Arm en rijk in Nigeria. Hoofdstad Abuja Inwoners 140.003.542 (2006) 174.507.539 (2013) De bevolking...

of 6 /6
Arm en rijk in Nigeria

Transcript of Arm en rijk in Nigeria. Hoofdstad Abuja Inwoners 140.003.542 (2006) 174.507.539 (2013) De bevolking...

Page 1: Arm en rijk in Nigeria. Hoofdstad Abuja Inwoners 140.003.542 (2006) 174.507.539 (2013) De bevolking is niet gelijkmatig verspreid. In het zuiden is.

Arm en rijk in Nigeria

Page 2: Arm en rijk in Nigeria. Hoofdstad Abuja Inwoners 140.003.542 (2006) 174.507.539 (2013) De bevolking is niet gelijkmatig verspreid. In het zuiden is.

Arm en rijk in Nigeria

Page 3: Arm en rijk in Nigeria. Hoofdstad Abuja Inwoners 140.003.542 (2006) 174.507.539 (2013) De bevolking is niet gelijkmatig verspreid. In het zuiden is.

Hoofdstad Abuja Inwoners 140.003.542 (2006) 174.507.539 (2013)

De bevolking is niet gelijkmatig verspreid.In het zuiden is de bevolkingsdichtheid het hoogst.

Bevolking bestaat uit verschillende volken.- 15 cultuurgebieden- 500 verschillende talen- (bijna) iedereen spreekt ook Engels

Twee godsdiensten:- in het noorden wonen vooral moslims- in het zuiden wonen vooral christenen Regelmatig gewelddadige conflicten.

Page 4: Arm en rijk in Nigeria. Hoofdstad Abuja Inwoners 140.003.542 (2006) 174.507.539 (2013) De bevolking is niet gelijkmatig verspreid. In het zuiden is.

Engelse kolonieHet land Nigeria werd in 1903 een kolonie van Groot-Brittannië, maar in Nigeria waren ook al andere Europeanen geweest: Portugezen, Spanjaarden, Hollanders en Fransen.Voordat de Britten naar Nigeria kwamen was Nigeria grofweg in een noordelijk deel en een zuidelijk deel verdeeld.

Olie is dé inkomstenbron van Nigeria (80% van het inkomen).De olie wordt gewonnen in de delta van de Niger.Naast de overheid verdienen de (buitenlandse) oliebedrijven veel geld aan de olie.

Rijk door olie

Page 5: Arm en rijk in Nigeria. Hoofdstad Abuja Inwoners 140.003.542 (2006) 174.507.539 (2013) De bevolking is niet gelijkmatig verspreid. In het zuiden is.

Door corruptie en slecht bestuur komt veel olie geld terecht bij een kleine, rijke elite.

Al een halve eeuw wordt er door multinationals olie gewonnen in de Nigeriaanse Nigerdelta. Het land heeft er miljarden mee verdiend, maar de overgrote meerderheid van de bevolking leeft in armoede. Olie mag dan een kleine groep welvaart hebben opgeleverd, voor de meerderheid heeft het verarming, conflict, mensenrechtenschendingen en wanhoop gebracht.

Nigeria

●Helft van de bevolking werkt in de landbouw. Er zijn niet veel banen in de industrie en in de dienstensector.De rijkste 10 % van de bevolking verdient de helft van al het

geld.

●De overheid verdeelt de olie-inkomsten slecht.In het onderwijs wordt te weinig geïnvesteerd.Hoge werkloosheid (> 20%, en vooral jongeren).Bij gebrek aan werk ‘vluchten’ veel mensen naar de informele dienstensector vluchtsector.

Page 6: Arm en rijk in Nigeria. Hoofdstad Abuja Inwoners 140.003.542 (2006) 174.507.539 (2013) De bevolking is niet gelijkmatig verspreid. In het zuiden is.

Hoewel de regering veel geld verdient aan de oliewinning, leeft ruim de helft van de bevolking in armoede. BNP/hoofd is ongeveer 2.100 dollar per jaarVergelijking BNP/hoofd in Nederland ongeveer 48.000 dollar.

Helft van de bevolking werkt in de landbouw. Er zijn niet veel banen in de industrie en in de dienstensector.De rijkste 10 % van de bevolking verdient de helft van al het geld.

De overheid verdeelt de olie-inkomsten slecht. In het onderwijs wordt te weinig geïnvesteerd. Hoge werkloosheid (> 20%, en vooral jongeren).Bij gebrek aan werk ‘vluchten’ veel mensen naar de informele dienstensector vluchtsector.

Vluchtsector: ongeschoold, slecht betaald en tijdelijk werk in de dienstensector. Deel van de beroepen die niet officieel staan geregistreerd. Mensen die hierin werken staan niet als werkende bekend, betalen geen belasting en dragen zo niet bij tot het Bruto Nationaal Product. Voorbeelden: sigaretten- en krantenverkopers, schoenenpoetsers, enz.