Auschwitz Bulletin, 1992, nr. 01 Januari

download Auschwitz Bulletin, 1992, nr. 01 Januari

of 44

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  5

Embed Size (px)

description

De ASN is een principiële spaarbank. De ASN gelooft in eerlijk delen. In eigen land, maar ook over de grenzen. De ASN belegt spaargeld selectief met een open oog voor mens en milieu. Zij steunt tal van maatschappelijke organisaties en ontwikkelingsprojecten. En dat gaat niet ten koste van uw rente. Als dat naar uw smaak is, open dan ook een spaarrekening bij de ASN. Dan krijgt u een prima rente. Zonder bijsmaak. De ASN. Een bank die uw geld geen geweld aandoet. Lr Telefoon 070-3569 310/311

Transcript of Auschwitz Bulletin, 1992, nr. 01 Januari

 • Jan ter Laak, secretaris Pax Christi Nederland:

  "In mijn werk voor de vredesbeweging ontmoet ik veel mensen. In Nederland, in Oost-Europa, maar ook in de Derde Wereld. Mensen die zich ieder in hun eigen samenleving en op hun eigen manier inzetten voor vrede, mensenrechten en een rechtvaardiger samenleving.

  Deze contacten zijn zeer inspirerend voor mij; de verhalen die ik hoor zeer motiverend. Ze bevatten echter vaak een dringend appl: help ons in onze moeilijke strijd en steun vooral geen regimes die mensenrechten schenden.

  U kunt daarbij helpen. Door gewetensvol om te gaan met uw geld.

  Een prima manier daarvoor is te gaan sparen bij de ASN Want de ASN doet verantwoorde zaken met uw geld. En biedt u met de Rente-Solidariteitsrekening een uitmuntende mogelijkheid om het werk van Pax Christi te steunen."

  De ASN is een principile spaarbank. De ASN gelooft in eerlijk delen. In eigen land, maar ook over de grenzen. De ASN belegt spaargeld selectief met een open oog voor mens en milieu. Zij steunt tal van maatschappelijke organisaties en ontwikkelingsprojecten. En dat gaat niet ten koste van uw rente.

  Als dat naar uw smaak is, open dan ook een spaarrekening bij de ASN. Dan krijgt u een prima rente. Zonder bijsmaak.

  De ASN. Een bank die uw geld geen geweld aandoet.

  Als u nu een spaarrekening opent bij de ASN met een eerste inleg van tenminste f 50,-, ontvangt u f 7,50 welkomstpremie.

  ALGEMENE SPAARBANK VOOR NEDERLAND

  geeft rente zonder bijsmaak Telefoon 0 7 0 - 3 5 6 9 310/311

  Naam Adres Postcode Woonplaats

  Wenst vrijblijvend nadere inlichtingen over * Girosparen - Voor girorekeninghouders Depositosparen - nmalige inleg met vaste looptijd Bank-Girosparen - Voor bank- of girorekeninghouders Bedrijfssparen - Met premie van uw werkgever Rente-Solidariteitssparen - Kiezen voor delen FNV-sparen - Voor FNV-leden

  Lr Vroeg-Bijsparen Voor jongeren van 0 tot 18 jaar Aankruisen wat u wenst

  Zenden in envelop zonder postzegel aan-ASN, Antwoordnummer 2501 WB Den Haag. Bellen kan ook: 070 - 3569 310/311

 • 36e jaargang, nr. 1, januari 1992. Verschijnt 5x per jaar

  een uitgave van het Nederlands Auschwitz Comit, postbus 53142,1007 AC Amsterdam

  A u s c h w i t z B u l l e t i n

  1492: vijf eeuwen later Vijf eeuwen, een half millennium geleden werd een nieuwe wereld ontdekt - die nu voor een groot deel derde wereld blijkt. De Middellandse Zee, vanouds de wereldzee, begon een binnenwater te worden en is dat sindsdien gebleven. De Portugezen, zelf bewoners van de oceaankust, volgden die kust zuidwaarts om zo over zee de zeer oude wereld van Zuidoost-Azi te bereiken. De Canarische eilanden en Madeira waren toen al bezocht. In 1492, het jaar dat Granada, de laatste Moorse, islamitische sterkte, in Spaanse handen en dus in die van de Inquisitie viel, kon Columbus naar de West varen - tot in China, naar hij meende en hoopte.

  De katholieke koningen Ferdinand en Isabella vierden hun overwinning op de Islam door eerst de Joden en dan de Moren te verjagen. Beide groepen hadden in Spanje enige eeuwen wel niet samen, maar tegelijk geleefd en er ongekende economische en culturele bloei teweeggebracht. Daaraan kwam nu voorgoed een einde. Joden trokken westwaarts naar Portugal en oostwaarts naar mediterrane streken. Het Griekse Thessaloniki kreeg zo zijn Joodse bevolking, Veneti zijn getto. Wie bleven werden noodgedwongen en in schijn Christenen, Marranen genoemd. Een legende wil dat Columbus een van deze Joden zou zijn geweest. Een ander verhaal, dat zijn scheepsarts een gevluchte Jood was, is daarentegen zeer aannemelijk. Er waren sinds jaar en dag veel Joodse artsen op het Iberisch schiereiland, en beter op de oceaan dan op de brandstapels van de Inquisitie.

  Columbus heeft nooit willen geloven dat hij een onbekend continent had ontdekt, dat al gauw Amerika ging heten naar een Italiaanse 'reporter' Amerigo Vespucci, die over het nieuwe werelddeel had geschreven. Op de Columbus-tentoonstelling van 1952 in Genua lag een klein boekje van diezelfde Vespucci. Deze betoogde daarin dat het nieuwe verre land ten onrechte naar hem was genoemd en naar Cristoforo Colombo hoorde te heten. Hij had zoals wij weten geen succes. Of juist erg veel. De ketterjagers teisterden ook Portugal. In 1580 veroverde de ons welbekende Alva Portugal voor zijn koning (en de Inquisitie) en verdreef ook de voormalige Spaanse Joden uit het buurland. In het Joods Historisch Museum hebben wij onlangs kunnen zien hoe in Noord-Portugal een kleine groep ondanks alles de Joodse gebruiken heeft weten te bewaren, en wel juist vrouwen. Maar de meeste Portugese, ex-Spaanse Joden trokken weg, velen via Antwerpen en Middelburg naar Amsterdam. Om de meest illusteren van de Portugese of Sephardische (naar het Hebreeuwse woord voor Spanje) Joden te noemen: Menasse ben Isral, onder meer rabbijn, geleerde, drukker en uitgever, voor

  Auschwitz-herdenking 1992

  De 47-ste herdenking van de bevrijding van het kamp Auschwitz vindt dit jaar plaats op zondag 26 januari, zoals alle voorgaande jaren op de Nieuwe Oosterbe-graafplaats te Amsterdam. Om 12.00 uur vertrekken we in stilte vanaf de ingang Kruislaan naar het monu-ment van Jan Wolkers 'Nooit meer Auschwitz', waarvan u een deel op de omslag van dit blad ziet. Rabbijn Sony Herman zal het Kaddisj en Jizkor uit-spreken en burgemeester Ed van Thijn zal een toe-spraak houden. Daarna kun-nen de bloemen bij het mo-nument worden gelegd.

  Voor wie geen eigen ver-voer heeft is er een speciale gemeentebus naar de RAI waar om 13.30 de Reunie-funch begint (zaal open om 13.00 uur). Toegang hiervoor alleen met de (gratis) toe-gangskaart, die u met de bon uit het vorige nummer hebt kunnen aanvragen. Tot ziens op 26 januari!

 • wie Rembrandt zijn enige boekillustratie maakte. Hij bewerkte bij de Engelse dictator Cromwell de terugkeer van de Joden naar Engeland, na drie eeuwen. En natuurlijk Spinoza, een van de grootste denkers die ooit hebben geleefd en die in 1632 in Amsterdam is geboren. Midden 17de eeuw staken Sephardische Joden op hun beurt van hieruit de Atlantische Oceaan over en stichtten een gemeente in Nova Holanda in Brazili. Toen de Portugezen dit in 1654 heroverden, trok een deel van de emigranten terug naar Amsterdam, een ander deel verhuisde naar Nieuw- Amsterdam, New York, waar de oudste synagoge van Amerika staat. Van New York uit voeren enige families naar Suriname, waar zij in de 17de en 18de en ten dele in de 19de eeuw de Jodensavanne hebben bevolkt. Daarvan getuigt nog een reeks Tegenwoordig zijn de grootste en meest verscheiden Joodse gemeenschappen aan de overkant van de oceaan te vinden. Meestal geldt het nazaten van opgejaagden, vervolgden en uitgehongerden. 1492 is een beslissend jaar geweest, ook door de verdrijving van de Joden, een knooppunt van de geschiedenis.

  Het dwingt tot omzien. En om ons heen zien.

  Eva Tas

  Nederlands Auschwitz Comit Voorzitster: Annetje Fels-Kupferschmidt Secretaris: drs. N. Boeken Raphalstr.12 hs, 1077 PS Amsterdam tel.020 - 6790643 Penningmeester: J.M. Waterman Ommerenhof 79, 1106 XM Amsterdam tel.020 - 6964334 Bankrek. AMRO/ABN bijk. Van Baerlestr. 58, Amsterdam rek. 40.01.75.088 postgiro 293087 en 4875500.

  Hoofdredactie: drs. Eva Tas Redactie: Max Arian, Anet Bleich, Daphne Meijer en Clairy Polak. Redactieadres: Nieuwezijds Voorburgwal 286, 1012 RT Amsterdam tel.020 - 6261353 Abonnementen-administratie: D. Papegaay De Weer 88, 1503 WH Zaandam tel. 075-168518

  Brief aan SOS racisme

  In december jl. heeft de Steungroep van het Auschwitz Comit een brief gestuurd aan het hoofdkantoor van SOS racisme Parijs en de afdeling Duitsland van SOS racisme in Berlijn. Afschriften zijn gezonden naar het Nederlands Auschwitz Comit, de Anne Frank Stichting en de Stichting Samenwerkend Verzet. De brief luidt als volgt:

  De steungroep van het Nederlands Auschwitz Comit ondersteunt het werk van het Nederlands Auschwitz Comit, dat o.m. bestaat uit het organiseren van tweejaarlijkse educatieve reizen naar Auschwitz, het organiseren van de jaarlijkse Auschwitz-herdenking in Nederland en met name het signaleren van vormen van discriminatie, racisme, anti-semitisme en vreemdelingenhaat.

  Mt uw organisatie zijn wij, de leden van de steungroep, zeer verontrust over de toenemende uitingen van vreemdelingenhaat in West- en Oost- Europa.

  Uit de media hebben wij kennis genomen van uw niet aflatende en bewon-derenswaardige strijd tegen deze misstanden. Wij willen u graag bij deze inspanningen ondersteunen en vragen u ons te lateh weten op welke wijze wij dat voornemen gestand kunnen doen.

  Wellicht is het mogelijk gezamenlijk een appl te richten aan de regeringen en de parlementen van die West- en Oosteuropese landen waarin vreemde-lingenhaat aan de orde van de dag is, alsmede aan het Europees Parlement en de Europese Commissie van de Mensenrechten.

  Steungroep Auschwitz Comit

 • In een gevaarlijker wereld De democraten hebben onze hulp nodig! Is de toestand in de wereld op het ogenblik 'git fir Jiden'? Dat soort vragen werd vroeger bij mij thuis geregeld gesteld. Half spottend - want m'n ouders waren 'mensen van de wereld', verlicht en modern. Maar gedeeltelijk toch ook bloedserieus. Mij vervulde dat 'git fir Jiden' altijd met een zeker onbehagen. 'A Jid iz a Mensch', dat uitgangspunt sprak mij heel wat meer aan. En zo bekeken konden maat-schappelijke ontwikkelingen als gunstig of ongunstig worden geduid, maar dat gold dan voor iedereen (met een bepaalde, gelijkluidende politieke overtuiging), en niet speciaal voor Joden.

  In z'n algemeenheid denk ik daar nog steeds zo over. Natuurlijk zijn er extreme situaties, waarin antisemitisme een rol speelt, en waarvan je kunt vaststellen dat ze speciaal voor Joden gevaar opleveren (of dat het gevaar gelukkig nog tijdig i