Beleid en 2017-2020 - Holland Festival Bij de presentatie van repertoire wordt altijd gezocht naar...

download Beleid en 2017-2020 - Holland Festival Bij de presentatie van repertoire wordt altijd gezocht naar een

of 24

 • date post

  10-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Beleid en 2017-2020 - Holland Festival Bij de presentatie van repertoire wordt altijd gezocht naar...

 • Beleid en 2017-2020 activiteiten

   

 • BELEIDSPLAN HOLLAND FESTIVAL 2017-20202

  12 Hour PROM - Inuksuit door Slagwerk Den Haag, Holland Festival 2015

 • BELEIDSPLAN HOLLAND FESTIVAL 2017-2020 3BELEIDSPLAN HOLLAND FESTIVAL 2017-2020

 • BELEIDSPLAN HOLLAND FESTIVAL 2017-20204

   Coup Fatal Serge Kakudji, Fabrizio Cassol, Rodriguez Vangama, Alain Platel, Holland Festival 2014

 • BELEIDSPLAN HOLLAND FESTIVAL 2017-2020 5BELEIDSPLAN HOLLAND FESTIVAL 2017-2020

  Inhoud 1. Profiel, positionering, publiek 6 2. Activiteiten 8 3. Educatie en talentontwikkeling 14 4. Publieksbereik, marketing en communicatie 17 5. Ondernemerschap 19

  Bijlagen: - Onderzoek - SWOT-analyse

  Beleid en 2017-2020 activiteiten

 • BELEIDSPLAN HOLLAND FESTIVAL 2017-20206

  1. Profiel, Positionering, Publiek

  Boğazı Geçen Şarkılar. Songs across the Bosporus met Kardeş Türküler, Candan Erçetin en Karsu, opening Holland Festival 2015

  As Big As The Sky van Arnoud Noordegraaf, Holland Festival 2015

  Het Holland Festival is het grootste internationale podiumkunsten­ festival van Nederland. Elk jaar in juni toont het festival op een groot aantal locaties in Amsterdam alle disciplines binnen de podiumkunsten: theater, dans, muziek, muziektheater en diverse interdisciplinaire vormen, waarbij bewust wordt gezocht naar aansluiting bij andere genres, zoals beeldende kunst, digitale kunst en film.

  Het Holland Festival biedt avontuurlijke kunst. Kunst die dwingt te kijken naar de wereld van vandaag. Kunst die relevant is, kwali­ tatief hoogstaand en het experiment niet schuwt. Het werk moet idealiter een onvergetelijke indruk achterlaten: door de inhoud, de kwaliteit van makers en uitvoerenden en de ervaring die het biedt.

  Het festivalprogramma wordt slechts zes maanden van te voren definitief vastgesteld. Ondanks dat veel groot internationaal werk een lange voorbereidingstijd kent en het artistiek team de hele wereld afreist op zoek naar de beste voorstellingen, kan het festival ‘kort op de bal spelen’ en in zijn programma rekening houden met de wereld van nu.

  Kunst verruimt de blik van de toeschouwer. Daarvoor vraagt het wel iets: stil zitten, telefoon uitzetten en overgave aan het kunst­ werk. Die investering levert een ander perspectief op: een blik op andere mensen, andere levens en andere vormen. Toeschouwers moeten verrast worden. Met als gewenst gevolg dat ze nieuws­ gieriger worden en minder geneigd zullen zijn iets vreemds af te wijzen. Het festival wil zijn toeschouwers zo ontvankelijk mogelijk maken voor zo’n kunstervaring en duidelijk maken dat het nemen van risico’s daar onderdeel van uitmaakt. Goede kunst maakt van toeschouwers beschouwers, dwingt tot nadenken over zich­ zelf en de wereld en daagt uit tot het innemen van een positie in die wereld. Daarin verschilt kunst van entertainment.

  Het Holland Festival is de plek waar werken van historische bete­ kenis opnieuw worden uitgevoerd, waar actuele, opzienbarende voorstellingen te zien zijn en waar nieuwe geluiden te horen zijn. Het festival neemt het voortouw bij introducties van nieuwe namen bij een relatief groot publiek. Daarbij wordt het artistie­ ke risico niet geschuwd. In plaats van gedoodverfde hits in te kopen, staat het festival liever aan de wieg van die hits. Met zijn programmabudget beschikt het over artistiek durfkapitaal en de investering daarvan levert onvergetelijke eyeopeners en ener­ verende ervaringen op, en soms ook een teleurstelling. Ook dat kenmerkt een vitaal en avontuurlijk festival.

  Het Holland Festival is binnen het culturele aanbod in Nederland de noodzakelijke ‘kers op de taart’. Het reguliere aanbod van podiumkunsten in Amsterdam en de rest van Nederland is groot en van hoge kwaliteit: een positie die we moeten koesteren. Wat het Holland Festival daaraan toevoegt, is kunst die hier anders niet te zien is: werk dat de blik van de toeschouwers verruimt, dat een bijzondere kijk op de wereld van vandaag biedt en dat bewust maakt van de grenzen van de westerse canonieke blik. Daarnaast maakt het festival internationale coproducties mogelijk en daarmee nieuw werk van internationaal opererende kunstenaars. Het festival is in staat om werk te brengen dat door anderen niet geproduceerd of getoond kan worden; werk dat complex is, veel productionele kennis, expertise en mankracht vergt en dus duur is. Het festival bracht in dat kader eerder grote producties als Fela!, The Life and Death of Marina Abramović en Luigi Nono: Trilogie van het sublieme.

 • BELEIDSPLAN HOLLAND FESTIVAL 2017-2020 7BELEIDSPLAN HOLLAND FESTIVAL 2017-2020

  KUNST VERRUIMT DE BLIK VAN DE TOESCHOUWER. DAARVOOR VRAAGT HET WEL IETS: STIL ZITTEN, TELEFOON UITZETTEN EN OVERGAVE AAN HET KUNSTWERK

  Prometeo van Luigi Nono, Holland Festival 2014 HOLLAND FESTIVAL 70 JAAR Het Holland Festival bestaat in 2017 zeventig jaar. Sinds 1947, toen een van de initiatiefnemers H.J. Reinink uitsprak dat hij hoopte dat ‘met vereende krachten iets grootsch tot stand kan worden gebracht’, is heel veel, maar ook weer weinig veranderd. Na de duistere oorlogsjaren werd met de oprichting van het Holland Festival de hoop uit gedragen dat met het tonen van nationale en inter­ nationale kunst de aandacht kon worden gericht op in­ ternationale samenwerking en uitwisseling. Een gunstige economische bijkomstigheid was dat ook een aandeel werd geleverd aan het op gang brengen van het vreem­ delingenverkeer. Het feit dat in deze naoorlogse periode van grote tekorten op het gebied van huisvesting, voedsel en gezondheidszorg het belang van kunst werd ingezien kan niet worden onderschat. In dezelfde periode werden in andere landen dergelijke initiatieven ontplooid: in 1947 werd het Festival d’Avignon opgericht en het Edinburgh International Festival, in 1948 Aldeburgh Festival en de Wiener Festwochen. Net als toen wordt het festival nog altijd gefinancierd door de Rijksoverheid en de gemeente, daarbij gesteund door het bedrijfsleven. Het festival staat in 2017 stil bij dit jubileum.

  Daarnaast werkt het festival samen met de grote, eveneens internationaal opererende Nederlandse instellingen zoals het Koninklijk Concertgebouworkest, De Nationale Opera en Toneel­ groep Amsterdam, waarmee het bijdraagt aan hun internatio­ nale reputatie.

  Al dit aanbod komt samen in juni in Amsterdam. Die concentratie aan kunst roept bij het publiek een besef van urgentie op. Het publiek ziet het Holland Festival als een keurmerk van kwaliteit en is daarom bereid risico’s te nemen. Door werk te programme­ ren in een geconcentreerde periode is het mogelijk om thema­ tische lijnen in het programma aan te brengen en om diverse mens­ en wereldbeelden tegenover elkaar te plaatsen. Het festi­ val maakt het mogelijk dat producties met elkaar communiceren en elkaar versterken.

  Een uitgebreid contextprogramma met debatten, lezingen en workshops zorgt voor ingangen tot het actuele en vernieuwende aanbod en creëert diepgang rond het repertoire. Het plaatst het hoofdprogramma in een groter discours. Het festival wil niet alleen onderwerp van discussie zijn, het wil ook de discussie voe­ den en de agenda bepalen. Het wil zijn publiek uitnodigen tot avontuur, tot verschil van mening en een goed gesprek. Het publiek van het Holland Festival staat bekend als open­min­ ded, kritisch, enthousiast en nieuwsgierig. Om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken, maakt het festival zijn pro­ grammering toegankelijk door relatief lage en gedifferentieerde prijzen te hanteren, door kunst te presenteren in de openbare ruimte en door aanbod te creëren voor anderen dan de doorge­ winterde kunstconsumenten, zoals optredens van Amal Maher, Kardeş Türküler of het Syrisch Nationaal Orkest voor Arabische Muziek. Ook neemt het zijn verantwoordelijkheid als grote kunst­ instantie in de stad en gaat het verbindingen aan met de Am­ sterdamse instellingen en cultuurhuizen zoals De Meervaart en Podium Mozaïek. De programmering van het festival biedt ook de Nederlandse professionals inspiratie en reflectie. Ze kunnen zonder te reizen een grote concentratie aan internationaal werk zien en horen en kennismaken met hun internationale collega’s.

 • BELEIDSPLAN HOLLAND FESTIVAL 2017-20208

  2. reflectie en activiteiten

  Sunken Garden van Michel van der Aa, Holland Festival 2013

  Applaus The Life and Death of Marina Abramović, Holland Festival 2012

  Het Holland Festival programmeert kunst met een nieuwsgierig oog op de wereld van vandaag. Actuele gebeurtenissen en be­ langrijke thema’s in de wereld zijn leidend bij de keuzes. Voorts moet een voorstelling of concert in het festival blijk geven van vakmanschap. Het werk moet aan het denken zetten en liefst geen voorkennis vereisen. Daarnaast komt het in de programme­ ring aan op het vinden van een juiste balans tussen disciplines, tussen repertoire en nieuwe vormen en tussen verschillende cul­ turen en landen. Bij het programmeren houdt het festival rekening met andere aanbieders van internationale producties en het seizoens aanbod van Nederlandse gezelschappen.

  In 2015 werd artistiek directeur Pierre Audi opgevolgd door Ruth Mackenzie, waarmee werd gekozen voor een directeur die de­ zelfde artistieke kernwaarden onderschrijft als haar voorganger, maar eigen accenten aan het festival geeft, zoals een gevoelig­ heid voor de wereld waarin we nu leven en een grotere nadruk op de toegankelijkheid van de programmering. Door drempels te verlagen en kunst zichtbaarder te maken, wil Macken