Aug sep 2015

download Aug sep 2015

of 2

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

description

De anbo nieuwsbrief aug/sep voor Zevenaar e.o.

Transcript of Aug sep 2015

 • Volhouden dus...

  Het is vervelend oud te worden, maar het is het enige middel om lang te leven.

  Auber

  BESTUUR

  Voorzitter: Henk Oostendorp

  Spinet 19, 6904 PD Zevenaar

  Tel. 0316-528645

  E-mail: henk.oostendorp@gmail.com

  Secretaris: Tonnie Gevers

  s Herenhof 10, 6909 DC Babberich

  Tel. 0316-330135 E-mail: acgevers@hetnet.nl

  Penningmeester: Marlous van As

  Klaroen 7, 6904 PB Zevenaar

  Tel. 0316-529927 Marlous.van.as@gmail.com

  Algemene leden:

  Peter Donker

  Zonegge 1001, 6903 EX Zevenaar. Tel. 0316- 528507; peterdonker.1948@gmail.com

  Wim Gerritsen

  Von Weberstraat 65, 6904 KC Zevenaar

  Tel. 0316-526615 E-mail: weberhome@hetnet.nl

  Joos Postma

  Essenpas 15, 6903 AM Zevenaar

  Tel. 0316-529694 E-mail: joos.postma@chello.nl

  ANBO ZEVENAAR e.o. Internet: www.anbo.nl/zevenaar

  E-mail: afd.zevenaar@anbo.nl

  Fotos bustochten etc.: www.anbo.nl/zevenaar

  Nieuwsbrieven: www.anbo.nl/zevenaar

  Banknummer: NL58RABO0122048776 t.n.v. ANBO afd. Zevenaar te Zevenaar

  Belastinginvuller: Mart Smid Tel. 0316-527573

  Vrijwillige ouderenadviseur Joos Postma Tel. 0316-529694

  Lief & Leed Mecheline Dijker Tel. 0316-330630

  Blijf Veilig Mobiel, Vormgeving Nieuwsbrief en Websitebeheer: Jan Dokter Tel. 0316-526973

  Nieuwsbriefverspreiding:

  - Wim Gerritsen Tel. 0316-526615 - Marga de Geest Tel. 0316-330247 - Wies Heister (Didam)

  ANBO SOOS BIJEENKOMSTEN Deze worden - tenzij anders vermeld -

  iedere 2e dinsdag van de maand gehou-den in De Hooge Bongert te Zevenaar.

  Zaal open 9:30 uur. Kijk voor het laatste nieuws regelmatig op

  onze website www.anbo.nl/zevenaar

  Wees attent op Wees attent op wel en weewel en wee

  Bel:Bel: 03160316--529927529927

  4 1

  Van de voorzitter

  Komkommertijd is een periode van het jaar waarin weinig nieuws te melden is omdat politi-ci en veel anderen op vakantie zijn. De kom-kommertijd is een slappe tijd, waarin weinig zaken gedaan worden, dus in de maand augus-tus, als er veel komkommers zijn en de handel over het algemeen niet zeer levendig is Om te weten: In het Nederlandse taalgebied is komkommertijd voor het eerst opgetekend in 1787. Op 14 juli 1787 schrijft het Rotter-damse patriottenblad Het Saturdags Kroeg-praatje, in een tweespraak tussen Piet en Kees: ,,Is er van de week ook wat nieuws van de groote Heeren uit den Haag?, vraagt Piet. ,,Neen, antwoordt Kees, ,,maar je mot den-ken, het is, regtevoort [momenteel], in de komkommertyd, en dan staat alles zoo wat stil. Vervolgens vinden we het woord in 1792 (,,het schijnt wel een eeuwigdurende kom-kommertijd), en in 1793 zelfs in een vertaal-woordenboek (Marin, Nederlands-Frans, 6de editie: ,,t is in den komkommertijd. T is den tijd dat er niet[s] te doen valt; in de voorgaan-de editie ontbreekt het).

  Tijdens mijn vakantie ziet de wereld er sowie-so er anders uit. Ook wel een beetje komkom-mer-lijkend. Er gebeurt van alles, echter mijn gedachten zijn niet bij datgene wat er dan gebeurt, veel meer bij hetgeen de natuur, de cultuur van het land en stad, waar ik me op

  dat moment bevind. Door veel te wandelen, te fietsen en te lezen kom je los van de perike-len die ons zoal bezig kunnen houden. Ht nieuws voor senioren kwam deze week van collega-bond Unie KBO: ze pleiten voor een inentingsprogramma voor ouderen. Het vaccineren van kinderen is normaal in Neder-land. Mazelen, polio en difterie komen daar-door (bijna) niet meer voor. Ook ouderen kunnen gebaat zijn bij vaccinaties. Zij hebben te maken met een natuurlijke afname van de activiteit van het immuunsysteem. Onderzoe-kers van het UMC maakten onlangs bekend dat het vaccineren van ouderen tegen long-ontsteking zinvol is en kosteneffectief kan worden uitgevoerd.

  De ANBO nieuwsbrief digitaal In mei zijn we gestart om de nieuwsbrief zo veel mogelijk digitaal te versturen. Het be-spaart ons drukkosten en de verspreiding van deze brief gaat eenvoudiger. Minder organi-satie rond vrijwilligers, die de brief aan huis bezorgen. We zijn gestart door de leden in Didam te vragen zich te melden per e-mail (er is een probleem met bezorgen). Van de 59 leden hebben zich er 15 gemeld. 5 leden hebben aangegeven de nieuwsbrief nog ge-drukt te willen ontvangen.

  Deze worden bij hen bezorgd. 39 leden heb-ben nog niets van zich laten horen. Aan hen het verzoek te reageren. Stuur een email naar

  anbo zevenaar e.oanbo zevenaar e.o.

  nieuwsbriefnieuwsbrief

  aug/september 2015aug/september 2015

  AGENDA Voor Caleidoz-agenda zie plaatselijke bladen

  di 11 aug do 03 sep di 08 sep

  09:30u 13:00u 09:30u

  ANBO soos (Bus)tocht naar Eerbeek (beslist aanmelden vr maandag 10 augustus) ANBO soos

  De Hooge Bongert

 • Jan Dokter, E-mail: dok-zev@hetnet.nl

  Het bestuur wil die stap dit najaar ook gaan maken in Zevenaar en Rijnwaarden.

  Soos 14 juli Karibuni Tanzania, welkom in Tanzania. Het was werkelijk een intense ochtend, waar een zeer betrokken An Bloemberg de aanwezigen wist te boeien met haar verhaal en prachtige fotos van haar reis in 2014 door Tanzania, onder leiding van een missionaris. Met een kleine groep bezochten ze ontwikkelingspro-jecten en natuurparken. Het was een interes- sante ochtend. Mede door het gebruik van de tijdelijke ac-commodatie Ons Huis hebben we een aantal nieuwe bezoekers kunnen verwelkomen.

  Bustocht / autotocht 3 september Steeds opnieuw krijgen we de vraag, wan-neer het bestuur een bustochtje gaat organi- seren. Op donderdag 3 september willen we in Eer-beek naar de Oliemolen een onderdeel van het landgoed Huis te Eerbeek. De oliemolen werd rond 1860 gebouwd naast en als neven-bedrijfje van de korenmolen. Deze korenmo-len werd al in 1395 genoemd als behorend bij het Huis te Eerbeek. In de oliemolen werd o.a. beuk geslagen, d.w.z. olie geperst uit zaden van beukennootjes. Hiermee kon men de fijnste pannenkoeken bakken. In de Eerste Wereldoorlog is de molen voor het laatst in bedrijf geweest. In 1966 werd het bedrijfje nog gerestaureerd. Hierbij werd tevens de naastgelegen korenmolen afgebroken.

  De oliemolen, de enige met waterkracht aan-gedreven oliemolen op de Veluwe, heeft de status van rijksmonument. De inwerking-stelling was tevens mogelijk geworden dankzij de papierfabriek Coldenhove, waar de grond-waterpomp op de beek geplaatst werd omdat er voldoende water was om het rad aan te drijven. We beginnen met een rondleiding door de boswachter(s). Deze rondleiding van

  1 uur is speciaal toegespitst op ouderen zo-dat het niet erg vermoeiend is. Het pad is geschikt voor mensen die een rolstoel of rollator gebruiken. Na een koffiepauze in de Oliemolen gaan we via een toeristische route naar Schaarsbergen om daar in het Pannen-koekenhuis samen te eten. We vertrekken om 13.00 uur in Zevenaar en komen om ca. 18.30 weer terug. We hebben de keuze uit een grote bus voor 50-60 personen, een minibus voor 20 men-sen of we kunnen met eigen vervoer gaan, mits er voldoende chauffeurs zijn. In de professionele bussen kunnen opvouwba-re rolstoelen en rollators worden meegenomen. Voor elektrische rolstoelen kunnen we - indien nodig - de Rode Kruis bus krijgen. Wat kost het? Wij vragen een bijdrage van 35.- per persoon. Aanmelden beslist vr 10 augustus door het briefje ingevuld te sturen naar: M. van As, Klaroen 7, 6904PB Zevenaar. Of per e-mail: marlous.van.as@gmail.com Aangezien we niet weten of er voldoende belangstelling is verzoeken we u vriendelijk naam, adres en telefoonnummer/e-mail adres duidelijk te vermelden zodat we u tijdig kunnen laten weten of het doorgaat en hoe u

  kunt betalen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Deelnemer bustocht donderdag 3 september Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Aantal personen: . . . .

  wil(len) graag mee naar Eerbeek, wel / niet rolstoel / rollator gebruiker.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Soos 11 augustus We maken er gewoon een gezellige zomer-

  2 3

  soos van. Iedereen die iets heeft waarvan hij/zij denkt dat het leuk is om mee te nemen (gedicht, verhaal of iets wat je zelf mooi vind) naar de soos is welkom. Daarnaast zullen Sylvia van Uffelen en Mecheline Dijker iets vertellen over de leesgroepen die in septem-ber weer starten. Soos 8 september Huisartsenpraktijk Zegger en Albers houdt een lezing over: Oud worden in een goede ge-zondheid. Ingrid Vermeulen, praktijkonder-steuner bij huisartsenpraktijk Zegger en Al-bers op Zonegge, houdt een lezing over ge-zond oud worden. Dat willen we natuurlijk allemaal, maar helaas lukt dat niet altijd. Een aantal gezondheidsproblemen die bij het ou-der worden een rol spelen, zullen aan de orde komen, zoals hartklachten, artrose of hersen-infarct. Het beste is natuurlijk om ze te voor-komen, maar hoe doe je dat? Kunnen voe-ding en beweging daar een rol bij spelen?

  Dag van de ouderen 1 oktober

  14.00 uur in het Musiater. Ook al is het pro-gramma nog niet geheel bekend. U kunt een mooie film over Zevenaar verwachten. De Meulenvelders en een modeshow.

  Het schortje Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat een schortje is. Het voornaamste gebruik van Oma's

  schortje was, om haar jurk te beschermen, om-dat ze er maar een paar had.

  ANBO ledenmutaties Wij begroeten als nieuwe leden:

  Mvr. W. Klom

  Mvr. J. Sluiter-Meijer

  Dhr. G.H. Bronk

  Helaas heeft mevr. A. Tazelaar om gezondheidsredenen op moeten zeggen.

  Maar ook omdat het makkelijker was, om een schortje te wasse