BAS - Alfa Accountants en Adviseurs · PDF file BAS Melkvee Plus Q1-2018 Voorbeeldrapport...

Click here to load reader

 • date post

  03-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BAS - Alfa Accountants en Adviseurs · PDF file BAS Melkvee Plus Q1-2018 Voorbeeldrapport...

 • BAS

  Melkvee Plus

  Q 1 - 2018 Fiscaal

  Voorbeeldrapport Melkvee

 • BAS Melkvee Plus Q1-2018

  Voorbeeldrapport Melkvee t.a.v. de firmanten Agro Business park 85 6708 PV Wageningen

  Klantnummer: 01234

  Datum: 20 juni 2018

  OPDRACHT EN VERANTWOORDING Conform uw opdracht hebben wij het BAS Melkvee Plus rapport van uw onderneming over het eerste kwartaal van 2018 opgesteld. Tevens hebben wij aan de hand van de door u verstrekte gegevens een begroting gemaakt voor het komende jaar. De (financiële) informatie is gebaseerd op de van u verkregen informatie. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid berust bij u.

  De aard van de opdracht brengt met zich mee dat deze informatie uitsluitend voor intern gebruik is, en met uitzondering van uw huisbankier niet aan derden ter beschikking gesteld mag worden. De resultaten en andere uitkomsten die in dit rapport gepresenteerd worden kunnen afwijken van de resultaten en andere uitkomsten in de definitieve jaarrekening. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over dit rapport neem dan contact op met uw bedrijfskundig adviseur.

  GEHANTEERDE AFKORTINGEN GAD = gemiddeld aanwezige dieren, VAK = volwaardig arbeidskracht, kVEM = kilogram voedereenheid melk ha. = hectare, antl = aantal, kg = kilogram, mg = miligram, dgn = dagen

  INHOUDSOPGAVE

  1Bedrijfsstructuur en KPI's

  2Liquiditeitsmarge en werkkapitaal

  3Reserveringscapaciteit en investeringen/financiering

  4Fiscale balans

  5Fiscaal saldo eigen ruwvoer

  6Fiscaal saldo voer

  7Fiscaal resultaat

  8Fiscaal saldo eigen ruwvoer (cumulatief)

  9Fiscaal saldo voer (cumulatief)

  10Fiscaal resultaat (cumulatief)

  11Fiscaal saldo eigen ruwvoer vorige periode

  12Fiscaal saldo voer vorige periode

  13Fiscaal resultaat vorige periode

  14Veestaat

 • BAS Melkvee Plus Q1-2018

  Voorbeeldrapport Melkvee v4.4 - 1 -

  Bedrijfsstructuur en KPI's

  2018

  Q1

  2018

  Q1 t/m Q1

  2018

  Begroting

  2017

  Q1 t/m Q1

  Grond Grond in eigendom ha.20,70ha.20,70ha.20,70 Pacht, huur en ov. grondtitels ha.31,83ha.31,83ha.31,83 Totaal grond ha.52,53ha.52,53ha.52,53

  Bouwplan Grasland melkvee (incl. beperking) ha.52,53ha.52,53ha.52,53 Totaal bouwplan ha.52,53ha.52,53ha.52,53 Waarvan effectief ha.52,53ha.52,53ha.52,53 test

  Arbeid Ondernemer(s)/meewerkend gezin VAK1,8VAK1,8VAK1,8 Betaalde arbeid VAK0,0VAK0,0VAK0,0 Totaal arbeid VAK1,8VAK1,8VAK1,8 Totaal berekende arbeidsuren uur1.216uur4.160uur1.216

  Bedrijfsvoering GangbaarGangbaar Voedervoorziening systeem WeidenWeiden Melkrobot JaJa Melkfabriek FrieslandCampinaFrieslandCampina test

  Veestapel Melkkoeien GAD108,4GAD96,8GAD105,5GAD105,5 Jongvee < 1 jaar. GAD32,7GAD27,0GAD21,9GAD21,9 Jongvee > 1 jaar. GAD32,0GAD29,5GAD33,7GAD33,7

  Productiegegevens Geleverd aan fabriek kg233.705kg835.055kg224.996kg224.996 Vervoederd, verloren en/of verzuivelde melk kg0kg0kg0kg0 Totale melkproductie kg233.705kg835.055kg224.996kg224.996 Totale geproduceerde meetmelk kg252.450kg902.360kg242.395kg242.395 Melk per koe kg2.157kg8.627kg2.134kg2.134 Gecor. productie meetmelk (incl. jongvee) kg298.359kg1.085.591kg283.670kg283.670 Melkproductie per VAK kg129.836kg471.782kg124.998kg124.998 Melkproductie per arbeidsuur kg192kg201kg185kg185

  Vet %4,64%4,60%4,51%4,51 Eiwit %3,41%3,50%3,61%3,61 Lactose %4,52%0,00%4,54%4,54 Ureumgehalte mg24,17mg22,00mg20,00mg20,00 Celgetal antl208antl208antl242antl242

  Kritieke prestatie indicatoren Melkprijs fabriek (per 100kg geleverd) €33,02€30,96€36,03€36,03 Saldo melkvee (per 100kg geprod.) €18,16€14,44€23,96€23,96 Kasstroom (excl.incidenteel) (per 100kg geprod.) €7,71€8,82€14,24€14,24 Kritieke melkopbrengst (per 100kg geprod.) €35,13€35,89€33,18€33,18 Reserveringscapaciteit (per 100kg geprod.) €5,86€4,12€12,06

  Intensiteit per hectare effectief Kilogram geproduceerde melk kg4.449kg15.897kg4.283kg4.283 Kilogram geproduceerde meetmelk kg4.806kg17.178kg4.614kg4.614 Gecor. productie meetmelk (incl. jongvee) kg5.680kg20.666kg5.400kg5.400 Graasdiereenheiden (GDE) antl3,20antl2,87antl3,06antl3,06

 • BAS Melkvee Plus Q1-2018

  Voorbeeldrapport Melkvee v4.4 - 2 -

  Liquiditeitsmarge en werkkapitaal

  Liquiditeitsmarge 2018 Q1

  €/100kg 2018

  Q1 t/m Q1 €/100kg

  2018

  Begroting €/100kg

  2017

  Q1 t/m Q1 €/100kg

  Kosten melkvee 1,242.9072,5821.5172,375.3262,375.326 Eigen voerkosten 2,676.2522,5221.0421,533.4451,533.445 Aankoop voer 12,1428.36613,24110.52711,2625.34411,2625.344 Loonwerk voeren 0,081890,0000,102200,10220 Mestafzet 0,0000,564.6810,0000,000 Niet-toerekenbare variabele kst 8,7620.4706,8657.2487,2516.3167,2516.316 Uitgaven procesniveau (a) 24,9058.18525,75215.01422,5150.65222,5150.652

  Pacht/huur en lease 0,194481,5212.7320,0000,000 Financiele baten en lasten 3,157.3503,0125.1652,575.7712,575.771 Privé regulier 1,854.3314,7039.2482,184.9082,184.908 Reguliere aflossingen 5,7613.4646,7556.3387,4216.7047,4216.704 Vervangingsinvesteringen 2,205.1502,3019.2441,784.0131,784.013 Uitgaven kapitaal + privé (b) 13,1530.74218,29152.72813,9531.39613,9531.396

  Uitgaven bedrijfsniveau (a+b) = (c) 38,0588.92744,04367.74236,4782.04836,4782.048

  Overige opbrengsten 1,653.8575,7848.2760,092090,09209 Omzet, aanwas en opfok 1,282.9802,3719.7523,197.1833,197.183 Ontvangsten excl. melk (d) 2,936.8388,1568.0283,297.3923,297.392

  Kritieke melkopbrengst (c-d) = (e) 35,1382.08935,89299.71433,1874.65633,1874.656

  Melkopbrengsten (f) 33,0277.16530,96258.56636,0381.07236,0381.072

  Liquiditeitsmarge (f-e) -2,11-4.925-4,93-41.1482,856.4152,856.415

  Werkkapitaal + ontw. liq. mid. 2018 Q1 t/m Q1

  2018

  t/m Q1

  2017

  Q1 t/m Q4

  mutatiemutatieOntwikkeling liquide middelen Fiscaal resultaat (incl. incidenteel) €106.230€21.398 Fiscale afschrijvingen €42.266€10.642 Mutatie werkkapitaal €6.926€22.270 Kasstroom uit bedrijfsoperaties (g) €155.422€54.310

  Saldo financiering (h) €52.247€16.704 Saldo investering (i) €33.027€-1.792 Saldo privé regulier (j) €44.801€4.908 Saldo privé incidenteel (k) €0€0 Ontwikkeling liquide middelen (g-h-i-j-k) = (l) €25.347€34.490

  standstandmutatieWerkkapitaal (Balans) Voorraden en onderhanden werk €48.182€45.062€-3.120 Kortlopende vorderingen €74.913€43.484€-31.429 Kortlopende schulden €-23.580€-11.301€12.279 Werkkapitaal €99.514€77.244€-22.270 Liquide middelen €27.131€21.621€-5.510 Netto werkkapitaal €126.646€98.865€-27.780

  Schulden aan kredietinstellingen €806.858€790.153€-16.704 Langlopende schulden €806.858€790.153€-16.704

 • BAS Melkvee Plus Q1-2018

  Voorbeeldrapport Melkvee v4.4 - 3 -

  Reserveringscapaciteit en investeringen/financiering

  Reserveringscapaciteit 2018 Q1 t/m Q1

  €/100kg

  17 18 .

  Q2 t/m Q1 €/100kg

  2017

  Q1 t/m Q1 €/100kg

  Kasstroom (excl. incidenteel en mut. werkkapitaal) 7,7118.02017,24164.06114,2432.040

  Aflossing -5,76-13.464-7,15-68.030-7,42-16.704

  Vervangingsinvestering -2,20-5.150-2,05-19.462-1,78-4.013

  Saldo privé regulier -1,85-4.331-4,77-45.378-2,18-4.908

  Liquiditeitsmarge -2,11-4.9253,2831.1922,856.415

  Financiële lasten 3,157.3502,8126.7632,575.771

  Aflossingen 5,7613.4647,1568.0307,4216.704

  Betaald aan financiers 8,9120.8149,9694.7939,9922.476

  Liquiditeitsmarge -2,11-4.9253,2831.1922,856.415

  Betalingscapaciteit 6,8015.89013,24125.98512,8428.891

  Aflossingen 5,7613.4647,1568.0307,4216.704

  Vervangingsinvestering 2,205.1502,0519.4621,784.013

  Liquiditeitsmarge -2,11-4.9253,2831.1922,856.415

  Reserveringscapaciteit 5,8613.68912,47118.68312,0627.132

  Investeringen & Financiering 2018 Q1 t/m Q1

  €/100kg

  17 18 .

  Q2 t/m Q1 €/100kg

  2017

  Q1 t/m Q1 €/100kg

  Investeringen Inventaris -7,21-16.848-2,02-19.2500,000

  Investeringen Levende have 2,565.993-0,12-1.1300,801.792

  Totaal saldo investeringen -4,64-10.855-2,14-20.3800,801.792

  Opgenomen leningen/kredieten 5,3712.5420,0000,000

  Reguliere aflossingen -5,76-13.464-7,15-68.030-7,42-16.704

  Totaal saldo financiering -0,39-922-7,15-68.030-7,42-16.704

 • BAS Melkvee Plus Q1-2018

  Voorbeeldrapport Melkvee v4.4 - 4 -

  Fiscale balans

  2018

  Q1 t/m Q1

  % van

  totaal

  2017

  Q1 t/m Q4

  % van

  totaal

  Grond en teelten 701.447.078721.447.078

  Gebouwen 9176.7109175.693

  Installaties 464.979360.974

  Machines en werktuigen 110.40609.753

  Inventaris 487.579482.612

  Levende have 6120.9366119.145

  Vaste activa 931.907.689951.895.255

  Voorraden en onderhanden werk 348.182245.062

  Kortlopende vorderingen 274.913243.484

  Liquide middelen 227.131121.621

  Vlottende activa 7150.2265110.167

  Totaal activa 1002.057.9141002.005.421

  Eigen vermogen 571.227.476601.203.966

  Leningen o/g 42806.85839790.153

  Lang vreemd vermogen 42806.85839790.153

  Overige kortlopende schulden 123.580111.301

  Kort vreemd vermogen 123.580111.301

  Totaal passiva 1002.057.9141002.005.421

 • BAS Melkvee Plus Q1-2018

  Voorbeeldrapport Melkvee v4.4 - 5 -

  Fiscaal saldo eigen ruwvoer

  2018