België-Belgique april t.e.m. juni 2013 P.B. afgiftekantoor ... · PDF fileEmma Stroobants...

of 11/11
70 april, mei & juni 2013 driemaandelijks april t.e.m. juni 2013 afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P 209828 België-Belgique P.B. 3440 Zoutleeuw 2/2509
 • date post

  26-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of België-Belgique april t.e.m. juni 2013 P.B. afgiftekantoor ... · PDF fileEmma Stroobants...

 • 70

  april, mei & juni 2013

  driemaandelijksapril t.e.m. juni 2013

  afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P 209828

  Belgi-Belgique P.B.

  3440 Zoutleeuw 2/2509

 • Jos Ceyssens burgemeesterbevoegd voor Financin, Openbare rust, orde en veiligheid, KMO en Middenstand, Intergemeentelijke samenwerking, Jumelage, Feestelijkheden en evenementen, Milieu en duurzaamheid, Erediensten.Inhoud

  Milieu & Politie & Bevolking ...................3-5Sport & Cultuur & BKO..........................6-8Jeugd & Toerisme ..................................9-10Afvalbeleid ..................................................... 11Onderwijs & Ruimtelijke ordening .........12Openbare werken .......................................13Seniorenwerking & Academie ................ 14Welzijn & Bibliotheek .................................15OCMW ...........................................................16Allemaal mensen .................................16-17Stad Zoutleeuw leeft ................................18Zoutleeuw informeert ..............................20

  ColofonRedactiesecretariaat Zoutpot: Carla Reynders 011. 78 91 [email protected] reclame: Herman Coopmans 011. 78 91 [email protected] en eindredactie: Toon Willems - [email protected] Schreven voor dit nummer: De stadsdiensten, Jos Ceyssens, Viki Tweepenninckx, Roger Mertens, Paul Mathues, Hilda Vandevelde, Etienne Wouters, Annick Declercq, Niki Vanwinkel, Toon Willems.Ontwerp & lay-out: Shakkei.com - Tim Willems [email protected], 011. 72 62 65Druk: Drukkerij Peeters [email protected], 011. 78 11 54Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen, Jos Ceyssens, Vincent Betsstraat 15, 3440 ZoutleeuwWebsites: www.zoutleeuw.be> algemene info> gemeentelijk infoblad Zoutpotwww.scholenzoutleeuw.beco

  ver:

  Bouw

  wer

  f Bu

  ngen

  veld

  : ee

  rste

  soc

  iale

  won

  inge

  n in

  aan

  bouw

  .

  Too

  n W

  illem

  s

  Zoutpot nr.70/2013 2 Zoutpot nr.70/20133

  Beste Stadsgenoot,Met veel enthousiasme startte op 2 januari de nieuwe bestuursploeg voor Zoutleeuw. Het budget 2013 met 350.000 structurele besparingen en 350.000 nieuwe inkomsten is gestemd en onze beleidsnota rondge-deeld. U hebt dit zonder twijfel gelezen.Ons schip is vertrokken en iedereen weet dat de zee woelig is en dat het stormt in open water. Het nieuwe bestuur zal rekening houden met de eco-nomische crisis. Zij heeft nu al keuzes gemaakt en zal nog keuzes moeten maken. Daarmee zullen wij de moed hebben om met open vizier te kijken naar oude zekerheden en bepaalde van die zekerheden in vraag te stellen. Be-leidsdomein na beleidsdomein en activiteitencentrum na activiteitencentrum, zonder taboes door elke schepen en zijn topambtenaren. Ook U als burger zal in de maand mei en juni inspraak krijgen in deze oefening. Rechtstreeks via in-ternet of via onze adviesraden. Dit alles zal zijn weerslag hebben in het meer-jarenplan 2014-2019 dat wij zoals elke stad en gemeente in Vlaanderen in december moeten voorleggen aan de gemeenteraad en uiterlijk op 15 januari 2014 aan Vlaanderen. Zo wordt het ons opgelegd. Ondertussen draaien vier grote kranen boven ons sociaalwoonproject Bungenveld (boven Stayen in St.-Truiden draaien er drie) en verrijzen de eerste sociale woningen in Budingen. Eindelijk. Iets verderop wordt de Terweidenstraat afgewerkt, de laatste asfalt-laag aangebracht, de final touch gedaan. Terweiden zal helemaal in orde zijn, de belangrijke verkeersader Budingen-Zoutleeuw opnieuw hersteld. Eindelijk.Dan gaan wij de zomer in met weg- en rioleringswerken in de Vinnestraat en Rondeweg in Booienhoven. Einde 2013 zullen de aannemers verschijnen op de Leenhaag. Eindelijk. Vijftig jaar nadat Louis Vanderstukken, oud-burgemeester, erin slaagde (de manier waarop is een politiek verhaal op zich) de Leenhaag-straat in beton aan te leggen tot op de Ransberg zijn de wegenbouwers weer daar. Weg- en rioleringswerken en fietspaden, waar mogelijk. Dit alles vlak voor het raam van Louis waar hij met zijn nog altijd scherpe geest en wijs verstand de werkzaamheden volgen kan, vijftig jaar na de vorige editie. Zo is de cirkel rond. Maar dat wist U. Ik vertel U dit alles omdat in moeilijke econo-mische tijden elk bestuursniveau in de mate van het mogelijke moet blijven investeren. Gericht, creatief en duurzaam. Zo valt de economische motor niet stil in Vlaanderen, ook al sputtert hij nu al een drietal jaren. Louis Vanderstukken en zijn schepencollege begrepen dat al in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het huidige schepencollege en onze gemeen-teraad begrijpen dat ook in deze eeuw. 6, 5 Miljoen euro zullen wij deze legislatuur investeren. Niet meer, niet minder. Zo komen wij samen deze crisis te boven. Zeker weten. Tenslotte, opnieuw hebben de mannen van de groendienst honderden bloembollen bijgeplant, gele narcissen her en der. Geen mooier bloem als de gele paasbloem om de lente aan te kondigen. De winter heeft lang ge-noeg geduurd. Veel te lang.Een Zalig Pasen voor de enen en een vrolijk Paasfeest voor de anderen.Ik dank U.

  Uw burgemeester Dr. J. Ceyssens

  Milieu

  Kinderen bouwen hotel voor de kamsalamandert Is barkoud, de snijdende wind doet pijn aan vingers en neusAlle dieren zitten nu ergens diep verscholen.Alle ouders zitten nu warm thuis of op hun werk.Alle kinderen zitten nu warm in de klas.

  Alle dieren, ouders en kinderen ?Neen, hoor! De leerlingen van het vierde leerjaar van Sint-Leonardus zijn in dit koude weer dapper onderweg naar de poel van de Meertsheuvel, waar Natuurpunt Zoutleeuw op hen wacht om samen met hen aan na-tuurbeheerwerk te doen.

  In het kader van het project Educatief Natuurbeheer van Natuurpunt ko-men ze dit jaar helpen om een overwinteringplaats te maken voor de amfibien hier.Ook de zeldzaam geworden kamsalamander leeft hier nog, en door een houtstapel aan te leggen rond de poel en een tweede aan de bosrand, ma-ken we de kans weer wat groter dat dit zeldzame dier ook hier kan leven.

  Een grote stapel hout ligt klaar aan de ingang van het grasland; dat hout moet naar de poel gebracht worden, honderd meter verderop. Elk kind, groot of klein, jongen of meisje, pakt wat het dragen kan: een dikke stronk, twaalf kleinere takken, een wortelkluwen.Het wordt gestapeld aan de rand van de poel. De dikkere stronken worden wat ingegraven, zodat het hout sneller zal vergaan en zo warmte geeft voor de salamanders die zich daar in de winter zullen ingraven.Rond de poel liggen ook dikkere en grotere stronken klaar. Die worden verdeeld over de eerste stapel rond de poel en de tweede stapel iets ver-derop aan de bosrand.

  Door al dat gesleur en gestapel vergeten de meeste kinderen al snel dat het zo koud is. Gelukkig is er ondertussen ook een warm zonnetje komen schijnen en kunnen ze zich warmen aan een houtvuurtje.

  Een dik uur later zijn de twee stapels klaar.Een warme choco en een stukje cake smaken heerlijk na zon hard werk.

  Allen nog even samen voor een klasfoto en dan weer terug naar de school.In juni komen dezelfde kinderen hier opnieuw op bezoek, om te kijken hoe de poel erbij ligt: hun houtstapels zullen dan helemaal klaar zijn als hotel voor de kamsalamander en de andere amfibien.

  Kandidatenoproep Landbouwraad en MilieuraadIs landbouw of milieu uw ding, aarzel dan niet en stel u kandidaat voor de gemeentelijke Landbouwraad of voor de gemeentelijke Milieuadviesraad.LandbouwraadDe Landbouwraad wordt samenge-steld uit personen die als hoofdberoep een werkzaamheid uit de agrarische sector beoefenen en uit personen die beschikken over een gezonde dosis deskundigheid op agrarisch gebied. Het aantal deskundigen bedraagt maximaal 1/6 van het aantal profes-sionelen.MilieuadviesraadDe volgende verenigingen, instellingen of organisaties, gesitueerd op grond-gebied van de gemeente Zoutleeuw, kunnen vertegenwoordigers afvaardi-gen in de milieuraad: milieu- en natuurverenigingen jachtverenigingen onderwijsinstellingen socio-culturele organisaties en

  vormingsorganisaties beroepsgroepen en -organisaties genteresseerde inwoners met

  enige deskundigheid inzake milieu en natuur

  Minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden bestaat uit vertegenwoordigers van natuur- en milieuverenigingen. Mannen en vrouwen zijn voor ten min-ste 1/3 vertegenwoordigd binnen het aantal stemgerechtigde leden.Kandidaten kunnen zich schriftelijk aan-melden tot en met dinsdag 9april via [email protected] of Stad Zout-leeuw - Milieudienst, Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw. Graag de volgende gegevens vermelden: naam, adres, tele-foonnummer, beroep/vereniging en mo-tivatie.

  Ja

  n N

  acht

  erga

  ele

 • Zoutpot nr.70/2013 4 Zoutpot nr.70/20135

  van 01.11.2012 tot en met 31.01.2013 Omwille van de wet op de privacy zullen voortaan alleen het aantal nieuwkomers vermeld worden.

  ZoutleeuwGeboortenBrik PoffKarlijn Van BruysselKorneel MertensEmma DemarsinIlyan VanheerOverledenenJulia DOperJean VandensteenGhislaine HerbotsJean WillemsMariake HaijenWilly KoninckxLea s HeerenGeorges JacobsJulienne SmeestersMarie Louise KoekelkorenMarie Louise SerinJoseph BeelenEmma StroobantsCor RijneveldAantal Nieuwkomers: 38

  BudingenGeboorten Catherine NeskensJitske PreuveneersFemke De SmedtElise FontaineLouise RegaOverledenenClementine BusselenJeanne GeysenbergsDieter CoopmansEmilienne OyenAantal Nieuwkomers: 34

  Dormaal OverledenenMaria SkwaraLudovicus SiaensAantal Nieuwkomers: 8

  Halle-BooienhovenGeboortenKarsten LeenaersFere BoesLauren ZegersOverledenenRomain DelsaerGaston SwertsKarel HerbotsAugust UittebroekAantal Nieuwkomers: 16

  Huwelijken10.11 Hans Van Haeken en Marijke Briers Erwin Strouven en An Douc23.11 Stefan Engelbos en Vera Janssen12.12 Christian Vanderhaegen