Basiscursus meer theorie over bodem & compost

of 32 /32
Basiscursus Ecologische Moestuin Meer theorie over bodem & compost

Embed Size (px)

description

Voor wie dieper wil graven in de wetenschap van bodem & compost.

Transcript of Basiscursus meer theorie over bodem & compost

Page 1: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

Basiscursus Ecologische Moestuin Meer theorieover bodem & compost

Page 2: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

Inhoud

1. Waarom biologisch?

2. Waar een moestuin aanleggen?

3. Inleiding bodem

4. Bodem: Minerale bestanddelen

5. Bodem: Organische bestanddelen

6. Bodem: Zuurtegraad

7. Compost

Page 3: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

1. Waarom bio-logisch?

1. Gezonde planten kweken

2. Respect voor het milieu- Geen schadelijke

stoffen• Bestrijdingsmiddelen• Kunstmest

- Duurzame materialen- Beperken energie

verbruik- Duurzaam

watergebruik- Groenresten

recycleren

3. Gezonde bodem

4. Respect voor de natuur- Bestuivers

aantrekken- Natuurlijke vijanden

aantrekken

Page 4: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

Preventieve maatregelen

� Bodemzorg � Vruchtwisseling en combinatieteelt� Gewas- & raskeuze en teeltwijze� Bescherming, aantrekking natuurlijke vijanden

- goed het onderscheid maken tussen nuttige helpers en belagers

• helpers: zweefvliegen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes, bijen, vlinders, hommels,….

• belagers : bladluizen, rupsen, witte vlieg, slakken, mineervliegen, .….

- bloeiende, geurende planten- afscherming met insectengaas - misleiding

• vb geuren, kleuren, combinaties, plantenaftreksels

1. Waarom bio -logisch?

Page 5: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

2. Waar een moestuin aanleggen?

• Zon:voor de meeste groenten minstens 6 u per dag;meet rond 21/3 of 21/9

• Watertafel:niet te hoog, niet te laag. Zie ook: Verhoogde bedden.

• Nabijheid:bijvoorbeeld plukgewassen dichtst bij huis, voorraadgroenten verderop

• Beschutting:vooral tegen wind (N-O)

• Bomen:beschutten en concurreren

• Geen vervuiling:stook, uitlaatgassen, afval, as, …

• Grootte:60 m2 /persoon voor groente het jaar rond en vroege aardappelen

Page 6: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

� Plattegrond op schaal� Bestaande beplanting, gebouwen� Standplaatsfactoren

- Licht- Bodemsoort- Vocht- Klimaat (beschut?)

� Invloed van de mens/dier of directe omgeving� Water in de buurt?� Composteermogelijkheid

2. Waar een moestuin aanleggen?

Page 7: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

3. Inleiding bodem

Het belang van een goede bodem:

“De grond van de zaak

is de zaak van de grond”

Jan Heyman

Eerste voorzitter van Velt

Page 8: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

3.1. Ontstaan van de bodem

Page 9: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

3.2. Natuurlijke samenstelling

Page 10: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

Bed: 120 cm breed(je armlengte x 2)

Pad: 30 cm of meer

Afscheiding pad-bed:• Visueel• Tegels, dakpannen, snippers, …

3.3.Lucht in je bodemis heel belangrijk!

Maak permanente bedden & paden!

Page 11: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

www.velt.be

Page 12: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

4. Minerale bestanddelen

Korrelgrootte & afzetting tijdens ijstijden

•12

zandstreek

zandleemstreek

Leemstreek

Hoog - België

Wind

Zand

leem

Noordzeebekken

Page 13: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

4. Minerale bestanddelen

www.velt.be

Page 14: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

HandpalmtestHandpalmtest

Page 15: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

GrondGrondwater

TextuurbepalingTextuurbepaling

water

kleileemzand

calgon schudden

aflezing na

40’’ 30’

12 u

Page 16: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

Berekening textuur: een voorbeeld

Tijd mm Verschil %

40” 21.5 21.5 40 Zand

30’ 48.5 27 50 Leem

12 u 54 5.5 10 Klei

Totaal 54 =100%

4. Minerale bestanddelen

Page 17: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

TextuurdriehoekTextuurdriehoek

0 100 zand

10 90

zand 20 80 klei30 70 leem

40 60

50 50

60 40

70 30

80 20

90

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 leem 70 75 80 85 90 95

Lemig zand

zware klei

KLEI

zand licht lemig zand Zandleemwww.velt.be

Page 18: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

Aan je grondsoort (=

Aan je grondsoort (textuur) kun je niet veel veranderen.

Aan je structuur wel:

voeg compost toe!

Je kunt ook gewoon

bovenop je grond

kweken: een laag goede

compost/tuingrond,

eventueel in verhoogde

bakken

4. Minerale bestanddelen

Page 19: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

5. Organische bestanddelen

Mineralisatie en humificatie: je compost verteert

www.velt.be

Page 20: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

Humus nader omschreven

Organische stof in de bodem bevat:

1. levend materiaal (wortels, bacteriën, protozoa, pieren,….)

2. voedingshumus of instabiele humus: jong verteerd organisch materiaal

3. stabiele humus: dit is het restproduct van de vertering van de voedingshumus dat zeer traag verder afbreekt.

Dus: organische stof = 1 + 2 + 3

humus = 2 + 3

www.velt.be

5. Organische bestanddelen

Page 21: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

Klei-humuscomplex

H+

Ca++ Mg++klei-humuscomplex

Ca++

Mg++

H+

NH4+

Mg++

Ca++

H+

K+

Na+

- -

- -- -

- -

- -- -

-

-

- -

NH4+

NH4+

K+

K+

Na+

Na+

-

-

- -

- -- -

-

-

5. Organische bestanddelen

www.velt.be

Page 22: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

6. Zuurtegraad

� Vrije waterstofionen.(H+)� <7 = zuur � >7 = basisch � =7= neutraal� pH (H2O) en pH (KCl)met KCl maakt men de aan klei gebonden H+ ionen vrij.De pH (KCl) < pH (H2O)

Page 23: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

6. De pH van de grond

Grond-soortGewenste pH

(KCl)Gewenste pH

(H2O)

Zand 5,2 – 5,6 6,3

Zandleem 6,2 – 6,6 7,1

Leem 6,7 – 7,3 7,7

Klei 7,2 – 7,7 8,0

Belang van de pH

De pH bepaalt of de voedingselementen die in de grond zitten goed of slecht kunnen opgenomen worden door de planten.

Indien de pH te laag is gaan we bekalken. Kalk verbetert ook de bodemstructuur (kruimelstructuur).

Toedienen van meststof kan de pH beïnvloeden.

Ongepast toedienen van kalk en/of meststoffen kan leiden tot gebreksverschijnselen bij groenten.Elke grondsoort heeft zijn eigen optimale

pH-zone

Page 24: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

Zuurtegraad(uitgedrukt in pH)

De pH bepaalt de opneembaarheid van voedingsstoffen: het ionenvervoer

Page 25: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

7. Compost

Voordelen: verrijkt de bodem met

organisch materiaal voedt het bodemleven bevat langzaam

werkende meststoffen doet een bodemstructuur ontstaan, die water, warmte

en voedingsstoffen vasthoudt maakt kleibodems lichter zorgt ervoor dat zandgronden beter water vasthouden brengt de zuurtegraad van de bodem tot een optimale

waarde voorkomt erosie van de bodem door wind en water draineert bodems beter

Page 26: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

7. Compost

Hoe maak ik compost?

•Meng verkleind

Groen en Bruin

•Nat maken indien nodig

•Afdekken

•Grote hoop maken

•Omzetten na een maand

Page 27: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

Hoe test ik compost op rijpheid?

1. Bosgeur2. Donker, zonder (veel) herkenbare deeltjes3. De tuinkerstest:

• 100 zaadjes op vochtige compost• 1 week wachten• Goede groei = goede compost

www.velt.be

Page 28: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

7. Hoeveel compost heb je nodig?

� Maak veel compost: de gemiddelde tuinier heeft te weinig compost

� Laat je grond testen op pH, N, P, K(Bodemkundige Dienst België)

� Laat je analyse omzetten in bemestingsadvies per gewas (Velt-ledenservice)

Page 29: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

zand leem & zandleemkleikool 4,50 8,00 9,50blad 3,50 7,00 7,25vrucht 4,00 7,50 8,50wortel 0,00 0,75 0,00aardappel 0,75 2,00 1,00peul 0,00 0,00 0,00

kg compost per m2gewasgroep

Gemiddelde compostgift voor een ‘nieuwe’ tuin:

1 Kruiwagen = 80L = 50Kg Compost

Page 30: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

verse

onrijpe

weinig

of

half verteerde

compost

rijpe

oude

of

verteerde compost

overjaarse

zeer oude

grond-

of

edelcompost

< 6 maanden > 12 maanden6 – 12 maanden

Compost in diverse afbraakfasen

Page 31: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

oppervlaktecompostering via mulching

structuurverbetering in de moestuin - potgrond

voedende bemestingsbron in de moestuin

Compost in diverse afbraakfasen

verse

onrijpe

weinig

of

half verteerde

compost

rijpe

oude

of

verteerde compost

overjaarse

zeer oude

grond-

of

edelcompost

Page 32: Basiscursus meer theorie over bodem & compost

Compost in diverse afbraakfasen

bemesting humusaanbrenger structuurverbeteraar

verse

onrijpe

weinig

of

half verteerde

compost

rijpe

oude

of

verteerde compost

overjaarse

zeer oude

grond-

of

edelcompost