BAM Schaatsteam 2012-2013

download BAM Schaatsteam 2012-2013

of 36

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

BAM Schaatsteam 2012-2013

Transcript of BAM Schaatsteam 2012-2013

 • PresentatieMagazine2012 - 2013

 • 34 Voorwoord - Stichting Schaatsteam Groenoranje

  6 Voorwoord - Koninklijke BAM Groep

  8 Voorwoord - Univ Verzekeringen

  10 Beelen gaat BAM Univ Schaatsteam sponsoren

  12 Jillert Anema: Denken in winnen

  14 Jorrit Bergsma: Ik ben niet van de praatjes

  16 3 vragen aan de 3 nieuwkomers

  18 Overzicht van de rijders van BAM Univ Schaatsteam

  20 BAM te volgen op Website, Twitter en Facebook

  22 Nieuwe Renaults voor BAM Univ Schaatsteam

  24 Voorwoord - Renault Nederland

  26 Nieuw in het marathonpeloton: Renault Ladiesteam

  30 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van Groenoranje

  30 Wedstrijdkalender 2012 - 2013

  32 Weissensee4kids: 152.800 euro voor goede doelenPresentatie Magazine 2012 - 2013 is een uitgave van StichtingSchaatsteam Groenoranje.

  BAM Univ SchaatsteamZuiderzeestraatweg 418096 BC Oldebroekwww.bamschaatsteam.nlinfo@bamschaatteam.nl

  Concept + CreatieMegaSet Design bv,Aalsmeerwww.megasetdesign.nl

  FotografieTims Imaging

  Presentatie Magazine 2012 - 2013

  Inhoud / Colofon

 • In deze tijd van crisis valt mij op dat topsport en bedrijfsleven nogonvoldoende met elkaar uitwisselen, onvoldoende transparantnaar elkaar zijn, terwijl ze juist nu veel van elkaar kunnen leren.Juist in deze tijd zou je bruggen moeten slaan.

  Zo zouden we in het bedrijfsleven veel meer kunnen focussen. Het na-streven van ambitieuze, haalbare, heldere en vooral korte termijn doel-stellingen is in de topsport tot een kunst verheven. Zo ook de doelstel-lingen van ons Schaatsteam. Die zijn even simpel als helder: Het winnenvan de Elfstedentocht en olympisch goud in Sochi. Ook in deze volgorde.Als dit niet SMART is, dan weet ik het ook niet meer. Boeiend is vooral deweg ernaar toe. Hoe houd je het plan net zo eenvoudig als de doelstel-ling? Maar vooral ook, hoe houden we elkaar scherp? Door continuemaar weer op deze doelstelling te hameren, houd je focus. Ook de team-spirit draagt hieraan bij. Om deze doelstellingen te bereiken heb je elkaarnodig.Als dat besef er is, ben je al een heel eind op weg.

  In het bedrijfsleven richten we ons vaak op te veel doelstellingen enzogenaamde subdoelen. Waarbij we dan ook nog eens kunnen verzan-den in details, procedures en controlesystemen of we wel op het goedespoor zitten om deze doelstellingen te bereiken. Met een topsportmen-taliteit en de juiste teamspirit zou hier nog veel te winnen zijn. Laten weals bedrijfsleven ook maar eens die keuzes durven maken, echt durvenfocussen, maar ook echt voor elkaar door het vuur gaan.

  Aan de andere kant zou het realisme vanuit het bedrijfsleven ook aan detopsport kunnen bijdragen. Vaak zien we dat bij topsportinstellingeneen cultuur van opportunisme heerst. Een gevoel van dat het allemaalom ons draait, boven de echte wereld staan. Het komt allemaal tochwel goed. Natuurlijk moet je als topsporter kunnen focussen en je af entoe afsluiten van de rest van de wereld, maar enig realisme zou in hetkader van continuteit van de sport zeker iets toevoegen. Immers, het iscrisis, ook de topsport staat hier niet boven. Ook de topsport ondervindtde gevolgen hiervan. Noodgedwongen door de crisis ontstaan er ook in

  Alfred Bolks, voorzitter van de Stichting Schaatsteam Groenoranje

  Topsport enBedrijfsleven

  4

 • de topsport weer kansen. Met name de talentontwikkeling gedijt hier welbij. Jonge talenten worden nu voor de leeuwen geworden en krijgen dekans op zich op het hoogste niveau te bewijzen.

  Beide kunnen van elkaar leren, daar ben ik van overtuigd. In een open,transparante cultuur kunnen bedrijfsleven en topsport naar elkaar toe-groeien, elkaar uitdagen, creatief worden en het beste uit elkaar halen.Het lijkt mij een geweldige uitdaging om vanuit mijn rol deze partijendichter naar elkaar te laten groeien.

  Vanaf deze plaats wil ik onze schaatsers en trainer heel veel succes toe-wensen in het realiseren van de doelstellingen voor het komende sei-zoen. Maar zeker ook wil ik graag alle sponsoren, suppliers en overigebetrokkenen bedanken voor hun geweldige ondersteuning. Een speciaalwelkom hierbij is gericht aan Beelen.nl. Deze nieuwe sponsor heeft zichvanaf dit seizoen verbonden aan ons team, waardoor we in staat zijn omonze organisatie nog verder te professionaliseren. Ik wens u allen eensportief schaatsseizoen, veel leesplezier en zie u graag langs de baan.

  de doel-

  stellingen zijn

  simpel en

  helder: de

  Elfstedentocht

  en olympisch

  goud winnen

  in Sochi

  5

 • Namens alle medewerkers vanKoninklijke BAM Groep wens ikhet BAM Univ Schaatsteamvan harte vele successen toe inhet schaatsseizoen 2012/2013.

  6

 • Voor u ligt alweer de achtste presentatiegids van het BAM UnivSchaatsteam, waarin rijders en begeleiders zich aan u voorstellen. Ik stelhet zeer op prijs om deze gids bij u in te leiden, alvorens onze rijders enhun trainer/coach zelf aan het woord komen over hun prestaties, hundoelstellingen voor het komende seizoen en de ambities van ons team.U zult zien dat alle betrokkenen er weer vol voor gaan om de langereeks van successen voort te zetten in het schaatsseizoen 2012/2013.

  Individueel n als team hebben de rijders van het BAM Univ Schaats-team het afgelopen seizoen weer grootse overwinningen op hun naamgezet. Daarbij enthousiast aangemoedigd door een steeds grotere scharesupporters. Onder de supporters en in het team zijn de verwachtingenhooggespannen, zowel voor het komende seizoen, als voor de Olympi-sche Winterspelen in Sochi (februari 2014) die steeds dichterbij komen.

  Ook dit seizoen zullen de rijders en ook rijdsters bij de marathon-wedstrijden en op de langebaan van zich doen spreken. En zou het, nabijna zestien jaar, geen tijd worden voor de zestiende Elfstedentocht?Het BAM Univ Schaatsteam is er klaar voor! De beproefde succesfor-mule (Uitgaan van eigen kracht, dan volgt het succes zeker!) werkt nogsteeds. En de ambitie blijft onverminderd groot: rijders n begeleidersgaan voor de overwinning.

  Het BAM Univ Schaatsteam brengt al jaren kleur in het marathon-schaatsen in Nederland. Ook de komende maanden zal ons groen-en-oranje in vele wedstrijden prominent aanwezig zijn.Als vanouds zal hetgaan om inzet en kwaliteit, zowel van het gehele team als van de indivi-duele topsporters.De verbondenheid tussen Koninklijke BAM Groep en het schaatsteam isgebaseerd op die inzet en kwaliteit. Maar wij herkennen ons ook in ken-merken als nuchter, zonder poeha, lange adem, hard werken om totprestaties te komen, teamwork, eerlijk en sportief.

  Ir. N.J. de Vries, voorzitter raad van bestuurKoninklijke BAM Groep nv

  Uitgaan van eigenkracht, dan volgt hetsucces zeker!

  graag

  verwelkom

  ik in het

  bijzonder de

  rijdsters van

  het Renault

  Ladiesteam

  7

 • sc Heerenveen |La Vuelta | BAM Schaatsploeg

  Gym Gala | EK Turnen | WK Voetbal < 20 jaarMarianne Timmer | Inline Skaten | Schaatsen

  Buurtlink.nl | Fonds GehandicaptensportRonde van Drenthe | EK Zwemmen

  Stadionconcerten Marco Borsato | Schaak toernooiWK Zomerhelden

  www.unive.nl

  Een decennium Univ-sponsoring

  Univ is trots op een decennium sponsoring. Daarom biedt Univ u het boek Een decennium Univ-sponsoring aan. De eerste 50 aanmeldingen ontvangen dit prachtige boek.

  MAIL NU!

  Mail 10 jaar sponsorin

  g naar

  unive@sponsordesk.nl

  en maak

  kans op dit prachtige b

  oek!

 • Samen met BAM en een aantal andere enthousiaste sponsoren staatUniv ook komend seizoen achter het BAM Univ Schaatsteam.

  Schaatsen en in het bijzonder marathonschaatsen past uitstekend bijons bedrijf, aldus merkmanager Fons Roosenboom van Univ. Desport is net als Univ persoonlijk, dichtbij en typisch Hollands: geldwaard. Vanaf het eerste uur is Univ betrokken bij het schaatsteam. Wijzijn geen bedrijf voor een blauwe maandag.Wij investeren op lange ter-mijn.Alleen op die manier kunnen wij vruchten plukken van onze relatiemet de BAM. En die relatie heeft zich terug verdiend. Dat is zeker, weetRoosenboom. Bij ons is sponsoring geen doel, maar een middel om denaamsbekendheid en het imago van Univ te versterken. Dat zijn heelbelangrijke items voor ons bedrijf.

  Univ wenst het hele BAM Univ Schaatsteam heel veel succes en ple-zier richting de Olympische Spelen in Sochi en dit seizoen hopelijk ookbij het binnenhalen van diverse titels en medailles.

  Schaatsen past bij Univ

  9

  Fons Roosenboom,merkmanager van Univ

  vanaf het

  eerste uur is

  Univ betrok-

  ken bij het

  schaatsteam

 • 10

  www.beelen.nl

  VOORLOPER IN DUURZAAMHEID

  Beelen Groep B.V.

  Spoetnik 503824 MG AmersfoortPostbus 29663800 GK Amersfoort

  Telefoon:

  +31 (0)33 451 11 00Telefax:

  +31 (0)33 451 1101Email:

  info@beelen.nl

  SLOOPWERKEN

  ASBESTVERWIJDERING

  AFVALINZAMELING

  RECYCLING

  CONTAINERSERVICE

  WENST HET BAM SCHAATSTEAM HEEL VEEL SUCCES!

 • 11

  Alfred Bolks, voorzitter van de Stichting Schaatsteam Groenoranje, is blijmet de komst van de nieuwe sponsor. "Beelen is al jaren een solidezakenpartner van de BAM. Ze staan voor no-nonsense, dat past uitste-kend bij de aanpak van het BAM Univ Schaatsteam", legt Bolks uit."Wij willen ook graag partijen met elkaar verbinden. Het is meer danschaatsen kijken alleen. Partijen kunnen elkaar prima vinden bij evene-menten die wij voor sponsoren en suppliers houden."

  Beelen is geen onbekende naam in de schaatswereld. Jaren geledenhadden ze een eigen marathonschaatsploeg. Het bedrijf is marktleiderop het gebied van sloopwerken."Daarbij groeien we erg hard in het recyclen van bedrijfsafval, bouw- ensloopafval en puin", zegt Robert Sinke. Het ho