Band pasen 2014

37
TIJDSCHRIFT VOOR SCHOOL EN GEZIN . jaargang 2013-2014 nr. 3 maart DB Halle . school voor wetenschap en technologie DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT . Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle . tel 02-356 29 49 . fax 02-363 09 81 CENTRUM LEREN EN WERKEN . L. Vanbeverenstraat 14, 1500 Halle . tel 02-356 22 36 [email protected] . www.donboscohalle.be . website DB Vlaanderen www.donbosco.be band

description

Band pasen 2014

Transcript of Band pasen 2014

Page 1: Band pasen 2014

tijdschrift voor school en gezin . jaargang 2013-2014 nr. 3 maart

DB Halle . school voor wetenschap en technologie

don bosco technisch instituut . Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle . tel 02-356 29 49 . fax 02-363 09 81

centrum leren en werken . L. Vanbeverenstraat 14, 1500 Halle . tel 02-356 22 36

[email protected] . www.donboscohalle.be . website DB Vlaanderen www.donbosco.be

band

Page 2: Band pasen 2014

1ste graaD M. Van Malderen

2De graaD N. Van Belle

a. Claes

3De graaD a. Longin

M. Christiaens

BsO D. Van Lancker

CLW H. Jamaels

I. Joye

BusO e. Van Cauteren

eINDreDaCtIe g. torisaen

tekstVerWerkINg eN OpMaak

k. Vanden elschen

editoriaal en bezinning ................................ 3

motortreffen ........................................... 4-5

quiz en vastenacties ................................. 6-7

opendeurweekend 1ste graad ...................... 8-9

1ste graad

behendigheidsparcours met de fiets voor 1B

toneel (emerald Isle theathre Company)

hoe entertainen we onze BVL-leerlingen?

feest van Don Bosco ............................... 10-11

2tCMa a rusthuis

geocaching .......................................... 12-13

imker buiten de schooluren ....................... 14-15

2de graad

filmrecensies .................................................

Olyfran ................................................. 16-17

museumbezoek plantin-Moretus ...................... 18

verwondering .......................................... 19-21

technopolis ............................................... 22

soep op de stoep ......................................... 23

3de graad

Don Bosco tI kiest uitdrukkelijk voor XIU

bierviltjesactie ........................................ 24-25

uitstap Brussel

gedichten 5ttW ............................................ 26

60 jaar tV ................................................... 27

sportprikkels

weekend du bois ........................................... 28

joke day ...................................................... 29

leerling in de kijker

Vlaamse Wiskunde Olympiade ....................... 30-31

bso

Brent Monsieu, Belgisch kampioen ponyrijden ...... 32

feest van Don Bosco

salesiaanse spelen ......................................... 33

Olyfran

adem en kies bewust

2daagse 4BsO ............................................ 34-35

clw

leerlingen aan het woord

leerlingen van het clw construeerden een bijenhotel

leerlingen CLW halen rijbewijs op school .......... 36-37

2

Page 3: Band pasen 2014

Wintergewas,

verdwijnt gestaag

door fragiele zon verdreven

Nu de zon,

zijn warme stralen speels,

over verschaalde gewassen

laat zweven.

Grijs en grauw

vervagen, de winter

heeft zijn mantel afgelegd

Het volgende

getijde aangereikt,

‘n nieuwe lente

zal de dagen dragen.

editoriaal en bezinning ................................ 3

motortreffen ........................................... 4-5

quiz en vastenacties ................................. 6-7

opendeurweekend 1ste graad ...................... 8-9

1ste graad

behendigheidsparcours met de fiets voor 1B

toneel (emerald Isle theathre Company)

hoe entertainen we onze BVL-leerlingen?

feest van Don Bosco ............................... 10-11

2tCMa a rusthuis

geocaching .......................................... 12-13

imker buiten de schooluren ....................... 14-15

2de graad

filmrecensies .................................................

Olyfran ................................................. 16-17

museumbezoek plantin-Moretus ...................... 18

verwondering .......................................... 19-21

technopolis ............................................... 22

soep op de stoep ......................................... 23

3de graad

Don Bosco tI kiest uitdrukkelijk voor XIU

bierviltjesactie ........................................ 24-25

uitstap Brussel

gedichten 5ttW ............................................ 26

60 jaar tV ................................................... 27

sportprikkels

weekend du bois ........................................... 28

joke day ...................................................... 29

leerling in de kijker

Vlaamse Wiskunde Olympiade ....................... 30-31

bso

Brent Monsieu, Belgisch kampioen ponyrijden ...... 32

feest van Don Bosco

salesiaanse spelen ......................................... 33

Olyfran

adem en kies bewust

2daagse 4BsO ............................................ 34-35

clw

leerlingen aan het woord

leerlingen van het clw construeerden een bijenhotel

leerlingen CLW halen rijbewijs op school .......... 36-37

3

Wijze WoordenOnlangs genoot ik samen met enkele collega’s van een lekkere brochette op onze jaarlijkse barbecue ten voordele van de skivakanties van de leerlingen. We waren aan een geanimeerd gesprek bezig toen het ons opviel dat aan de tafel naast ons 5 kinderen volledig in zichzelf gekeerd op hun smartphones of tablets aan het spelen waren. Ze waren muisstil en dus braaf naar onze oude normen. geen woord kwam over hun lippen. Ze speelden in hun eigen virtuele wereld. Medioren en senioren worden getraind in het gebruik van sociale media terwijl een beetje kleuter al snel de duw-op-het-scherm reflex beheerst. Facebook, twitter, Linked-in en andere moderne media geven onze jeugd de kans om voortdurend en onbeperkt te communiceren maar ze zeggen soms urenlang geen woord (?) Vreemd schouwspel!

Maar was het vroeger dan zoveel beter? er werd zeker veel meer gepraat maar misschien ook veel geleuterd en zelfs geroddeld. Het gaat er volgens mij niet zozeer om hoeveel je zegt maar wat, wanneer en hoe. Oprechte verontschuldigingen bijvoorbeeld of gemeende kerstwensen kunnen enorm veel effect hebben. Wijze woorden ook.

Zo las ik onlangs in het blad van onze gepensioneerden van Don Bosco de volgende wijsheden: Blijf de leerlingen (een beetje) graag zien! Zij voelen dat en gaan hierdoor ook op een andere manier met u omgaan. Zoek steun bij elkaar! Jonge collega’s hebben nieuwe technieken en methodes, ouderen hebben de ervaring. Bundel deze krachten.

Ik had geen tablet nodig om deze wijze woorden te geloven.

gILBert tOrIsaeNaLgeMeeN DIreCteUr

Page 4: Band pasen 2014

4

mt

or

Page 5: Band pasen 2014

5

te

of

rf e n

2014

Page 6: Band pasen 2014

6

v a s t e n

z 4i 1

u 0q 2

don bosco halle solidair met de centraal-afrikaanse republiekDe media staan de laatste weken, maanden bol van de berichtgeving uit de C.a.r. Dramatische toestanden, honderdduizenden op de vlucht, vrouwen en kinderen slachtoffer van verkrachtingen en andere wreedheden. Onderwijs is er nog alleen als de kerk dat organiseert. Landbouw lijdt onder de burgeroorlog.

Bert Vanbuel, Vlaamse salesiaan, oud-leerling van Don Bosco Hechtel en sedert 2005 bisschop in de provincie kaga Bandoro is er de enige bestuurlijke macht naar wie geluisterd wordt.

Vorig schooljaar reeds kwam de dringende vraag of Don Bosco Halle kon helpen… dit schooljaar konden we hier positief op antwoorden.In de les godsdienst wordt het project toegelicht en in maart komt Bert Vanbuel zelf naar Halle.Op 19 maart getuigt hij voor alle leerlingen per pedagogische groep: jong en oud weet hij te boeien… van authenticiteit gesproken!

vastenactiesalle leerlingen hebben de kans om tijdens de vastenwerking activiteiten te organiseren en/of deel te nemen aan acties van andere klassen: tractorpull, voetbal tegen de leerkrachten, carwash, verkoop van bloemen in de 1ste graad, de speelplaats wordt een markt.

speeltijd, toneel leerkrachten speelt De schuinsmarcheerder ten voordele van de vastenwerking. 4 avonden toneelplezier met een mooie opkomst van ouders, leerlingen en collega’s en gezellig napraten in de leraarszaal die omgeturnd wordt in bar.

Page 7: Band pasen 2014

7

1 4

vastenactiesalle leerlingen hebben de kans om tijdens de vastenwerking activiteiten te organiseren en/of deel te nemen aan acties van andere klassen: tractorpull, voetbal tegen de leerkrachten, carwash, verkoop van bloemen in de 1ste graad, de speelplaats wordt een markt.

speeltijd, toneel leerkrachten speelt De schuinsmarcheerder ten voordele van de vastenwerking. 4 avonden toneelplezier met een mooie opkomst van ouders, leerlingen en collega’s en gezellig napraten in de leraarszaal die omgeturnd wordt in bar.

De actie kOFFIestOp komt dit jaar op voor de jonge boeren in senegal om zo de armoede daar te bestrijden. Leerlingen en personeelsleden kopen een bekertje koffie voor het goede doel.De VasteNVOettOCHt op donderdagnamiddag 20 maart kan rekenen op een prachtige lentezon. 8 km door een ontluikend pajottenland, op stap met de klasgenoten en de begeleidende leerkracht. elke groep heeft een puzzelstuk mee op de wandeling waarmee nadien de projecten worden samengesteld.Met 1650 leerlingen en 250 personeelsleden op de speelplaats voor het slotmoment. sfeervol, o.m. dankzij het optreden van Dé Band, een groep leerkrachten en leerlingen met covers die gesmaakt worden door de toeschouwers.Bert Vanbuel spreekt de leerlingen nogmaals toe. Hij bedankt hen voor alle steun in het sango, het plaatselijke dialect. De leerlingen reageren opnieuw heel enthousiast.een vertegenwoordiger van taMIHa (tanzania Millennium Helping Hands Foundation) licht het project toe van Mondi Build. De QUIZ vindt plaats voor de 22ste keer op vrijdag 21 maart. Leerkrachten, vrienden, familie en sympathisanten vor-men een gelegenheidsploeg en gaan de strijd aan tegen elkaar voor het goede doel in 100 vragen. De werkgroep heeft alles weer stevig voorbereid en wordt geflankeerd door gelegenheidsmedewerkers die alles in goede banen leiden voor de 75 deelnemende ploegen.Het MOtOrtreFFeN brengt motorfanaten bijeen voor een vroege voorjaarstocht op zondag 23 maart. De lente toont zich nog van haar frisse kant, maar niettemin dagen niet minder dan 328 motorrijders en 44 passagiers op. De werkgroep en gelegenheidsmedewerkers zorgen voor een sterke organisatie op de route en in de school die als zenuwcentrum dienst doet. De inschrijvingen verlopen vlot… een ontbijtkoek met een kopje koffie en dan de motor op. Dé BaND houdt een extra optreden met rockmuziek op 28 maart voor alle liefhebbers.

Zo veel acties waar honderden leerlingen en tientallen leerkrachten bij betrokken zijn, komen ook de ander projecten ten goede.

De WIp is een werk van Don Bosco in de buurt van de school waar kinderen die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden, worden opgevangen na schooltijd.

De OkkerNOOt is een centrum voor jongeren met autisme, in Halle en Vollezele.

MONDI BUILD bouwt in de zomervakantie een weeshuis in tanzania, voor kinderen wier ouders overleden zijn aan aIDs. 3 leerlingen en een leerkracht gaan 5 weken mee.

don Bosco halle was 4 weken een plaats van verBondenheid en solidariteit.

Page 8: Band pasen 2014

8

UITNODIGINGINFOWEEKENDSCHOOLJAAR 2014-20159 & 10 Mei

Lenniksesteenweg 2 - 1500 Halle

Tel: 02/356 29 49 - Fax: 02/363 09 81

E-mail: [email protected]

website: www.donboscohalle.be

CLW: Tel. 02/356 22 36

&

U zal ook kennis kunnen maken met het pedagogisch project van Don Bosco waarin een assisterende opvoedingsstijl, een christelijke opvoeding en een familiaal leefklimaat essentieel zijn.

Don Bosco Halle, school voor wetenschap en technologie hoopt u te verwelkomen en u te tonen hoe we onze leerlingen helpen een toekomst uit te bouwen.

Tot binnenkortHet directieteam en de leerkrachten van de eerste graadDon Bosco HalleSchool voor Wetenschap & Technologie

Geachte Mevrouw, MeneerTechnologie en wetenschap worden steeds belangrijker in onze samenleving. Don Bosco Halle, school voor wetenschap en technologie kan kinderen een degelijke opleiding bieden met toekomstperspectief waarmee ze later verder kunnen studeren of hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen verhogen. Alle ouders, kinderen en geïnteresseerden die een kijkje willen nemen, zich willen informeren of zich willen inschrijven zijn van harte welkom op ons info- en inschrijvingsweekend. Heeft u interesse in onze school en de opleidingsmogelijkheden die wij aanbieden, dan nodigen wij u graag uit op onze opendeurdagen op vrijdag 9 mei van 17 uur tot 20 uur en op zaterdag 10 mei van 9 uur tot 13 uur.

Tijdens deze dagen willen wij u kennis laten maken met de troeven die onze school biedt. De leerkrachten- gidsen tonen u onze les-, computer- en wetenschapslokalen, openleercentra, sportzalen, sportvelden, ... Geïnteresseerde leerlingen krijgen de kans om de wereld van de techniek te ontdekken en kunnen onder leiding van onze techniekleerkrachten een raketwagentje bouwen. De leerkrachten algemene vakken zullen de theoretische studierichtingen toelichten.

Page 9: Band pasen 2014

9

UITNODIGINGINFOWEEKENDSCHOOLJAAR 2014-20159 & 10 Mei

Lenniksesteenweg 2 - 1500 Halle

Tel: 02/356 29 49 - Fax: 02/363 09 81

E-mail: [email protected]

website: www.donboscohalle.be

CLW: Tel. 02/356 22 36

&

U zal ook kennis kunnen maken met het pedagogisch project van Don Bosco waarin een assisterende opvoedingsstijl, een christelijke opvoeding en een familiaal leefklimaat essentieel zijn.

Don Bosco Halle, school voor wetenschap en technologie hoopt u te verwelkomen en u te tonen hoe we onze leerlingen helpen een toekomst uit te bouwen.

Tot binnenkortHet directieteam en de leerkrachten van de eerste graadDon Bosco HalleSchool voor Wetenschap & Technologie

Geachte Mevrouw, MeneerTechnologie en wetenschap worden steeds belangrijker in onze samenleving. Don Bosco Halle, school voor wetenschap en technologie kan kinderen een degelijke opleiding bieden met toekomstperspectief waarmee ze later verder kunnen studeren of hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen verhogen. Alle ouders, kinderen en geïnteresseerden die een kijkje willen nemen, zich willen informeren of zich willen inschrijven zijn van harte welkom op ons info- en inschrijvingsweekend. Heeft u interesse in onze school en de opleidingsmogelijkheden die wij aanbieden, dan nodigen wij u graag uit op onze opendeurdagen op vrijdag 9 mei van 17 uur tot 20 uur en op zaterdag 10 mei van 9 uur tot 13 uur.

Tijdens deze dagen willen wij u kennis laten maken met de troeven die onze school biedt. De leerkrachten- gidsen tonen u onze les-, computer- en wetenschapslokalen, openleercentra, sportzalen, sportvelden, ... Geïnteresseerde leerlingen krijgen de kans om de wereld van de techniek te ontdekken en kunnen onder leiding van onze techniekleerkrachten een raketwagentje bouwen. De leerkrachten algemene vakken zullen de theoretische studierichtingen toelichten.

Page 10: Band pasen 2014

ten eerste…

toen we in de lessen Frans het thema ‘kleding & kleuren’

aansneden, rees het idee om er iets creatiefs rond te doen.

We haalden de haute-couture boven, zochten een

aparte ruimte op in de school en lieten voor de rest

het fototoestel en onze uitstraling het werk doen.

Uit al deze oogverblindende verschijningen weerhouden we

volgende selectie…

Uiteraard was er op de afterparty cake en taart te

verorberen… Met dank aan 2 BVLa, BVLb en BVLc!

ten tweede…

Men neme... en leuke film…, veel Franse humor…,

knotsgekke taferelen…, 28 februari, vrijdagnamiddag

voor de krokus… een tot de nok gevulde Don Bosco

aula…, voegen dit samen… en we komen op een fijne

afsluiter… (jammer van de bijhorende taak)

10

1 g rbehendigheidsparcours met de fiets voor 1bHet is heel belangrijk dat we onze jongeren leren hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. Jammer genoeg horen we te vaak dat ze het slachtoffer zijn van een ongeval. Daar willen we iets aan doen in 1B! gedurende de lessen MaVO leren ze in het thema ‘verkeer’ over de verkeersregels en – borden. Het is natuurlijk ook belangrijk dat ze zelf ondervinden hoe ze bepaalde hindernissen moeten nemen in het verkeer. Daarom mogen ze gedurende 2 lesuren oefenen op het behendigheidsparcours. korte bochten nemen, achteruit kijken, slalommen,... Het komt allemaal aan bod, omdat we de veiligheid van onze leerlingen belangrijk vinden!

Voor het 2e jaar op rij traden acteurs uit de emerald Isle

theatre Company (eItC) voor onze 2sO-klassen op.

een jeugdig viertal uit Ierland en engeland sleepten

onze leerlingen van meet af aan mee in de wereld van

de superhelden en de slechteriken. Dat de voorstellingen

doorgingen op st-patrick's Day (Ierse Nationale feestdag)

was puur toeval, maar leuk meegenomen.

14 leerlingen speelden een actieve rol tijdens de

optredens en maakten van deze voormiddag een

onvergetelijke gebeurtenis. Weken van voorbereidingen

wierpen hun vruchten af. Na de voorstelling waren de

leerlingen heel enthousiast zoals ook uit enkele korte

getuigenissen blijkt.

'Het was een leuk thema met die superhelden.

alles was goed verstaanbaar en door leuke acteurs

gebracht.'tom van der cruyssen - 2tiwb

hoe entertainen we onze bvl-leerlingen

Page 11: Band pasen 2014

11

Voor het 2e jaar op rij traden acteurs uit de emerald Isle

theatre Company (eItC) voor onze 2sO-klassen op.

een jeugdig viertal uit Ierland en engeland sleepten

onze leerlingen van meet af aan mee in de wereld van

de superhelden en de slechteriken. Dat de voorstellingen

doorgingen op st-patrick's Day (Ierse Nationale feestdag)

was puur toeval, maar leuk meegenomen.

14 leerlingen speelden een actieve rol tijdens de

optredens en maakten van deze voormiddag een

onvergetelijke gebeurtenis. Weken van voorbereidingen

wierpen hun vruchten af. Na de voorstelling waren de

leerlingen heel enthousiast zoals ook uit enkele korte

getuigenissen blijkt.

'Het was een leuk thema met die superhelden.

alles was goed verstaanbaar en door leuke acteurs

gebracht.'tom van der cruyssen - 2tiwb

'Het toneel was zeer leerrijk en leuk. Ik vond het ook

tof dat er enkele leerlingen uit het 2e jaar mochten

meespelen. Zo'n voorstelling is echt voor herhaling

vatbaar!'demi wispenninck - 2ttw

Het stuk rond superhelden sprak onmiddellijk aan.

De acteurs kregen iedereen mee met hun enthousiasme

en wisten emoties heel goed uit te drukken.

We leerden, zonder het goed en wel te beseffen,

heel wat nieuwe woorden bij!robin van obergen - 2ttw

Het was een zeer tof toneel. De acteurs leefden zich

echt in in hun rol. soms spraken ze wel veel te snel en

dat was dan wel een beetje moeilijk om te begrijpen.

Ze toonden veel respect voor de leerlingen die

meededen en dat was echt een mooi gebaar.

Ik zou het zeker nog eens willen zien,

want je leert er veel uit! leerling onbekend

hoe entertainen we onze bvl-leerlingen

feest van don Bosco Naar jaarlijkse gewoonte wordt bij ons op school in januari het feest van Don Bosco gevierd. De afgelopen jaren werden er in de eerste graad volksspelen georganiseerd, maar dit jaar was het tijd voor iets nieuws. Dinsdagmiddag 28 januari trokken we met z’n allen naar de grote eetzaal om ‘onze feestdag’ in te zetten. alle leerlingen kregen 2 koffiekoeken en een drankje zodanig dat we voldoende energie hadden om met de hele bende naar ’t Vondel te trekken. Daar installeerden we ons voor een leuke film ‘Cool runnings’. alle leerlingen genoten met volle teugen en lachten erop los. achteraf moesten we natuurlijk terug richting Don Bosco waar er ons nog een kleine verrassing wachtte. Met een warme chocolademelk en een wafel sloten we een geslaagd feest van Don Bosco af!

Page 12: Band pasen 2014

2 tcMa@rusthuisOp donderdag 13 maart hebben we 2 tCMa

opgesplitst. een groep leerlingen nam de bus naar rusthuis sint-antonius in

sint-pieters-Leeuw, de andere groep zocht zijn oorden op in rusthuis

Vanderstokken te pepingen.Hoe zag hun dag eruit…?

Na een rondleiding, weliswaar 60 jaar te vroeg, kregen de leerlingen taken toebedeeld om een handje te helpen in het leven

zoals het is…een rusthuis.In de voormiddag mochten onze jongens

& meisjes de oudjes vergezellen tijdens de misviering. Na dit korte gebeuren was het

tijd voor wat ontspanning. elke leerling had vooraf de taak gekregen om van thuis uit een

gezelschapspel en een pak koeken mee te bren-gen. In de revue passeerden onder andere

4-op-een-rij (nostalgie!), memory met grote kaarten (aangepast aan de behoeften van de

senioren), … er was zelfs een meester kaartengoochelaar onder de leerlingen

die de 4e leeftijd kon uitdagen zowel op intellectueel vlak als op het gebied van coördinatie. entertainment van de pure

soort voor de grijze haren.toen het middagmaal aanbrak sloegen beide

generaties de handen in elkaar en maakten de tafels klaar om dan ook

samen gezellig te lunchen. Na het middagmaal was het tijd voor een

welverdiende siësta , ook voor beide generaties. Deze korte energiedut hadden we nodig om

nadien terug onze grijze vrienden op hun kamer te gaan halen en een fijne wandeling te

maken in de eerste lentezon. als in de tijd van toen…

als afsluiter was er nog het koeken-uurtje waarbij we bij wijze van laatste avondmaal

samen de koekjes die we zelf hadden meegenomen broederlijk deelden.

een mooi afscheid en dito afsluiter van een mooie dag.

Onze jongens en meisjes hadden onverhoopt een leuke dag beleefd, soms tot tranen toe op

wat soms een emotionele rollercoaster was. De klasgroep had dan ook de idee om nog iets

terug te doen…wat dit zal zijn, dat zal je lezen in de volgende editie…;-)

nele van Belleels raes

12

Page 13: Band pasen 2014

Het was super behalve dat we niet buiten de school mochten. lotar

Het was leuk want je mocht coördinaten instellen en hij toonde je de weg. BraNkO

geocaching was tof. er lag op het einde een schat. Het was ook leuk omdat je de coördinaten zelf mocht instellen. keano

Leuk omdat we gewonnen hebben. keriah

Het was een hele leuke dag. Het was best leuk maar buiten de school zou het leuker zijn. delia

Het was heel leuk om met een gps te mogen werken, maar de eindbestemming was niet makkelijk te vinden.

Een moderne schattenjacht.

Het was een zeer aangename oefening. Zeker blijven doen. dorian

Het was heel interessant, want ik had nog nooit met zo’n gpW gewerkt. sieMen

geocaching 1 ai en 1 af

13

Page 14: Band pasen 2014

14

imker buiten de schooluren

Mijn leerlingen begrijpen mij nooit wanneer ik zeg dat ik in het weekend problemen heb gehad met mijn 300.000 vrouwen thuis. Maar ze weten dan ook niet dat ik sinds 5 jaar enkele bijenkasten in de tuin heb staan. een wereld gaat voor hen open als ik hun vertel dat de wereld van de ‘bloemen en de bijtjes’ ook nog een andere wereld is dan wat zij ervan denken. Voor de leken onder ons: een bij is niet geel van kleur, dat is een wesp. Die wil je zeker niet in je tuin hebben. en die dikke zwarte met dat wit haar op hun achterwerk, dat zijn de hommels.

Vaak vraagt men mij naar wat mij bezielt om met bijen te gaan werken… Iets heeft mij altijd aangetrokken tot bijen. Ik heb het altijd fascinerend gevonden hoe zij in zo een kleine ruimte, met zo een massa bijen toch een heel gestructureerd geheel kunnen opbouwen. Het idee van met je handen tussen 60.000 bijen te gaan wroeten op zoek naar de koningin leek mij wel een angst die ik wou overwinnen. Want zelf na al die jaren blijft er toch een stemmetje achteraan in je hoofd fluisteren dat je niet te veel van die bijen wil plat duwen terwijl je er aan werkt om de aandacht niet teveel op jouw vingers te richten.

Hoewel die interesse gewekt was tijdens een voordracht in de lagere school, heeft het toch tot 5 jaar terug geduurd vooraleer ik ermee ben gestart. eerst en vooral omdat je nu eenmaal niet een bijenvolkje gaat kopen en vervolgens er wat gaat in beginnen snuisteren. Het was een krantenartikel in verband met een imkercursus die werd ingericht die mij er toe heeft aangezet de eerste stappen binnen de wereld van de bijen te zetten.

Die cursussen worden nog steeds jaarlijks ingericht, dus geïnteresseerden zijn altijd welkom. Het volgen van die cursus is in elk geval een aanrader om langzaam te kunnen wennen aan de idee dat er binnenkort 60.000 bijen in je tuin zullen wonen. Niet zo zeer voor jou als imker, maar ook zodat het thuisfront aan dit idee kan wennen.

eens je ermee vertrokken bent valt het al bij al wel mee. Ik moet eerlijk zeggen dat het de bijen zijn die het werk doen. Het enige dat ik doe, is zorgen dat ze een mooie thuis hebben en dat ik af en toe hun zolder eens uitkuis zodat ze niet teveel honingoverschotten hebben. We moeten hun het leven immers toch wat makkelijker maken hé.De laatste jaren is de imkerij wel wat aan het hypen en dat is een geluk. toen ik 5 jaar geleden lid werd van onze imkersbond zakte het leeftijdsgemiddelde van 76 opeens naar 64 (de tweede jongste imker was 47). Ondertussen hebben we al wat nieuw, jong, bloed warm kunnen maken zodat dat leeftijdsgemiddelde toch al onder de 50 is gedaald. Onze collega sven Habsch is binnenkort de volgende nieuwe aanwinst. Hij is momenteel aan zijn cursus bezig en zal vanaf juni normaal ook bijen houden.

Bijen krijgen is niet moeilijk, bijen houden is dat wel. De bijensterfte is een feit en jaarlijks zien we veel volkeren ‘verdwijnen’ zonder dat daar een specifieke reden voor te vinden is. Veel wetenschappers denken het antwoord te weten, maar uiteindelijk kan geen enkel onderzoek sluitende bewijzen leveren. Waarschijnlijk is het samenwerking tussen verschillende negatieve factoren die voor de sterfte zorgt. De varroa zal de belangrijkste zijn.

Page 15: Band pasen 2014

15

eens je ermee vertrokken bent valt het al bij al wel mee. Ik moet eerlijk zeggen dat het de bijen zijn die het werk doen. Het enige dat ik doe, is zorgen dat ze een mooie thuis hebben en dat ik af en toe hun zolder eens uitkuis zodat ze niet teveel honingoverschotten hebben. We moeten hun het leven immers toch wat makkelijker maken hé.De laatste jaren is de imkerij wel wat aan het hypen en dat is een geluk. toen ik 5 jaar geleden lid werd van onze imkersbond zakte het leeftijdsgemiddelde van 76 opeens naar 64 (de tweede jongste imker was 47). Ondertussen hebben we al wat nieuw, jong, bloed warm kunnen maken zodat dat leeftijdsgemiddelde toch al onder de 50 is gedaald. Onze collega sven Habsch is binnenkort de volgende nieuwe aanwinst. Hij is momenteel aan zijn cursus bezig en zal vanaf juni normaal ook bijen houden.

Bijen krijgen is niet moeilijk, bijen houden is dat wel. De bijensterfte is een feit en jaarlijks zien we veel volkeren ‘verdwijnen’ zonder dat daar een specifieke reden voor te vinden is. Veel wetenschappers denken het antwoord te weten, maar uiteindelijk kan geen enkel onderzoek sluitende bewijzen leveren. Waarschijnlijk is het samenwerking tussen verschillende negatieve factoren die voor de sterfte zorgt. De varroa zal de belangrijkste zijn.

Het is een parasiet die gaten prikt in het lichaam van de bij om zich aan de bij te voeden. Die wonden genezen niet bij bijen waardoor infecties het lichaam kunnen binnendringen. Daardoor overleven veel winterbijen de winter niet. Maar daarnaast leeft er ook een problematiek rond pesticiden die de bijen via de planten die ze bezoeken meebrengen naar de korf en zo de hele kolonie ziek maken. een kleine tip voor wie er rekening mee wil/kan houden. als je dan toch pesticiden wilt gebruiken, spuit dan je tuin na 20u00. Op dat moment vliegen de bijen niet veel meer. tenslotte is er ook het tekort aan nectar en stuifmeelrijke planten in bepaalde gebieden. gelukkig is Vlaams-Brabant een gebied met een grote bloemenwijde maar de bijen rond bijvoorbeeld de heide hebben het veel moeilijker om voldoende eten te vinden.Waar bijen houden vroeger een makkelijke taak was, is het de dag van vandaag wel een hele opdracht geworden.

als imkers dan jaar na jaar geconfronteerd worden met grote verliezen is het soms moeilijk om de moed er in te houden. Dus als er iemand interesse heeft...twijfel niet en kom gerust wat informatie vragen! Hoewel ik me nog steeds een beginnend imker vind, wil ik je gerust helpen bij je eerste stappen in de wereld van de imkerij. Winst zul je er niet mee maken, maar dat mag ook niet de reden zijn om bijen te gaan houden. Ik doe het zelf niet zozeer voor de honing die het oplevert, maar sinds ik mijn bijenkasten heb staan zijn mijn aardbeien superlekker. Dat is uiteindelijke de hoofdreden waarom ik nog imker ben, en dat is de bijdrage die de bijen leveren aan de natuur. Onze eigen moestuin gedijt er goed onder.

Mijn kinderen zijn er in elk geval dol op. en het gezoem dat je hoort rond de bijenkasten begint stilaan een rustgevend effect op mij te hebben. De honing krijgt de kwaliteit die hij hoort te hebben. Daarbij vervalt die synthetische rommel uit de winkel in het niets. In elk geval is het een beetje zoals in het onderwijs. In elke kolonie zitten wel wat vervelende steekduivels en eens je die eerste 5 jaar bent doorgesparteld begin je langzaam wat structuur te zien in die heksenketel van een bijenkast.

kevin van geert

Page 16: Band pasen 2014

16

2 g rfilmrecensie: intouchables

Ik vind deze film een zeer ontroerend verhaal omdat hij toont hoe philippe, een welgestelde maar gehandicapte man, een armere zwarte man, Driss, aanneemt als huishulp.

Het grijpt me aan omdat Driss, een kleurling met veel problemen, wordt gekozen omdat hij philippe geen vooroordelen toekent

ondanks zijn handicap.

Het is echt mooi hoe enerzijds de band tussen philippe en Driss sterker wordt en anderzijds Driss problemen met zijn familie

probeert op te lossen.

Ik vind het mooi hoe Driss de moeite doet voor philippe om hem in contact te brengen met de vrouw waar hij al zo lang brieven

mee schrijft en hoe ze samen gaan parapenten na philippe ’s ongeluk.

Maar ik vind het jammer dat het verhaal rond Driss’ kleine broer zeer onduidelijk is. Je ziet wel dat er een probleem is maar het blijft

vrij onduidelijk waardoor dit bijverhaal naar mijn mening overbodig is.

De muziek is aantrekkelijk en geeft het een leuke sfeer ondanks de trieste gebeurtenissen.

Ik vind het ook leuk dat je ziet hoe een blanke en zwarte samenleven en voor elkaar proberen te zorgen, ook al hebben ze beiden moeilijkheden.

Wat deze film voor mij nog mooier maakt, is dat het niet alleen een film is maar dat het ook echt gebeurd is,

wat mij vrij onwaarschijnlijk lijkt; dat een rijke man zomaar een armere zwarte man in huis neemt als helper.

Het verbaast me hoe ze samen leren leven met hun problemen, hoe ze samen plezier maken en hoe ze in elkaar echte vrienden leren

vinden en samen door het leven gaan.

kortom ik vind dit een zeer mooie en ontroerende maar toch ook aangrijpende film over problemen hebben en ze oplossen en over

twee zeer verschillende mensen die vrienden worden voor het leven.Voor mij krijgt deze film een welverdiende 9/10!

filmrecensie: les choristes

korte bloemlezing uit de reacties van de leerlingen van 3tsO

Landelijn rooselaer (3tHt): heel goedDe acteurs speelden hun rol zeer goed, de muziek was mooi.

De kinderen werden zeer hard behandeld.

elke annendyck (3ttW): middelmatig Nederlandse ondertiteling was beter geweest!

Brian rodriguez (3tHt): heel goed Ik vond het een mooi verhaal, grappig,

met goede acteurs.

tim Devogeleer (3tHt): middelmatig er kwam weinig avontuur in, alleen mooi gezang.

De personages waren verwarrend.

tibo suys (3tIWb): middelmatig Ik vond het een toffe film, maar ik heb niet alles begrepen.

Heinn Drobé (3tIWb): goed Het is een realistische film en er zit soms ook nog

een beetje humor in.

ruud Vandenbroeck (3tIWa): goed soms grappig maar dit soort film

interesseert mij niet zo…

ron Devogeleer (3tgC): goed Het was nog een toffe film, maar ik vond er

te weinig actie in.

Willem grauls (3tIWb): middelmatig Ik vond hem voorspelbaar, maar toch grappig.

pieter De Neft (3teM): goed Het verhaal zit goed in elkaar en vooral de muziek!!

Page 17: Band pasen 2014

17

filmrecensie: les choristes

korte bloemlezing uit de reacties van de leerlingen van 3tsO

Landelijn rooselaer (3tHt): heel goedDe acteurs speelden hun rol zeer goed, de muziek was mooi.

De kinderen werden zeer hard behandeld.

elke annendyck (3ttW): middelmatig Nederlandse ondertiteling was beter geweest!

Brian rodriguez (3tHt): heel goed Ik vond het een mooi verhaal, grappig,

met goede acteurs.

tim Devogeleer (3tHt): middelmatig er kwam weinig avontuur in, alleen mooi gezang.

De personages waren verwarrend.

tibo suys (3tIWb): middelmatig Ik vond het een toffe film, maar ik heb niet alles begrepen.

Heinn Drobé (3tIWb): goed Het is een realistische film en er zit soms ook nog

een beetje humor in.

ruud Vandenbroeck (3tIWa): goed soms grappig maar dit soort film

interesseert mij niet zo…

ron Devogeleer (3tgC): goed Het was nog een toffe film, maar ik vond er

te weinig actie in.

Willem grauls (3tIWb): middelmatig Ik vond hem voorspelbaar, maar toch grappig.

pieter De Neft (3teM): goed Het verhaal zit goed in elkaar en vooral de muziek!!

van ‘la tour eiffel’ (concours de français) tot de 27ste editie van ‘olyran’ (les olympiades du français et de la francophonie)In 1988 lanceerde het Limburgs Universitair Centrum (nu Universiteit Hasselt) de wedstrijd Frans ‘La tour eiffel’. Meteen een schot in de roos, zo bleek, want men kon direct op zo’n 1200 deelnemers rekenen. Ook de organisatoren kregen de smaak jaar na jaar iets meer te pakken en zo’n 10 jaar geleden opteerden ze, als verwijzing naar de andere olympiades, voor de nieuwe naam ‘Olyfran’.Oorspronkelijk gebeurden de selectieproeven regionaal op een vrijdagavond maar sinds 2012 gaan de schriftelijke proeven door in de eigen school en wel op woensdagnamiddag. Dit jaar kwam Olyfran zelfs met de primeur om de 100 meerkeuzevragen al op woensdagvoormiddag te laten doorgaan. Dit resulteerde uiteraard in een inschrijvingspiek. Over heel Vlaanderen waren er niet minder dan 7861 deelnemers (1240 meer dan in 2013) . Ook bij ons in Don Bosco Halle zwoegden er op 26 februari jongstleden 77 leerlingen op de 100 vragen. Zowel Franstaligen als Nederlandstaligen, 5de- jaars tsO en 6de en 7de- jaars BsO waagden hun kans. Voor de Nederlandstaligen die zich weten te plaatsen als laureaat volgt er op 23 april nog een mondelinge selectieproef. Indien ze daarop worden uitgenodigd zijn ze echter al zeker van 1 van de talloze prijzen zoals:Filmtickets – verblijven in een 4-tal Center parcs – NMBs duo interrail treintickets – taalstages – een verblijf in Frankrijk van 2 weken – luchtballonvaarten – 2-daagse citytrips voor 2 personen naar parijs – jaarabonnementen op Le Vif-L’express - 1 van de 75 exemplaren van grammaire 2000 of ‘Ontdek Frankrijk’ - diploma’s – certificaten en uiteraard de unieke Olyfranrugzak.

Wie na een dergelijke, fraaie opsomming van mogelijke prijzen nog zijn neus ophaalt voor de wedstrijd Olyfran heeft allicht nog nooit bedacht dat deelnemen belangrijker is dan winnen !!!

ps: in onze volgende editie leest u hier nog meer over want dan zijn de winnaars gekend.De proclamatie met prijsuitreiking gaat immers door op woensdag 14 mei om 14u30 in de Hadewychzaal van het Departement Onderwijs

Page 18: Band pasen 2014

MuseuMBezoek plantin – Moretus te antwerpenOp donderdag 20 en dinsdag 25 februari 2014 trokken we met de leerlingen van 3tgM en 3tgC naar antwerpen voor een bezoek aan het plantin – Moretusmuseum. Dit bezoek werd georganiseerd in het kader van de leerplandoelstellingen i.v.m. Drukvoorbereiding en Drukken.

Het bezoek werd begeleid door een gids die ons niet alleen met de geschiedenis uit de drukkerswereld liet kennismaken maar ook een stukje geschiedenis toonde over de familie van Christoffel plantin. Hij verhuisde met zijn gezin uit Frankrijk om in antwerpen een boekbinderij op te starten. Later, mede onder leiding van zijn schoonzoon Balthazar Moretus, werd ook de drukkerij gestart. De familie verkocht nadien het pand waarin alle drukwerk gedrukt werd aan de stad antwerpen en vandaag is deze oude drukkerij nog steeds te bezichtigen.

Onze leerlingen hebben er kunnen kennismaken met boeken uit perkament, boeken die met de hand werden geïllustreerd, onder andere ook door pieter paul rubens, de gekende schilder die vriend des huizes was van de familie Moretus.

De drukkerij die wij bezochten, uitgerust met oude drukpersen en loden letters, gaf onze leerlingen een beeld van de werksituatie van vroeger. De loden letters in verschillende lettertypes, die wij vandaag nog gebruiken, werden ter plaatse gemaakt in zeer ongezonde omstandigheden. De correctietekens die toen gebruikt werden, zijn nog steeds de correctietekens die wij vandaag gebruiken.

Het bezoek aan het museum toonde onze leerlingen dat de evolutie in techniek en arbeidsomstandigheden enorm vooruit zijn gegaan.

alles begint met verwondering: de eerste woordjes, de grote liefde, de ontdekking van het nog ongekende. Wie zich openstelt en onbevangen naar de wereld kijkt, verbaast zich: er is veel wonderlijks te zien, er is veel verrassends te beleven.Daarover gaat poëzie. gedichten kunnen spreken als je met stomheid geslagen bent, als je niet meer weet hoe je je verwondering, je verbazing, dat bevreemdende en onbestemde gevoel moet verwoorden. Maar gedichten kunnen meer dan dat. Ze kunnen je wonderen ook laten beleven. alleen al door de manier waarop de woorden bij elkaar staan, bezorgen ze je een nieuwe kijk op de wereld en krijg je oog voor al het kleine dat zo vaak niet gezien wordt. poëzie heeft de kracht om onverwacht de verrassende andere kant van dingen te laten zien. 4tsO organiseerde dit schooljaar tijdens het eerste en tweede trimester een poëzieproject rond Verwondering. De coördinatie van het project werd deels ondersteund door de gOk-werking en was vakoverschrijdend (grafische media, godsdienst). Bedoeling was vooral om de taalattitude naar poëzie toe bij leerlingen te verhogen of de drempel naar poëzie te verlagen. Van het project werd een 12 min reportage gemaakt, wat o.m. kaderde in een leertraject van 6tMM. De reportage 'Verwondering' staat op youtube, Vimeo, de schoolsite en de leerkrachtensite en is tot nu toe ongeveer 780 keer bekeken. Uit de enquête afgenomen in enkele klassen blijkt dat de leerlingen positiever staan tegenover poëzie en vragende partij zijn voor meer taal- en poëzieprojecten.

18

Page 19: Band pasen 2014

verwondering

19

Page 20: Band pasen 2014

20

Page 21: Band pasen 2014

21

Page 22: Band pasen 2014

koning soep op de stoep: don Bosco halle valt niet te kloppen in de soepstrijd! Vorig jaar gaven we ons geheim recept tot een geslaagde soepactie vrij. We vreesden dan ook met een bang hartje dat een derde overwinning in de soepactie niet zou lukken. Onze gemotiveerde en zeer enthousiaste vierdejaars geloofden er in elk geval opnieuw in! toch bleek de derde keer ook een goede keer te zijn. In 8 soepacties verkochten we bij benadering bijna 2200 bekers en haalden we zo een winst van net geen 1900 binnen! als beloning worden de leerlingen van 4tsO op 13 mei 2014 getrakteerd op een optreden van stand-up komediant piv Huvluv. train alvast jullie lachspieren maar jongens en meisjes!

‘Na 3 jaar elke soepactie te ondersteunen, was het eindelijk onze beurt om de soep te maken en te verkopen. Ik keek er dus al een hele tijd naar uit!’

‘Ik vind het persoonlijk een schitterend idee van de leerkrachten om soep op stoep te organiseren. een mooi initiatief om geld in te zamelen voor de goede doelen van Welzijnszorg.’

‘Ik heb tijdens de soepactie voor het eerst in mijn leven ajuin gesneden.

‘Je moet voor de soepactie samenwerken om tot een goed en lekker eindresultaat te komen. Dit zorgt ervoor dat je je klasgenoten wat beter leert kennen.’

‘aan onze opvolgers: elk jaar gaan we voor een betere prestatie en nog hogere winst. Dus strop die mouwen maar op en maak vooral veel lekkere soep! Jullie kunnen het, Don Bosco’.

‘Dergelijke initiatieven mogen er nog zijn! tijdens het snijden en kuisen van de groenten, kon ik af en toe eens proeven. Ik zou andere scholen aanraden om ook eens soep op de stoep te organiseren.

In technopolis kun je terecht voor massa’s

leuke interactieve experimenten,

spectaculaire demo’s, verrassende

wetenschapsshows of een automatisch

theater over het menselijk lichaam.

Via meer dan 350 interactieve opstellingen

ontdek je in technopolis de wetenschap

die schuilgaat achter tal van zaken uit het

dagelijks leven. Zélf experimenteren is dus

de boodschap! Bovendien komen er steeds

nieuwe experimenten bij.

Naar jaarlijkse gewoonte werd voor 3tet,

3tMt, 3tIWa/b, 3tee, 3teM een studiereis

georganiseerd naar technopolis.

Na een al even traditionele hachelijke

trein- en busreis kwamen we aan in

Mechelen om aan een dagje wetenschap

en techniek te beginnen.

alle leerlingen kregen een mooi armbandje

waarmee ze zich moesten inloggen op de

computers.Op die manier moesten zij een

aantal vragen beantwoorden.

Ook de leerkrachten kregen een mooi

bandje omgegespt zodat ze tijdens het

bezoek de stand van zaken konden

opvolgen.

Na een fijne rit terug kwamen we dan

allen aan op school.

Ook dit jaar is weer maar eens gebleken

dat het overgrote deel van onze

leerlingen de taak die ze krijgen heel

serieus nemen. Voor de leerkrachten

is het altijd leuk na afloop een mooi

resultaat te ontvangen van technopolis.

allen hartelijk dank!!

22

Page 23: Band pasen 2014

koning soep op de stoep: don Bosco halle valt niet te kloppen in de soepstrijd! Vorig jaar gaven we ons geheim recept tot een geslaagde soepactie vrij. We vreesden dan ook met een bang hartje dat een derde overwinning in de soepactie niet zou lukken. Onze gemotiveerde en zeer enthousiaste vierdejaars geloofden er in elk geval opnieuw in! toch bleek de derde keer ook een goede keer te zijn. In 8 soepacties verkochten we bij benadering bijna 2200 bekers en haalden we zo een winst van net geen 1900 binnen! als beloning worden de leerlingen van 4tsO op 13 mei 2014 getrakteerd op een optreden van stand-up komediant piv Huvluv. train alvast jullie lachspieren maar jongens en meisjes!

‘Na 3 jaar elke soepactie te ondersteunen, was het eindelijk onze beurt om de soep te maken en te verkopen. Ik keek er dus al een hele tijd naar uit!’

‘Ik vind het persoonlijk een schitterend idee van de leerkrachten om soep op stoep te organiseren. een mooi initiatief om geld in te zamelen voor de goede doelen van Welzijnszorg.’

‘Ik heb tijdens de soepactie voor het eerst in mijn leven ajuin gesneden.

‘Je moet voor de soepactie samenwerken om tot een goed en lekker eindresultaat te komen. Dit zorgt ervoor dat je je klasgenoten wat beter leert kennen.’

‘aan onze opvolgers: elk jaar gaan we voor een betere prestatie en nog hogere winst. Dus strop die mouwen maar op en maak vooral veel lekkere soep! Jullie kunnen het, Don Bosco’.

‘Dergelijke initiatieven mogen er nog zijn! tijdens het snijden en kuisen van de groenten, kon ik af en toe eens proeven. Ik zou andere scholen aanraden om ook eens soep op de stoep te organiseren.

23

Page 24: Band pasen 2014

don Bosco halle ti kiest uitdrukkelijk voor Xiu! Met 50 andere enthousiaste scholen gingen wij de uitdaging aan om een originele rugzakhoes te ontwerpen. 5 tMMa ging aan de slag en uit alle prachtige ontwerpen werden er 2 winnaars gekozen, nl. het ontwerp van arno Wynant en Merlin Van Volxem. Met dit ontwerp dingen wij mee naar de hoofdprijs voor de wedstrijd ‘pump your cover’ van XIU en hopen wij de prijs van 200 gratis rugzakhoezen in de wacht te slepen, geschonken door XIU en Dats24. Op deze manier kunnen wij ook volgende winter er voor zorgen dat onze leerlingen met de fiets veilig en zichtBaar op school geraken.

3 g r

24

Page 25: Band pasen 2014

don Bosco halle ti kiest uitdrukkelijk voor Xiu! Met 50 andere enthousiaste scholen gingen wij de uitdaging aan om een originele rugzakhoes te ontwerpen. 5 tMMa ging aan de slag en uit alle prachtige ontwerpen werden er 2 winnaars gekozen, nl. het ontwerp van arno Wynant en Merlin Van Volxem. Met dit ontwerp dingen wij mee naar de hoofdprijs voor de wedstrijd ‘pump your cover’ van XIU en hopen wij de prijs van 200 gratis rugzakhoezen in de wacht te slepen, geschonken door XIU en Dats24. Op deze manier kunnen wij ook volgende winter er voor zorgen dat onze leerlingen met de fiets veilig en zichtBaar op school geraken.

Jorne Vanroy van Don Bosco Halle wint de bierviltjes-actie van Halattraction. Halattraction organiseerde een grote teken- en ontwerpwedstrijd, voor alle leerlingen van de Halse secundaire scholen. De opdracht luidde een tekening en een slogan te bedenken om iedereen te waarschuwen voor het misbruik van drugs en alcohol tijdens carnaval. Uit het pakket van 125 inzendingen kreeg de jury de opdracht om de 11 besten te selecteren.Van deze 11 genomineerden zijn er maar liefst 7 leerlingen van Don Bosco Halle. Ze volgen allemaal het 5de jaar Multimedia. samen met hun multimedialeerkracht Catherine De ganseman trokken ze ten strijde met pen en potlood.Jorne Vanroy, 16 jaar uit Beersel werd dit jaar de winnaar. Zijn slogan en tekening komen op 150.000 bierviltjes te staan. Ook kreeg hij een waardebon van 100 euro van Mediamarkt.De tweede prijs was ook voor Don Bosco Halle, namelijk voor Marte Van Den Houte. Zij kreeg een waardebon van 75 euro van Media-markt. De andere genomineerden, Dries Bosmans, Maarten reygaerts, rayane talbi, Mathias Limbourg, Dana Wayenbergh kregen elk een waardebon van 15 euro van Mediamarkt. gilbert torisaen, directeur, en anja Longin, adjunct-directeur, zijn oprecht trots op deze leerlingen. proficiat aan alle deelnemers en een dikke duim voor deze zeven leerlingen.

25

Page 26: Band pasen 2014

26

uitstap brussel

mijn maat auto Weergaloos als hij, koning der hete fluïda, was redde hij ongevoede maagden uit de klasin een tijd van vernieuwing bracht hij een heerlijk warm gevoel van voldoening

steeds bescheiden held gaf hij waar voor je geldnu dwaalt de ridder van de warme dranken rondonbewust van de verlangens van menig mond

z'n roemrijke verleden kan je niet vervangen

de kippensoep wel.

kenneth vandenBorre

zoete koekeenzame doos daar tegen de wandIk kom langs, als vaste klantIn jou ga ik munten steken,om jouw zoete inhoud smeken

Dan ben ik in mijn nopjesals ik duw op ronde knopjesOnder honger zit ik gebukt,wachtend op mijn zoet product

eenzame doos daar tegen de wandIk kom terug, als vaste klantMet mijn munten kom ik,jouw zoete koeken kopen.

patrick van der spiegelgedi

chte

n 5

tiW

Page 27: Band pasen 2014

27

uitstap brussel

zoete koekeenzame doos daar tegen de wandIk kom langs, als vaste klantIn jou ga ik munten steken,om jouw zoete inhoud smeken

Dan ben ik in mijn nopjesals ik duw op ronde knopjesOnder honger zit ik gebukt,wachtend op mijn zoet product

eenzame doos daar tegen de wandIk kom terug, als vaste klantMet mijn munten kom ik,jouw zoete koeken kopen.

patrick van der spiegel

60 jaar tv

Page 28: Band pasen 2014

sportprikkels

Wee

ken

d du

Boi

s

28

Page 29: Band pasen 2014

sportprikkels

joke daYjoke daYjoke daYjoke daYjoke daY29

Page 30: Band pasen 2014

JarNO, WIe BeN Je? steL JeZeLF eVeN kOrt VOOr.

Ik ben grenson Jarno en ik ben 17 jaar oud. Ik zit al zes jaar lang in Don Bosco en volg elektriciteit-elektronica. Mijn hobby's zijn chiro, lezen, en sinds kort ook lopen. Ik ben ook geïnteresseerd in wiskunde, programmeren en wetenschappen.

WaarOM kIes Je VOOr De rICHtINg eLektrICIteIt-eLektrONICa? Wat trekt Je DaarIN aaN?

Ik heb gekozen voor de richting elektriciteit-elektronica omdat ik heel erg geïnteresseerd ben in technologie. Ik hou ervan om te weten hoe iets werkt, en probeer dan altijd makkelijkere of betere manieren te vinden om dit te doen. Dit komt vooral van pas bij vakken zoals ICt en zo. soms vraag ik mij wel af of ik wel in de juiste richting zit, of ik niet beter iets anders had gedaan. Maar dan kom ik tot de conclusie dat ik mijn richting nog steeds de beste keuze vind.

We HOOrDeN VaN Je sterke prestatIes Op De WIskUNDe OLyMpIaDe. VaNWaar DeZe VOOrLIeFDe VOOr WIskUNDe?

De grootste reden van deze twijfel komt door de wiskunde. en in het specifiek de Vlaamse Wiskunde Olympiade. Ik heb altijd al een grote interesse voor wiskunde gehad,

en ik was er dan ook heel goed in. Ik zoek steeds naar betere, kortere manieren die de formules moesten vervangen. Dit heeft meermaals geleid tot ergernis van ver-schillende leerkrachten. Ik heb ook nooit het nut gezien van veel tussenstappen; dat was voor mij slechts een vertraging, een overbodigheid. Maar aan de andere kant vind ik de meeste wiskunde die gegeven wordt in school saai. Ik ben veel liever ‘creatief’ met wiskunde.

In het vierde jaar heb ik gehoord van de VWO, en besloot ik om mijn kans eens te wagen. sindsdien ben ik al 1 keer derde geworden, en 1 keer finalist. Ook dit jaar ben ik weer finalist. Ik ben ook zeer blij om te weten dat ik -voor de tweede keer- geselecteerd ben voor een speciaal trainingsweekend voor de Internationale Wiskunde Olympiade, en dat enkel bedoeld is voor de beste deelnemers van België.

OOk Op eUrOpees VLak sCOOr Je geWeLDIg. kaN Je HIer kOrt Iets OVer VerteLLeN?

Ik ben in augustus vorig jaar ook gecontacteerd door de organisatoren om mee te doen aan een speciale olympiade, de european Mathematical Cup. aan deze wedstrijd deden verschillende landen mee, maar alleen maar de kleinere landen zoals België, servië, kroatië,... Deze wedstrijd heeft plaatsgevonden in december 2013, juist na de examens. Iedere deelnemer kreeg een mail doorgestuurd met 4 vragen, en kreeg 4 uur om deze zo goed

mogelijk op te lossen. Na een lange periode van wachten heb ik eindelijk mijn resultaten gekregen. Ik heb 24 op 40 gekregen, wat weinig lijkt, maar wel genoeg is om beste Belg te zijn en zelf 4de van de hele wedstrijd! Dit is dan ook een fantastische prestatie voor mij, en een deel ervan is te danken aan het feit dat ik graag creatief ben. Ik ben dan ook heel fier op deze uitslag.

ZIJN er NOg aNDere VakkeN DIe Je HeeL graag DOet? WeLke eN WaarOM?

er zijn inderdaad ook nog andere vakken die ik graag doe, en deze houden zowat alles in van elektriciteit- elektronica. Bijna elk vak hiervan is anders, maar op zijn eigen manier zeer interessant. Zoals ik al eerder zei, ik hou er gewoon van om te weten hoe iets werkt. Dit geldt ook voor meer wetenschappelijke vakken, zoals aardrijkskunde, Fysica, enz.. Ik vind het af en toe zelfs spijtig dat we deze vakken nu niet meer krijgen.

Wat ZIJN Je tOekOMstpLaNNeN?

Ik hoop in de toekomst te kunnen studeren bij het leger. Ik heb mij onlangs ingeschreven voor de studie polytechniek (wat het best vergeleken kan worden met burgerlijk ingenieur) bij de marine. Mijn tweede keuze is dan industrieel ingenieur aan de Ugent. Ik ben nog niet helemaal zeker wat ik wil gaan

leerling in de kijker

Onze 4 leerlingen behoorden hiermee reeds bij de 10% besten van de eerste ronde. Dit verdient niet minder dan een applaus. Finalist worden van VWO/JWO is helaas aan weinigen gegeven. Daarom is het een uitzonderlijke prestatie dat een van onze leerlingen er weer in slaagt deze prestigieuze finale te bereiken. De cesuur voor deelname aan de VWO-finale bedraagt dit jaar 106/150.

Hierdoor behalen 75 van de oorspronkelijk 10423 Vlaamse scholieren uit de derde graad de finale. tot deze selecte groep finalisten behoort Jarno grenson (reeds VWO finalist in 2012 en 2013):

+ Jarno grenson (6 tee): 120/150

Volgende leerlingen haalden niet de finale maar behaalden een mooi resultaat:

+ Brian angeli (6 tIW): 92/150 + Wouter Vanzeebroeck (5tIW): 61/150 + andreas awouters (4 tIW): 62/150

Jarno grenson treedt hierbij tot een heel selecte club van deelnemers die er in slaagden om driemaal de finale van de VWO te behalen. tijdens de proclamatie van de Vlaamse Wiskunde Olympiade, te Leuven, zal hij hiervoor speciaal in de bloemetjes gezet worden.

tijdens het weekend van 28 tot 30 maart werd Jarno grenson uitgenodigd om deel te nemen aan een trainingsweekend voor de internationale olympiades 2014. Voor deze driedaagse werden 15 jongeren geselecteerd uit de finales van de afgelopen edities, deze leerlingen worden door het VWO-team gezien als potentiële kandidaten voor deelname aan een van de volgende Internationale Olympiades nl. de Benelux Wiskunde Olympiade en de Internationale Wiskunde Olympiade

Op het programma staan lessen gegeven door professoren en workshops met oud-deelnemers van vroegere Internationale Olympiades. Uit deze groep sucesvolle ‘wiskunde-problem-solvers’ worden de 3 deelnemers aan de Internationale Wiskunde Olympiade geselecteerd.

30

Page 31: Band pasen 2014

mogelijk op te lossen. Na een lange periode van wachten heb ik eindelijk mijn resultaten gekregen. Ik heb 24 op 40 gekregen, wat weinig lijkt, maar wel genoeg is om beste Belg te zijn en zelf 4de van de hele wedstrijd! Dit is dan ook een fantastische prestatie voor mij, en een deel ervan is te danken aan het feit dat ik graag creatief ben. Ik ben dan ook heel fier op deze uitslag.

ZIJN er NOg aNDere VakkeN DIe Je HeeL graag DOet? WeLke eN WaarOM?

er zijn inderdaad ook nog andere vakken die ik graag doe, en deze houden zowat alles in van elektriciteit- elektronica. Bijna elk vak hiervan is anders, maar op zijn eigen manier zeer interessant. Zoals ik al eerder zei, ik hou er gewoon van om te weten hoe iets werkt. Dit geldt ook voor meer wetenschappelijke vakken, zoals aardrijkskunde, Fysica, enz.. Ik vind het af en toe zelfs spijtig dat we deze vakken nu niet meer krijgen.

Wat ZIJN Je tOekOMstpLaNNeN?

Ik hoop in de toekomst te kunnen studeren bij het leger. Ik heb mij onlangs ingeschreven voor de studie polytechniek (wat het best vergeleken kan worden met burgerlijk ingenieur) bij de marine. Mijn tweede keuze is dan industrieel ingenieur aan de Ugent. Ik ben nog niet helemaal zeker wat ik wil gaan

doen na mijn studies, maar ik hoop iets te kunnen doen dat de technologie en de wetenschap goed combineert. en voor zover ik het zie, kan ik deze combinatie perfect vinden bij de marine. Dit is dan ook een van de grootste drijfveren waarom ik naar daar zou gaan. en met de wiskunde? Ik weet niet precies of ik daarmee professioneel iets wil doen. Ik denk eerder dat het voor mij een hobby zal blijven dan mijn werk. Maar zoals ik graag zelf zeg: anything can happen.

interview: Marieke christiaens

finaleplaats 29ste vlaaMse wiskunde olyMpiade

Onze leerlingen leveren tijdens dit klassieke voorjaar de ene ‘wiskundige’ topprestatie na de andere. Ons team is sterk in de breedte en telt een sterke kopman die in blakende conditie verkeert. De climax van deze jaargang van de Vlaamse Wiskunde Olympiade vindt plaats op woensdag 23 april (15u) te Brussel tijdens de grote finale. een leerling van onze school Jarno grenson is er in geslaagd om voor ‘de derde opeenvolgende keer’ de finale van de VWO te bereiken.

Begin januari namen 10423 Vlaamse leerlingen uit de derde graad deel aan de eerste ronde van de VWO, 31 leerlingen van onze school maakten hier deel van uit. Na een eerste selectie mochten ongeveer 1000 leerlingen overgaan naar de tweede ronde. Drie leerlingen van de derde graad van Don Bosco Halle en 1 leerling van de tweede graad werden geselecteerd om deel te nemen aan de tweede ronde.

een tweetal weken geleden vond de tweede ronde van de wiskundeolympiade plaats.

leerling in de kijker

Jarno grenson treedt hierbij tot een heel selecte club van deelnemers die er in slaagden om driemaal de finale van de VWO te behalen. tijdens de proclamatie van de Vlaamse Wiskunde Olympiade, te Leuven, zal hij hiervoor speciaal in de bloemetjes gezet worden.

tijdens het weekend van 28 tot 30 maart werd Jarno grenson uitgenodigd om deel te nemen aan een trainingsweekend voor de internationale olympiades 2014. Voor deze driedaagse werden 15 jongeren geselecteerd uit de finales van de afgelopen edities, deze leerlingen worden door het VWO-team gezien als potentiële kandidaten voor deelname aan een van de volgende Internationale Olympiades nl. de Benelux Wiskunde Olympiade en de Internationale Wiskunde Olympiade

Op het programma staan lessen gegeven door professoren en workshops met oud-deelnemers van vroegere Internationale Olympiades. Uit deze groep sucesvolle ‘wiskunde-problem-solvers’ worden de 3 deelnemers aan de Internationale Wiskunde Olympiade geselecteerd.

De ‘Internationale Wiskunde Olmpiade’ vindt dit jaar plaats in kaapstad (Zuid-afrika). Wij wensen Jarno veel succes tijdens de finale van de VWO.

al onze leerlingen verdienen felicitaties voor hun inzet, doorzettingsvermogen en de geleverde prestaties. Jullie inspanningen worden enorm gewaardeerd door alle leerkrachten en de directie.

olyMpische groetentoM aMijs 31

Page 32: Band pasen 2014

32

Brent monseu (3 BBma) Belgisch kampioen ponYrijden

Brent Monseu (15) uit Heikruis werd samen met zijn pony Cantase Belgisch kampioen ponyrijden in de hoogste springklasse. De kans is groot dat hij deze zomer naar het europees kampioenschap in Ierland mag. een feestelijk spandoek aan het huis van de familie Monseu aan de terlindenstraat in Heikruis verraadt dat hier een feestje werd gevierd. ‘Brent werd zaterdag Belgisch kampioen in Oud-Heverlee en daarnaast won hij ook de interprovinciale titel met het team van Vlaams-Brabant’, zegt de mama van Brent glunderend. ‘Het is de eerste keer dat een ruiter uit Vlaams-Brabant nationaal kampioen wordt in deze klasse. Nog voor we thuis kwamen, had de familie al voor dit leuke onthaal gezorgd. Het kwam ook nogal onverwacht. We hadden niet eens ons fototoestel bij.’ Brent’s leven draait helemaal rond zijn pony Cantase. ‘Ik doe al aan ponyrijden sinds ik zeven jaar was. Bijna elk weekeinde doe ik mee aan wedstrijden en ik heb inderdaad al vaak gewonnen. Ik heb een hele doos vol medailles maar deze Belgische titel is echt de allermooiste’, zegt hij. ‘Verder maak ik ook elke dag de stal schoon. In een pony kruipt wel wat werk maar dat heb ik er na schooltijd graag voor over. Verder ga ik drie keer met Cantase trainen bij de Veldrdravers in Wambeek en laat ik Cantase ook regelmatig longeren of los lopen’, vertelt Brent. ‘Ik heb de microbe geërfd van mijn grootvader Luc Opsomer die ook tal van prijzen won op wedstrijden paardrijden. Natuurlijk zou ik later dolgraag van paardrijden mijn beroep maken. Het is een droom die zou uitkomen’, zegt Brent.

heel bescheiden

Hoe zijn vrienden op de Don Boscoschool reageren? Brent bloost. ‘Die weten het niet eens. Hij is daar nogal bescheiden in’, zegt zijn mama. Met dit artikel zouden het wel eens heel wat leerlingen wel weten. Met zijn Belgische titel is het voor Brent nog niet afgelopen. ‘Ik zit nu in de preselectie voor het europees kampioenschap in Ierland eind juli. als ik nog enkele wedstrijden goed presteer, mag ik mee’, zegt hij. ‘We maken er dan meteen onze familievakantie van’, zegt papa sven. De hele familie Monseu is overigens gek op pony’s en paarden. Ook zusje Lore en broer siebe zijn door de paardensport gebeten.

Brent mag tot zijn zestiende nog op pony Cantase rijden, daarna maakt hij de overstap naar de paarden.

Bron: ingrid depraetere – het nieuwsblad

B s o

Page 33: Band pasen 2014

33

Brent monseu (3 BBma) Belgisch kampioen ponYrijden

Brent Monseu (15) uit Heikruis werd samen met zijn pony Cantase Belgisch kampioen ponyrijden in de hoogste springklasse. De kans is groot dat hij deze zomer naar het europees kampioenschap in Ierland mag. een feestelijk spandoek aan het huis van de familie Monseu aan de terlindenstraat in Heikruis verraadt dat hier een feestje werd gevierd. ‘Brent werd zaterdag Belgisch kampioen in Oud-Heverlee en daarnaast won hij ook de interprovinciale titel met het team van Vlaams-Brabant’, zegt de mama van Brent glunderend. ‘Het is de eerste keer dat een ruiter uit Vlaams-Brabant nationaal kampioen wordt in deze klasse. Nog voor we thuis kwamen, had de familie al voor dit leuke onthaal gezorgd. Het kwam ook nogal onverwacht. We hadden niet eens ons fototoestel bij.’ Brent’s leven draait helemaal rond zijn pony Cantase. ‘Ik doe al aan ponyrijden sinds ik zeven jaar was. Bijna elk weekeinde doe ik mee aan wedstrijden en ik heb inderdaad al vaak gewonnen. Ik heb een hele doos vol medailles maar deze Belgische titel is echt de allermooiste’, zegt hij. ‘Verder maak ik ook elke dag de stal schoon. In een pony kruipt wel wat werk maar dat heb ik er na schooltijd graag voor over. Verder ga ik drie keer met Cantase trainen bij de Veldrdravers in Wambeek en laat ik Cantase ook regelmatig longeren of los lopen’, vertelt Brent. ‘Ik heb de microbe geërfd van mijn grootvader Luc Opsomer die ook tal van prijzen won op wedstrijden paardrijden. Natuurlijk zou ik later dolgraag van paardrijden mijn beroep maken. Het is een droom die zou uitkomen’, zegt Brent.

heel bescheiden

Hoe zijn vrienden op de Don Boscoschool reageren? Brent bloost. ‘Die weten het niet eens. Hij is daar nogal bescheiden in’, zegt zijn mama. Met dit artikel zouden het wel eens heel wat leerlingen wel weten. Met zijn Belgische titel is het voor Brent nog niet afgelopen. ‘Ik zit nu in de preselectie voor het europees kampioenschap in Ierland eind juli. als ik nog enkele wedstrijden goed presteer, mag ik mee’, zegt hij. ‘We maken er dan meteen onze familievakantie van’, zegt papa sven. De hele familie Monseu is overigens gek op pony’s en paarden. Ook zusje Lore en broer siebe zijn door de paardensport gebeten.

Brent mag tot zijn zestiende nog op pony Cantase rijden, daarna maakt hij de overstap naar de paarden.

Bron: ingrid depraetere – het nieuwsblad

#feestvandonbosco 27 jan 14 om 9:00 ‘s morgens

Leerling @donboscohallebso

geslaagde voormiddag;eerst allemaal samen ontbijten met leuke vids; daarna muz voorstelling met drums…tof!

leerling @donboscohallebso Lekkere koekendaarna in ’t Vondel coole drumvoorstelling

Leerling @donboscohalle

Leuk samen ontbijten;knappe jongens bij de voorstelling

Leerkracht @donboscohallebso

Ontbijtbestteeten;-)entertainendevideo’svrllnentoffeshowin‘tVondel

Leerkracht @donboscohallebso

Hoedje af dat de school dit feest steeds op een leuke, zinvolle manier kan blijven invullen.Kijk uit naar volgend jaar

Leerling @donboschalle

Bestfijnmaarwasnietmijntypemuziek…welorigineelgebrachtmaarwelveelhetzelfde

@vanlanckerdirk don bosco bso

salesiaanse spelen:Mission Bratislawa (part 2)De feestdagen lekker verteerd en daar kwamen een aantal pittige trainingen op het salesiaanse Menu voor onze jongens. eén voor één kunnen deze jongens lekker ‘ballen’, de vraag blijft natuurlijk of ze ook een team kunnen zijn. tiens, precies een weerspiegeling van onze voetbaltrots, de rode Duivels… Maandag na maandag zijn we nu al bezig om het geheel te smeren en zonder enige schroom kan ik toch wel zeggen dat dit vrij aardig lukt. afwachten wat het wordt met de oefenmatchen…

Het was een lange zoektocht om een sparringpartner te vinden, want op school deed al snel het gerucht de ronde dat deze groep voetballend meer dan behoorlijk uit de voeten kon. toch vonden we 2 andere groepen leerlingen bereid om het tegen ons op te nemen. Na lange tijd gelijke tred te kunnen houden, kwam de klasse van onze jongens toch bovendrijven. tweemaal werd de tegenstand bij wijlen van de ene muur naar de andere muur van de sportzaal getikt (en nee het was geen ‘beep’-test) en vervolgens meedogenloos afgetroefd.

Nu, tegen een paar jongens hier en daar wat spelen, staat natuurlijk niet garant voor goede resultaten in Bratislawa. In het zonnige slovakije zullen ons andere kleppers te wachten staan. Het valt dan uiteraard af te wachten hoe mentaal weerbaar onze groep wel is. Het geloof is er zeker. De motivatie ook. Zowel bij spelers als begeleiding. Op dinsdag 29 april laten we de jongens in de vertrouwde handen van Barbara thonnon en Claude eggermont die reeds de vorige twee edities hebben meegemaakt. ervaring genoeg dus voor onze jongens

als slotwoord zou ik het volgende willen zeggen tegen onze mannen: Laat jullie niet intimideren maar speel gewoon jullie spelletje. Jullie kunnen lekker voetballen, doe dit dan ook. en bovenal: amuseer jullie! samen sterk!

Van Lancker Dirk

ps: In de laatste editie van ‘Mission Bratislawa’ zullen we leuk verslag krijgen van het hele gebeuren, hopelijk met goed nieuws;-)

Page 34: Band pasen 2014

18

‘Op woensdag 26 februari kwamen 62 leerlingen van het BsO en 26 leerlingen van het tsO samen in onze eetzaal om er deel te nemen aan de Vlaamse wedstrijd ‘Olyfran’. Ze kregen honderd meerkeuzevragen voorgeschoteld en mochten maximaal twee uur nadenken over welk antwoord nu het juiste was... De vragen varieerden van moeilijke grammaticale instinkers tot lastige leesteksten en deden menigeen vermoeid zuchten bij zoveel leeswerk. Net als zij, zijn ook wij leerkrachten erg benieuwd naar de resultaten!’

adem en kies BeWust

De voorbije maanden werd er tijdens de godsdienstlessen in 4 BsO nagedacht over wie of wat belangrijk is voor een jongere. Zijn zij zich altijd bewust van de keuzes die ze maken en is het moeilijk om de mogelijke gevolgen op voorhand in te schatten? Neem je alleen een beslissing en wat met je naaste omgeving?

De problematiek van orgaanhandel en orgaandonatie kwam ook ter sprake en ook hierover werd gepraat:

wie wil (bij leven) een orgaan afstaan om iemand in nood te helpen? Wie laat zich registreren als donor om bij overlijden een mens in nood een tweede leven te schenken? In het kader van deze lessen werd de Vlaamse film ‘adem’ bekeken en besproken. In deze film gaan twee broers met de ziekte Ms (Multiple sclerose) elk op hun eigen manier om met het leven. De oudste broer Lucas

op donderdag en vrijdag 12 en 13 decemBer gingen We met 4Bso op 2daagse

34

Page 35: Band pasen 2014

We vertrokken donderdagmorgen om 8u30 met de bus richting de zee. We kwamen in Zeebrugge aan voor een bezoekje aan de marinebasis. We gingen op zee met een boot en we brachten ook een bezoekje aan de loods waar de schepen binnen staan voor onderhoud. We vonden het leuk om dit van dichtbij te zien. Nadien vertrokken we met de bus richting Nieuwpoort voor een strandwandeling tot Oostduinkerke. We stapten daar tot aan de jeugdherberg. We hadden allemaal honger en het eten smaakte dan ook. Na het avondeten gingen we nog naar het strand voor een korte bezinning. Opnieuw in de jeugdherberg, dronken we nog een drankje en gingen we slapen.

Op vrijdag vertrokken we na het ontbijt met de bus naar Ieper. We gingen daar het ‘In Flanders Fields’ museum en de Menenpoort bezoeken. Dit was toch wel de moeite om eens te zien. ’s Middags aten we allemaal samen een broodje en nadien mochten we even vrij de stad Ieper verkennen. tot slot reden we met de bus naar het dorpje Wijtschate, bekend van het televisieprogramma ‘eigen kweek’. Daar bezochten we de Duitse loopgravensite Bayernwald en deden we nog een wandeling. Het was koud buiten, dus we waren blij als we de bus opnieuw zagen om terug richting Halle te rijden.

wie wil (bij leven) een orgaan afstaan om iemand in nood te helpen? Wie laat zich registreren als donor om bij overlijden een mens in nood een tweede leven te schenken? In het kader van deze lessen werd de Vlaamse film ‘adem’ bekeken en besproken. In deze film gaan twee broers met de ziekte Ms (Multiple sclerose) elk op hun eigen manier om met het leven. De oudste broer Lucas

blijft hopen op een paar nieuwe longen, droomt van een leven na de transplantatie. Hij overleeft de ingreep echter niet. De jongere broer tom wil niet afhankelijk zijn van iemand anders en wil nog profiteren van het leven.

Op een gegeven ogenblik weigert hij een donatie. Deze beslissing treft de vriendengroep en familie. Ongeloof. tot tom de liefde van zijn leven ontmoet.

Dit is het moment van ommekeer. Ongeloof maakt plaats voor vreugde.

kiezen voor of tegen, alleen kiezen, snel kiezen of wel doordacht, kiezen voor een godsdienst, (niet) kiezen voor Jezus, kiezen om voor je geloof (niet) uit te komen… nog veel vragen die op een bewust gekozen antwoord wachten.

op donderdag en vrijdag 12 en 13 decemBer gingen We met 4Bso op 2daagse

35

Page 36: Band pasen 2014

36

de leerlingen aan het Woord

Het CLW staat voor opleidingen die goed in de markt

liggen en jongeren kansen op de arbeidsmarkt

bijbrengt. Hoe staan de leerlingen tegenover de richting

die ze volgen? Ik ging het even polsen en kreeg

volgende reacties:

elke maand volgen de leerlingen een opleidingsdag in

Carrefour; bijstaande foto’s laten het enthousiasme

hierrond zien.

Melissa heeft dank zij deze opleidingsdagen een job in

de wacht gesleept; anderen moeten zich nog vervolmaken

en doen niet alle taken even graag.... maar ze nemen het

erbij. Over het modulaire systeem vinden de leerlingen het

een stimulans om elke keer een deelattest te behalen en

te streven naar het volgende attest, elk op eigen niveau

en elk op eigen ritme. geen valse noten te bespeuren dus,

deze richting zit in ‘the flow’!

De leerlingen van ‘logistiek helper in de zorginstellingen’

zijn niet echt happig om even stil te staan bij de vraag

wat ze van hun richting en de opleidingsdagen vinden...

Wel willen onze meisjes kwijt dat ze graag met mensen

omgaan en zeker de opleiding willen volgen om daarna

‘Begeleider in de kinderopvang’ aan te vatten.

‘Verzorgende - Zorgkundige’ is eveneens een opleiding

die aan deze criteria voldoet.

Jennifer aan het werk in de opleiding ‘begeleider in de

kinderopvang’.

Dat ze het graag doet is haar aan te zien. er is niets

wat haar stoort aan de opleiding; ‘anders zou ze niet meer

komen’ getuigt ze heel eerlijk.... naast haar schoolleven

heeft ze immers nog een voltijdse job.

c l W

Page 37: Band pasen 2014

37

de leerlingen aan het Woord

Het CLW staat voor opleidingen die goed in de markt

liggen en jongeren kansen op de arbeidsmarkt

bijbrengt. Hoe staan de leerlingen tegenover de richting

die ze volgen? Ik ging het even polsen en kreeg

volgende reacties:

elke maand volgen de leerlingen een opleidingsdag in

Carrefour; bijstaande foto’s laten het enthousiasme

hierrond zien.

Melissa heeft dank zij deze opleidingsdagen een job in

de wacht gesleept; anderen moeten zich nog vervolmaken

en doen niet alle taken even graag.... maar ze nemen het

erbij. Over het modulaire systeem vinden de leerlingen het

een stimulans om elke keer een deelattest te behalen en

te streven naar het volgende attest, elk op eigen niveau

en elk op eigen ritme. geen valse noten te bespeuren dus,

deze richting zit in ‘the flow’!

De leerlingen van ‘logistiek helper in de zorginstellingen’

zijn niet echt happig om even stil te staan bij de vraag

wat ze van hun richting en de opleidingsdagen vinden...

Wel willen onze meisjes kwijt dat ze graag met mensen

omgaan en zeker de opleiding willen volgen om daarna

‘Begeleider in de kinderopvang’ aan te vatten.

‘Verzorgende - Zorgkundige’ is eveneens een opleiding

die aan deze criteria voldoet.

Jennifer aan het werk in de opleiding ‘begeleider in de

kinderopvang’.

Dat ze het graag doet is haar aan te zien. er is niets

wat haar stoort aan de opleiding; ‘anders zou ze niet meer

komen’ getuigt ze heel eerlijk.... naast haar schoolleven

heeft ze immers nog een voltijdse job.

leerlingen clW halen ‘rijBeWijs op school’al meer dan een maand werden de leerlingen van het CLW klaargestoomd door de paV-leerkrachten voor hun theoretisch rijbewijs. tijdens de lessen werd op een praktische manier gewerkt met heel wat didactisch materiaal. In samenwerking met rijschool Lefèvre kwam er ook een professionele instructeur extra ondersteuning geven. Vorige week legden de leerlingen hun proefexamen af, maar vandaag was het D-day! Het resultaat was schitterend. Maar liefst 75 % van de leerlingen slaagde!

pHILIp DeNeVe

leerlingen van het clW construeerden tijdens de les ove een insectenhoteleen insectenhotel is een plaats waar verschillende insecten zoals vlinders, spinnen, bijen, lieveheersbeestjes, … kunnen wonen en overwinteren.

Het is opgemaakt uit houtblokjes, takken of ander materiaal waar gaten van verschillende diameter (3 tot 8 mm) en diepte (3 tot 20 cm) in gemaakt worden met een afdichting aan de achterkant.

Het insectenhotel hang je best langs de zonnekant van een schutting op een hoogte van 1 tot 3 meter. Observeren doe je op afstand zodat zowel jij als de nieuwe gasten zich op hun gemak voelen!