Basisregistraties en de Omgevingswet: wát een stel

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Basisregistraties en de Omgevingswet: wát een stel

 • Basisregistraties en de

  Omgevingswet: wt een stel

  Wim van Oekel & Marjolein Kavelaars

 • Basisregistraties en de

  Omgevingswet: wt een stel

 • Basisregistraties en de

  Omgevingswet: wt een stel

  Wim van Oekel

 • VIVO Impact op Digitale Stelsel

  Eisen, randvoorwaarden,

  aandachtspunten

  Verschil huidige / gewenste situatie

  2018

  Beschrijving en analyse

  Processen, standaarden,

  applicatiefuncties, gegevens,

  koppelvlakken, etc.

  Vervolgprojecten

  Globale kosten

  Niveaus: DSO, collectief, individueel

  gemeentelijk

  Veranderaanpak Verandertypen

  Ontwikkelplateaus

  Uitvoeringsvarianten

  Dienstverlening, klantreizen

  Processen Identificatie en afbakening

  Impact OW, analyse

  Informatiearchitectuur Applicatiearchitectuur

  Gegevensobjectmodel

  ZGW, SWR, Archivering

  Wet- en regelgeving Impact op IV

  Regelbeheer

 • Basisregistraties en de

  Omgevingswet: wt een stel

  Marjolein Kavelaars

  De uitvoering van de

  Omgevingswet

  met basisinformatie

 • Betekenis Omgevingswet

  Alle informatie over bepaald

  gebied gebundeld vastleggen

  en toegankelijk maken voor

  de gebruiker.

 • Voorbeeld geografisch vastleggen van

  omgevingsregels

 • Omgevingsregels relateren aan ID

  basisinformatie Bron Nummer BAG-

  verwijzing TypeAanduiding Naam AdresAanduiding

  RRGS 10591 0392010000001864

  LPG Total Servicestation De Liede

  Amsterdamsevaart 288, 2033AA Haarlem

  BRT 102723113 - tankstation - -

  HR 24126356 0392200000001864

  4730 benzinestations

  Servauto inzake De Liede

  Amsterdamsevaart 288, 2033AA Haarlem

  WOZ+ 039200001352 0392200000001864

  3638 benzinestation

  - Amsterdamsevaart 288, 2033AA Haarlem

 • Voordelen gebruik basisinformatie :

  1. Bevordert samenhangende

  benadering van de fysieke

  leefomgeving ->

  zien welke andere

  omgevingsregels er op die plek

  van toepassing zijn.

  1.

 • Voordelen gebruik basisinformatie:

  2. Gegeven zoals

  omgevingsregel kan

  gevonden worden op

  basis van bepaalde

  kenmerken.

 • Voordelen gebruik basisinformatie:

  3. Geografische positie wijzigt

  bij mutaties, maar object-ID

  verandert niet,

  bijvoorbeeld als pand wordt

  uitgebouwd.

 • Voordelen gebruik basisinformatie:

  4. Gegevens kunnen worden

  meegeleverd in de

  uitwisseling in de keten

  (tussen verschillende

  overheden en registraties).

 • Voordelen gebruik basisinformatie:

  5. 5. Integratie van

  omgevingswetprocessen

  in zaaksystemen ->

  snelheid en kwaliteit

 • Voordelen gebruik basisinformatie:

  6. Draagt bij aan een uniform

  informatiemodel

  ->

  verbetert dienstverlening.

 • Voordelen gebruik basisinformatie:

  7. Uitvoering Omgevingswet

  voedt basisinformatie

  ->

  alle processen die gebruik

  maken van basisinformatie.

 • Hoe verder?

  1. uitwerking VIVO-rapport VNG/KING

  2. DSO-project Informatie- en

  uitwisselingsmodel besluiten

  3. andere DSO-projecten

  4. aansluiting projecten eigen gemeente

  http://kinggemeenten.nl/vivo-verkenning-informatie-voorziening-omgevingswet/nieuws/vivo-eerste-mijlpaal-naar-digitaalhttp://kinggemeenten.nl/vivo-verkenning-informatie-voorziening-omgevingswet/nieuws/vivo-eerste-mijlpaal-naar-digitaalhttp://kinggemeenten.nl/vivo-verkenning-informatie-voorziening-omgevingswet/nieuws/vivo-eerste-mijlpaal-naar-digitaal

 • Discussie

 • Basisregistraties en de

  Omgevingswet: wt een stel

  Wim van Oekel

 • En nu: twee sporen

  Spoor 1: UIVO

  Verdieping processen en IV in de keten: uitwerken hoofdketenprocessen en gezamenlijk PDC

  uitvoeren ketenpilots

  verdieping ZGW in de keten

  onderzoeken inrichting archivering

  Organiseren van gebruik in de keten: opstellen roadmap BGs

  onderzoeken inrichting Facilitaire Organisatie Regelbeheer

  inrichten van een innovatiespoor, waarbij ook de markt wordt betrokken

  Inrichting van de dienstverlening in de keten door opstarten van aanvullende klantreizen

  Landelijk: Drie sporen

 • En nu: twee sporen

  Spoor 2: Interbestuurlijk Invoeringsprogramma

  Enkele voorbeelden van trajecten:

  Verkenning Routeplanner

  Veranderaanpak / aanpakanalyse

  Informatiepunt

  Onze aanbevelingen over Invoering (uit VIVOs)

  Invoeringsondersteuning algemeen

  (accountmanagers, opleidingen,)

 • En nu: twee sporen Spoor 3: Collectief gemeentelijk

  1. Projecten uit Bijlage 1.2 van het eindrapport die niet (volledig) door UIVO worden afgedekt en na de zomer

  moeten starten

  2. Projecten die nu al lopen en mogelijk na de zomer worden voortgezet:

  Klantreizen

  Informatie- en bedrijfsarchitectuur

  Analyse wet- en regelgeving, etc.

  Kwartiermaken onderzoek uitvoeringsvarianten

  Timing nieuwe projecten: nog onzeker.

 • Bepaal de prioriteiten

 • 1e indicatie gewenst niveau 2019

  1. Alle Omgevingswet gerelateerde processen zijn beschreven en toepasbaar (bijv begeleiden initiatiefnemer relatie

  met toezicht en handhaving en Informatie-uitwisseling met de verschillende (basis)registraties

  2 Er is in alle processen zaakgericht registratie ten behoeve van de keten

  3 De processen zijn volledig gedigitaliseerd, inclusief gebruik digitale informatie-uitwisseling, handtekening en

  substitutie van analoog naar digitaal.

  4. Gegevensmanagement is uitgewerkt: per gegevensset zijn de afnemer, distributeur en bron benoemd, er zijn

  afspraken over de levering en de definities van de gewenste kwaliteit. Focus op gebruiken, registreren en toegankelijk

  maken van data, met name het gebruik van geografische informatiecomponenten (GIS).

  5. Ontschotting. De organisatie is, daar waar nodig, aangepast op de brede inhoud van de Omgevingswet,

  vakspecialisten worden integraal gestuurd.

  6. De mindset is veranderd naar "ja mits; integraal en dynamisch werken; digitaal werken en faciliteren van

  participatie en co-creatie

  7. Met ketenpartners zijn procesafspraken gemaakt en getest. Denk aan contactmomenten, informatie-uitwisseling

  en data-opslag. Ook de rollen van regiehouderschap, dossiervorming en bronhouderschap zijn bepaald

  8. De visie op participatie en de eigen rol is gedefinieerd en uitgedragen binnen de organisatie

  9. Standaardisatie van begrippen is met partners doorgevoerd

  10. Regelbeheer is op orde (beheer levenscyclus en afstemming van regels)

 • VIVO, vervolgprojecten (selectie) # Naam / activiteiten

  1.1 Vervolg VIVO VNG

  2.1 Innovatiespoor; nieuwe technologie, experimenten

  3.1 Customer journies (12-16 stuks) t.b.v. interface DSO

  3.3 Ontwerpen serviceformules i.r.t. informatievoorziening

  4.1 Processen uitwerken, modelleren, verdiepen, toetsen en optimaliseren

  4.4 Pilots begeleiden zaakgericht werken in de keten

  4.6 Ontwikkeling standaard PDC

  4.9 Onderzoek naar inzet widgets en beslisbomen, en realisatie

  5.2 Integreren Informatiearchitectuur met GEMMA

  5.4 Opstellen informatiemodellen en berichtenstandaarden

  5.5 Requirements, globale architectuur SWR/gemeenschappelijk zakenmagazijn maken

  5.6 Opstellen gemeenschappelijke standaard zaaktypecatalogus

  5.13 Onderzoek privacy en informatiebeveiliging

 • Vind het wiel niet opnieuw uit

  - Kijk bij de collegas in het land

  - Gebruik: romnetwerk, kennisbank GGB,

  kennisknooppunt omgevingswet

  - Zoek je ketenpartners op

  - Tips: lees en plaats ze bij de hartjesballonnen

  https://www.romnetwerk.nl/portal/https://gemeentelijkgeoberaad.pleio.nl/https://kennisknooppunt.pleio.nl/

 • Basisregistraties en de

  Omgevingswet: wt een stel