Autonomie & verbondenheid 2010 (met video's)

of 44 /44
Autonomie & Verbondenheid De complexiteit van collectief geweld│Christophe Busch │ 2010

Embed Size (px)

Transcript of Autonomie & verbondenheid 2010 (met video's)

 • Autonomie & VerbondenheidDe complexiteit van collectief geweldChristophe Busch 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Overzicht van de presentatie

  Complex adaptief systeem

  Meta-theoretisch model

  Der Mensch als Industriepalast

  Complexiteit als nieuwe bril

  Van een mechanistisch wereldbeeld naar een open en dynamisch systeem.

  Lineariteit versus circulariteit

  Een raamwerk voor de ondersteuning van zelforganisatie.

  Daderhulpverlening = re-ligare

  Criminaliteit en daderhulpverlening bekeken vanuit een complexiteitsbril.

  Autonomie en connectiviteit

  Hoe eenvoudige mechanismen kunnen leiden tot een complexe organisatie.

  Emergent gedrag en zelf-organisatie

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Der Mensch als IndustriepalastVan een mechanistisch wereldbeeld naar een open en dynamisch systeem.

  Lineariteit versus circulariteit

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Een videofragment

  Der Mensch als IndustriepalastAnimatie Henning Lederer naar het werk van Fritz Kahn

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Een videofragment

  Der Mensch als IndustriepalastAnimatie Henning Lederer naar het werk van Fritz Kahn

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Fritz Kahn (1888 1968)

  Joods-Duitse arts

  Medische illustrator

  Verlichtingsdenken industrieel tijdperk

  Mechanisch beeld van het menselijk lichaam

  Onnoemlijk veel complexer

  Loops in de machine => complexiteit

  Der Mensch als Industriepalast (1926) Vanwaar dit wereldbeeld?

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Newtoniaans wereldbeeld

  Wiskundige beginselen van de natuurfilosofie

  Grondslag van de mechanica

  Bewegingswetten / zwaartekracht

  Lineair mechanisch wereldbeeld

  Oorzaak gevolg model

  Dominant aanwezig in onze taal, cultuur,

  Wetenschap, onderwijs, management,

  Principia Mathematica (1687)

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Newtoniaans wereldbeeld

  Mechanische kijk op de werkelijkheid

  De wereld als een klok / gecompliceerde machine

  De dingen gebeuren omdat iets dat veroorzaakt

  Oorzaak gevolg

  We kunnen de dingen begrijpen door deze te reduceren tot zijn onderdelen en deze te onderzoeken

  Atomen / elementaire deeltjes

  Lineair - reductionistisch

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Lineair / reductionistische / deterministische verklaringen van (delinquent) gedrag

  Frenologie (Gall Spurzheim)

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  LUomo delinquente (1876)

  Cesare Lombroso (1835 1909) Biologische school

  Geboren delinquent

  Atavistische kenmerken

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  lineair circulair

  20ste eeuw: nieuwe uitdagingen voor het newtoniaanse wereldbeeld

  Kwantum mechanica / thermodynamica / wiskunde

  Computersimulaties

  Biologie (1 cel is complexer dan een gehele fabriek)

  General systems Theory (Ludwig von Bertalanffy) cybernetica

  Chaostheorie (James Gleick)

  Complexiteit (Santa F Institute)

  Levende systemen zijn complexChristophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Gecompliceerd systeem

  Geheel = de som van de delen

  Gesloten systeem

  Optellen

  Complex systeem

  Geheel > de som van de delen

  Open systeem

  Verweven

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Complex systeemGecompliceerd systeem

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Een Complex Adaptief Systeem (CAS)

  Adaptief = lerend / aanpassing aan de omgeving

  CAS = een netwerk van agenten die dynamisch interageren

  Decentrale aansturing (geen leider)

  Coherent gedrag van het systeem komt voort uit de interacties (neg. pos. feedback) tussen de agenten

  Het gedrag van het systeem is het resultaat van de vele beslissingen die op elk moment door de agenten genomen worden

  VB??

  Emergentie

  Onomkeerbaar

  Onvoorspelbaar

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Voorbeelden van complex adaptieve sytemen

  Vogels in de lucht

  De interacties van = levensvormen in een ecosysteem

  De markteconomie (cf. banksector)

  Onderdanen in een samenleving

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Kenmerken van een complex adaptief systeem (sociaal netwerk)

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Kenmerken van een complex adaptief systeem (sociaal netwerk)

  > elementen interageren (transfer van informatie)

  De interacties zijn relatief rijk en non-lineair

  Interacties hebben slechts een klein bereik (buren)

  CAS is een open systeem (historiek, lerend vermogen & zoeken patronen)

  Opereren op de grens tussen orde en chaos

  Enkel reactie op lokale informatie (in het ongewisse van het gedrag van de totaliteit)

  Er ontstaat zelforganisatie uit de interacties van de agenten

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Een school vissen

  Een zwerm vogels

  Een mierennest

  Patronen ontstaan spontaan uit de

  interacties met elkaar.

  Criminaliteit als patroon in de menselijke samenlevingChristophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Complexiteit als nieuwe brilHoe eenvoudige mechanismen kunnen leiden tot een complexe organisatie.

  Emergent gedrag en zelf-organisatie

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Patronen ontstaan spontaan uit de

  interacties met elkaar.

  Elementaire deeltjes logica versus convivenciamodel

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Criminaliteit als patroon in de menselijke samenlevingChristophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Een videofragment

  Een andere wereldWetenschappers stoten op de complexiteit van een mierennest (zelforganisatie)

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Een videofragment

  Een andere wereldWetenschappers stoten op de complexiteit van een mierennest (zelforganisatie)

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Avoidance (ontwijking)

  Alignment (groepering)

  Attraction (aantrekking)

  Patronen van gedrag uit drie principes:

 • Autonomie & Verbondenheid

  Artificile intelligentie

  Zwermrobots

  Slechts beperkte intelligentie

  Hebben de mogelijkheid samen te werken, creatieve oplossingen te voorzien

  Zelforganisatie vanuit de interacties

 • Autonomie & Verbondenheid

  Een videofragment

  SwarmbotsRobots maken gebruik van zwermintelligentie

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  SwarmbotsRobots maken gebruik van zwermintelligentie

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Criminaliteit en daderhulpverlening bekeken vanuit een complexiteitsbril.

  Autonomie en connectiviteit

  Complex adaptief systeem (sociale netwerken)

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Crimineel gedrag in een samenleving vanuit een CAS-invalshoek

  Effectief complex adaptief systeem (samenleving) heeft

  Sterke autonomie (agenten)

  Efficinte connectiviteit (verbondenheid)

  Misdaad ontstaat wanneer de autonomie of de connectiviteit wordt geschonden (losgerukt)

  Dader versus slachtoffer

  Slachtoffer binnen daderschap

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Tussen macht en verbondenheid

 • Autonomie & Verbondenheid

  Crimineel gedrag in een samenleving vanuit een CAS-invalshoek

  Dader- en slachtofferhulpverlening focust zich op het herstel van

  De autonomie

  De connectiviteit (verbondenheid)

  Voor de direct betrokkenen

  Als voor de indirect betrokkenen (samenleving)

  Re-ligare = opnieuw verbinden

  Voeden van de interacties om te komen tot zelforganisatie

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Crimineel gedrag in een samenleving vanuit een CAS-invalshoek

  De fundamentele principes van autonomie en connectiviteit zijn

  Complementair & dynamisch

  Te sterke autonomie => daling van de coperatie

  Te sterke connectiviteit => verlies van identiteit & diversiteit

  Een evenwicht tussen beide is van belang

  Re-ligare = opnieuw verbinden

  Voeden van de interacties om te komen tot zelforganisatie

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Crimineel gedrag in een samenleving vanuit een CAS-invalshoek

  Ons justitieel systeem helpt niet echt

  Daders:

  Gericht op retributie (straf!)

  De straf heeft voorrang op het verbinden (re-ligare)

  slachtoffers

  Slachtoffers vinden geen gehoor, gevoel van gezamenlijke waarheid

  Blijven in de kou staan, justitie werkt niet voor hen

  samenleving

  Zelfrefererend systeem (intern logisch)

  Cf. procedurefouten

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Crimineel gedrag in een samenleving vanuit een CAS-invalshoek

  Het traditioneel retributiegericht systeem maakt een polarisering tussen dader en slachtoffer

  Vanuit een complexiteitsinvalshoek

  Beide zijn dynamische complemantaire elementen capabel om te evolueren naar een nieuw emergent niveau van interageren (verbondenheid)

  Vb.: tribal-based justice, TRC, Gacaca, herstelrecht,

  Het verbinden van daders en slachtoffers via gezamenlijke waarheidsvinding.

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Meta-theoretisch modelEen raamwerk voor de ondersteuning van zelf-organisatie.

  Daderhulpverlening = re-ligare

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & VerbondenheidDuality in explanations

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & VerbondenheidDuality in explanations

  2010 -

  Mad or Bad model

  Intrinsieke kwaadaardigheid

  Pathologische afwijking

  Situation vs disposition

  Situational forces (conformity, obedience, )

  Dispositional forces

  Gemechaniseerde misdaad

  bureaucratie

  Machinerie van destructie

  The grey zone of complexity

  Complex systems

  Networks (hubs)

  40 50 60 80 90

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & VerbondenheidFocus on what happens between agents (people)

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Daderhulpverlening vanuit een CAS-invalshoek

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  De complexiteit van re-ligare

  Autonomie Connectiviteit

  3 assen macht-as verbondenheid-as evolutie-as

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & Verbondenheid

  Inhoud

  Comme une sonde Reflectie op het beeld / de representatie => communicatieAlbums + Hcker + what do we see / what can we see (glasses)

  historiografie daderonderzoek duality / causality / complexity

  CAS-bril Emergentie zelforganisatie (simple interaction rules)

  Zwermintelligentie + Netwerk analyse autonomie & verbondenheid individu => relaties / interacties (hubs)

  slot = nieuw paradigma binnen daderonderzoek

  Christophe Busch UvA - 2010

 • Autonomie & VerbondenheidDe complexiteit van collectief geweldChristophe Busch

  Contact of info: www.collectiefgeweld.be

  http://www.collectiefgeweld.be/

  Autonomie & VerbondenheidSlide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Slide Number 27Slide Number 28Slide Number 29Slide Number 30Slide Number 31Slide Number 32Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Slide Number 37Slide Number 38Slide Number 39Slide Number 40Slide Number 41Slide Number 42Slide Number 43Slide Number 44