ARCHITECTONIC. Betongevels 1958-1980

of 20/20
© David Marlé Atomiumsquare - 1020 Brussel www.atomium.be/architectonic PERSDOSSIER
 • date post

  29-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

En wat als beton dit doet ‘rijmen’: techniek en esthetiek, maatwerk en buitensporigheid, creativiteit en herhaling? Architectuur en sculptuur? ARCHITECTONIC nodigt uit om met een frisse blik te kijken naar het vaak verguisde materiaal beton en hoe het werd gebruikt in de architectuur, vaak op een originele en uitdagende manier.

Transcript of ARCHITECTONIC. Betongevels 1958-1980

 • D

  avid

  Mar

  l

  Atomiumsquare - 1020 Brussel

  www.atomium.be/architectonic

  PERSDOSSIER

 • In het kader van de tentoonstellingen gewijd aan architectuur en design van na 1958 verwelkomt

  het Atomium ARCHITeCTonIC. beTongeVeLS (1958-1980) . Deze tentoonstelling is d gelegenheid

  om de technische aspecten en de esthetische dimensie van een essentieel bestanddeel van de

  Belgische en internationale naoorlogse architectuur te ontdekken. Met deze expositie wil het

  Atomium het publiek ook vertrouwd maken met de architectuur van vandaag.

  Tot in de jaren 70 stond op enkele honderden meters van het Atomium een elegante betonnen pijl.

  De Pijl van de Burgerlijke Bouwkunde, een paviljoen ter ere van de Belgische bouwkunde, wist

  menig bezoeker onder de indruk te brengen. Het was trouwens niet het enige architectonische

  hoogstandje van beton op het Heizelplateau. Terwijl de wereldtentoonstellingen elkaar opvolgden

  ter weerspiegeling van een eeuw die in het teken wilde staan van de vooruitgang, had Paleis 5

  van de Wereldtentoonstelling van 1935 de buitensporigheid al laten zien van wat er met dit nieuwe

  materiaal mogelijk was.

  Het sprak dan ook voor zich dat het Atomium, ht symbool van Expo 58, deze mooie tentoonstelling

  zou verwelkomen. ARCHITeCTonIC. beTongeVeLS (1958-1980) zet een belangrijk materiaal uit de

  architectuur van na 1945 opnieuw in de kijker. Beton werd vaak beschimpt en staat voor sommigen

  synoniem voor verbrusseling, daarom wil Architectonic bezoekers het belang ervan laten inzien.

  In de stedelijke veranderingen die Brussel de laatste decennia heeft doorgemaakt, speelt beton een

  niet te verwaarlozen rol. Die rol is duidelijk zichtbaar in de huisvesting en de gemeenschappelijke

  voorzieningen en vandaag niet minder bij kantoorgebouwen.

  Maar beton verbaast! Het verbluft door de dynamiek en het ritme van de gevels en structuren die

  we in ons dagelijkse leven tegenkomen. Sinds het begin van de vorige eeuw werd beton geleidelijk

  aan steeds vaker gebruikt in de architectuur. Meestal met succes maar soms ook in wat minder

  geslaagde uitvoeringen. ARCHITeCTonIC. beTongeVeLS (1958-1980) strekt zich uit over meer dan

  drie niveaus en wekt de belangstelling van de bezoeker door de architectuur van Belgische gebouwen

  uit ons dagelijkse leven in een ander daglicht te stellen.

  Een interactieve inleiding legt de bezoekers uit wat beton is en wat voor architectuur het mogelijk maakt.

  Het parcours biedt de gelegenheid om kennis te maken met de architecturale pozie van een heden-

  daags materiaal via de voorstelling van een aantal emblematische gebouwen in Brussel en Belgi.

  VOOR-WOORDHENRI SIMONS DIRECTEUR ARNAUD BOZZINI VERANTWOORDELIJKE VOOR TENTOONSTELLINGEN

  ATOMIUM

  | A

  RC

  HIT

  EC

  TO

  NIC

  | PERSDOSSIER

  _ 1

 • ARCHITECTONIC IN HET ATOMIUM, EDITORIALE SAMENHANG

  Het Atomium toont zijn bezoekers om de twee jaar een tentoonstelling die is opgebouwd rond

  een thema uit de architectuur en het design uit de fties.

  De tentoonstelling rond het jubelpark in 2008 maakte de balans op van het avontuur van expo 58

  en de vernieuwende architectuur van de paviljoenen.

  Daarvoor, in 2006, illustreerde de expo wILLY VAn deR MeeRen het werk van een architect en

  modern designer uit die periode.

  HeT LudIeKe ModeRnISMe, in 2010, maakte de balans op van het formele avant-gardisme van de

  jaren 50 en 60. De architecturale terminologie werd vergeleken met die van het design en het

  gra sche, die allemaal gedreven worden door dezelfde zin voor innovatie, een duidelijke breuk met

  het verleden, het zoeken naar nieuwe vormen en nieuwe materialen.

  Daarbij werd op het einde van het parcours een maquette getoond van het CBR-gebouw.

  Die opende het thema van de betonnen gevels, gemaakt van repetitieve patterns, soms als dragende

  structuur, soms gewoon als bekleding.

  De expo ARCHITeCTonIC. beTongeVeLS (1958-1980) borduurt verder op dat thema en biedt de

  bezoeker een nieuwe blik op beroemde modernistische gebouwen uit Brussel (en Brabant), gebou-

  wen met opmerkelijke gevels die bewierookt of bekritiseerd werden maar stuk voor stuk uitge-

  groeid zijn tot echte wallpapers van de stad.

  ARCHITeCTonIC. beTongeVeLS (1958-1980) is resoluut bedoeld voor het grote publiek maar de

  Brusselaars zullen er graag hun patrimonium herontdekken, dankzij de spectaculaire reproducties

  van architectonische elementen, in een unieke en bijzondere verhouding tot de gevels, die plots

  toegankelijk en ongetwijfeld esthetisch zijn.

  Het commissariaat wordt verzekerd door Stephanie Van de Voorde, dr.ir.-arch., gespecialiseerd

  in de geschiedenis van de betonarchitectuur in Belgi.

  VERLOOP VAN DETENTOON-STELLING

  ATOMIUM

  | A

  RC

  HIT

  EC

  TO

  NIC

  | PERSDOSSIER

  _ 3

 • BETON EN ARCHITECTUUR IN DE 20STE EEUW

  De tentoonstelling schetst een kort portret van het avontuur van de betonbouw in Belgi aan de

  hand van een duidelijk zichtbare tijdslijn. De catalogus legt dan weer eerder de nadruk op het

  ontstaan van de architectuur in gewapend beton. Dat nieuwe materiaal bood de ingenieurs en

  daarna ook de architecten nieuwe mogelijkheden.

  Al op het einde van de 19de eeuw ontwikkelde Franois Hennebique in Belgi een bouwsysteem

  dat gebaseerd was op een structuur van balken en zuilen van gewapend beton. De constructies

  van bruggen, watertorens maar ook individuele woningen (zoals het huis Dubois-Petit dat ont-

  worpen werd door architect Paul Saintenoy in Brussel, 1899-1901) maken gebruik van het systeem

  van Hennebique.

  Tijdens de jaren 20 en 30 biedt de bouw van goedkope woningen en openbare gebouwen zoals

  kerken de meest interessante toepassingen voor beton.

  De Cit Moderne van Victor Bourgeois (1922-25) en de talrijke individuele woningen van Louis-

  Herman De Koninck maken bijna uitsluitend gebruik van mager of gewapend beton.

  Architect Joseph Diongre gebruikte voor de bouw van de kerk van Sint-Johannes-De-Doper in Sint-

  Jans-Molenbeek in 1930-1933 gebruik van een paraboolstructuur in beton, oorspronkelijk toegepast

  in vliegtuigloodsen waar grote afstanden moesten overspannen worden. De Sint-Augustinuskerk

  in Vorst en de Sint-Suzannakerk in Schaarbeek illustreren het systematische gebruik van gewapend

  beton in de nieuwe Art Deco-kerken van Brussel.

  De tentoonstelling ARCHITeCTonIC. beTongeVeLS (1958-1980) gaat niet dieper in op deze historische

  invalshoek en kijkt vooral naar het principe van het prefabbeton en het formeel onderzoek dat

  architecten na de oorlog voerden.

  HeT begIn VAn de VeRVAARdIgIng VAn eLeMenTen In gewAPend beTon (1945-1955)

  Onmiddellijk na de oorlog, toen men begon met een verregaande heropbouw, deden de bouwheren

  nog een beroep op traditionele methodes.

  Het belang van de vraag en het gebrek aan gekwali ceerde arbeiders zetten echter aan tot de

  ontwikkeling van snellere, goedkopere en meer ef cinte bouwtechnieken.

  ATOMIUM

  | A

  RC

  HIT

  EC

  TO

  NIC

  | PERSDOSSIER

  _ 4

 • Aannemers begonnen het principe van de grote industrile prefabproceds toe te passen en

  realiseerden daarbij zoveel mogelijk elementen in het atelier. De vereenvoudiging van de vormen

  en het afvoeren van het overbodige moesten het transport en de montage van deze elementen

  gemakkelijker maken. Prefab maakte het zo mogelijk om op een goedkopere manier reeksen

  woningen te bouwen met een beperkt aantal verschillende kamers.

  de PeRIode VAn de eXPAnSIe VAn PReFAb (1955-1968)

  Onder druk van de publieke opinie werd het productieritme opgedreven om tegemoet te komen

  aan de vraag naar woningen. Dat is de periode van de grote werven die dankzij het seriewerk

  ook een productiviteitswinst opleverden.

  Twee met elkaar concurrerende methodes werden toen op grote schaal toegepast: het gebruik

  van grote bekistingen waardoor muren en vloeren ter plaatse gebetonneerd konden worden en

  de zware prefabricatie in de fabriek van vlakke panelen, muren, gevels en vloeren die vervolgens

  ter plaatste gemonteerd werden met zware gereedschappen.

  De architecten waren zeer genteresseerd in de industrile prefabtechniek en verkenden de creatieve

  mogelijkheden ervan.

  Tijdens de jaren 50 gebruikten de architecten Renaat Braem en Willy Van Der Meeren, tussen

  formeel en functioneel onderzoek, het potentieel van gewapend beton voor sociale woningen.

  Andr Jacqmain en Jules Wabbes, ook pioniers, ontwierpen in 1955-1958 het kantoorgebouw

  Foncolin (ondertussen verdwenen), een van de allereerste constructies in de zakenwijk Belliard.

  De draaggevel was gemaakt van bogen in prefab beton.

  Constantin Brodzki nam, na een verblijf in de VS, actief deel aan de ontwikkeling van nieuwe

  betonsoorten en nieuwe technologien. Hij deed dat binnen N.V. Ergon, de onderzoeksdienst en

  het prefab liaal van CBR, de cimenteries runies de Belgique, waarvoor Brodzki de kantoren in

  Watermaal-Bosvoorde ontwierp (1967 -1970).

  De tentoonstelling toont talrijke maquettes van deze gebouwen en geeft de bezoeker een overzicht

  van de problemen van prefab.

  ATOMIUM

  | A

  RC

  HIT

  EC

  TO

  NIC

  | PERSDOSSIER

  _ 5

 • TUSSEN ARCHITECTUUR EN SCULPTUUR

  Op de verdieping van de tentoonstellingsbol van het Atomium werden acht voorbeeldgebouwen

  geselecteerd om de grote creatieve en vernieuwende talenten te illustreren van de modernistische

  architecten tussen 1958 en 1980.

  de 8 gebouwen :

  BBL-MARNIX | 1959-1965

  in Brussel, architect Gordon Bunshaft (kantoor SOM)

  When you are given an opportunity to do a building in Brussels on a site near the kings palace, if you dont do a monument, you are a jackass !

  TORRINGTON | 1963-1964

  in Nijvel, architect Marcel Breuer

  What about aesthetics ? A new depth of facade is emerging ; three-dimensionality resulting in a greatly expanded vocabulary of architectural expression. Sun and shadow

  CBR | 1967-1970

  in Brussel / Watermaal-Bosvoorde, architect Constantin Brodzki

  Le bton, en effet, donne une bien plus grande libert au concepteur que celle que semblent lui accorder la plupart des architectes. Pour faire comprendre que le bton ntait, en aucune manire, oblig dtre paralllpipdique, jai choisi de travailler avec les formes inspires par Horta et par lArt Nouveau

  ATOMIUM

  | A

  RC

  HIT

  EC

  TO

  NIC

  | PERSDOSSIER

  _ 6

 • ATOMIUM

  | A

  RC

  HIT

  EC

  TO

  NIC

  | PERSDOSSIER

  _ 7

  DE INNOVATION | 1968-1970

  in Brussel, architecten Andr en Jean Polak, Ren Stapels

  la couleur de la pierre naturelle, mais avec le caractre du bton

  GEMEENTECOMPLEX | 1969-1970

  in Brussel / Oudergem, architecten Vermeulen en Van Antwerpen

  in de repetitie van het decoratief element bieden geprefabriceerde claustras in beton talloze mogelijkheden

  WINKEL ROB | 1973

  in Brussel / Sint-Pieters-Woluwe, architect Albert Nottebart

  une immense dentelle de bton

  CGER | 1970-1974

  in Brussel / Sint-Pieters-Woluwe, architecten Marcel Lambrichs, Casimir Grochowski,

  Daniel de Lavelaye

  Etant donn que les lments prsentaient une forme ouverte, le vitrage na pas t install entre ces lments comme ce fut le cas pour le btiment CBR, mais plutt en retrait

  SWIFT | 1980-1983

  in Terhulpen, architect Constantin Brodzki

  Le btiment rsultant apparat comme le fruit de vingt annes de recherches sur les possibilits du bton prfabriqu

 • ATOMIUM

  | A

  RC

  HIT

  EC

  TO

  NIC

  | PERSDOSSIER

  _ 8

  BBL, 1959-1965, bankkantoor, Brussel

  Torrington, 1963-1964, kantoor- en fabrieksgebouw, Nijvel

  ROB, 1973, warenhuis, Sint-Pieters Woluwe / Brussel

 • ATOMIUM

  | A

  RC

  HIT

  EC

  TO

  NIC

  | PERSDOSSIER

  _ 9

  Innovation, 1968-1970, warenhuis, Brussel

  Oudergem, 1970, gemeentelijk complex, Oudergem CBR, 1967-1970, kantoorgebouw, Watermael-Bosvoorde / Brussel

  Swift I, 1980-1983, kantoorgebouw, Terhulpen CGER / ASLK, 1970-1974, bankkantoor, Brussel

 • Pijl van de Burgerlijke Bouwkunde, Brussel, ir. Andr Paduart,

  arch. Jean Van Doosselaere, sculpt. Jacques Moeschal

 • Thierry Belenger, initiatiefnemer van het project en Michel Bries, decorontwerper, wilden de

  architectonische elementen uit hun structurele functie halen.

  Door de structuur van een gevel te isoleren en deze getrouw te reproduceren, meestal op 100 % van

  de omvang, geeft de tentoonstelling de bezoeker een nieuwe visie op deze beroemde gebouwen.

  De architecturale module, hangend met een onwaarschijnlijke gewichtloosheid waarbij de initile

  functie totaal verloren gaat, wordt plots opgemerkt door het publiek als een echte sculptuur

  waar hij rond draait om de perfecte vormen ervan te smaken.

  Er werden claustras gemonteerd om het spel met repetitieve vormen te illustreren in verrassende

  pattern-effecten, als reuzengroot scherm of driedimensionaal behangpapier.

  Tijdens zijn bezoek zal de toeschouwer het gewicht van het beton en het beeld van een grijze stad

  dat onterecht wordt geassocieerd met zon rijk materiaal vergeten.

  oRIgIneLe bAnKen In beTon VooR de TenToonSTeLLIng onTwoRPen dooR een deSIgneR

  Wolfgang Bregentzer ontwierp een nieuwe bank en gebruikt daarin het architecturale principe van

  de dunne schaal waarin de intrinsieke kracht voortvloeit uit de vorm. Zijn bank op drievoet, 1 m 20

  breed, gegoten met een maximale dikte van 30 mm, optimaliseert de weerstand van het materiaal.

  Via dit originele meubilair ontdekt het publiek dat beton ook thuis, in zijn salon of op het terras,

  kan worden gebruikt.

  Daarna kan men alle stappen in de creatie en realisatie volgen via een lmpje, geplaatst tegenover

  de indrukwekkende originele gietvorm. Zo krijgt de bezoeker meer inzicht in het prefabprincipe.

  Tenslotte zal de bezoeker verrast zijn te zien dat beton gekleurd kan worden en dat grijs tegen-

  woordig niet langer noodzakelijk is.

  De betonfederatie en de rma DECOMO verleenden steun en expertise bij het uitbouwen van

  de tentoonstelling.

  Het Atomium gaat zo verder op ontdekking doorheen deze rijke periode waarin architectuur

  en ontwerp meegevoerd werden door de innovatieve geest die ontstond tijdens Expo 58.

  EEN VERRAS-SEND DECOR

  ATOMIUM

  | A

  RC

  HIT

  EC

  TO

  NIC

  | PERSDOSSIER

  _ 1

  1

 • ATOMIUM

  | A

  RC

  HIT

  EC

  TO

  NIC

  | PERSDOSSIER

  _ 1

  2

  THIeRRY beLengeR

  ARCHIVe deSIgn PRoJeCT

  een ondeRweRP IS In de eeRSTe PLAATS een onTMoeTIng

  Archive design kon maar gecrerd worden dankzij

  de ontmoetingen met grote architecten en Belgische

  designers uit de vorige eeuw. Hun werk is een testa-

  ment van een leven: de illustratie van een zeer grote

  samenhang tussen de visie van een vak, realisaties

  en persoonlijke, oprechte en betrokken belevingen.

  Ik betreurde het dat Willy Van Der Meeren de tentoon-

  stelling die in 2002 werd opgezet door de Fondation

  pour larchitecture niet meer kon meemaken. Ik werd

  me er daardoor van bewust dat het hoog tijd was om

  de sporen en getuigenissen van deze grote ontwerpers

  te verzamelen en te delen met het publiek.

  In 2007 plande Thierry Belenger een retrospectieve

  rond binnenhuisarchitect Christophe Gevers.

  Zijn overlijden verhinderde niet dat de tentoonstelling

  Inventaire dun inventeur werd opgebouwd volgens

  de lijst die door de designer zelf nog werd opgemaakt.

  Voor het Atomium gaat het er meer speci ek om thema-

  tische tentoonstellingen uit te werken die verband houden

  met de jaren 50 en 60 die zeer vruchtbaar waren voor

  het modernisme.

  Na Van Der Meeren en Le modernisme Ludique neemt

  het formeel architectonisch onderzoek zijn intrek in de

  bol die voorbehouden is voor tijdelijke tentoonstellingen.

  Het zijn de ontmoetingen met Constantin Brodzki en

  Andr Jacqmain die de inhoud van de toekomstige

  tentoonstelling verrijken, vervolgt Thierry.

  Wij hebben stukken op ware grootte gemaakt en

  maquettes gevonden om het publiek de architectuur

  echt te laten beleven, in een eenvoudige en fysieke

  verhouding tot de vormen. De esthetiek van de archi-

  tecturale keuzes van die tijd is gedurfd! En aanstekelijk!

  Thierry Belenger verdeelt zijn tijd tussen de Archives

  dArchitecture Moderne, het uitbouwen van tentoonstel-

  lingen, de Brussels design market en verkoopzaal Berg

  waar hij vanaf dit jaar aan de slag is als design consultant.

  enKeLe ReFeRenTIeS

  2006 commissariaat Willy Van Der Meeren / Atomium

  2008 commissariaat Christophe Gevers / Fondation

  pour larchitecture

  2009 consultant Modernisme Ludique / Atomium

  2011 commissariaat Architectonic / Atomium

  MICHeL bRIeS

  MAndRAgoRe SCenogRAPHY

  een TenToonSTeLLIng IS ooK een VeRHAAL

  De 3de dimensie biedt mooie perspectieven voor de

  communicatie. Een expo wil niet alleen tonen, die moet

  ook praten en precies de juiste voorwerpen, woorden

  en beelden uitkiezen om te communiceren.

  Dat zijn de woorden van Michel Bries, decorontwerper,

  waarin hij zijn werk bij de structuur Mandragore, Brussels

  agentschap voor visuele communicatie, beschrijft.

  De creaties voor het Atomium, de stichting voor archi-

  tectuur of het Jubelpark illustreren de wens om het beste

  te halen uit een onderwerp en een plaats door duidelijk

  de doelstellingen en de doelgroep te identi ceren.

  Een tentoonstelling vertelt een verhaal, zo benadrukt hij.

  Een decor neemt de tijd om het publiek mee te tronen

  naar de kern van een onderwerp dat door de inkleding

  van de ruimte niemand onverschillig laat. De toe-

  schouwer wordt genformeerd maar ook geraakt of

  zelfs verrast door zijn interactieve ervaring.

  De persoonlijke interesses van Michel Bries brengen

  hem tot decors rond design en architectuur in samen-

  werking met Thierry Belenger en Archives design.

  Hij ondersteunt hun doelstellingen vanaf de creatie.

  De decorontwerper doceert ook gra sche en visuele

  communicatie aan La Cambre en is spreker bij CAD

  in Brussel.

  Architectonic vergeet de technische uitlatingen over

  en het mistroostige imago van beton in onze moderne

  steden. De tentoonstelling toont de creativiteit en het

  formele onderzoek van de moderne architecten die

  bevrijd zijn van het leven en enthousiast zijn over de

  prestaties van een materiaal dat luchtiger en soepeler

  is dan wij denken.

  enKeLe ReFeRenTIeS

  2000 decor [email protected] / Dexia

  2001 gra sch ontwerp designaddict.com

  2006 decor Willy Van Der Meeren / Atomium

  2007 decor Vous tes ici / St Gry

  2008 decor Christophe Gevers /

  Fondation pour larchitecture

  2008 decor Picture-trees / St Gry

  2009 sdecor Modernisme Ludique / Atomium

  2010 decor Les Marolles / Porte de Halle

  2011 decor Alban Chambon /

  Fondation pour larchitecture

  2011 decor Vande [email protected] / La Cambre

  2011 decor Architectonic / Atomium

 • ATOMIUM

  | A

  RC

  HIT

  EC

  TO

  NIC

  | PERSDOSSIER

  _ 1

  3

  STePHAnIe VAn de VooRde

  geSPeCIALISeeRd In de geSCHIedenIS VAn

  de ARCHITeCTuuR (UGENT, VAI /CVAA)

  de RIJKe geSCHIedenIS VAn een VeeLZIJdIg en

  MuLTIdISCIPLInAIR MATeRIAAL

  Geen enkel ander materiaal heeft de architectuur van

  de 20ste eeuw zo sterk benvloed als gewapend beton.

  De veelzijdigheid en oneindige toepassingsmogelijk-

  heden van het materiaal maken de geschiedenis van

  beton in de Belgische architectuur tot een bijzonder

  boeiend verhaal. De mogelijkheid om met deze ten-

  toonstelling een deel van dit verhaal tot bij het grote

  publiek te brengen, heb ik dan ook graag aangenomen!

  Stephanie Van de Voorde (burgerlijk ingenieur-architect,

  UGent, 2005) verdedigde in februari 2011 met succes

  haar doctoraal proefschrift Bouwen in beton in Belgi

  (1890-1975). Samenspel van kennis, experiment en

  innovatie aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw

  (Universiteit Gent). Ze werkte ruim vijf jaar aan deze

  eerste omvattende, diepgaande studie over de ontwik-

  keling en toepassing van beton in Belgi.

  Vanuit verschillende hoeken heb ik positieve commen-

  taren gekregen over deze studie, onder meer omdat

  ik me niet beperkt heb tot de architecturale kenmer-

  ken maar ook economische kwaliteiten, technische

  aspecten en structurele voordelen heb opgenomen.

  Op die manier komen niet alleen de iconische, spraak-

  makende realisaties van architecten in beeld, maar krijgt

  ook de belangrijke bijdrage van minder bekende inge-

  nieurs en aannemers een plaats in de geschiedenis.

  Deze multidisciplinariteit van het materiaal, dat mensen

  met een verschillende achtergrond bij elkaar brengt, loopt

  ook als een rode draad door de tentoonstelling: terwijl

  de architectuurhistoriografi e zich al te vaak beperkt tot de

  naam van de architect, toont het ontwerp- en construc-

  tieproces van deze gebouwen aan dat de samenwerking

  met ingenieurs en technici van de prefabbedrijven en

  aannemers bepalend waren voor het succes.

  Stephanie stelde haar onderzoek naar de geschiedenis

  van beton de voorbije jaren voor in wetenschappelijke

  publicaties en op congressen in binnen- en buitenland

  (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Portugal, Groot-Brit-

  tanni, Turkije, Venezuela). Ze doceerde ook enkele

  gastcolleges aan Belgische universiteiten en hoge-

  scholen. Momenteel voert ze als projectleider bij het

  Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (onderdeel

  van het Vlaams Architectuurinstituut) onderzoek naar

  de archieven van architectuurscholen in Vlaanderen.

  enKeLe ReFeRenTIeS

  2006 Sculpture house in Belgium by Jacques Gillet,

  in : Design and nature III, Southampton : WIT Press.

  2008 Isia Isgour 1913-1967, Antwerpen :

  Centrum Vlaamse Architectuurarchieven.

  2008 Beton in de Belgische architectuur (1945-1970),

  in : Cement (nr. 5, 6, 7, 8).

  2008 On the interface between architecture,

  engineering, and technology, in : Construction

  History Society Journal.

  2009 Hennebiques journal Le Bton arm, in : Third

  International Congress on Construction History,

  Cottbus : Brandenburg University of Technology.

  2009 Reassembling design and construction,

  in : Networks of Design. Conference of the

  Design History Society (UK), Boca Raton:

  Universal Publishers.

  2009 Ingenieurs en hun erfgoed, Leuven: SIWE.

  2010 Collaboration and rivalry at Expo 58

  landmarks, in : First international Conference

  on Structures and Architecture, Boca Raton :

  CRC Press / Balkema.

  2010 Innovations and Experiments in Modern

  Belgian Architecture, in : IXth International

  Docomomo Conference : Other Modernisms,

  Ankara : Docomomo.

  2010 Lapplication innovatrice du bton arm

  dans la construction dglises en Belgique,

  in : Edifi ce & Artifi ce, Parijs : Picard.

  2011 Histoire de larchitecture en bton en Belgique

  (1920-1975), in : Les Nouvelles du Patrimoine.

  2011 Bouwen in beton in Belgi (1890-1975). Samen-

  spel van kennis, experiment en innovatie, PhD.

  2011 Architectonic. Betongevels (1958-1980),

  Brussel : Atomium.

 • detail van de scharnieren in roestvast staal, omhuld met verchroomd nikkel,

  tussen de kruisvormige gevelelementen in schokbeton

 • EEN VORM BEDENKEN, MAAR DAN AFGEZIEN VAN DE FUNCTIE

  Ik was verheugd deze architectonische modellen te kunnen maken voor de tentoonstelling:

  architectuur, design en sculptuur vormen samen mijn grootste geluk.

  Wolfgang vertelt over hoe hij de grote gevelstructuren moest bijwerken met mastiek, zijn haren

  wit van het stof.

  De weg die ik heb afgelegd, is wel bijzonder: ik ben begonnen in de architectuur, daarna behaalde

  ik een licentie moderne geschiedenis waarop ik een cursus beeldhouwen ging volgen. Tussendoor

  deed ik werk voor fi lmdecors om brood op de plank te brengen.

  Met de realisatie van ARCHITeCTonIC. beTongeVeLS (1958-1980) staat Wolfgang Bregentzer aan

  de voet van het Atomium, dat hem doet denken aan het onderwerp van zijn thesis: de Expo 58

  (gezien vanuit de invalshoek van de politiek en de propaganda), een onderzoek dat hij met Jos

  Gotovitch verderzette binnen CEGES (Centre dEtude Guerre et Socit Contemporaine).

  De ontmoeting met de architecten en moderne designers, de interviews die hij deed, de archieven

  die hij uitploos, wekten zijn belangstelling voor de naoorlogse creatie maar gaven hem vooral een

  neus voor innovatie.

  Terwijl ik deze vormen goot, beleefde ik fysiek het werk van deze grote ontwerpers. Breuer,

  Brodzki hebben de eenvoudige functie overstegen. Hun zoeken naar vormen gaat verder dan

  een architecturale respons: het is verwant aan een sculptuur.

  Kijken hoe het licht op deze stukken valt, waar ze ook staan, dat is subliem!

  Vandaag werkt Wolfgang rond meubilair en stukken in een beperkte oplage. Hij houdt er niet van

  zichzelf designer te noemen, maar hij creert en ontwikkelt wel collecties op maat zoals zijn betonnen

  banken die hij speciaal voor de tentoonstelling ARCHITeCTonIC. beTongeVeLS (1958-1980) ontwierp.

  Ik richt mijn onderzoek op de toekomst, ik ben gefascineerd door het materiaal: in het bijzonder

  het gieten van composietmaterialen en beton. Mijn atelier is een echt laboratorium!

  DESIGNERWOLFGANG BRETZENGER

  ATOMIUM

  | A

  RC

  HIT

  EC

  TO

  NIC

  | PERSDOSSIER

  _ 1

  5

 • INFO & CONTACTEXPO

  CATALoguS ARCHITeCTonIC. beTongeVeLS (1958-1980)

  Het Atomium introduceert hierbij ook een nieuw soort publicatie.

  De catalogus van de tentoonstelling is ruimer opgevat en is tevens

  een naslagwerk op het gebied van architectuur en beton. Het rijke en

  kwalitatief hoogstaande tekst- en beeldmateriaal verschaft aanvul-

  lende informatie die het bezoek aan ARCHITeCTonIC. beTongeVeLS

  (1958-1980) nog interessanter maakt.

  Gesloten formaat 185 x 205 mm, 156 paginas, kleur, 12

  KIndeRATeLIeRS

  Atelier : de STAd en HAAR geVeLS.

  Voor scholen tijdens de duur van de tentoonstelling.

  Voor individuele bezoekers op zaterdag 11 februari en zaterdag 10 maart

  en tijdens de namiddagen van de Krokusvakantie en de Paasvakantie.

  Voor meer informatie en inschrijving: www.atomium.be/kids

  InFo en ConTACT

  Inge Van Eycken, persrelaties

  [email protected]

  0479/95 05 94

  Arnaud Bozzini, verantwoordelijke voor tentoonstellingen

  [email protected]

  0476/53 20 31

  ATOMIUM

  | A

  RC

  HIT

  EC

  TO

  NIC

  | PERSDOSSIER

  _ 1

  6