BELGISCHE MEDAILLES - S Medailles voor Moedige Daad, Toewijding en Menslievendheid Cholera Medaille

Click here to load reader

download BELGISCHE MEDAILLES - S Medailles voor Moedige Daad, Toewijding en Menslievendheid Cholera Medaille

of 19

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BELGISCHE MEDAILLES - S Medailles voor Moedige Daad, Toewijding en Menslievendheid Cholera Medaille

 • Bogaert Marnik

 • 1

 • 2

  Belgische medailles

  Militaire eretekens

  Eervolle onderscheidingen en andere militaire medailles

  De eervolle onderscheidingen worden verleend op basis van het aantal dienstjaren, voor het stellen van daden van

  moed en zelfopoffering of na deelname aan een bepaalde operatie.

  Er zijn verschillende categorieën.

  Ze worden opgesomd in de volgorde waarin ze op het uniform worden gedragen.

  De nationale orden met:

   de Leopoldsorde

   de Kroonorde

   de Orde van Leopold II

  Het Militair Ereteken voor buitengewone dienst of voor daad van moed of toewijding.

  Het militaire Kruis voor de officieren.

  Het Militair Ereteken voor de onderofficieren en de vrijwilligers.

  De herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties en de herinneringsmedaille voor gewapende

  humanitaire operaties.

  Draagvolgorde

  De eervolle onderscheidingen worden op het militaire uniformen gedragen in de volgorde waarin ze hierboven

  werden opgesomd. De meest belangrijke onderscheiding wordt rechts boven aan gedragen (zo dicht mogelijk bij het

  hart). Buitenlandse onderscheidingen mogen eveneens op het uniform worden gedragen, mits daarvoor een toelating

  werd verkregen. De correcte draagvolgorde wordt daardoor iets ingewikkelder. Bovenaan draagt men de Belgische

  nationale orden volgens klasse en orde, gevolgd door de buitenlandse nationale orden. Daarna worden de andere

  Belgische onderscheidingen gedragen, gevolgd door de buitenlandse. Voor de draagvolgorde van de buitenlandse

  onderscheidingen zijn geen specifieke richtlijnen uitgevaardigd, maar algemeen wordt de eerst ontvangen medaille

  in de tijd ook als eerste gedragen. Deze draagvolgorde verschilt van verschillende andere landen (zoals bvb. De

  verenigde staten) waar een buitenlandse onderscheiding steeds na alle binnenlandse wordt gedragen. De staafjes en

  medailles worden per drie of per vier per rij gedragen, naargelang het uitzicht. Een onvolledige rij wordt steeds

  onderaan gedragen.

  http://nl.milpedia.org/wiki/Bestand:Belgianmedalrack.gif

 • 3

  1831 Medailles tijdens de Regeerperiode van Koning Leopold I 1865

  Medailles voor Moedige Daad,

  Toewijding en Menslievendheid

  Cholera Medaille

  Medaille van de Veterinaire School

  en Landelijke Economie

  IJzeren Medaille en IJzeren Kruis

  Medaille ter Beloning van Daden van

  Toewijding gedurende

  mijnongevallen

  Epidemie Medaille

  Herinneringsmedaille voor de 25ste

  Verjaardag van de Regeerperiode

  van Koning Leopold I

  Gevangenismedailles

  De Industrie -en Landbouwdecoratie

  (later, de Decoratie voor Arbeid)

  Toegekend voor trouwe dienst in de

  industrie, in twee klassen, de 1ste

  Klasse (verguld, met rozet op het lint)

  voor 30 jaar, de 2de (verzilverd) voor

  25 jaar dienst. Deze onderscheiding

  werd ingesteld op 7 november 1847

  en werd gewijzigd, zowel qua vorm

  als qua benaming, tot het huidige

  model dat dateert van 1958

  1865 Regeerperiode van Koning Leopold II 1909

  De Burgerlijke Decoratie

  De Burgerlijke Decoratie voor

  Moed, Toewijding en

  Menslievendheid

  Uitgereikt aan Belgen en

  buitenlanders voor een daad van

  moed enz. ten opzichte van een Belg.

  Deze decoratie, ingesteld op 21 juli

  1867, heeft vijf klassen : het

  Burgerlijk Kruis 1ste en 2de Klasse

  en de Gouden, Zilveren en Bronzen

  Medailles. De kruisen werden

  toegekend voor spektakulaire daden

  van moed, enz. terwijl de medailles

  dienden voor minder in het oog

  springende daden. Voorzijde en

  achterzijde is geen verschil

 • 4

  Militaire Decoratie voor

  Trouwe Dienst - Leopold III

  achterzijde

  achterkant

  Militaire Decoratie, Artikel 4 -

  Albert I achterzijde

  voorzijde

  De Militaire Decoratie

  Uitgereikt aan onderofficieren en

  soldaten van de Belgische

  strijdkrachten ofwel voor trouwe

  dienst, ofwel voor moed of

  uitzonderlijke verdienste (Artikel 4).

  De Militaire Decoratie werd

  ingesteld op 22 december 1873 en,

  vroeg in de 20ste eeuw, werd een

  decreet uitgevaardigd waardoor deze

  onderscheiding in twee klassen werd

  opgesplitst. De Decoratie 2de Klasse

  werd uitgereikt voor 10 jaar dienst,

  vijf supplementaire jaren geven recht

  op een chevron op het lint, de 1ste

  Klasse.

  Indien dit ereteken werd uitgereikt

  voor een daad van moed of voor

  uitzonderlijke verdienste (Artikel 4

  van de statuten van de Militaire

  Decoratie), werd het lint gewijzigd in

  een rood lint met de nationale

  Belgische driekleur aan de randen.

  Indien deze "Artikel 4" uitreiking het

  gevolg is van oorlogsdaden, wordt

  een zilveren palm met het koninklijk

  monogram op het lint aangebracht.

  Boven zie je het

  Het Herinneringskruis voor de Vrijwilligers van 1830

  Dit kruis, ingesteld op 20 april 1878, werd toegekend aan diegenen

  welke niet het IJzeren Kruis (uitgereikt aan gekwetsten of diegenen

  welke een daad van moed hadden gesteld) ontvingen en konden

  bewijzen als vrijwilliger te hebben deelgenomen aan de gevechten voor

  de onafhankelijkheid van België tussen 25 augustus 1830 en

  4 februari 1831.

  Het vergulde, wit geëmailleerd kruis

  heeft een zwart geëmailleerd centraal

  medaillon met daarin, aan de

  voorzijde, de Belgische Leeuw, aan

  de achterzijde, het jaartal

  Het Militair Kruis

  Dit kruis werd ingesteld op 11 februari 1885 en toegekend, in twee klassen, aan officieren van de Belgische

 • 5

  strijdkrachten voor 25 jaar trouwe en ononderbroken dienst. Reserve-officieren kunnen deze onderscheiding

  eveneens bekomen voor zover ze de jaarlijkse trainingsperiode zonder onderbreking elk jaar meemaakten. Per

  jaar worden een 300-tal Militaire Kruisen uitgereikt.

  voorkant

  achterkant

  De Dienstster De Zilveren Dienstster

  Ingesteld op 16 januari 1889 voor toekenning aan diegenen die hun dienstperiode in Congo trouw en eervol

  hadden vervuld. Per dienstperiode (10 jaar) werd een zilveren balk op het lint aangebracht. De Zilveren

  Dienstster werd uitgereikt tussen 1889 en 1910, het jaar dat ze door de Gouden Dienstster werd vervangen.

  De Gouden Dienstster

  Dit ereteken, ingesteld op 28 november 1910, werd uitgereikt, net zoals haar voorgangster (zie hoger) voor 10

  jaar dienst in Congo. Elke volgende periode van twee jaar werd door een vergulde balk op het lint aangeduid.

  In 1956 werd de tekst op de keerzijde vervangen door een tweetalige tekst.

  De Zilveren Dienstster -

  achterzijde

  De Gouden Dienstster -

  achterzijde

  Andere uitgereikte Belgische medailles ingesteld tijdens de regeerperiode van

 • 6

  De Belgische Ordes met palm op het lint De bestaande Belgische Ordes (Leopoldsorde, Kroonorde, Orde van Leopold II, Orde

  van de

  Afrikaanse Ster en Koninklijke Orde van de Leeuw) welke in oorlogstijd werden

  toegekend,

  werden voorzien van een palm met letter “A” (voor Koning Albert I) op het lint. De

  Koninklijke

  Besluiten hiervoor dateren van 1915 en 1916.

  Koning Albert I

  Medaille van het Carnegie Hero Fund

  De Herinneringsmedaille 1870-1871

  Uitgereikt aan alle militairen en gewezen militairen welke dienden in het gemobiliseerd Belgisch leger tussen

  15 juli 1870 en 5 maart 1871. Deze medaille werd gesticht door Koning Albert I op 20 september 1911, ter

  herdenking van de mobilisatie van het Belgisch leger tijdens de Frans-Pruisische Oorlog.

 • 7

  De Belgische Ordes met gekruiste zwaarden op het lint Door het Koninklijk Besluit van 14 februari 1939 werden zilveren gekruiste zwaarden

  ingesteld voor drie Belgische ridderordes (Orde van Leopold I, Kroonorde en Orde van

  Leopold II) om aan te duiden dat het ereteken aan oud-strijders werd toegekend voor

  verleende diensten in oorlogstijd.

  Leopold II Orde,

  Officier met

  gekruiste zwaarden

  en extra staafje

  ter aanduiding dat

  de gedecoreerde

  ook de Gouden

  Medaille van de

  Orde van Leopold II

  ontving als burger.

  Kroonorde,

  Officier

  met gekruiste

  zwaarden

  Leopoldsorde,

  Ridder ten militaire

  titel, met gekruiste

  zwaarden

  De Belgische Ordes met centrale gouden streep

  of gouden zijstrepen Door het Koninklijk Besluit van 24 juni 1919 werd bepaald dat burgers voor hun verdienste

  tijdens de Wereldoorlog konden vereren-merkt worden met een Belgische Orde :

  bij toekenning voor een bijzondere daad van moed en indien de rechthebbende

  ervoor vermeld werd in de Dagorde, kreeg het lint randen in gouddraad en werd een

  gouden ster aangebracht; indien de moedige da