Beleidsplanning voor starters

Click here to load reader

 • date post

  25-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  1.021
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Omdat de migrantenverenigingen of -federaties in 2009 voor de eerste maal een beleidsplan moesten indienen, bood Socius de cursus 'Beleidsplanning voor starters' aan.

Transcript of Beleidsplanning voor starters

 • 1. Cursus beleidsplanning Starters, Deel 1 13/02/2009 0
 • 2. De inhoud voor vandaag Inhoud deelnemersmap Interpreta5e van Streng (binnen Los (niet beleidsplanning: keurslijf) vrijblijvend) Inleiding en toelich5ng, oefeningen, uitwisseling Inpassen van beoordelingselementen De voorstelling van het planningsproces = ideaaltypisch... We gaan tot aan de SWOT-analyse, volgende keer het vervolg. Wie in de maand tussen5jd is begonnen, kan de volgende maal feedback krijgen Geen eenrich5ngsverkeer 1
 • 3. 2
 • 4. Denkmoment Na de kennismaking en de inleiding weten we waartoe de inhoud van deze cursus moet leiden: Vul op jullie naamkaartje de twee grootste verwach7ngen in: Wat hopen jullie te weten/kunnen tegen het einde? Wat zou zeker behandeld moeten zijn? Welke inhouden zijn essen7eel? Individueel Bijlage 1 3
 • 5. Denkmoment Heb je een idee over wat een beleidsplan zou kunnen of moeten zijn? Denk zelf eens goed na over wat een beleidsplan voor jullie eigenlijk is of zou moeten zijn. Wat zijn voor jullie basisvoorwaarden om te spreken van een goed beleidsplan? Zie ook Bijlage 2 Individueel & nadien inventarisa5e in groep 4
 • 6. Gesitueerd in integrale kwaliteitszorg Het beleidsplan is een deel v/d kwaliteitsplanning alle stappen die genomen worden om kwaliteit te plannen, om de klant en de organisa7e tevreden te stellen Dit staat naast de kwaliteitsbeheersing daar waar reeds kwaliteit geleverd wordt, moet zij behouden blijven nood aan meten, indicatoren, procesmanagement, constante kwaliteitsbewaking, En de kwaliteitsverbetering daar waar de kwaliteit niet voldoet, verbeteringen aanbrengen nood aan verbeterprojecten, procesma7ge aanpassingen, vernieuwing, 5
 • 7. Betrokkenheid bij IKZ Niet iedereen in de organisa5e denkt hetzelfde De ideen over kwaliteit verschillen van persoon tot persoon Niet iedereen in de organisa5e ziet hetzelfde Niet iedereen heeI zicht op het geheel van de organisa7e, weet alles. Niet iedereen in de organisa5e evalueert hetzelfde De percep7e van mensen op hetzelfde fenomeen verschilt, aJankelijk van hun posi7e t.o.v. het fenomeen. Niet iedereen interpreteert hetzelfde. 6
 • 8. De biotoop van een SCvW organisa5e... 7
 • 9. Vogels en kikkers Het vogelperspectiefDe leidinggevenden: AV, RvB, directie, cordinatie De organisatieDe medewerkers, de doelgroep en de partners Het kikkerperspectief 8
 • 10. Samenvaend 1. Een plan is maar een plan: niet teveel woorden, maar vooral daden! Plan beleid! 2. De missie is de spil waarrond alles wordt ontwikkeld en van waaruit de aansturing van de organisa5e gebeurt. 3. Beleid voeren heeb twee belangrijke aandachtspunten: intern en extern. 4. Zowel de top als de basis moeten zich kunnen (h)erkennen in het plan (en iedereen ertussen). 5. Betrokkenheid is van extreem belang, zowel van de beleidsmakers en denkers als van de uitvoerders (doeners). 6. IKZ is de dingen die je moet doen, goed doen. 9
 • 11. Waarom een beleidsplan? Gestructureerd richtsnoer Iedere dag moeten er keuzes gemaakt worden een BP kan helpen om gestructureerd en planma7g te kiezen Eec5ef gebruik van beperkte middelen Iedereen heeI een tekort aan geld en 7jd een BP kan helpen om de beschikbare 7jd en middelen op de juiste dingen in te zeNen Betere samenhang tussen verschillende ac5viteiten Als men veel ac7viteiten organiseert, raak je soms de weg kwijt een BP kan helpen om de samenhang en het belang van het dagelijkse werk niet kwijt te raken ../... 10
 • 12. Posi5eve druk uitoefenen Het realiseren van plannen stuit soms op onwil en/of onvermogen aan de basis en/of de top een BP kan helpen om het doel voor ogen te blijven houden en de rich7ng te wijzen Stevige posi5e innemen t.o.v. anderen Quasi iedereen heeI concurrenten en/of poten7le partners een BP kan helpen om uw eigen plaats te vinden, om het verschil te maken Verplich5ng vanwege de overheid Steeds meer regelgevers vragen een BP als basis voor subsidiring en/of erkenning een BP helpt hier om de kwaliteit van uw werk aan te geven 11
 • 13. Effecten voor het dagelijks werk Het proces zorgt voor gedragenheid hoe meer betrokkenheid, hoe meer gedragenheid Alle actoren worden erkend in hun rol iedere actor op het veld krijgt een duidelijke rol Het eindpunt is duidelijk iedereen kan aezen waarheen het beleid wil evolueren De weg is geplaveid met de juiste keuzes hoe het eindpunt bereikt zal worden, is onderwerp van onderhandelingen en dagelijkse keuzes 12
 • 14. Wat met de planlast Uit de oefening, de nega5eve kanten: Teveel werk? Jullie Te rigide, gebrek aan exibiliteit, keurslijf? Verlies aan autonomie van medewerkers, vrijwilligers? ... De organisa5e 13
 • 15. Kortom, Het beleidsplan zal het toetsingsinstrument worden voor het dagelijks werk, de beleidsini5a5even in de nabije toekomst, de invulling van gedetecteerde behoeben, de onderhandelingen met de gebruikers n de samenwerkingsprojecten met anderen (intern en extern). het is dus gn document dat in de schuif eindigt 14
 • 16. Enkele basisvoorwaar