Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

20
Bedrijfsprofiel IRIS CF Maart 2012

description

IRIS CF in a nutshell

Transcript of Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

Page 1: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

Bedrijfsprofiel IRIS CF

Maart 2012

Page 2: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

2

Inhoud

1. Introductie IRIS CF

2. Dienstverlening

3. Werkwijze

4. Team

5. Referenties

6. Contact

Page 3: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

“Professioneel en Praktisch”

1. Introductie IRIS CF

Page 4: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

4

1. Introductie IRIS CF

• Onafhankelijke corporate finance advies organisatie met een eigen aanpak. Begeleiding bij: bedrijfsovernames bancaire financieringen / private equity strategisch - financieel management

• Specialist Overnames & Financiering nr. 9 dealmaker in 2011 gemeten naar # deals > € 5 mln (OverFusies.nl) betrokken geweest bij meer dan 100 transacties met grote diversiteit gericht op eigenaren van kleinere en middelgrote bedrijven en toekomstig ondernemers focus op overname transacties en financieringen tussen € 0,5 mln. en € 20 mln. ‘to the point’ met veel ‘value for money’

• Specialist Strategisch-Financieel Management brede ervaring met finance & control in zowel MKB als internationaal grootbedrijf gericht op ondernemingen zonder controller of financieel directeur proactief, ‘hands on’ en degelijk structurele of projectmatige betrokkenheid

Page 5: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

5

1. Introductie IRIS CF

• Toegevoegde waarde kennis financiële modellering, waardebepaling, financieel management

ervaring gestructureerde aanpak proces, onderhandelingsstrategie, processpecialist

rol spin in het web, flexibel t.a.v. gewenste procesrol

capaciteit tijd en flexibiliteit

• Onderscheidend vermogen aandacht ervaren adviseurs die ‘zelf’ begeleiden

professioneel én praktisch begrijpelijke uitleg, geen overtollige bijproducten, efficiënte trajecten

value for money ervaring voor concurrerend tarief, hoge slagingskans

Page 6: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

“Corporate Finance advies in de breedte”

2. Dienstverlening

Page 7: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

7

2. Dienstverlening Overnames & Financieringen

Begeleiding bij:

• Aan- en verkoop van ondernemingen

strategische overname management buy-out (MBO) management buy-in (MBI) overdracht binnen de familie

• Waardebepalingen

• Arrangeren financiering (zowel bancair als risico dragend vermogen/private equity)

Page 8: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

Afrondingsfase

Transactiefase

Voorbereiding-fase

uitvoeren waardebepaling opstellen verkoopdocumentatie (informatiememorandum) identificeren kandidaat kopers: ‘long list’ selecteren te benaderen kandidaat kopers met: ‘short list’ bepalen belangrijkste verkoopvoorwaarden (prijs en overige)

vertrouwelijk benaderen kandidaat kopers op shortlist verstrekken verkoopdocumentatie met procesbrief voeren informerende gesprekken met kandidaat-kopers uitbrengen overnamevoorstel of ontvangen bieding opstellen, bespreken en ondertekenen intentieverklaring met koper

verzamelen informatie voor boekenonderzoek (dataroom) boekenonderzoek door koper opstellen, bespreken en ondertekenen contracten

Voorbeeld proces verkoop aan strategische partij: IRIS CF = procesbegeleider

8

2. Dienstverlening Overnames & Financieringen

Page 9: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

Afrondingsfase

Transactiefase

Voorbereiding-fase

opstellen eenduidig acquisitieprofiel identificeren kandidaten: ‘long list’ (indien benodigd) selecteren te benaderen kandidaten: ‘short list’ benaderen en voeren kennismakingsgesprekken kandidaten vastleggen afspraken met verkoper(s) over te volgen proces

opvragen en analyseren relevante bedrijfsinformatie uitvoeren waardebepaling en onderzoek financiële structurering transactie ontvangen of uitbrengen overnamevoorstel opstellen, bespreken en ondertekenen intentieverklaring

uitvoeren boekenonderzoek (due diligence-onderzoek) verstrekken relevante informatie aan financier(s) beoordelen financieringsvoorstel(len) opstellen, bespreken en ondertekenen contracten

Voorbeeld proces koop van strategische partij: IRIS CF = procesbegeleider

9

2. Dienstverlening Overnames & Financieringen

Page 10: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

10

2. Dienstverlening Financieel-Strategisch management

• Begeleiding bij de financiële aansturing van de organisatie en het maken van de juiste keuzes

• Voorbeelden: verhogen van grip/zicht op organisatie door aanbrengen van meer structuur en realiseren betere informatie vormgeven aan financiële beleid in samenhang met business plan incl. uitwerking naar prognoses sparringpartner bij financieel-strategische vraagstukken (business cases, scenario analyses) invoeren van integraal management (resultaten en budgetten per afdeling, management accounting) ontwikkelen en implementeren volledige planning & control cyclus

• Combinatie van financiële èn bedrijfskundige kennis èn communicatieve vaardigheden• geschikt als aanvulling op zittende administratie (en bij ontbreken financieel directeur)• samenwerking met reeds betrokken financiële medewerkers en dienstverleners

• Begeleiding op advies basis: eerst projectmatig, daarna mogelijk structureel betrokken

• Veelal n.a.v. concrete gebeurtenissen (sterke groei/krimp, overname, teruglopende resultaten etc.)

Page 11: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

“Degelijk, duidelijk en doelgericht”

3. Werkwijze

Page 12: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

12

3. Werkwijze

• Start met oriënterend en informerend intake gesprek

• Heldere offerte met begroting, fasering en te verwachten stappen

• Deugdelijke voorbereiding: “Betere informatie leidt tot betere zaken!”

• Begrijpelijke presentaties en rapportages

• Efficiënte samenwerking met bij de onderneming betrokken adviseurs/vertrouwenspersonen

• Inhoudelijk sterke procesbegeleiding: pro-actief met ‘make it happen’ mentaliteit

• Honorering: op basis van bestede tijd in geval van transactiebegeleiding: additioneel een succesfee bij afronding afhankelijk van casus: maatwerk in honoreringsstructuur mogelijk

Page 13: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

Duncan EduardBob van Dam

4. Team

Page 14: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

14

4. Wie zijn wij

• IRIS Corporate Finance is opgericht door Duncan Eduard en Bob van Dam relatie gaat meer dan 10 jaar terug aanvullend qua expertise en competenties

• drs. Duncan Eduard 15 jaar actief in corporate finance. vanwege affiniteit met ondernemerschap gekozen voor segment niet-beursgenoteerde bedrijven carrière doorlopen bij CF-praktijken van groot accountskantoor (BDO) en grote Nederlandse bank (Rabobank). betrokken geweest bij meer dan 100 overname transacties in alle diversiteit dealmaker met gestructureerde aanpak: strategie en plan van aanpak goed uitdenken sterke sociale vaardigheden en inhoudelijke kracht

• Bob van Dam Msc. 10 jaar finance ervaring, waaronder op het gebied van planning & control en bestuurlijke informatievoorziening werkzaam geweest voor meerdere MKB ondernemingen, instellingen en multinationals grote affiniteit met de financiële sector door dienstverband bij ING (Investment Management, Life Insurance

Romania en Postbank) betrokken geweest bij reorganisaties, overnames, investeringsprojecten en business development activiteiten is zeer analytisch en vaardig in het doorgronden, structureren en presenteren van complexe (financiële) materie bekend met de dynamiek van grote organisaties en gewend om op bestuurlijk niveau te communiceren.

Page 15: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

Overnames & Financieringen Strategisch-Financieel management

5. Referenties

Page 16: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

5. Referenties : afgeronde transacties (selectie)

16

Page 17: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

17

5. Referenties: overige (anoniem)

• Overnames & Financieringen• Uitkoop aandelenbelang van fondsmanager uit grote Nederlandse participatiemaatschappij• Verkoop leidende grote Nederlandse boomkwekerij• Strategische verkoop 50% aandelen in retail parfumerieketen aan landelijke speler• MBI inclusief arrangeren financiering goed renderende drukkerij• Aankoop softwarebedrijf en arrangeren financiering voor grotere ICT onderneming• Aankoop via MBO van onderdeel beursgenoteerde technische onderneming• Verkoop participatie in wereldspeler draaideuren aan Amerikaanse participatiemaatschappij• Verkoop verpakkingsbedrijf aan Zweedse beursgenoteerde onderneming• Inkoop externe managers bij landelijke groothandel computerhardware• Verkoop interieurbouwer aan grotere kantoorinrichter• MBO producent medische disposables uit Engelse onderneming• Verkoop middelgrote machinefabriek• Begeleiding uitkoop enkele aandeelhouders software bedrijf• Aankoop via MBO van onderdeel Nederlandse beursgenoteerde onderneming• Aankoop via MBO van onderdeel landelijke retail-inkooporganisatie• Verkoop trainingsbureau aan Nederlandse participatiemaatschappij

• Strategisch-Financieel Management• Financiële begeleiding carve out van IT organisatie inclusief beheerde apparatuur en contracten • Financiële begeleiding van oprichting data centre met grote investeringswaarde• Inrichting en uitvoering van informatievoorziening richting Bankbestuur• Controller van middelgrote Nederlandse MKB onderneming • Ondersteuning bij opstellen van financieel meerjarenplan voor een bedrijfsonderdeel multinational• Financiële begeleiding reorganisatie inclusief inrichting nieuwe kostencontrole structuur • Coördinatie planning & control voor een onderdeel van een financieel dienstverlener

Page 18: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

Contactpersonen

6. Contact

Page 19: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance

19

6. Contact

e: [email protected]

t: +31(0) 182 895 179

m: +31(0) 622 948 523

drs. Duncan Eduard www.iriscf.nl

e: [email protected]

t: +31(0) 182 895 190

m: +31(0) 681 395 780

Bob van Dam Msc.

Page 20: Bedrijfsprofiel IRIS Corporate Finance