Bedrijfspresentatie House of Performance

of 8 /8
© Copyright 2008 House of Performance. Geen enkele reproductie van het document of een deel van het document mag worden gekopieerd, verspreid, geciteerd tenzij House of Performance schriftelijke toestemming heeft verleend House of Performance Filosofie en methodiek

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Bedrijfspresentatie House of Performance

  • 1. Copyright 2008 House of Performance. Geen enkele reproductie van het document of een deel van het document mag worden gekopieerd, verspreid, geciteerd tenzij House of Performance schriftelijke toestemming heeft verleend House of Performance Filosofie en methodiek
  • 2. 1
  • 3. - Positionering -House of Performance werkt voor haar opdrachtgevers aan drie typevraagstukken met verschillende urgentie en impact op de organisatieVerhogen performance door strategy execution Gekozen strategie vertalen naar processen en de implementatie van deze processen in de organisatie Introduceren Lean filosofie en organisatie ondersteunen bij de implementatie daarvan Inrichten en implementeren van ketenmanagementVerhogen performance door procesoptimalisatie en beheersing Herontwerpen en implementeren van bedrijfsprocessen Implementeren van capaciteitsmanagement en optimaliseren flexibiliteit inzet medewerkers Implementeren van performance management Verhogen van efficiency en effectiviteit van sales en sales support organisatie Overhead value analysis Herontwerpen en implementeren van HR processenVerhogen performance door service recovery Programmamanagement om performance- en kwaliteitsverlies (bijv oplopende achterstanden, dalend service level, niet halen van deadlines) te isoleren en structureel weg te werken Managen van achterstandsteams (inrichten en aansturen) De organisatie krijgt een werkende oplossing die is geborgd in de werkwijze 2
  • 4. - Filosofie House of Performance -Doel is het verbeteren van medewerkertevredenheid,klanttevredenheid en rendement voor de organisatie Medewerker- Klant- tevredenheid Proces Besturing tevredenheid Leider- Gedrag schap Rendement Het resultaat wordt gerealiseerd door een integrale aanpak met interventies op proces, besturing, gedrag en leiderschap 3
  • 5. - Werkwijze -Implementatie en borging wordt bereikt door een optimale synergievan processen, besturing, gedrag en leiderschap Inrichten van structuur voor continu procesverbeteringen Proces vanuit klantperspectief inrichten, gebruik expertise medewerkers, inrichten verbetermanagement, trainen medewerkers, delen van kennis & ervaring en goede methodes van vastlegging Prestatie management integreren in het bestaande besturingsmodel Proces Besturing Besturing transparant en optelbaar maken van laag tot hoog. Instrumenten easy to use maken en zorgdragen dat medewerkers cijfers her- en erkennen zodat zij zelf verbeterpotentieel zien. Leider- Gedrag schap Management zijn rol laten nemen Nut en noodzaak communiceren, visie uitdragen, leren faciliteren, enthousiasmeren, belonen en aanspreken Gedrag van medewerkers in lijn brengen met gemaakte keuzes Medewerkers coachen, belonen en verantwoordelijkheid geven, de omgeving aanpassen aan gewenste cultuur, successen vieren t.a.v. behalen doelstelling Constant wordt getoetst of waarde wordt toegevoegd voor de klant 4
  • 6. - Werkwijze -Pragmatisch en bottom-up veranderenkenmerken de werkwijze van House of Performance Bepalen en overeenkomen van een meetbare doelstelling aan de hand van een korte analyse wordt de (financile) doelstelling en het plan van aanpak bepaald Een Return on Investment van 3:1 is een voorwaarde voor een project Geen adviesrapporten maar gemplementeerde verbeteringen resultaten worden tijdens het project bereikt via een bottom-up benadering Klantwaarde is leidend bij het optimaliseren van processen processen en activiteiten worden getoetst aan de gestelde klantwaarde, al het overbodige wordt geschrapt Operationele besturing zorgt voor borging van het resultaat de besturing wordt zodanig opgezet dat er op alle niveaus feed back lussen zijn waarmee het management op ieder niveau pro-actief kan handelen Het management wordt intensief begeleid volgens het credo: voordoen, meedoen en laten doen, worden managers getraind in het sturen van de processen waarbij een cultuurverandering ontstaat van moeten, kunnen naar willen 50/50 verantwoordelijkheid het projectteam bestaat minstens voor 50% uit medewerkers van de klant. De opdrachtgever en projectleider zijn samen verantwoordelijk voor het halen van de planning en doelstellingen Uitgaan van bestaande middelen oplossingen worden gekozen die met bestaande mensen en systemen gerealiseerd kunnen worden Het resultaat wordt samen met de opdrachtgever behaald 5
  • 7. - Projecten & Klanten -House of Performance werkt voor grote Nederlandse dienstverlenerszowel in profit als non-profit omgevingen Voorbeelden van projecten: Financile dienstverlening & Verzekeringen (o.a. AbnAmro, RaboBank, ING, Fortis, ASR Verzekeringen), optimalisatie back-office processen service desks hypotheken inrichten besturing front en mid-office verzekeringsbedrijf implementatie Lean in zowel operations als ICT, Marketing, Sales omgeving optimalisatie portefeuille management van de landelijke verkooporganisatie herinrichten verkoopprocessen strategy execution traject strategie doorvertaling tot en met de overdracht tijdens de uitvoering ervan optimaliseren talentmanagement- en opvolgingsproces op groepsniveau Energiesector (Essent) inrichten operationele besturing retail organisatie inrichten besturing Customer Operations van een netwerkwerk bedrijf optimalisatie B2B Sales Support en Call Center processen implementatie Lean in retail en finance omgeving Publieke sector (o.a. Gemeentes, Economische Zaken) uitvoering/implementatie van vernieuwde werkprocessen vereenvoudigen proces over de gehele keten heen ontwerp en inrichten organisatie conform Lean principes Openbaar vervoer: (Nederlandse Spoorwegen) verbeteren performance klantenservice (Lean) optimalisatie back-office processen afdeling abonnementen Graag lichten we mondeling de aanpak en behaalde resultaten aan u toe 6
  • 8. - Contact -House of PerformanceHamburgerstraat 303512 NS - Utrecht030 - 2393360Erik SchellEmail: [email protected]: 06-31620176 www.hofp.nl Mensen laten excelleren 7