Belastinginformatie 2015/16 - Boersma Adviseurs · PDF file Belastingaangifte 2015/2016 pagina...

Click here to load reader

 • date post

  24-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Belastinginformatie 2015/16 - Boersma Adviseurs · PDF file Belastingaangifte 2015/2016 pagina...

 • Belastingaangifte 2015/2016 pagina -1-

  Belastinginformatie 2015/16

  belastinginformatie voor de fiscale aangiften 2015 en fiscale wijzigingen in 2016 met feiten en cijfers.

  ---BEWAREN---

  De Rijlst 8 - Postbus 5 8520 AA Sint Nicolaasga tel 0513-434048 www.boersmaadviseurs.nl www.boersma.frl

 • Boersma Adviseurs © Belastingaangifte 2015/2016 pagina -2-

  Belastingvereenvoudiging: een varkenscyclus. Onze regering heeft ons voor 2016 een grote belastingverlaging in het vooruitzicht gesteld en inderdaad kan je die in bepaalde tarieven terugzien en voor de loontrekkenden onder ons: ja er kwam meer geld van de werkgever in januari. Ik heb de belangrijkste wijzigingen van enige omvang net als vorig jaar vet en in afwijkende kleur weergegeven. Van de beloofde belastingvereenvoudiging is (weer) niets terecht gekomen. Integendeel. Het is een warboel met de heffingskortingen, de toeslagen, de doorgehaalde aftrekposten en met de aparte regelingen, waar vooral de auto een bijzondere is, maar ook bij onbekende belastingen als de milieubelastingen is de logica ver te zoeken. Hoewel de overheid steeds zegt dat het eenvoudiger moet, zijn ze zelf steeds degene die “leuke dingen voor de mens” bedenken of –maar dat zeggen ze bedekt– er moet een gat gevuld worden en dat wordt niet zelden ergens stiekem tussen gepropt, maar zo halen ze steeds meer de logica uit de diverse wetten. De roep om vereenvoudiging is het nieuwe woord in de politiek. Het lijkt wel een varkenscyclus. U weet wel, het vlees is duur, we gaan varkens houden, en als die varkens er zijn gaat de prijs naar beneden en houden we minder varkens en jawel de prijs gaat omhoog en begint het gehele circus opnieuw. Bij varkens gaat het wat minder op tegenwoordig, maar in de politiek bestaat het nog steeds en de cyclus wordt ook steeds korter. Historie. Er wordt nu steeds meer gesproken over gehele aanpassing van ons belastingstelsel voor de inkomstenbelasting maar vooral over box III. Box III, de vermogensbox, belast 30% van het door de overheid gedachte rendement op vermogen van 4%. Nergens krijgen we nog 4% spaarrente bij de bank en dat wringt nogal. Deze box III is ingevoerd in 2001 tegelijk met de laatste aanpassing van de gehele wet inkomstenbelasting, maar het was geen vernieuwende gedachte: Al in 1893 (ja u leest het goed) werd vermogensbelasting ingevoerd met jawel een gedacht rendement van 4% (forfait zoals ze dat zo mooi noemen) op het vermogen, al viel toen de eigen woning ook onder het vermogen, wat nu niet zo is, maar wat wel veel logischer was en is. Ook toen al mocht je uiteraard schulden van dat vermogen aftrekken. De laatste grote hervorming van de inkomstenbelasting was in 2001, daarvoor was het 1965 en daarvoor 1914, toen feitelijk de

  eerste wet inkomstenbelasting in Nederland het licht zag. Dus waar de eerste grote wijziging nog 51 jaar duurde en de tweede 36 jaar is het wel logisch binnenkort maar eens een volledig nieuwe wet te maken waar dan direct ook de toeslagen in verwerkt worden. Want juist bij die toeslagen en heffingskortingen wringt het allemaal het meest en worden elk jaar ongekende en vaak tegenstelde aanpassingen doorgevoerd die het gehele systeem zo verschrikkelijk ondoorzichtig maken dat niemand in Nederland het geheel meer kan overzien. De verlagingen en het nu. Er wordt gesmeten met miljarden als het gaat over die voordelen, maar wat merk je daar nu van? Inderdaad gaat het hoofdtarief (2e/3e schijf, zie pagina 6 bovenaan) van de inkomstenbe- lasting (en dus ook loonheffing), terug naar 40,4%, wat praktisch bij vrijwel iedereen betekent dat je 1,6% minder belasting betaald en dat bespaart per jaar zomaar € 500,- (gemiddeld inkomen is € 35.500,- bruto in 2015). Maar dan

  de heffingskortingen: De arbeidskorting is bijna 1000 euro per jaar extra omhoog, maar al bij een maximaal inkomen van een kleine 35.000 euro, waar dit vorig jaar nog 50.000 euro was. Vrijwel alle heffingskor- tingen zijn nu inkomens- afhankelijk en dit jaar voor het eerst kan het zijn dat je in het igeheel geen recht hebt op die kortingen. Ik snap best dat niemand

  medelijden heeft met inkomens boven de 100.000 euro, maar de neergang van de kortingen begint al bij net iets meer dan 20.000 euro per jaar. De heffingskorting was een vast bedrag voor iedereen. Het is een ongelooflijk ondoorzichtig geheel geworden en men kon beter alle belastingen, toeslagen en kortingen in zijn geheel schrappen voor iedereen beneden een jaarinkomen van € 35.000,-, want die betalen praktisch toch al niets, behalve wat AOW., al voelt dat ook bij die groep anders en indirect betalen ze natuurlijk wel (BTW als belangrijkste). Denk bij indirecte belastingen eens aan de energiebelasting. Deze is op gas in 2016 omhoog van 0,1911 per m3 naar 0,25168 per m3. U merkt het wellicht niet omdat de gasprijs naar beneden is gegaan, maar het is wel een stijging van ruim 30%. Tegelijkertijd wordt de prijs per kWh (electra) verlaagd met ruim 15%. Snapt u het nog? Enige discussie over gehoord op TV? Ik niet, maar het zorgt er wel weer voor dat als je zonnepanelen hebt gekocht, jouw rendement daalt en dat deed het ook al door die lagere prijs.

 • Belastingaangifte 2015/2016 pagina -3-

  Inhoudsopgave

  pagina 2 Voorwoord met belangrijkste wijzigingen

  pagina 3/4 De heffingskortingen pagina 4/5 De toeslagen pagina 6 De tarieven over 2016 en 2015 van de belangrijkste belastingen

  Specifieke aftrekposten en aandachtspunten bij vooral Inkomstenbelasting:

  pagina 7 Box I particulieren pagina 8/9 Box I ondernemers pagina 10 Box III, particulieren en schenkingen en erfbelasting pagina 11 Overige belastingzaken (omzetbelasting loonheffingen) en bijzonderheden

  De heffingskortingen 2016/15.

  Alle bedragen in € met splitsing naar personen jonger en ouder dan pensioengerechtigd.

  soort heffingskorting jonger dan pensioenleeftijd Pensioengerechtigd 2016 2015 2016 2015

  algemene heffingskorting ink. tot 19.922 (19.822) 2.242 2.203 1.145 1.123 Hoger inkomen –4,822 (2,32)% doch minimaal 0 1.342 >-2,460(-1,183)% 0 685 bij niet werkende partner geboren >`62 1.047 1.175 535 599

  arbeidskorting (inkomen tot 34.015 (49.770)) max 3.103 2.220 maximaal 1.585 1.132 over inkomen tot 9.147 1,793% (9.010 1,807%) 0,88% (0,92%) tot 9.147 (9.010) Inkomen erboven 164 (163) + 27,698%(19,679%) 14,81% (10,52%) over meerdere

  arbeidskorting inkomen boven 111.590 (100.670) 0 184 maximale bedragen 0 94 Boven 34.015 (49.770) 4% (4%) minder over meer 2,041% (2,038%) minder over meer

  werkbonus (vanaf 2013 bij tegenw. arbeidsinkomsten) leeftijd bij begin jaar min. 62 (61) max. 63 bij 100—120% minimumloon 1.119 1.119 maximale bedragen 0 0 teruglopende met 10,567% boven € 23.104,- tot 0 0 0 0

  inkomensafhankelijke combinatiekorting loopt op met 6,159% (4,0%) vanaf inkomen uit werken van € 4.881 (4.857) 1.039 1.033 tot een max inkomen € 32.970 (32.582) 2.769 2.152 1.413 1.097

  ouderenkorting 1.187 1.042 idem maar bij inkomen boven € 35.949 (35.770,-) 70 152

  alleenstaande ouderenkorting 436 433

  jonggehandicaptenkorting 719 715

  Levensloopverlofkorting 209 207 max.

  Ouderschapsverlofkorting vervallen 2015

  korting voor groene beleggingen 0,7% (0,7) van het (gem.) vrijgestelde bedrag max € 551,- (551)

  Tijdelijke heffingskorting voor VUT/prépens. 0 61 0,0% (0,33%) van uitkering

 • Boersma Adviseurs © Belastingaangifte 2015/2016 pagina -4-

  Toelichting bij Heffingskortingen

  De heffingskortingen zijn over 2016 wederom verder inkomensafhankelijk geworden en voor de leek en zelfs de professionals eigenlijk niet meer te berekenen. De kortingen waren vroeger een vast bedrag omdat de belasting- tarieven al inkomensafhankelijk waren. Nu zijn ze het beide en is eenvoud heel ver te zoeken. Ook is er geen onderbouwing en beleidsmatig lijkt het zeer korte termijn. De verschillen op en neer zijn elk jaar enorm. Aan de diverse kortingen zitten allemaal voorwaarden. De meeste spreken daarbij natuurlijk voor zich:

  De algemene heffingskorting is er voor iedereen, maar de overheid wil deze korting langzamerhand toch weer integreren in de arbeidskorting. Daarom wordt al vanaf 2009 degene die niet werkt gekort. In 15 jaar zal dat naar nihil gaan en is feitelijk de algemene heffingskorting er alleen nog voor werkenden of op zijn minst uitkeringsgerechtigden. De aanrechtsubsidie, de denigrerende naam voor de algemene heffingskorting, welke wordt verstrekt aan deze niet werkenden partners is al knap minder geworden en zit nog maar op 46,67% van de standaard algemene heffingskorting, maar loopt in tegenstelling tot de standaard niet naar nihil. Opmerkelijk genoeg betekent het dat een beetje werken voor deze groep (niet werkende partners geboren voor 1 januari 1963 oftewel per 1 januari 2016 53 jaar of ouder) betekent dat er geld moet worden ingeleverd… De partner moet wel voldoende verdienen om deze aanrechtsubsidie ook daadwerkelijk te krijgen overigens en na pensionering vervalt deze regeling.

  De algemene heffingskorting is inkomensafhankelijk. Bij een inkomen van € 66.417,- (€ 56.934,-) is het minimale bedrag bij werken bereikt, wat in 2016 nihil is. Daarnaast was er in 2015 een nog lager minimum voor niet werkenden.

  De werkbonus. Deze bonus (eerder doorwerkbonus geheten) is niet een bonus maar een korting en is per 1 januari 2015 al weer vervallen voor nieuwe gevallen. Deze korting kwam bovenop de arbeidsk