Athlon Car Lease Solutions

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  1

Embed Size (px)

description

0to9 maakt voor Athlon Car Lease Nederland de 'Solutions': een fris magazine dat ieder kwartaal uitkomt.

Transcript of Athlon Car Lease Solutions

 • SolutionsUw werkplek onderweg:

  AthlonFlex Centre

  Ons wagenpark vergroent!

  Zuinig rijden is makkelijk

  Belastingplan 2012

  nummer 23, oktober 2011

  110_ACL_Solutions#23.indd 1 21-10-11 11:44

 • ColofonUitgever:

  Athlon Car Lease Nederland B.V.

  Postbus 60250, 1320 AH Almere

  T 036 547 11 00

  F 036 547 11 01

  E [email protected]

  I www.athloncarlease.nl

  Athlon Car Lease is onderdeel van

  De Lage Landen International B.V.,

  een 100% dochter van de Rabobank.

  E-mail redactie:

  [email protected]

  Eindredactie:

  Judith Peters

  Redactie:

  Peter Boot, Patricia de Heus, Sophie le

  Noury, Judith Peters en Leon Smulders.

  Concept en realisatie:

  Bouwmeester van Leeuwen

  Tekst en fotografi e:

  Paolo Bouman

  Drukwerk:

  PreVision

  Inhoud

  Kort nieuws 3

  Lagere bijtelling werkt 4-6

  Centrum voor Elektrisch Vervoer 7

  Liever alleen de beste 8-9

  Prinsjesdag 10-11

  Athlon Flex Centre 12-15

  Zuiniger rijden 16-19

  P.4 P.10 P.12

  Kortnieuws

  | Solutions2

  110_ACL_Solutions#23.indd 2 21-10-11 11:44

 • Athlon Car Lease heeft voor haar hoofdkantoor in Almere een autobandenpomp op zonne-energie geplaatst. Alle klanten en relaties, maar ook bewoners uit Almere en omstreken, mogen hier gratis gebruik van maken.

  En op de twee autos rijdt met een te lage bandenspanning. Dit kost 2 tot 5% extra brandstofverbruik per jaar en leidt tot onnodige slijtage van de banden. Beide zaken hebben daarnaast een negatieve invloed op de CO2-uitstoot. Door tweewekelijks de banden op de juiste spanning te brengen, kan de automobilist dit voorkomen. De bandenpomp heeft dus op meer fronten effect: hij laat autos zuiniger rijden, spaart banden (waarvan de productie ook emissie veroorzaakt) en is zelf 100% emissievrij. Bovendien kan de automobilist met de juiste bandenspanning een besparing realiseren, oplopend tot 150,- per jaar. Bijkomend voordeel: de juiste bandenspanning verhoogt ook nog eens de verkeersveiligheid, omdat o.a. de remweg wordt verkort.

  Inhoud

  Kort nieuws 3

  Lagere bijtelling werkt 4-6

  Centrum voor Elektrisch Vervoer 7

  Liever alleen de beste 8-9

  Prinsjesdag 10-11

  Athlon Flex Centre 12-15

  Zuiniger rijden 16-19

  Kortnieuws

  Fiscalisten, hoogleraren en maatschappelijke organisaties blijken het roerend eens. De huidige reiskostenregeling moet worden afgeschaft. Dat was de opmerkelijke uitkomst van de Green Tax Battle, waarin 3 teams probeerden het beste fi scale voorstel voor duurzame mobiliteit te ontwikkelen. Alle teams stelden voor om de belastingaftrek voor het woon-werk verkeer af te schaffen. Dat zorgt voor minder fi les, minder emissie, het opdoeken van een hoop overbodige regels n een eerlijkere verdeling van de koopkracht. Athlon Car Lease was een van de partijen die als partner deze bijzondere wedstrijd mogelijk maakte. Thomas Edens van Athlon Car Lease: Wij zien dat de mobiliteitsbehoefte van onze klanten verandert: duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Dat blijkt ook uit de voorstellen van de wedstrijdteams. Die laten zien dat er kansen liggen om CO2-reductie te stimuleren.

  Afschaffi ng overheidssubsidie reiskostendraagt bij aan duurzame mobiliteit

  Solutions | 3

  Autobandenpomp op zonne-energie

  110_ACL_Solutions#23.indd 3 21-10-11 11:44

 • Lagere bijtellingvoor schonereautos werkt!

  | Solutions4

  110_ACL_Solutions#23.indd 4 21-10-11 11:44

 • Tot aan 2008 gold voor alle leaseautos een bijtelling van 22%. Maar per 1 januari 2008 werd het bijtellingspercentage uitgesplitst naar 14% voor de zuinigste autos en 25% voor de rest. Met ingang van 2009 werd een derde categorie ingevoerd: die van 20%. En per 2010 werd voor elektrisch aangedreven autos de 0%-categorie gecreerd.

  Toen de 14%-bijtelling in 2008 werd ingevoerd, waren het eigenlijk alleen de hybridemodellen van Toyota (de Prius) en Honda (toen alleen nog de Civic) die hiervoor in aanmerking kwamen. Ondanks de relatieve onbekendheid van de leaserijder met deze gedeeltelijk elektrisch aangedreven autos, was de lagere bijtelling overtuigend genoeg om te zorgen dat maar liefst 11% van onze nieuwe orders van 2008 binnen deze categorie viel. Nergens ter wereld werden naar verhouding zoveel hybride-autos verkocht als in Nederland. In 2009 kwamen de eerste, vergelijkbaar presterende benzine- en dieselautos, maar de hybriden bleven de 14%-categorie overheersen. Zo was in december 2009 nog 78% van de nieuwe leaseautos in deze 14%-groep een hybride. Maar de autofabrikanten zonder hybridemodellen realiseerden zich de aantrekkingskracht van de lage bijtelling en kwamen razend-snel met modellen voor deze nieuwe categorie, waardoor het aandeel hybriden in deze 14%-categorie kromp naar 10% in februari 2011. In de veertien tussenliggende maanden wonnen de zuinige benzine- en dieselautos stap voor stap terrein.

  Vanaf 2009 is er ook een 20%-categorie. Vooral voor leaserijders uit de middenklasse was dat goed nieuws, want de 14%-model-len zijn veelal autos uit het A-segment die voor een gezin met twee (grotere) kinderen vaak geen optie zijn. Daarbij speelt mee dat 27% van onze leaserijders voor een trekhaak kiest, om s zomers met een caravan op pad te kunnen; hybride-autos kunnen geen caravan trekken. Het aandeel nieuwe 20%-autos in het wagenpark van Athlon Car Lease startte met 18,5% om in 2011 (gerekend t/m juni) al naar 33,1% te zijn gegroeid. Het gevolg van al deze maatregelen was dat de groep autos die de volle 25% bijtelling betaalt (en dus het meest vervuilt)

  Sinds 1 januari 2008 betrekt de fi scus ook de CO2-uitstoot van een leaseauto bij de bepaling van het bijtellingspercentage. Hoe schoner de auto, hoe lager de bijtelling die de leaserijder moet betalen. En dat heeft de keuze voor schonere autos in het wagenpark van Athlon Car Lease overduidelijk gestimuleerd.

  14%-autos*

  1. Volkswagen Polo 1.22. Seat Ibiza3. Lexus CT200H4. Opel Corsa5. Skoda Fabia6. Citron C37. Toyota Prius8. Hyundai i109. Toyota Auris10. Peugeot 107

  20%-autos*

  1. Volkswagen Passat2. Peugeot 5083. Renault Mgane4. Volkswagen Golf5. Skoda Octavia6. Opel Astra7. Audi A38. Audi A49. Volvo V5010. Ford Focus

  daalde van 88,5% in 2008 naar 45,4% in 2011. De 14%-categorie steeg van 11,4% in 2008 naar 21,3% in juni 2011. Dit betekent dat onze leaserijders minder zijn gaan betalen voor hun leaseauto en dat de schatkist evenredig minder werd gevuld. Maar de grote vraag is natuurlijk: wat deed dit voor het milieu? Ook daar is een helder antwoord op te geven. De autos die wij in 2008 aan ons wagenpark toevoegden, waren goed voor een gemiddelde uitstoot van 150,11 gram CO2 per kilometer. De autos die in 2011 ons park binnenstroomden, produceren gemiddeld 126,54 gram CO2, ofwel 23,75 gram minder, per auto per kilometer.

  Deze ontwikkeling is niet alleen het gevolg van het belonen van de leaserijder. Sinds 2009 is ook de aanschafbelasting voor personenautos (bpm) veranderd van een percentage van de netto catalogusprijs van de auto naar een heffi ng op basis van de CO2-uitstoot per kilometer.

  * op basis van orders in 2011

  Solutions | 5

  110_ACL_Solutions#23.indd 5 21-10-11 11:44

 • Financile voordelen en een MVO-beleid gaan hier dus hand in hand. Wij merken dat niet alleen grote bedrijven, maar ook bedrijven in het mkb steeds vaker inzetten op vergroening van het leasepark en daar ook eigen stimuleringsmaatregelen bij inzetten. Zo wordt bijvoorbeeld bij de keuze van een 14%-leaseauto de vaste maandelijkse, verplichte eigen bijdrage voor privgebruik deels of volledig kwijtgescholden. Ook stimuleren bedrijven de keuze voor een voordeligere auto door het ontstane voordeel te delen met de leaserijder. Bijvoorbeeld: een leaserijder heeft een leasenormmaandbedrag van 1.000,- maar kiest voor een 14%-auto van 800,-. Hij ontvangt dan 50% van deze besparing, ofwel 100,- extra bruto maandsalaris. Dat is leuk voor de werkgever en leuk voor de berijder.

  Wat is voor uw bedrijf de meest geschikte oplossing om uw wagenpark te vergroenen en kosten te besparen? Daar kan uw vaste contactpersoon bij Athlon Car Lease u alles over vertellen. Ook kunt u zich via uw accountmanager inschrijven voor de workshop voor wagenparkbeheerders, waar het onder-werp vergroening van de autoregeling ook uitgebreid aan de orde komt.

  100%

  90%

  80%

  70%

  60%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

  0%

  janu

  ari

  08

  febr

  uari 0

  8

  maa

  rt 0

  8

  april

  08

  mei

  08

  juni

  08

  juli

  08

  augu

  stus

  08

  sept

  embe

  r 0

  8

  okto

  ber

  08

  nove

  mbe

  r 0

  8

  dece

  mbe

  r 0

  8

  janu

  ari

  09

  febr

  uari 0

  9

  maa

  rt 0

  9

  april

  09

  mei

  09

  juni

  09

  juli

  09

  augu

  stus

  09

  sept

  embe

  r 0

  9

  okto

  ber

  09

  nove

  mbe

  r 0

  9

  dece

  mbe

  r 0

  9

  janu

  ari

  10

  febr

  uari 1

  0

  maa

  rt 1

  0

  april

  10

  mei

  10

  juni

  10

  juli

  10

  augu

  stus

  10

  sept

  embe

  r 1

  0

  okto

  ber

  10

  nove

  mbe

  r 1

  0

  dece

  mbe

  r 1

  0

  janu

  ari

  11

  febr

  uari 1

  1

  maa

  rt 1

  1

  april

  11

  mei

  11

  Voor de nieuwe fiscale regels verwijzen wij naar het artikel Pri