Basiscursus Domotica - iridiummobile.nl · gebied van domotica in het algemeen en Smart Homes in...

4
Basiscursus Domotica Een kijkje in de keuken van domotica, TCP/IP, Smart Homes en vele andere zaken

Transcript of Basiscursus Domotica - iridiummobile.nl · gebied van domotica in het algemeen en Smart Homes in...

Basiscursus Domotica

Een kijkje in de keuken van domotica, TCP/IP, Smart Homes en

vele andere zaken

De ontwikkelingen op het gebied van netwerken, Smart Homes, Domotica, TCP/IP en alles wat daarmee samenhangt gaan snel. Supersnel. Sneller dan menigeen inziet. Heeft u al gehoord van LoRa? Lifi? Seamless roaming? Van SmartGrids? Misschien wel… Maar weet u ook wat het betekent? Lees in beide gevallen snel verder… Als leverancier van high-end visualisatie-software (iRidium mobile) merken wij, dat de kennis van medewerkers sterk achterblijft bij de snelheid waarmee fabrikanten ons willen overtuigen van de kracht van hun (nieuwe) producten. Kennis van elementaire (‘traditionele’) zaken als TCP/IP, netwerken, de opbouw van Smart Homes, WAN/LAN, maar ook nieuwe ontwikkelingen zoals LoRa, LiFi, Smart-Grids en dergelijke, zorgen voor veel vragen bij medewerkers van elektrotechnische installatiebedrijven, system-integrators en iedereen die bij zijn of haar dagelijkse werkzaamheden in aanraking komt met deze technieken.

Zorg dat u (of uw medewerkers) mee kunnen praten in gesprekken met (potentiële) opdrachtgevers, en mee kunnen denken aan concepten op het gebied van domotica in het algemeen en Smart Homes in het bijzonder! Daarom hebben we besloten een ‘Basiscursus Domotica’ te vervaardigen, waarbij we u -of uw medewerker(s)- in 1 dag bijscholen en -praten over de huidige stand van zaken, maar ook de nieuwe ontwikkelingen die er aan komen. Dit doen we door middel van een luchtig opgezette training, boordevol afwisselende elementen, zonder te vervallen in een saaie presentatie waarbij het publiek na de mid-dag in slaap valt. Dit doen we bijvoorbeeld d.m.v. korte filmpjes en praktijkvoorbeel-den.

B a s i s c u r s u s D o m o t i c a

e e n k i j k j e i n d e k e u k e n v a n d o m o t ic a ,

TC P/ I P, S m a r t H o m e s e n v e l e a n d e re

za k e n . . .

Curs isten die trainingen volgden die door ons verzorgd werden, beoordeelden deze

al lemaal met een 7 of hoger .

De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder andere:

TCP/IP: aloude techniek als basis voor de toekomst Maken we het statisch of dynamisch? (Static/DHCP configuratie) Modems/Routers/Firewalls en de configuratie daarvan Projecteren van LAN/WAN netwerken Backbones: koper of glas? Gebruikte terminologie in GBS/BMS/Domotica-netwerken Het opzetten van een Smart Home Netwerken: bedraad, maar ook WiFi, EnOcean, ZigBee, Z-Wave; de overeen-

komsten en verschillen De inzet van WiFi: wanneer wel en wanneer juist niet? Ontwikkelingen zoals LoRa, LiFi Welke hardware voor de inzet van Domotica-omgevingen? Welke software (OS’sen) voor de inzet van Domotica-omgevingen? IoT: hype of niet? Domotica-protocollen en -standaarden: pro’s en contra’s Trouble-shooting: hoe analyseer je problemen in netwerken

Onderwerpen

Enfin: een complete dag, waarbij de nadruk ligt op bij- en nascholing: we merken im-mers, dat de praktijkkennis van (met name) de basis (TCP/IP en de configuratie hier-van) vaak simpelweg ontbreekt. Maar we geven dus ook een kijkje in de toekomst, en praten u (of uw medewerker) bij over al die zaken die zich nu aandienen, of er (heel snel) aankomen. De dag zal dus nadrukkelijk nìet over iRidium mobile gaan, maar juist over alles wat daarbuiten valt!

De doelgroep van deze “Basiscursus Domotica” zijn monteurs, werkvoorbereiders, pro-jectleiders, commercieel/technisch verkopers en docenten: iedereen die bezig is met techniek, gericht op ICT/elektrotechniek/domotica.

U dient zich niet af te vragen: wat kòst deze cursus? Wij weten uit ondervinding (vanuit de ervaringen op onze helpdesk) dat het bellen naar support u (of uw mede-werker) veel meer kost. Verborgen tijd (en dus kosten) die u vaak niet terugziet. En voordat uw medewerker gaat bellen, heeft hij zelf vaak al enkele uren doorgebracht met testen en proberen. Nogmaals: kostbare tijd die u veel meer kost dan 1 dag scholing. De kosten bedragen slechts € 250,00 excl. BTW voor een compleet verzorgde dag; in-clusief cursusmaterialen, een uitgebreide lunch, koffie, thee en fris. Vergelijk deze kosten eens met reguliere opleidingen: vaak bedragen de kosten voor een training € 500 tot € 1000 per dag.

Doelgroepen

Kosten

iRidiumMobile.nl - Gildeplein 57 - 6612 BC Nederasselt - +31 (0) 24 - 622 29 55

[email protected] - www.iRidiumMobile.nl

De trainer voor de cursus is Theo Derks. Als IT-er ‘pur sang’ heeft hij een jarenlange ervaring op het gebied van alle denkbare systemen: via CP/M, Dos, Windows, Novell, Unix, VAX/VMS en alle daarbij horende software. Maar ook het leveren, installeren en onderhouden van netwerken en hardware aan het MKB (zoals PC’s, file-servers, etc) is hem niet vreemd. Sinds 2010 is Theo Derks als importeur/distributeur van de software van iRidium mobile bekend met een groot aantal protocollen zoals Duotecno, Domintell, Helvar, KNX, Modbus, ISYGLT, AMX, Crestron, SIP, IP-camera’s etc. Inmiddels zijn zo’n kleine 400 (!) installateurs door hem opgeleid in de software van iRidium mobile; en deze trainingen krijgen allemaal zeer positieve beoordelingen. We houden onze cursussen altijd in kleine groepjes; maximaal 10 à 12 personen; zodat elke cursist voldoende aandacht krijgt en er voldoende tijd is voor het stellen van vragen.

Gedurende het gehele jaar plannen we diverse data in. Check voor de actuele cursusdata altijd even onze site: www.iRidiumMobile.nl/academy

De cursussen worden gegeven in Nederasselt, onder de rook van Nijmegen. Er is altijd voldoende gratis parkeergelegenheid, en Nederasselt is gemakkelijk bereikbaar via de A73 of A50.

Inschrijven kan d.m.v. het sturen van een mailtje naar [email protected] met vermelding van: De bedrijfsnaam De naam (of namen) + email-adres van de medewerker(s) die de cursus

wensen te volgen Gewenste cursusdatum De cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers. Kijk in je eigen bedrijf naar collega’s of medewerkers waar deze cursus voor bestemd zou kunnen zijn en doe er je voordeel mee! Geef deze cursus-informatie aan je leidinggevende, zodat hij ook anderen kan laten profiteren van deze cursus! Alvast bedankt!

Cursusdata

De trainer

Inschrijven?

Locatie