Berdex uitnodiging

6
Uitnodiging SYMPOSIUM | BERDEX INNOVATIEDAG | FEEST JUBILARISSEN berdex Open Dag Lid van Boxmeer groep ZATERDAG 22 JUNI 2013

description

Berdex uitnodiging

Transcript of Berdex uitnodiging

Page 1: Berdex uitnodiging

Uitn

odig

ing

!

SYMPOSIUM |

BERDEX IN

NOVATIEDAG | F

EEST JUBILARISSEN

berd

ex O

pen D

ag

Lid van Boxmeer groep

ZATERDAG 22 JUNI 2

013

Page 2: Berdex uitnodiging

In samenwerking met het praktijknetwerk Transport en vakblad Varkens organiseert Berdex in de ochtend een symposium over de impact van de ziekte PRRS op de Nederlandse varkenshou-derij. Zowel de handelsbelangen als de economische aspecten op bedrijfsniveau.

Specialisten uit diverse disciplines geven hun visie op het on-derwerp. Daarnaast komen oplossingen voor het verminderen van de risico's op verspreiding aan bod, waaronder innovaties op het gebied van geconditioneerd diertransport.

AANMELDEN VOOR HET SYMPOSIUM KAN VIA :

WWW.VARKENS.NL/SYMPOSIUM-PRRS-ROAD

PRRS

:”OFF

THE

ROA

D”!

SYMPOSIUM 10:00 – 13:00 U

UR

PLATFORM VOOR

DE V

ARKENSHOUDERIJ

Page 3: Berdex uitnodiging

WIJ LATEN U DE LAATSTE STAND VAN ZAKEN ZIEN OP TRANSPORT GEBIED:

√ Geconditoneerde veewagens√ Dwarsgeventileerde veewagens√ Automatische ontsmetting√ UV installatie√ Verwarmings-en verhittingsysteem√ En nog veel meer…

BERD

EX IN

NOV

ATIE D

AG!

13:00 – 19:00 UUR

Page 4: Berdex uitnodiging

Inderdaad, 26½ jaar geleden begonnen bij Berdex met 9 collega ’s. Na 2 jaar een nieuwe productiehal en als eerste het gelijmde veewagenconcept op de markt gezet. Door continue innoveren, goed te luisteren naar klanten en chauffeurs en door marktontwikkelingen is Berdex uitgegroeid tot een bedrijf wat internationaal opereert. Zelf vind ik mijn vak een reis naar het beste veetransport ter wereld en besef, ondanks dat we in een negatieve spiraal verkeren, dat er toch veel mogelijkheden zijn om d.m.v. kwaliteitstransport een economisch beter resultaat te bereiken. Kortom er blijft veel werk te doen. Graag wil ik u uitnodigen om samen mijn jubileum te vieren in een informele sfeer, op de plaats waar ik 26½ jaar geleden gestart ben.Huub van Schijndel | 06 533 150 90 | [email protected]

26,5

JAR

IG J

UBILEU

M

19:00 – 22:00 UURHUUB VAN SCHIJNDEL

Page 5: Berdex uitnodiging

Eric is 25 jaar geleden bij Berdex begonnen als monteur. Door de snelle groei van het bedrijf was er behoefte aan een aparte reparatieafdeling waarover hij de leiding kreeg.

Voor u als klant een vertrouwd persoon die altijd klaar staat ener samen met zijn team voor zorgt dat u zo snel mogelijk weer de ” boterham“ kunt verdienen.

Eric heeft als hobby oldtimer vrachtwagens. Sleutelen doet hij ook buiten werktijd. Kortom, een liefhebber van techniek wat nog dagelijks van pas komt. Wij nodigen u dan ook van harte uit om samen met hem op een informele wijze zijn jubileum te vieren.

Eric van Sambeek | +31 (0)485 45 13 38 | [email protected]

25 J

ARIG

JUB

ILEU

M

19:00 – 22:00 UUR

ERIC VAN SAMBEEK

Page 6: Berdex uitnodiging

selling quality!

keeps on sellin

g

ADRES GEGEVENS :Molenstraat 46 | 5446 PL | WanroijT. +31 (0)485 45 13 38F. +31 (0)485 45 48 [email protected]

SAMENVATTING :

PRRS “Off the road” 10.00 - 13.00 uur Berdex innovatie dag13.00 - 19.00 uur25 jarig jubileum ter ere van Huub & Eric19.00 - 22.00 uur

Website Facebook