Beeldkwaliteitsplan Lommel. Lezing Roy Bijhouwer (NL)

download Beeldkwaliteitsplan Lommel. Lezing Roy Bijhouwer (NL)

of 69

 • date post

  22-Jan-2018
 • Category

  Documents

 • view

  532
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Beeldkwaliteitsplan Lommel. Lezing Roy Bijhouwer (NL)

 1. 1. beeldkwaliteitplanstrategie voor ruimtelijke kwaliteit ?Roy BijhouwerQuadrat, atelier voor stedebouw, landschap en architectuur28 september 2012
 2. 2. 5 kwesties:1. waarom een beeldkwaliteitplan ?2. waar wordt op gestuurd ?3. hoe wordt het vastgelegd, status plan ?4. wat is de flexibiliteit ?5. hoe stuurt de overheid op kwaliteit ?
 3. 3. kwestie 1: waarom een beeldkwaliteitplaninspireren door een streefbeeld te schetsen ?sturen op kwaliteit ?bewaken ruimtelijke ontwikkelingen ?welke kwaliteit leg je vast?kwaliteit van de architectuur?kwaliteit van de publieke ruimte?kwaliteit van programma en functies ?
 4. 4. eerste plan voor beeld en kwaliteit: Kop van Zuid Rotterdamkwaliteit en beeldvorming buitenruimte programma scenarios
 5. 5. infra
 6. 6. kwestie 2: waar wordt op gestuurd?kwaliteit van de architectuur?kwaliteit van de publieke ruimte?kwaliteit van programma en functies ?
 7. 7. van compositie (choreografie) via partituur naar uitvoeringAnn de KeersmaeckerJohan Sebastiaan Bach
 8. 8. RICHTLIJNEN VOOR SAMENHANG zonering - bebouwingsvoorschriften - locatie gebonden regels richtlijnen (guide-lines) typologische codering
 9. 9. RICHTLIJNEN VOOR SAMENHANG zonering - bebouwingsvoorschriften - locatie gebonden regels richtlijnen (guide-lines) - voorschriften gerelateerd aan de overgang naar de publieke typologische codering
 10. 10. van stedenbouwkundig plan via richtlijnen naar uitvoeringverbinding met achterwoningen door een poortarticulatie door hoogteaccent hechting aan plein
 11. 11. van stedenbouwkundig plan via richtlijnen naar uitvoering
 12. 12. architectonische expressie: individueel, rij, solitair architectonische eenheden overgang publiek-privaat: voorstoep, voortuin, tuinmuren
 13. 13. Christian de Pontzamparc, Massna Parijs, 1995
 14. 14. RICHTLIJNEN VOOR SAMENHANG zonering - bebouwingsvoorschriften - locatie gebonden regels richtlijnen (guide-lines) - voorschriften gerelateerd aan de overgang naar de publieke typologische codering - architectonische voorschriften
 15. 15. Herengracht, Amsterdam, 1671
 16. 16. 1899 17 de eeuw
 17. 17. bouwmaterialencatalogus, 1861
 18. 18. Seaside, Duany-Plater-Zyberk, 1981
 19. 19. colonial revival arts & crafts
 20. 20. colonial revival arts & crafts
 21. 21. Vaillantlaan, Den Haag - Jo Coenen, 1987
 22. 22. kwestie 3: hoe wordt het vastgelegd- beeldkwaliteitplan is geen deel vanwettelijke RO-regelgeving- wordt door de gemeenteraad vastgestelden vormt toetsingscriterium voorwelstandcommissie of supervisor- wordt privaat-rechtelijk gekoppeld aangronduitgifte
 23. 23. kwestie 4: wat is de flexibiliteit ?hoe concreter, hoe minder flexibelhoe globaler, hoe flexibelerkorte termijn versus lange termijnwat is de ideale mix?
 24. 24. plandocumenten voor ruimtelijke kwaliteithandboek openbare ruimte specifiekprojectgerichtrichtlijnen voor publieke ruimtevaststaandaccent op kwaliteitsbewakingrichtlijnen voor architectuurconcreetkortere termijnplan ruimtelijke kwaliteitbeeldkwaliteitplan generiekde lange lijnenbeeldregieplan grotere flexibiliteitsfeerbeeldplanaccent op inspireren abstract langere termijn
 25. 25. Planwerk Innenstadt Berlin, Hans Stimmann,1992
 26. 26. OMA, Rolandsufer Berlin, 2000
 27. 27. Parizerplatz Berlin
 28. 28. Frank Gehry, Parizerplatz Berlin, 2000
 29. 29. Basisplan Rotterdam, 1946
 30. 30. Marcel Breuer, Naum Gabo, Rotterdam, 1953-1957
 31. 31. elementen voor plan ruimtelijke kwaliteit:1. benoemen identiteit van de plaats (draagvlak: bestuurlijk, bevolking)-historie-analyse historische morfologie landschap en stad-analyse typologie bebouwing2. opstellen streefbeeld (verleiding, visionair, flexibiliteit)3. richtlijnen publieke ruimte (uitvoeringsgericht)4. richtlijnen voor architectuur (briefing en toetsing)5. instellen kwaliteitkamer, supervisieteam, stadsbouwmeester
 32. 32. een voorbeeld: handelscentrum Boom
 33. 33. traag slingerende wegen
 34. 34. schotsvormige blokken
 35. 35. hoekpanden
 36. 36. hoekpanden met bijzondere architecturale expressie
 37. 37. binnenterreinen
 38. 38. een aantrekkelijk centrumdoor samenhang en verscheidenheid
 39. 39. streefbeeld
 40. 40. Grote Markt - bestaande situatie
 41. 41. Grote Markt - toekomstige situatie
 42. 42. Blauwstraat - bestaande situatie
 43. 43. Blauwstraat - toekomstige situatie
 44. 44. deelprojecten
 45. 45. planvormingsproces projecten in de publieke ruimte
 46. 46. planvorming architectuur projecten en supervisie
 47. 47. uitgangspunten publieke ruimte
 48. 48. bestratingsmaterialenbestratingmateriaal benadrukt de hirarchie in de publieke ruimtenbrede straten: rijloper en rabatstrook/trottoir Portugees graniet (Roriz)straten met busverkeer: rijloper deels asfalt, trottoirs Portugees granietsmalle straten: middenloper rood-bruin gebakken klinkers, loopstroken Portugees granietGrote Markt, Kaai en Heldenplaats: Portugees graniet of afwijkend bestratingsmateriaal
 49. 49. verlichtingsbeeld
 50. 50. huidige situatie winkels keren zich af van de publieke ruimte straat met autoverkeer, obstakels en schrale verlichting
 51. 51. gewenste situatiewinkels orinteren zich op de publieke ruimteautovrije straat met lantaarnarmaturen aan gevels
 52. 52. korrelgrootte panden
 53. 53. gestaffelde verloop bij hellende straten
 54. 54. architectonische eenheid
 55. 55. winkelpui en pand
 56. 56. naamsaanduiding
 57. 57. rolluiken
 58. 58. kwestie 5: hoe stuurt de overheid op kwaliteit?beeldkwaliteitplan (objectieve criteria)?een kwaliteitskamer,stadsbouwmeester ofsupervisor ?een kwaliteitskamer kan niet zonderbeeldkwaliteitplan en vice versa