Asre nrw opleiding_winkelmarkt_ 2015

14
Executive Education Winkelmarkt De strategische visie op winkelvastgoed 8 december 2015 t/m 2 februari 2016 Gaat gegarandeerd van start!

Transcript of Asre nrw opleiding_winkelmarkt_ 2015

Executive EducationWinkelmarkt

De strategische visie op winkelvastgoed

8 december 2015 t/m 2 februari 2016Gaat gegarandeerd van start!

Samenwerking

Samenwerking met NRW

“De maatschappij verandert voortdurend en de dynamiek rondom de winkelmarkt verandert mee. Samen met alle belanghebbenden werkt NRW continu aan een attractief en toekomstbestendig winkellandschap voor de consument. De opleiding Winkelmarkt past volgens ons perfect in dit streven.”

Brigit Gerritse, directeur NRW

8 belangrijke stappen!

De veranderende focus op het retail(vastgoed) vraagt van professionals om up-to-date kennis. In de opleiding Winkelmarkt staan acht thema’s centraal die u in staat stellen om na afronding van de opleiding een gedegen strategische visie te formuleren voor uw winkelvastgoed.

1 2 3 4 5 6 7 8

Stap 1

E-MODULE

Centraal staan de ruimtelijk-economische dynamiek en de locatiewaarde voor de winkelvastgoedmarkt. Deze theoretische basis wordt in de opleiding vertaald tot toegepaste oplossingen middels colleges, discussie en casussen.

1 2 3 4 5 6 7 8

Stap 2

VERNIEUWEN & INNOVEREN

We bevinden ons in een revolutionair retailtijdperk. Door veranderingen in het marktfunctioneren en de winkelstructuur, waarbij klantwaarde centraal staat, wordt gezocht naar passende business models.

1 2 3 4 5 6 7 8

Stap 3

BELEVING

Winkelen is een 'belevenis', de rol die vastgoedpartijen hierin spelen wordt steeds belangrijker. Er moet rekening worden gehouden met place marketing, cognitie & emotie en de verschillende actoren in een gebiedsopgave.

1 2 3 4 5 6 7 8

Stap 4

VITALITEIT VAN DE WINKELSTRUCTUUR

Vitaliteit ontstaat door de maatschappelijke agendering en samenwerking tussen overheid, retailer en vastgoedbeheerder. Van retailinnovaties en glocalising tot regionale afstemming.

1 2 3 4 5 6 7 8

Stap 5

DE TOEKOMST VAN DE WINKELMARKT

In het vernieuwde retailtijdperk waarbij on– en offline winkelen de standaard is bij de meervoudige consumenten, wordt opnieuw gekeken naar locatiemanagement, clustering en concurrentiekrachten. Welke invloed heeft de multichannel en category killer retailer op de toekomst van winkelmarkt?

1 2 3 4 5 6 7 8

Stap 6

HUURRECHT

De huurwetgeving heeft grote invloed op de methodiek van huurbepaling door retailers en beleggers. Naast de juridische mogelijkheden en beperkingen komen in een debat tussen belegger en retailer ook kansen voor flexibilisering aan de orde.

1 2 3 4 5 6 7 8

Stap 7

TRENDS & ONTWIKKELINGEN

Door Big Data, supply chain management en het customer loyalty system kan het retailvastgoed beter afgestemd worden op de vraag. Daarbij kijken we verder dan de Nederlandse markt: internationale voorbeelden leren ons anders te denken.

1 2 3 4 5 6 7 8

Stap 8

TOEPASSEN & REFLECTEREN

De beleving en toepassing van opgedane kennis van de deelnemers wordt door middel van een casus en groepspresentaties gereflecteerd.

1 2 3 4 5 6 7 8

Voor wie?

Professionals die vastgoedbeslissingen nemen of adviseren over retail, zoals:

• Beleggers

• Managers strategie en beleid

• (Beleids)medewerkers overheidsinstellingen

• Consultants

• Retailers

• Ontwikkelaars

Facts & FiguresCollegedata en tijden:

Van 08-12-2015 t/m 02-02-2016 | Colleges op dinsdag van 13.00 - 19.00 uur | NB eerste collegedag start om 12.00 uur

Investering:

€ 3.525,- (vrijgesteld van btw) | Bedrag is inclusief deelnamekosten, studiemateriaal & catering

Toelatingseisen:

Ten minste 2 jaar relevante werkervaring in of voor de sector | Wo/hbo werk- en denkniveau | Indien u afwijkt van de toelatingseisen, kunt u contact opnemen met programmamanager Peter Tempelman

Resultaat:

Deelnemers die minimaal 80% van de collegedagen aanwezig zijn en de casusopdracht met een voldoende hebben afgerond, ontvangen een certificaat van de Amsterdam School of Real Estate

MSRE-Keuzemodule:

De opleiding Winkelmarkt is een keuzemodule van de MSRE-opleiding Marktanalyse | Na afronding krijgt u een gedeeltelijke vrijstelling binnen het MSRE-programma (zie MSRE-toelatingseisen) | Voor MSRE-studenten geldt een verzwaard programma, door extra literatuur & toetsing

Locatie: Amsterdam School of Real Estate, Jollemanhof 5, 1019 GW Amsterdam