Bedrijfspresentatie Haute Equipe

Click here to load reader

 • date post

  06-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  365
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Bedrijfspresentatie Haute Equipe

 • 1. Over Haute Equipe
 • 2. In het kort
  • Haute Equipe is een toonaangevend adviesbureauvoor tactische en
  • operationele vraagstukken op het gebied van financin,informatie- en
  • procesmanagement bij overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland.De
  • Haute Equiper legt daarmee de solide basis voor uw ad hoc projecten of uw
  • dagelijkse praktijk. Een toegewijde teamplayer die net als u het
  • gemeenschappelijke doel nastreeft.Met name kennisuitwisseling
  • staatbovenaan onze agenda. En het leveren van hoge kwaliteit, uitgedrukt in het
  • woord Haute.
  • Dit alles met behoud van onze mensgerichte bedrijfscultuur die ertoe heeft geleid
  • dat Haute Finance (van waaruit Haute Equipe is ontstaan) in slechts een paar jaar
  • tijd een groot en sterk merk is geworden.
 • 3. Ambitie
  • Haute Equipe wil bij opdrachtgevers enmedewerkers bekend staan als n van
  • de beste adviesbureaus enwerkgeversvoor tactische en operationele
  • vraagstukken op het gebied van de financile bedrijfsvoering binnen overheids-
  • en onderwijsinstellingen in Nederland.
  • We onderscheiden ons doordat wij maatschappelijk betrokken zijn, een no
  • nonsense mentaliteit hebben en doen wat wij beloven. Met direct toepasbare
  • kennis staan wij garant voor duurzame oplossingen.
 • 4. Proceskwaliteit
  • Haute Equipe isop basis van ISO 9001:2000 gecertificeerd. Iedereen binnen Haute
  • Equipe heeft meegewerkt aan het opzetten van een stevig kwaliteitssysteem. Het
  • belang hiervan wordt niet alleen door het management onderkend, maar door al
  • onze medewerkers.
  • Wij zien in een kwaliteitssysteem conform de ISO-norm een hulpmiddel om de
  • beheersing van de processen in onze organisatie vorm te geven. Het helpt ons om
  • de gewenste standaardisatie vorm te geven en te bestendigen.
  • Het ISO-certificaat is drie jaar geldig, maar er vindt jaarlijks een tussentijdse
  • beoordeling plaats. Wij streven naar een continue verbetering van ons
  • kwaliteitssysteem. Ons kwaliteitshandboek, onze processen en kwaliteitsmonitor
  • worden doorlopend, op basis van interne audits, beoordeeld en waar nodig
  • aangepast.
 • 5. Kernwaarden
  • Onze medewerkers zijn de ziel van onze organisatie en daaromstaan er uitsluitend
  • foto's van onze eigen mensen op deze site. Zij vervulleneen actieve rol in de
  • verdere ontwikkeling en uitbouw van Haute Equipe. Zij kenmerken zich door een
  • sterke maatschappelijke betrokkenheid. Zij zetten hun kennis en
  • ervaring graag in om verbeteringen te realiseren bij onze opdrachtgevers. Die
  • betrokkenheid, zo zeggen onze opdrachtgevers, maakt een groot verschil.
  • De unieke cultuur van Haute Equipe wordt gedragen door onze vier kernwaarden:
  • Mensgericht
  • Verbindend
  • Ambitieus
  • Eigenzinnig
 • 6. Markten
  • Haute Equipe richt zich alleen op de overheid en het onderwijs. Wij doen dit omdat wij geloven in de kracht van focus. Focus op het gebied van kennis, expertise en ervaring. Daardoor zijn wij altijd up-to-date waar het gaat om wijzigingen in wet- en regelgeving, (politieke) trends, subsidiemogelijkheden, enz..
  • Voor de gemeentelijke overheden is Haute Equipe de expert op het gebied van de algemene uitkering, grondexploitatie, begeleiden van bezuinigingsoperaties en de ultieme adviseur voor complexe planning & controlvraagstukken.
  • Voor de provinciale overheden is Haute Equipe expert op het gebied van subsidieverlening en verantwoording.
  • Bij de Rijksoverheid staat Haute Equipe voor vraagstukken rond procesoptimalisatie, herstructurering en audittrajecten (zowel financieel als operationeel)
  • Voor het MBO/HBO/Universitair onderwijs levert Haute Equipe projectleiders
  • In het primair en voortgezet onderwijs levert Haute Equipe alle diensten die te maken hebben met het professionaliseren van de bedrijfsvoering en de organisatie. Effectiviteit en efficiencyverbetering zodat het onderwijs/leerling centraal komt te staan.
 • 7. Kernactiviteiten
  • Haute Equipe is een (financieel) bureau voor detachering en advies
  • bijoverheids- en onderwijsinstellingen in Nederland.
 • 8.
  • Detachering: tijdelijke (management-) menskracht bij een capaciteitsprobleem
  • en/of bij gebrek aan kennis en ervaring door middel van detachering. Onder
  • andere op het gebied van ondersteuning bij en cordinatievan:
  • de begroting en/of jaarrekening
  • de planning- en controlcyclus
  • rechtmatigheid
  • AO/IC
  • het beschrijven van processen
  • In de functies van:
  • directeur bedrijfsvoering
  • hoofd financin
  • hoofd financieel beleid
  • (concern)controller
  • financieel consulent, beleidsmedewerker
  Detachering
 • 9.
  • Advies: Tactische/strategische adviseringaan overheden en onderwijsinstellingen
  • met betrekking tot complexe bedrijfsvoeringvraagstukken. Onze oplossing ligt in:
  • een integrale benadering van de probleemstelling
  • een evenwichtig advies
  • een praktische implementatie van de veranderingen.
  • De oplossing is namelijk niet het advies over veranderingen, maar het borgen van die veranderingen inde organisatie.
  • Enkele voorbeelden:
  • Procesmanagement bijv. bij veranderingsprocessen of procesoptimalisatie
  • Doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken
  • Doorlichten financile processen
  • Onderzoek, advies, beheer en verantwoording op het gebied van nationale en Europese subsidies
  • Samenwerking
  Advies
 • 10.
  • Voor advies of detachering vraagt u, naast kundige en betrokken mensen,
  • mensen met meerwaarde. Onze deskundigheid ligt al jaren op het gebied van
  • overheid en onderwijs en met onze kennis en maatschappelijke
  • betrokkenheid onderscheiden wij ons. Met direct toepasbare kennis bieden
  • wij u mensen met meerwaarde.
  • Onze medewerkers vervulleneen actieve rol in de verdere ontwikkeling en
  • uitbouw van Haute Equipe. Zijzetten graaghun kennis en ervaringin om
  • vernieuwende oplossingen te realiseren bij onze opdrachtgevers.
  Expertisegebieden 1
 • 11. Expertisegebieden 2
  • Bedrijfsvoering in het onderwijs
  • Gemeentefonds
  • Grondexploitatie
  • Onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid
  • Planning en control, wo risicomanagement
  • Prestatie-indicatoren en maatschappelijke effecten
  • Procesoptimalisatie
  • Projectmanagement
  • Rechtmatigheid
  • Samenwerking (herindeling, shared service center, GR en fusies)
  • Subsidiestromen
 • 12. PAUW
  • Haute Equipe heeft al enkele jaren een product waarmee u snel, zorgvuldig en op
  • juiste manier de Algemene Uitkering voor uw gemeente kunt berekenen en
  • analyseren. Dit product, met de naam PAUW (Product Algemene Uitkering op het
  • Web) heeft onlangs de 300ste abonnee mogen begroeten en daarmee hebben
  • wij inmiddels 75% van de markt bereikt. PAUW biedt u ook extra modules zoals de
  • fictieve budgetten en de benchmarking module.
  • Naast PAUW bieden wij op het gebied van het Gemeentefonds nog andere
  • diensten aan zoals:
  • Full-service contract met een volledige berekening en analyse van de circulaire inclusief verwerking in de