ASS voorstelling Nederlands

22
ASS – ondersteuning Sint-Janshof

description

Voorstelling van de autisme aanpak in de school

Transcript of ASS voorstelling Nederlands

Page 1: ASS voorstelling Nederlands

ASS – ondersteuning Sint-Janshof

Page 2: ASS voorstelling Nederlands

Werking:

• Geïntegreerde auti-werking

• Doelstelling opleidingsvorm blijft behouden

• Doelgroep blijft leerlingen met mentale beperking

Page 3: ASS voorstelling Nederlands

Extra begeleiding:Wie is de leerling met ASS?

• Persoonskaart

• Sensorisch profiel

• Ken jezelf

Page 4: ASS voorstelling Nederlands

Persoonskaart:Screeningsinstrument ASS leerling

Page 5: ASS voorstelling Nederlands

Sensorischprofiel

Page 6: ASS voorstelling Nederlands

Sensorisch profiel

Page 7: ASS voorstelling Nederlands

Sensorisch profiel

Page 8: ASS voorstelling Nederlands

Ken jezelf

Page 9: ASS voorstelling Nederlands

Ken jezelf

Page 10: ASS voorstelling Nederlands

Ken jezelf

Page 11: ASS voorstelling Nederlands

Ken jezelf

Page 12: ASS voorstelling Nederlands

Extra begeleiding:Sociale vaardigheden

• Extra oefenen op sociale vaardigheden in kleine groepjes

• Werken met dagdagelijkse situaties

• Reflecteren op situaties die moeilijk lopen

• Zoeken naar oplossingen om sociaal aanvaardbaar gedrag aan te leren

Page 13: ASS voorstelling Nederlands

Extra begeleiding (G)ASV: (Geïntegreerde) Algemene en Sociale Vorming• Aanpassen lessenpakket

• Aanpassen niveau

• Ondersteuning en bijsturing tijdens de lessen

• Auti-vriendelijk maken van werkbladen

• Opstellen stappen plannen

Page 14: ASS voorstelling Nederlands

Extra begeleiding BGV: Beroeps Gerichte Vorming

• Opsporen sensorische gevoeligheden

• Stappenplannen maken

• Vereenvoudigen van cursussen

• Onderwerpen volgens interesseveld

• Ondersteuning in klassen

Page 15: ASS voorstelling Nederlands

Extra begeleiding: Stage en praktijk op verplaatsing

• Screenen huidige stageplaatsen

• Zoeken naar geschikte stageplaatsen

• Stageplaatsen informeren

• Extra voorbereiding op stage

• Stage samen opstarten

Page 16: ASS voorstelling Nederlands

Au

ti b

roch

ure

voor

werk

gevers

Page 17: ASS voorstelling Nederlands

Auti brochure voor werkgevers

Page 18: ASS voorstelling Nederlands

Screeningstageplaats

Page 19: ASS voorstelling Nederlands

Screeningstageplaats

Page 20: ASS voorstelling Nederlands

Screeningstageplaats

Page 21: ASS voorstelling Nederlands

Projecten:

• Deelname 3 jarig pilootproject “autisme en stage/werk”

• 2 jarige aanstelling van Pedagogisch begeleidster ASS

Page 22: ASS voorstelling Nederlands

Uitbouw werking:

• Rustige ruimte voor speeltijden

• Time-out voor ASS

• Spreiding/afwijking traditionele stages

• Coachen leerkrachtenteam

• Nascholingen leerkrachtenteam