Bano Events brochure 2014

24
event technology av rental | events | systems integration | standbuilding events

description

 

Transcript of Bano Events brochure 2014

Page 1: Bano Events brochure 2014

event technologyav rental | events | systems integration | standbuilding

events

Page 2: Bano Events brochure 2014

1 whoweare

who we areBano is uw betrouwbare partner op het gebied van event technology: van full service turnkey projecten tot de verhuur en verkoop van losse audiovisuele producten en de bouw van stands. Onze professionals begrijpen de technische vraagstukken waar u als evenementorganisator mee te maken heeft. We denken actief met u mee en beschikken over een ruim assortiment aan state of the art apparatuur.

Ons bedrijf levert niet alleen audiovisuele oplossingen op het gebied van licht, beeld en geluid, maar verzorgt ook een grote variatie aan faciliteiten met betrekking tot multimedia, staging en standbouw. Van A tot Z: alle techniek voor uw event is perfect geregeld. Daarnaast kijken onze experts graag met u mee met de overige onderdelen van de organisatie, zoals het ontwerp, het projectmanagement en de logistiek.

Bano is your reliable partner in event technology: from full service turnkey projects to the renting and sale of individual audiovisual products and stand building. Our professionals understand the technical issues that you face as an event organiser. We take a proactive approach and feature a wide range of state of the art equipment.

Our company not only supplies audiovisual solutions such as lighting, sound and vision, but also provides a large variety of multimedia, staging and stand building facilities. From A to Z: all of the technology for your event is arranged to perfection. Our experts are willling to help you with the other organisational aspects, such as design, project management and logistics.

Page 3: Bano Events brochure 2014

02

2wiewezijn

Page 4: Bano Events brochure 2014

engagingaudiencesYou can count on the technology making an optimum contribution to achieving your event’s goals. Our team works with a passion for the profession and is always on the lookout for original ideas. We invest in new technologies and develop unique products that will surprise you and your clients time and time again.

expertssince1963

Throughout over 50 years of reliable quality and service for our clients our family firm has continued to grow each year. Bano has since become a leading, full-service expert in event technology, the renting and sale of audiovisual solutions and stand building.

Bano takes a proactive approach and ensures that your event is given the technology it needs and the look and feel it deserves from 1963 until far into the future.

3 whoweare

Page 5: Bano Events brochure 2014

engagingaudiencesU kunt ervan op aan dat de vormgeving en techniek optimaal zullen bijdragen aan het bereiken van uw doelen voor uw event. Ons team werkt met passie voor het vak en is altijd op zoek naar originele ideeën.

We investeren in de nieuwste technieken en ontwikkelen unieke producten om u en uw klanten elke keer opnieuw te verbazen.

expertssinds1963

Na ruim 50 jaar betrouwbare kwaliteit en service aan onze klanten te hebben geleverd is Bano uitgegroeid tot een toonaangevende, full service expert in event technology, verhuur en verkoop van audiovisuele oplossingen en standbouw.

Bano denkt met u mee en zorgt ervoor dat uw event de techniek krijgt die het nodig heeft en de uitstraling die het verdient: sinds 1963 tot ver in de toekomst.

4wiewezijn

Page 6: Bano Events brochure 2014

fullserviceBano has years of experience in the technical aspects of conferences, trade fairs, festivals and sports events. We know which issues you’ll be facing and are able to provide expert advice, certainly if our team is involved in the process at an early stage. Together we ensure the success of your event!

Bano heeft jarenlange ervaring met de technische verzorging van congressen, beurzen, festivals en sportevenementen. We weten welke vraagstukken u tegenkomt en kunnen u deskundig adviseren, zeker als ons team vroeg bij het proces betrokken wordt. Samen maken we een succes van uw evenement!

5 events

events

Page 7: Bano Events brochure 2014

onestopshopWe have all the technology you need for your event: from audio, sound and vision to scenery and staging. Our experienced team works with passion for the profession and is always looking for new alternatives. However technically wild your ideas may seem, Bano will take up the challenge.

turnkeyleverancierAs a turnkey supplier we can take all the worries off your hands and provide the technical side of your event from start to finish. From initial concept to the event itself: Bano delivers reliable quality each and every time.

Alle benodigde techniek hebben wij in huis of organiseren wij voor u op projectbasis., Van audio, video en geluid tot standbouw, decor en staging. Ons ervaren team werkt met passie voor het vak en zoekt continu naar nieuwe mogelijkheden. Hoe wild uw ideeën technisch gezien ook zijn, Bano gaat met u de uitdaging aan.

Als turnkey leverancier kunnen wij u alle zorgen uit handen nemen en de technische realisatie van uw evenement van A tot Z verzorgen. Van eerste concept tot moment suprême: Bano levert altijd betrouwbare kwaliteit.

6events

Page 8: Bano Events brochure 2014

We frequently facilitate corporate events at a regional, national or international level. Companies such as Hewlett Packard and Google rely on our services for their international events, because of our ability to guarantee quality. Our team assist you throughout the process. We coordinate the technical production, technical project management and direction of your event. Based on your requirements, we design professional and innovative solutions to make your event memorable.

Your event is our business!

We faciliteren regelmatig corporate events op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Bedrijven als HP en Google vertrouwen al jaren op onze diensten voor hun internationale events. Dit omdat we de kwaliteit leveren die we beloven.Ons team staat u bij gedurende het gehele proces. Gebaseerd op uw wensen ontwerpen we voor u creatieve en innovatieve oplossingen die uw event bijzonder maken. Desgewenst nemen we de technische productie, het technische projectmanagement en de regie voor onze rekening, U kunt alles uit handen geven.

Your event is our business!

7 corporate

corPorate

Page 9: Bano Events brochure 2014

8corporate

Page 10: Bano Events brochure 2014

We have years of experience in facilitating audio-visual support for live events in the Netherlands and abroad. From the Rolling Stones to sports events, we have the technology and expertise to make every event a success. We can make your live event outstanding, too!

You may often be faced with regulations regarding volume levels, or you want to create an unforgettable experience with a fantastic light show. We are familiar with these regulations and have audiovisual systems and stages with which we can provide an optimal experience for a large audience. Based on your wishes, we create an audio, lighting and video design; provide the technical production and the project management.

We hebben jarenlange ervaring met het faciliteren van de audiovisuele middelen voor live events in binnen- en buitenland. Van de Rolling Stones tot sport events, we hebben de techniek en expertise in huis om er een succes van te maken. Ook van uw live event maken we iets bijzonders!

U bent vaak gebonden aan regelgeving met betrekking tot volume of u wilt een onvergetelijke ervaring neerzetten met een fantastische lichtshow. We zijn bekend met deze regelgevingen en beschikken over audiovisuele systemen en podia waarmee we zorgen voor een optimale beleving voor een groot publiek. We maken op basis van uw wensen een audio-, licht- en video-ontwerp en zorgen evengoed voor de technische productie en het projectmanagement.

9 live

live

Page 11: Bano Events brochure 2014

Your event can be supported with (HD) camera recording, LED screens, audio amplification, creatice lightning solutions and special FX. Bano will do everything possible to find the best solutions for you and your event. Bano is also experienced with European touring. For more information or advice, feel free to contact our sales department at any time.

Uw live event kan ondersteund worden met (HD)cameraregistratie, LED-schermen, audio versterking, licht oplossingen en special FX. Bano doet er alles aan om tot de beste oplossingen te komen voor u en uw event. Bano heeft ervaring met Europese tournees. Voor meer informatie of advies kunt u altijd contact opnemen met onze salesafdeling.

10live

Page 12: Bano Events brochure 2014

11 engagingaudiences

Page 13: Bano Events brochure 2014

12engagingaudiences

Page 14: Bano Events brochure 2014

We facilitate many conferences with our audiovisual support. We coordinate the technical project management, and can translate your wishes into video, audio, and lighting designs. We can give your conference a unique design and style.Bano has a wide range of audio systems that is used for facilitating conferences. The possibilities are legion: sound reinforcement of keynote halls, setting up break-out areas, supporting live acts and presentations. We have the right equipment for every room and every project.

We provide a personal audio, video and lighting design, tailored to your wishes. Sometimes systems must be nearly invisible or rigged, sometimes the presence of deep sub-low is important, or the set needs to be laid out as a 360-degree design. Supporting speakers, or guiding discussions, we have the knowledge, materials, and experience in order to make it possible.

Met onze audiovisuele ondersteuning hebben we al vele congressen gefaciliteerd. U kunt het technische projectmanagement uit handen geven en uw wensen op het gebied van beeld, licht en geluid worden voor u gerealiseerd. We geven uw congres een compleet eigen unieke vormgeving en stijl.Bano heeft een grote diversiteit aan geluidsinstallaties die geschikt zijn voor congressen. Of u nu interesse heeft in de audioversterking van Keynote zalen, de inrichting van break-outruimtes of de verzorging van live acts en presentaties. Voor elke zaal en elk project hebben we de geschikte apparatuur.

Wij kunnen voor uw event een persoonlijk audio-, video- en lichtontwerp maken. Soms moeten systemen onopvallend worden weggewerkt, is het belangrijk dat er veel sub-laag aanwezig is of maken we een 360 gradenopstelling. Ondersteuning van sprekers, begeleiden van discussies of het maken van impact, we beschikken over de kennis, de materialen en de ervaring om het mogelijk te maken.

13 congress

conGress

Page 15: Bano Events brochure 2014

14congress

Page 16: Bano Events brochure 2014

15 roadshow

roadshowBano has experience with road shows in Europe. In recent years, we have facilitated roadshows at various locations in Europe, for companies such as AEGON and Juniper Networks. We design custom build branded stagesets. With these scenic solutions, special developed video content and high-quality projection and sound facilities, we provide an excellent look and feel for your event!

Bano heeft ervaring met roadshows in Europa. Zo hebben we de laatste jaren roadshows op diverse locaties in Europa gefaciliteerd voor bedrijven als AEGON en Juniper Networks. We ontwerpen een creatieve, unieke en vooral indrukwekkende stageset met uw eigen branding. Met een custom geprinte decor, speciaal ontwikkelde videocontent en hoogwaardige beeld- en geluidsvoorzieningen zorgen we voor een uitstekende look & feel van uw event!

Page 17: Bano Events brochure 2014

16roadshow

We provide a complete package of audiovisual technology, lighting, technical production and presentation support. We arrange that the entire scenic is installed and dismantled. This is why we work with flexible stage sets suitable for installation and disassembly with a quick turnaround time. Our team is available on location and will take responsibility for the operation of the equipment for you throughout your roadshow.

Daarnaast bieden wij u een totaalpakket van audiovisuele techniek, belichting, technische productie en presentatiesupport. U hoeft zich nergens zorgen over te maken. Wij zorgen dat de volledige setting geïnstalleerd en gedemonteerd wordt. We werken met flexibele stagesets die we in korte tijd kunnen installeren en demonteren. Ons team is aanwezig op locatie en regelt gedurende de gehele roadshow de bediening van de apparatuur voor u.

Page 18: Bano Events brochure 2014

17 brand

brandFor an impressive press event, you have found the right company. We will create the best look and feel for your event using a stunning seenic design, a custom printed decor and superior video and sound systems.

Would you like to launch your product on a special way? We can achieve nearly everything. If you want to know more about the possibilities, please contact us.

Voor een indrukwekkende product presentatie bent u bij ons aan het juiste adres. We creëren voor u de beste look & feel met behulp van een podium, een custom geprint decor en superieure beeld- en geluidssystemen.

Wilt u van uw productlancering een onvergetelijk evenemnt maken op een nog specialere manier? Ook daarvoor bent u aan het juiste adres. Voor de mogelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen.

Page 19: Bano Events brochure 2014

18brand

Page 20: Bano Events brochure 2014

19 broadcast

broadcastBano provides the technology for your television show. Our audiovisual solutions give will your show a unique style and atmosphere, using various video technologies. We work with creative LED and HD projectors for a wide range of TV shows, We also taking care that the technology will be integrated in the show design. We develop creative audiovisual solutions for use in studio and live shows.

An example is the Dutch television show ‘Één tegen 100’ (1 vs. 100). For years Bano has been providing the creative LED solutions and projection systems for the recordings of this popular game show.

Bano levert de techniek voor uw tv-programma. Onze audiovisuele oplossingen geven uw programma een eigen stijl en sfeer met behulp van diverse videotechnieken. We hebben Creative LED en HD projectoren voor een breed scala aan tv-programma’s en zorgen dat de technologie geïntegreerd wordt in het programma design. We ontwikkelen creatieve audiovisuele oplossingen voor gebruik bij studio- en liveprogramma’s.

Een voorbeeld hiervan kan gevonden worden bij het programma ‘Één tegen 100’. Al jaren wordt Bano gevraagd om de creatieve LED-oplossingen en projecties te leveren voor de opnames van deze succesvolle spelshow.

Page 21: Bano Events brochure 2014

20broadcast

Page 22: Bano Events brochure 2014

21 sport

We also provide audiovisual support for your sports events. We help you realizing your wishes in terms of image, sound and lighting, We also can take the whole technical project management business out of your hands. Bano makes your event successful!When using our outdoor LED screens, the event can be followed by a large audience. We are also able to supply stages an soundsystems which will support your awards ceremony.

These are a few of the possibilities we offer to make your sports event run smoothly. Everything is possible and we can translate your ideas into a functional design. We design the right technical solutions for your event, for you and together with you.

We leveren ook de audiovisuele ondersteuning voor uw sport event. Uw wensen op het gebied van beeld, licht en geluid worden voor u gerealiseerd en u kunt het gehele technische projectmanagement uit handen geven. Bano maakt uw event bijzonder!Met behulp van onze outdoor LED-schermen kan het event gevolgd worden door een groter publiek. We leveren ook audiosystemen waarmee commentaar en een prijsuitreiking duidelijk verstaanbaar zullen zijn voor uw publiek. Daarnaast installeren we ook podia waarop de prijsuitreiking zich kan afspelen.

Dit zijn een paar van de mogelijkheden die wij kunnen bieden om uw sport event goed te laten verlopen. Alles is mogelijk en we kunnen uw ideeën vertalen naar een functionele uitvoering. We ontwerpen voor en met u de juiste technische oplossingen voor uw event.

sPort

Page 23: Bano Events brochure 2014

22sport

Page 24: Bano Events brochure 2014

Bano B.V.Gotenburgweg 159723 TK GroningenT +31 50 541 6591F +31 50 541 [email protected]