Begrippen meet -en_regelt

of 16 /16
Begrippen meet- en regeltechniek 2011-10-30 Gunter Schillebeeckx 1 Inleiding 2 Eenvoudig blokschema regelkring 3 Verschil tussen meet- en regeltechniek 4 Verschil tussen aan-uitregelaar en continue regelaar 5 Verschil tussen sturen en regelen 6 Waarom automatisch regelen? 1 Thursday 29 March 2012

Embed Size (px)

Transcript of Begrippen meet -en_regelt

 • Begrippen meet- en regeltechniek

  2011-10-30

  Gunter Schillebeeckx

  1 Inleiding2 Eenvoudig blokschema regelkring3 Verschil tussen meet- en regeltechniek4 Verschil tussen aan-uitregelaar en continue regelaar5 Verschil tussen sturen en regelen6 Waarom automatisch regelen?

  1Thursday 29 March 2012

 • Inleiding

  2011-10-30Inleiding

  Begrippen meet- en regeltechniek

  IR-beeld serverroom

  visueel beeld serverroom

  1 Temperatuursregeling in een serverroom

  2Thursday 29 March 2012

 • Inleiding

  2011-10-30Inleiding

  Begrippen meet- en regeltechniek

  1 Temperatuursregeling in een serverroom

  ventilator

  regelaar

  thermostaat

  serversthermometer

  3Thursday 29 March 2012

 • Kern

  2011-10-30Kern

  Begrippen meet- en regeltechniek

  2 Eenvoudig blokschema regelkring

  REGELAAR

  SENSOR PROCES ACTUATOR

  STORING

  gewenste waarde W

  gemeten waarde Xregelwaarde Y

  ventilator/verwarmingthermometer

  open deur/raamkoude/warme buitentemperatuurdefecte/slechte isolatie

  stabiele kamertemperatuur

  thermostaatx = w ?

  4Thursday 29 March 2012

 • Kern

  2011-10-30Kern

  Begrippen meet- en regeltechniek

  REGELTECHNIEK

  MEETTECHNIEK

  3 Verschil meettechniek en regeltechniek

  REGELAAR

  SENSOR PROCES ACTUATOR

  STORING

  gewenste waarde W

  gemeten waarde Xregelwaarde Y

  Meettechniek handelt enkel over de sensoren die een fysische grootheid (temperatuur, druk, volume...) meten en onder de vorm van een elektrisch signaal rapporteren aan de regelaar.Regeltechniek omvat alle technologie en algoritme in de regelkring.

  5Thursday 29 March 2012

 • Kern

  2011-10-30Kern

  Begrippen meet- en regeltechniek

  4 Verschil aan-uitregelaar en continue regelaar

  REGELAARgewenste waarde W

  gemeten waarde Xregelwaarde Y

  aan-uitregelaar continue regelaarX > W ==> uitX < W ==> aan

  W - X = groot ==> aan-uitW - X = klein ==> fijnere regeling

  6Thursday 29 March 2012

 • Kern

  2011-10-30Kern

  Begrippen meet- en regeltechniek

  aan-uitregelaarsX > W ==> uitX < W ==> aan

  voordelen:- eenvoudig- goedkoopnadelen:- enkel bruikbaar bij trage processen- enkel bruikbaar bij lage nauwkeurigheid

  7Thursday 29 March 2012

 • Kern

  2011-10-30Kern

  Begrippen meet- en regeltechniek

  continue regelaarsW - X = groot ==> aan-uitW - X = klein ==> fijnere regeling

  voordelen:- bruikbaar bij snel veranderende en complexe processen- bruikbaar wanneer hoge nauwkeurigheid vereist isnadelen:- complex- duurder

  soorten: P-, PI-, PD-, PID- en FUZZY-regelaar (zie later)

  t (s)

  toerental (t/min)proportionele band

  aan-uit gedrag continue regeling

  8Thursday 29 March 2012

 • Kern

  2011-10-30Kern

  Begrippen meet- en regeltechniek

  5 Verschil tussen sturen en regelen

  REGELAAR

  PROCES ACTUATOR

  STORING

  gewenste waarde Wregelwaarde Y

  STURING

  Bij een sturing is er geen terugkoppeling aanwezig.Er is geen meetwaarde van een sensor voor de regelaar.We spreken van een open kring.

  9Thursday 29 March 2012

 • Kern

  2011-10-30Kern

  Begrippen meet- en regeltechniek

  Verschil tussen sturen en regelen

  REGELAAR

  SENSOR PROCES ACTUATOR

  STORING

  gewenste waarde Wregelwaarde Y

  HANDMATIGE REGELING

  Een persoon leest de gemeten waarde af en regelt vervolgens de gewenste waarde bij.We spreken van een gesloten kring.

  10Thursday 29 March 2012

 • Kern

  2011-10-30Kern

  Begrippen meet- en regeltechniek

  Verschil tussen sturen en regelen

  REGELAAR

  SENSOR PROCES ACTUATOR

  STORING

  gewenste waarde W

  gemeten waarde Xregelwaarde Y

  AUTOMATISCHE REGELING

  De gemeten sensorwaarde wordt gerapporteerd aan de regelaar, waardoor de regelwaarde wijzigt.We spreken van een gesloten kring.

  11Thursday 29 March 2012

 • Kern

  2011-10-30Kern

  Begrippen meet- en regeltechniek

  6 Waarom automatisch regelen?1 Technische redenen:- wegwerken van storingen;- vermijden van gevaarlijke situaties;- complexe regelingen.2 Economische redenen:- hoge kwaliteitseisen;- goedkopere productie, dan met mensen (handmatig regelen).3 Sociale redenen:- afstompend werk vermijden.4 Veiligheidsredenen:- machines maken geen fouten;- machines bewaken meerdere factoren gelijktijdig en alarmeren snel.5 Milieu redenen:- minder energieverbruik;- minder verlies aan grondstoffen.

  12Thursday 29 March 2012

 • Samenvatting

  2011-10-30Samenvatting

  Begrippen meet- en regeltechniek

  13

  Meettechniek handelt enkel over de sensoren die rapporteren aan de regelaar.Regeltechniek omvat alle technologie en algoritme in de regelkring.

  REGELAAR

  SENSOR PROCES ACTUATOR

  STORING

  gewenste waarde W

  gemeten waarde Xregelwaarde Y

  Aan-uitregelaar schakelt aan wanneer de gemeten waarde onder de gewenste waarde komt en schakelt uit wanneer de gemeten waarde boven de gewenste waarde komt.De aan-uitregelaar is enkel bruikbaar voor trage onnauwkeurige processenContinue regelaar gedraagt zich als aan-uitregelaar, totdat de gemeten waarde in de proportionele band valt en schakelt dan over naar een fijnere regeling.De continue regelaar is bruikbaar voor snelle en nauwkeurige processen, maar duur en complex.

  Sturing heeft geen terugkoppeling van een sensor (open kring)Regeling heeft een handmatige/automatische terugkoppeling (gesloten kring)

  Automatisch regelen heeft de voorkeur omwille van technische; economische; sociale; veiligheids- en milieuredenen.

  13Thursday 29 March 2012

 • Vragenronde

  2011-10-30Vragenronde

  Begrippen meet- en regeltechniek

  14

  Leg aan de hand van een voorbeeld het verschil uit tussen een aan-uitregeling en een continue regeling. Leg het verschil uit tussen een sturing en een regeling.Geef 5 redenen waarom automatisch regelen de voorkeur

  heeft boven handmatig regelen.Geef enkele voorbeelden van meettechniek.Geef enkele voorbeelden van regeltechniek. Teken het eenvoudige blokschema van een regelkring.Welke lettercode wordt er gebruikt voor:- gewenste waarde;- gemeten waarde;- regelwaarde.

  14Thursday 29 March 2012

 • Labos en oefeningen

  2011-10-30Labos en oefeningen

  Begrippen meet- en regeltechniek

  15

  Niet beschikbaar

  15Thursday 29 March 2012

 • Test

  2011-10-30Test

  Begrippen meet- en regeltechniek

  16

  Niet beschikbaar

  16Thursday 29 March 2012