloof, zelf zijn geloof kan doorgeven. Op een gegeven moment zal een discipel ook zelf actiegroepen leiden en zelf Connect en Living Online met een andere student gaan doen. Uiteindelijk verlangen we ernaar dat ze zelf de rest van hun leven op een of andere manier dit blijven doen, ook in heel andere situaties en omstan-digheden.

  Elk discipelschapstraject is weer anders. De studenten-werkers spelen in op vragen die bij de discipel leven. Daarbij is goed luisteren naar die persoon en naar God erg belangrijk. De studentenwerkers willen geen lespro-gramma afdraaien, maar hun leven delen door mensen

  thuis uit te nodigen en met hen op te trekken, lessen uit Gods woord door te geven en samen te leren. Met dis-cipelschap steek je ink veel van je tijd, je energie en jezelf in de ander. Op deze manier treed het vermenig-vuldigingsprincipe in werking en zullen uiteindelijk veel studenten in ons land God persoonlijk leren kennen.

  Ik hou nu zelf bijbelstudie met een student. Door Heiko heb ik veel geleerd over de Bijbel maar hij was ook mijn persoonlijke vraagbaak. Daarnaast ging ik mee enquteren onder studenten. Door dit alles ben ik enorm gegroeid. Van de zomer ontmoette ik een student met wie ik nu bijbelstudie houd. Het is mooi om zo aan Gods koninkrijk te bouwen. Ik zie uit naar wat God nog meer gaat doen. Nathan, een discipel van Heiko

  Blik in de toekomstHet team in Rotterdam is de afgelopen twee jaar gegroeid van twee naar acht fulltime werkers. Op dit moment wor-den er drie net afgestudeerde studenten een jaar getraind door collegas in Engeland. Vanaf september gaan we met een tweede team onder studenten in Utrecht aan de slag. Op dit moment al wordt er door twee studentenwerkers uit Rotterdam wekelijks training aan Navigator studen-ten in Utrecht gegeven in evangelisatie en discipelschap. Komend jaar zullen we ook een aantal nieuwe stafmede-werkers verwelkomen, die we gaan trainen in onze eigen teams in Rotterdam en Utrecht.

  Bereik NEDERLAND

  Kopje theeDe projecten liepen uiteen van bingo spelen met senioren, tot suikerspinnen maken voor kinde-ren. Met veel deelne-mers van Athletes in Action kon natuurlijk

  het sporten niet achterwege blijven. Op verschillende plekken werd gevoetbald met de kinderen uit de wijk. Het uitdelen van 140 rozen aan wijkbewoners bleek ook een groot succes.

  En boodschap, vier wijken, tien voetballen, 60 jon-geren, 75 bingoballen en 140 rozen. De ingredinten voor het Winterevent in Rotterdam. Het stadsteam in de Maasstad organiseerde van 27 tot 31 december 2008 een outreach in de wijken: Delfshaven, Spangen, Bospolder en Tussendijken. Jongeren vanuit het hele land gingen de straat op om op een praktische manier het evangelie te delen.

  Ik vond het gaaf om tijdens de Kerstvakantie niet alleen maar thuis te zitten en vakantie te vieren, maar om iets voor een ander te kunnen betekenen. Juist in deze tijd, aldus n van de deelnemers.

  Winterevent Delfshaven December 2008STADSTEAM ROTTERDAM

  Agape Bereik NL April.indd 2 26-03-09 20:18

 • heeft een positieve invloed gehad op de hele wijk. Buurtbewoners waren blij met de speciale aandacht.

  Zaaien, oogsten en verder bouwenHet mooiste zijn natuurlijk de mensen die geraakt zijn door de Liefde van God. Twee hindoes die na het ge-tuigenis van een ex-verslaafde meer wilden weten over Jezus de Verlosser en hebben zich opgegeven voor een huiskring. En de Jehova getuige die zo geraakt was, dat hij met allerlei vragen bij ons kwam. Met het Winterevent zaaien we in de wijk en de genteresseerde jongeren en ouderen vangen we op in ons dagelijks werk, zoals de huiskringen, meiden- en voetbalclubs en lmavonden.

  Martin zegt: Ik hoop dat wij blanke Hollanders in de toekomst niet meer nodig zullen zijn en dat het evangelie van binnenuit doorgegeven gaat worden.

  Bereik NEDERLAND

  Wij gaven een roos met een kaartje met daarop de tekst uit 1 Cor 13:13 over geloof, hoop en liefde. Som-mige mensen wilden de bloem niet aannemen, maar de meeste mensen vonden het heel leuk en we werden zelfs een paar keer uitgenodigd bij mensen om een kopje kof e te komen drinken , vertelt een deelnemer.

  PositiefDe jongeren werden uitgedaagd om in deze persoonlijke contacten de kern van het geloof te delen en dat leverde goede gesprekken op. Zes jongeren hebben aangegeven zich structureel voor de wijken te willen inzetten. Zij zullen worden getraind door Agap. Door samenwerking met lokale kerken zijn onderlinge contacten versterkt.

  Martin Kristelijn, organisator Winterevent en stads-werker, is blij met het resultaat. Het Winterevent

  ook maandelijkse of wekelijkse contactmomenten met de jongeren of ouderen in de wijk. Hier zijn we enorm dankbaar voor.

  Voorbeeld project Rotterdam DelfshavenIn Rotterdam Delfshaven vonden afgelopen zomer voor de derde keer op rij sportprojecten plaats. Een achttal-kerken organiseerden vijf projecten en gaan dit seizoen verder met de follow-up. Martin Kristelijn timmert daar al een paar jaar aan de weg.

  In Nederland waren 600 team-leden in 52 teams actief in 2008. Het hele jaar door zijn de teams in voorbereiding op sport-clinics in de zomer op straat, sportkampen en evangelisatie-acties. AIA heeft met zon 3.700 mensen van kerken samenge-werkt om kinderen en jongeren in hun buurt te bereiken. Ath-letes in Action heeft als missie het toerusten van jongeren en kerken voor sport ministry. Via sport kan de communicatie met mensen uit de omgeving van de kerk op gang komen. AIA heeft niet tot doel om acties neer te zetten, maar jongeren en kerken in staat te stellen blijvende relaties te bouwen.

  Toerusting van kerkenAIA draait in de komende mei- en zomervakantie projec-ten met 68 kerken. Met 32 kerken bestaat een partnership, waarbij AIA de kerk coacht hun buurt te bereiken. De overige 36 kerken hebben inmiddels geen coaching meer nodig. 60% van de kerken heeft naast de grotere projecten

  De impact van AiA in NederlandATHLETES IN ACTION (AIA) IS DE SPORTTAK VAN AGAP

  Agape Bereik NL April.indd 3 26-03-09 20:18

 • Martin Kristelijn: Wat zie je nu aan vrucht op het werk? is een vraag die ik veel krijg en moeilijk te beantwoorden is. Ik weet dat God het complete plaatje ziet en ik niet. Wat ik wel zie is dat meer en meer kerken en christenen zich toewijden om in hun eigen wijk en stad aan de slag gaan. De AIA staf in Rotter-dam breidt uit. Ik zie die man in Alexander die zo lang aversie had tegen de ke