Armoede onder kleine zelfstandigen Martijn Schut

Click here to load reader

 • date post

  03-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  57
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Armoede onder kleine zelfstandigen Martijn Schut. Cijfers. 10 tot 15% van de minima is zelfstandige Grotere kans op armoede dan werknemers Vaker langdurige armoede dan werknemers Sterker getroffen door economische recessie dan werknemers Vooral in sectoren horeca, en landbouw en visserij - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Armoede onder kleine zelfstandigen Martijn Schut

 • Armoede onder kleine zelfstandigen

  Martijn Schut

 • Cijfers10 tot 15% van de minima is zelfstandigeGrotere kans op armoede dan werknemersVaker langdurige armoede dan werknemersSterker getroffen door economische recessie dan werknemersVooral in sectoren horeca, en landbouw en visserijMeer armoede onder zelfstandigen sinds jaren negentigDe overlevingskansen van zelfstandigen die in bepaald jaar met laag inkomen geconfronteerd worden, zijn lager dan die van zelfstandigen met hoger inkomen

 • Omvang en samenstelling doelgroep lage inkomens 2009

  Aantal huishoudens met een inkomen tot % van het sociaal minimum101%105%110%120%130%140%150%Zelfstandigen63.36367.36872.38883.67697.067110.418125.670Werknemers88.777101.112118.628159.867213.733282.268374.143Bijstand/WW122.630152.584173.172191.733202.282209.962215.863Arbeidsongeschikten29.07840.77954.23375.54294.213111.729127.457Pensioenontvangers100.990163.329228.922374.286513.875640.190754.828Niet ingedeeld8.09911.01724.89134.07641.88345.70748.282Totaal412.937536.188672.232919.1811.163.0531.400.2741.646.245(Bron: minimascan Stimulansz)

 • Tuinders en boeren34% tuinders en boeren heeft laag inkomenRuim 95% van de agrarische bedrijven wordt met gezinsleden gerund

 • Niet-gebruikOnderbenutting toeslagen, Bbz, minimaregelingen, arbeids-ongeschiktheidsverzekering, etc.)Zelfstandigen met laag inkomen niet goed in beeld bij gemeente (m.u.v. Bbz-klanten)Onbekend met de regelingenMen denkt geen recht te hebbenAanvraagprocedure is te ingewikkeld / teveel rompslomp

 • Gebrekkige vaardighedenOndernemersvaardighedenBasale vaardigheden

 • Adequate voorzieningenMinimuminkomen gegarandeerd met het Bbz, IOAZ, WWIKBorgstelling, microfinanciering en subsidiesToeslagenZelfstandigenaftrekGemeentelijke inkomensondersteunende regelingenOndersteuning administratie en ondernemersvaardighedenSchuldhulpverlening

 • MinimaregelingenBeleidsregelsPeildatumGeen leenbijstandBijzondere bijstand op basis van groepskenmerkenLangdurigheidstoeslag ook voor zelfstandigenCollectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering?

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Wetsvoorstel (gemeentelijke beleidsvrijheid):Ook voor ondernemers op bijstandsniveau. Uitsluitend voor priv-belastingenRuimere vermogensnormen

  Verwacht: zeker 5% meer aanspraak op kwijtschelding

  1 januari 2011?

 • Veel schuldeisers, hoge schulden, ingewikkelde contracten met schuldeisers, onderaannemers en medewerkers.Vanwege wisselende inkomsten en noodzakelijke uitgaven lastig om afloscapaciteit te bepalenBinnen Bbz 100% bijstandsnorm, buiten Bbz 95% of 90%Nieuwe wet. MvT: schuldhulpverlening niet bedoeld voor zelfstandige met functionerende onderneming. Maar mag wel!Opschaling nodig. Uitvoering dichtbij Bbz.Schuldhulpverlening

 • Ondernemersvaardigheden enpraktische ondersteuning Hulp bij administratie (Budget)begeleidingGeldboek OndernemersTabbladensetFinancieel beheer DelftJaarlijkse hulp jaarrekening

 • Zelf doen Samenwerken met buurgemeentenUitbesteden Tegengaan niet-gebruik

  Voorlichting aan/via intermediairen (startersset en Kamerkrant KvK, afd. Bbz, ondernemersverenigingen, etc.) Zelfstandigen expliciet benoemen Berekenuwrecht.nl Voorlichtingscampagne rond wijziging kwijtscheldingsnorm De KvK heeft zicht op alle startende en gevestigde zelfst., maar geen zicht op financile situatie Inlichtingenbureau en eigen bestanden Barneveld schrijft ondernemers persoonlijk aan Formulierenbrigade Amsterdam.nl/ondernemen

 • AanvraagprocedureBeleidsregels en werkinstructiesDraagkrachtperiode verlengenVermogenstoets achterwege laten1 formulier en/of specifiek voor zelfstandigenAmbtshalve verstrekkingSteekproefsgewijs uitgaven controlerenGebruik bekende gegevens (oude gegevens?)Digitaal aanvragen

 • Vragen of opmerkingen?Is er al koffie?Ik ga ook voor mezelf beginnenKunnen we dit regionaal oppakken?Hoe heet die collega van Bbz ook alweer?Snel het Handboek Ondernemers bestellenZe kiezen er toch zelf voor?Ik laat mijn visitekaartje achterWat vindt ons nieuwe college hiervan?

  **Niet over deze*Maar over deze (langdurig laag inkomen, gebrek aan ondernemersvaardigheden, boekhouding, begroten, schulden, te grote risicos, etc.)

  Wel handen uit de mouwen, maar admin. is noodzakelijk kwaad.

  Groter dan je verwacht (vertel ik iets over)

  *Hebben in diverse gemeenten, Rotterdam diepgaander, en platform gevraagd wat gemeenten (kunnen) doen.Onderbelichte doelgroep (weinig creatieve maatregelen). Beleidsmatig lastige groep: ondernemers ondersteunen als ze niet op eigen kracht kunnen? Zelfstandige neemt zelf toch risico?

  *Conclusie beetje: (1) aanbod is er (Bbz, minimaregelingen, ondersteuning, etc.) maar beter aan de man brengen. (2) Afd. zelfstandigen weet niet wat afd. armoede in aanbieding heeft, en andersom.

  Ik ga vertellen:Omvang en aard problematiekWelke maatregelenGebruik van regelingen *Ad 1. In sommige gemeenten wel 30% (plattelandsgemeenten!)

  Overlevingskansen: niet verrassend, want op vermogen interen.*15,3%12,6%10,8%9,1%8,3%7,9%7,6%(minimascan)*In Rotterdam niet zoveelStille armoede. Moeilijk te bereiken. Via diaconien?Op papier veel vermogen, maar ook gigantische leningen.*Voedselbank weten ze blijkbaar wel te vinden..

  Reden voor Klijnsma om gemeenten te wijzen op mogelijkheden.*Financile administratie vgl met die van ambtenaar in India..

  Ondernemersvaardigheden zoals marketing, organisatie, schrijven van een ondernemingsplan, budgetteren en anticiperen op noodzakelijke uitgaven Basale vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en sociale vaardighedenLage opleidingPriv- en bedrijfsadministratie scheiden Ondernemersdiploma niet meer verplicht

  Wel handen uit de mouwen, maar*Vooral gekeken naar voorzieningen voor huishoudportemonnee, maar ook wel naar voorzieningen voor duurzaamheid onderneming (onlosmakelijk verbonden).

  Bbz etc. in principe tijdelijk. Bieden inkomen op bijstandsniveau, begeleiding en bedrijfskapitaal. IOAZ voor oudere die wil beindigen. Niet veel beleidsvrijheid, dus ik ga niet uitvoerig behandelen. Niet-gebruik. Loket en procedures afstemmen! (voorheen aantrekkelijk bbz tov wwb)Lening moeilijk in deze tijden: gemeente borg. Ook landelijke regelingen hiervoor. Let wel: voor bedrijfskapitaal, dus niet priv.Toeslagen ook voor zelfstandigenZelfstandigenaftrek specifiek (niet-gebruik?)Gem minimaregelingen (niet-specifiek, niet-gebruik). Ook kwijtschelding.Ondersteuning, ook in Bbz, landelijk ondernemersklankbord, KvK, etc. Vaak vooral voor starters!!! Check in uw gemeenteSpecifieke aanpak/specialisme dus grotere schaal nodig. Ontbreekt vaak.*Beleidsregels en werkinstructies vaak niet vastgelegd. In WWB staat dat je vermogen en inkomen in beschouwing moet nemen. Bij zelfstandigen is dat anders. Leg uniform vast en communiceer.Peildatum zelf bepalen. Netto maandinkomen? Meestal gekeken naar afgerond boekjaar (april). Schiedam, na aanmelding bbz 3 jaar geldig. Vragen aan zaal.Bijbij in principe om niet. Muv duurz gebruiksgoederen. Niet in geval wisselende inkomsten. Uitkomst art. 48 lid 2: redelijkerwijs sterke inkomenstijging te verwachten. Maar leenbijstand afgeraden. Of later pas wijzigen in om niet.Geen categoriale regeling voor zelfstandigen. Wel voor accountantsverklaring, contributie KvK, . (vraag aan zaal)LdtCAV

  *****Begroting makenPrive / onderneming scheidenInkomsten / uitgaven op een rijBedrijfsplan makenZit bijv. in Bbz

  Individuele begeleiding (traject / spreekuur)Groepsgerichte voorlichting (bijeenkomst of cursus KvK of ondernemersvereniging, gemeente)

  DELFT: Iedere ondernemer die start vanuit een uitkeringssituatie (maar kan ook voor gevestigde!!)drie vier gesprekken Doel = inzicht in financile situatie, priv en zakelijk.Traject 800 - 1.200

  TILBURG: heel gericht ook gevestigde ondernemers. Kijken ook in huishoudboekje.

  KORTOM: onderzoek wat aanbod is (starters/gevestigden) en of voldoende.**Hengelo en Enschede (ROZ Twente): wel bestanden van regionaal belastingkantoor.

  Onderhoudt nauwe contacten met Belastingdienst, KvK, accountants, ondernemersverenigingen en diverse intermediaire organisaties:Afspraken over doorgeven signalen, bijv. contributie KvKZelfstandigen worden ook thuis bezocht.

  Proactief**Beschrijft ook regelingen (bbz) + sociale kaart voor zelfstandigen

  Vragen aan zaal: goede voorbeelden.**