Arcadis presentatie nl 2012

of 65 /65
Imagine the result Voorstelling ARCADIS Creating balance

Embed Size (px)

description

Presentatie ARCADIS Belgium met overzicht diverse diensten.

Transcript of Arcadis presentatie nl 2012

Page 1: Arcadis presentatie nl 2012

Imagine the result

Voorstelling ARCADIS

Creating balance

Page 2: Arcadis presentatie nl 2012

Wat houdt u wakker?

Page 3: Arcadis presentatie nl 2012

Tijd en kennis zijn schaars

Ingenieurs, milieudeskundigen,

vergunningenexperts… van ARCADIS

nemen uit handen

Page 4: Arcadis presentatie nl 2012

De regelgeving is complex

ARCADIS, expert in

milieueffectrapporten, bouw-, milieu- en

andere vergunningen, regels en wetten,

procedures…

Page 5: Arcadis presentatie nl 2012

De omgeving is complex

Overheden, buurtbewoners,

milieuorganisaties, werknemers…

ARCADIS heeft inzicht in de

stakeholders

Page 6: Arcadis presentatie nl 2012

Energie is duur

ARCADIS, energiespecialist

Page 7: Arcadis presentatie nl 2012

De toekomst iswaardevol

ARCADIS zweert bij duurzame

oplossingen: win-win voor uw

organisatie, mens én milieu

Page 8: Arcadis presentatie nl 2012

Wie we zijn

Page 9: Arcadis presentatie nl 2012

Wat we doen

Adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en

managementdiensten

op het vlak van infrastructuur, water, milieu en

gebouwen

voor overheden en private klanten

Page 10: Arcadis presentatie nl 2012

Onze aanpak

• Focus op de klant

• Strategische partner

• Samenwerking op maat

• Onestopshopping

• Beproefd innovatief

• Pragmatische aanpak

• Oog voor veiligheid

Page 11: Arcadis presentatie nl 2012

Onze missie

Wij willen hét referentiebureau zijn in

Vlaanderen, Brussel en Wallonië voor

complexe projecten in onze werkdomeinen

Page 12: Arcadis presentatie nl 2012

Integrale dienstverlening

Page 13: Arcadis presentatie nl 2012

Eén enkele partner voor uw traject• Advies, vergunningen, studie

• Ontwerp, engineering, on site coördinatie en

projectmanagement

• Nazorg en facility management

Page 14: Arcadis presentatie nl 2012

Vele disciplines onder één dak• Infrastructuur, ruimte & verkeer

• Water

• Milieu

• Gebouwen & Installaties

• Projecten op locatie

Page 15: Arcadis presentatie nl 2012

Kristalhelder advies

• Planologisch advies

• Ruimtelijk-economisch advies

• Duurzaamheidsadvies

• Milieuadvies

• Bodemadvies

• Energieadvies

• Strategisch advies

• Productadvies (REACH)

• Transactieadvies

• …

Page 16: Arcadis presentatie nl 2012

Wegwijs in procedures

• Planologische attesten

• Ruimtelijk uitvoeringsplan

• Passende beoordeling (impact op de natuur)

• Mobiliteitseffectenrapport

• Milieueffectenrapport

• Milieuvergunningen

• Stedenbouwkundige vergunningen

• Watertoets

• …

Page 17: Arcadis presentatie nl 2012

Richting-gevende

studies

• Haalbaarheidsstudies

• Bouwstudies

• Energiestudies

• Infrastructuurstudies

• Bodemstudies

• Waterstudies

• Milieustudies

• Geluidsstudies

• Product risk assessments

• …

Page 18: Arcadis presentatie nl 2012

Ontwerp en engineering

• Alle mogelijke bouwwerken in alle sectoren

• Groenaanleg

• Bedrijventerreinen

• Windmolenparken

• Warmtekrachtkoppeling- en biomassa-

installaties

• Lucht- en waterzuiveringsinstallaties

• Bodemsanering

• Lawaaibestrijding

• Infrastructuur, wegenissen en riolering

• …

Page 19: Arcadis presentatie nl 2012

Uitvoering en nazorg

• Helder lastenboek

• Werftoezicht

• Budgetbewaking

• Multidisciplinaire constructiemanagers voor

de uitvoeringsopvolging

• Technisch of total facility management,

verrijkt door knowhow uit ontwerp- en

engineeringfase

• Sanering volgens GRIP ® (guaranteed

remediation program)

Page 20: Arcadis presentatie nl 2012

Legal monitoring

Diverse klanten België

Imagine

Steeds up-to-date zijn met

nieuwe milieuwetgeving

Controle door overheid zonder

zorgen tegemoet gaan

The Result

Geen milieu-inbreuken of

-overtredingen

• Klant: industrie

• Opdracht:

Opvolging milieuwetgeving,

regelmatige rapportage en

‘early warning’-systeem

• Eigen software ‘ARCALEX’

Page 21: Arcadis presentatie nl 2012

HAtric kantoorgebouw

Hasselt

Imagine

Perfecte combinatie van

economie, ecologie en emotie

in één kantoor

The Result

Uiterst duurzaam,

energiezuinig en comfortabel

kantoor met opvallende

versluierde voorgevel

• Klant: Reiger II

• Investering: € 4 mio

• Architect: Holistic

Architecture 50|5

• Timing: 2007-2008

• Opdracht: consultancy

duurzaam bouwen en

technische ondersteuning

tijdens werffase

Page 22: Arcadis presentatie nl 2012

REACH Implementatie

Wereldwijd

Imagine

Uitdagingen van REACH

correct en kostenefficiënt

aangaan

The Result

REACH-oplossingen op maat,

om regelgeving efficiënt in te

voeren en in de toekomst

REACH-conform te blijven

• Klant: uit diverse sectoren

• Opdracht: Diverse REACH

Implementation Projects met

behulp van onze

geïntegreerde

dienstverlening inzake

Global Product Stewardship

Page 23: Arcadis presentatie nl 2012

Omlegging Witte Nete

Dessel

Imagine

Een natuurlijke rivier met rijke

fauna en flora

The Result

Meanderende Witte Nete met

herstel beschermde habitats;

Inbev-Latour prijs Leefmilieu

2007.

• Klant: S.C.R. Sibelco

• Timing: 2005-2008

• Opdracht:

omleggingsvoorstel en

monitoring biologisch herstel

Page 24: Arcadis presentatie nl 2012

Sanering

Vilvoorde

Imagine

Woonwijk op gezonde bodem

The Result

Sanering met innovatieve

injectietechnieken en

natuurlijke producten (melasse

+ persulfaat)

• Klant: Akzo Nobel

• Timing: pilootproeven en

opstellen saneringsproject

2006-2007 l opstart en

opvolging sanering 2008

• Opdracht: milieukundige

begeleiding van sanering

Page 25: Arcadis presentatie nl 2012

Beverdonk

Grobbendonk

Imagine

Watergebonden

bedrijventerrein 60 ha met

natuurinrichtings-project als

volwaardig onderdeel

The Result

CO2-neutraal bedrijventerrein

met containerterminal langs

Albertkanaal

• Klant: nv De Scheepvaart

• Investering: € 3 mio

• Timing: 2008 - ongoing

• Opdracht: totaaltraject van

concept, mobiliteits- en

milieueffectenonderzoek,

inrichting en ontwerp tot

werfopvolging,

projectmanagement en

subsidiebegeleiding

Page 26: Arcadis presentatie nl 2012

Hervergunning

Bekaert

Zwevegem

Imagine

Diverse studies en dossiers

opstarten en bespreken ter

voorbereiding van milieu-

vergunningsaanvraag

The Result

Een nieuwe milieuvergunning

voor 20 jaar

• Klant: Bekaert NV

• Timing: 2008-2009

• Opdracht: ontheffingsnota,

watertoets, technische

voorstudies (emissies, afval,

afvalwater, …), dossier,

onderhandeling, …

Page 27: Arcadis presentatie nl 2012

Nieuwe STEG-

centrale voor Essent

Genk

Imagine

Een nieuwe gasgestookte

energiecentrale die energie

levert voor 600.000 gezinnen.

The Result

License to Produce

• Klant: Essent (RWE)

• Timing: 2009 - 2014

• Opdracht: MER,

milieuvergunning,

energiestudie, civil

engineering,

stedenbouwkundige

vergunning

Page 28: Arcadis presentatie nl 2012

Energieprojecten

België

Imagine

Lagere energiefactuur en reeks

incentives van de Vlaamse

Overheid

The Result

Energiedoorlichting resulterend

in energieplan met

verbeteringsmaatregelen op

vlak van energie-efficiëntie

• Klant: Alural, Cargil Malt, Daf

Trucks, Dow, Plastal, Praxair,

Sara Lee, …

• Opdracht: energieplannen

opstellen in kader van

Besluit Energieplanning en

Auditconvenant

Page 29: Arcadis presentatie nl 2012

Masterplan tegen

overstromingen

België / Vlaanderen

Imagine

Hoe omgaan met extreme

overstromingen?

The Result

Ontwikkeling methodologie die

steunt op de vier A’s

(awareness, avoidance,

alleviation, assistance) en de

toepassing ervan in twee

pilootgebieden Woluwe en

Dijle

• Klant: VMM

• Investering: € 350 000

• Timing: 2009 -2011

• Opdracht:

beleidsondersteuning ivm

overstromingsrisico’s

Page 30: Arcadis presentatie nl 2012

CO2-nulmeting

Gent

Imagine

Daling van de CO2-uitstoot

The Result

CO2-nulmeting voor basisjaar

(1990), referentiejaar (2007) en

toekomstscenario (2020) en

actualisatietool om CO2-

emissie te berekenen

• Klant: Stad Gent

• Investeringsbedrag: €60 000

• Timing: ~ 1 jaar

• Opdracht: nulmeting (basis

en referentie),

toekomstscenario (2020 –

BAU) en ontwikkeling

actualisatietool

Page 31: Arcadis presentatie nl 2012

Onthaalgebouw

Geel

Imagine

Stijlvol, multifunctioneel én

energiezuinig onthaalgebouw

The Result

Duurzaam onthaalgebouw met

ondergrondse

energierecuperatie via

energiepalen als Belgische

primeur

• Klant: Janssen

Pharmaceutica

• Investering: € 7,95 mio

• Architectenbureau Van Acker

& Partners

• Timing: 2005-2008

• Opdracht: studie funderingen

en structuur, ontwerp

technische installaties,

projectmanagement

Page 32: Arcadis presentatie nl 2012

Consultancy

duurzaam bouwen

Zaventem

Imagine

State of the art duurzaam

bedrijfsgebouw en -terrein

The Result

Via rating tools als BREEAM

wordt een duurzaam complex

in kaart gebracht en meerkost

tov klassieke inrichting

berekend

• Klant: Toyota Motor Europe

• Timing: 2006 - ongoing

• Opdracht: consultancy

duurzaam bouwen,

coördinatie facility

management

Page 33: Arcadis presentatie nl 2012

Woonzorgcentrum Ter

Bleeke

Malle

Imagine

Nieuw woonzorgcentrum met

voldoende kamers en

assistentiewoningen

The Result

60 rusthuiskamers, 20

assistentiewoningen,

dienstencentrum en grootkeuken,

aanwezigheid van binnentuinen,

patio, parkeerplaatsen,

petanquebaan en Finse piste

• Klant: OCMW Malle

• Investeringsbedrag: €10,5 mio

• Timing: 2002 – 2010

• Architect: AMV architecten

• Opdracht: studie stabiliteit en

technieken, omgevingswerken,

EPB en begeleiding bij

aanbesteding en uitvoering.

Page 34: Arcadis presentatie nl 2012

Investeringszone

Petroleum Zuid

Antwerpen

Imagine

Nieuwe bestemming voor

historisch vervuilde site van 75

ha

The Result

Saneringsconcept in functie

van herontwikkeling vervuilde

stadskanker tot hoogwaardig

bedrijventerrein met ruimte

voor recreatie en

voetbalstadion

• Klant: PMV, Stad Antwerpen,

Gemeentelijk Havenbedrijf,

AG Vespa

• Timing: 2008-2009

• Opdracht: Gedetailleerd

bodemonderzoek en

bodemsaneringsproject incl.

pilootproeven

Page 35: Arcadis presentatie nl 2012

Kringloopsluiting voor

energie en water

Kallo

Imagine

Nullozing voor afvalwater in

één van de modernste en

zuinigste gipskartonlijnen ter

wereld

The Result

Lozing afvalwater omgebogen

naar hergebruik water en

energie. Geen investering in

waterzuivering, maar aan-

zienlijke jaarlijkse besparing.

• Klant: Saint-Gobain Gyproc

Belgium

• Timing: 2004 – 2006

• Opdracht: conceptkeuze,

begeleiding klant bij

procesombouw

Page 36: Arcadis presentatie nl 2012

Shell Servicestations

snelweg

BeLux

Imagine

Groen en energievriendelijk

servicestation perfect

geïntegreerd in de omgeving

The Result

Volledig herdacht snelweg-

servicestation. Duurzame

gebouwen met score

« Uitstekend » bij Breeam-

preassessment.

• Klant: Stramien

• Timing: 2009 - ongoing

• Opdracht: detailengineering,

ontwerp,

projectmanagement, EPB

Page 37: Arcadis presentatie nl 2012

Nieuwe productiesite

met kantoor

Zutendaal

Imagine

Productieproces als sturende

factor bij ontwerp van fabriek

The Result

Nieuwe site voor fabricage van

vloerplaten op zorgvuldig

geselecteerde locatie op basis

van doelgerichte parameters

• Klant: Echo

• Investering: € 21 mio

• Architect: Archiles

• Timing: 2008-2010

• Opdracht: locatiestudie,

milieuvergunningstraject,

bouwstudie, stabiliteit, studie

technieken,

detailengineering machines

Page 38: Arcadis presentatie nl 2012

Nieuw administratief

centrum

Houthalen-Helchteren

Imagine

Een gebouw met het laagste E-

peil van het land

The Result

Een uiterst duurzaam, nieuw

administratief centrum met een

gemeentehuis, bibliotheek,

politiekantoor, OCMW, kantoren

en gemeenschappelijke ruimtes

• Klant: AGB “Masterplan” van

Houthalen-Helchteren

• Timing: 2009 – 2012

• Architect: Holistic Architecture

50|5

• Opdracht: Studie stabiliteit en

alle technieken inzake

duurzaam bouwen

Page 39: Arcadis presentatie nl 2012

Stadsplein, bibliotheek

en ondergrondse

parking

Genk

Imagine

Een plek waar wonen, zich

ontspannen, winkelen en

cultuur beleven gemakkelijk te

combineren zijn

The Result

Eén grote flaneerzone van

stadhuis tot Grote Markt

verbindt de twee stadsdelen

• Klant: Vlaamse Overheid

• Investering: € 10,4 mio

• Architect: a2o-architecten

• Timing: 1998-2006

• Opdracht: integraal project

Page 40: Arcadis presentatie nl 2012

Bedrijvencentrum voor

ruimtevaartindustrie

Transinne

Imagine

Ecologie en aparte architectuur

verenigd in één gebouw

The Result

Nieuw ecologisch

bedrijvencentrum in massief

hout met een gevel van

fotovoltaïsche panelen

• Klant: Idelux

• Investering: € 4 mio

• Architect: Philippe Samyn

and Partners

• Timing: 2008-2009

• Opdracht: Studie (duurzame)

technieken stabiliteit, HVAC,

elektriciteit, sanitair

Page 41: Arcadis presentatie nl 2012

Past Model Spare

Parts Plant

Valenciennes

Imagine

Gespecialiseerde productie-

eenheid voor metalen

reserveonderdelen van Yaris

The Result

Gebouwd in recordtijd dankzij

vlotte samenwerking Franse

collega’s.

• Klant: Toyota

• Timing: 2004-2006

• Investering: € 22 mio

• Opdracht: volledige

engineering en project

management tijdens ontwerp

en uitvoering

Page 42: Arcadis presentatie nl 2012

Partnership

België

Imagine

Autonome uitwerking van

diverse trajecten door ervaren

partner

The Result

Van netwerkaanpassingen en

–uitbreidingen voor

hoogspanningsonderstations

tot kabeltrajecten, alles wordt

uitgewerkt volgens de

standaarden van de klant

• Klant: Elia Engineering

• Timing: raamcontract

• Opdracht: Autonoom

uitwerken van diverse

opdrachten van voorontwerp

tot werfopvolging

Page 43: Arcadis presentatie nl 2012

Hoofdkwartier ‘in staal’

langs de Maas

Luik

Imagine

Representatieve hoofdzetel

voor staalconcern

The Result

Energiezuinig

kantorencomplex inclusief

restaurant met een maximaal

gebruik van staal

• Klant: ArcelorMittal

• Investering: € 8,34 mio

• Architect: Art & Build

• Timing: 2007-2008

• Opdracht: Studie stabiliteit

en technieken (HVAC,

elektriciteit, sanitair, IT, liften)

Page 44: Arcadis presentatie nl 2012

Productievestigingen

voor tandwielkasten

India en China

Imagine

Wereldwijd fabrieken bouwen

volgens Belgische technologie

The Result

2 nieuwe volledig

geïntegreerde

productievestigingen voor

tandwielkasten en

aandrijvingen voor

windturbines

• Klant: Hansen Transmissions

• Timing: 2007 - 2010

• Opdracht: Engineering

technieken, implementatie

Belgische technologie en

processen in Aziatisch

klimaat, projectopvolging ter

plaatse

Page 45: Arcadis presentatie nl 2012

Nieuwe wasserij

Lokeren

Imagine

Ultramoderne industriële

wasserij met distributie-

eenheid

The Result

Optimaal ingeplant

gebouwencomplex dat perfect

bestand is tegen hoge

vochtigheidsgraad

• Klant: Initial Textile Services

• Timing: 2005 - 2007

• Opdracht: Ontwerp,

vergunningsaanvraag,

opvolging en volledig

projectmanagement

Page 46: Arcadis presentatie nl 2012

KBC Consolidatie van 22

bestaande data centers in een

twin data center in Hongarije

• Oppervlakte

• 2 x 2.000 m² netto

• 2 x 5.000 m² bruto

• TIER 3 classificatie

• 750 W/m² (> tot 1.500 W/m²)

• Investering: 50 mio EUR

• Ism lokale partners

• Timing:

• Operationeel eind 2011

• Services ARCADIS:

• Locatiestudie

• Programmadefinitie

• Project management

• Coördinatie lokale partners

• Detailed Engineering

• Construction management

• Coördinatie oplevering

Page 47: Arcadis presentatie nl 2012

Galeries de la Toison

d’Or

Brussel

Imagine

Opwaardering oude pronkstuk

Brussels winkelcentrum met

bestaande infrastructuur

The Result

Moderne shopping mall, met

een totale winkeloppervlakte

van bijna 15.000m².

• Klant: familie Gillion

• Investering: € 25 mio

• Opdracht: coördinatie

renovatiewerken, advies

duurzame technieken

Page 48: Arcadis presentatie nl 2012

Donkoeverpark

Berlare

Imagine

Culturele en recreatieve

aantrekkingspool voor

dagtoeristen en buurtbewoners

The Result

Groene long aan één van de

mooiste meren van België, met

museum, festivalhal met

tribune, natuureducatief

bezoekerscentrum en parking

• Klant: gemeente Berlare

• Investering: € 1,17 mio

• Timing: 2008 - 2009

• Opdracht: Voorontwerp,

ontwerp, subsidiedossier

Toerisme Vlaanderen, bouw-

aanvraag, aanbesteding,

veiligheidscoördinatie

ontwerp + uitvoering,

technisch verslag, leiding der

werken

Page 49: Arcadis presentatie nl 2012

Productiesite banden

voor mijnbouw

Brazilië

Imagine

Nieuwe overzeese

productievestiging

The Result

Realisatie binnen strikte termijn

en budget dankzij

internationale samenwerking

• Klant: Michelin

• Timing: 2005-2007

• Investering: € 75 mio

• Opdracht: volledige

engineering en project

management tijdens ontwerp

en uitvoering

Page 50: Arcadis presentatie nl 2012

NV Kanaalkom

Woon-en

winkelcomplex

• Bouwprogramma:

• 330 wooneenheden

• Handelsruimte - 33.000 m²

• Horeca - 5.000 m²

• kantoren en diensten -

9.000 m²

• Ondergrondse parking -

2600 plaatsen

• Architect: De Gregorio

• Investering: € 145 mio

• Timing:

• Bouwvergunning: Q4 2010

• Uitvoering: 2012– 2014

• Opdracht ARCADIS:

• Studie stabiliteit

• Studie technieken

• Consultancy duurzaam

bouwen

Page 51: Arcadis presentatie nl 2012

Distributiecenter

Ghlin Baudour

• Bouwprogramma:

• Kantoren - 4.500 m²

• Opslagloods - 37.000 m²

• Investering: 50 mio EUR

• Timing:

• 2009-2011

• Opdracht ARCADIS:

• Milieustudies

• Studie stabiliteit

• Studie technieken

• LEED certificatie

• Consultancy duurzaam

bouwen

• infrastructuur

Page 52: Arcadis presentatie nl 2012

Opwaardering tot

modelsite

Vorst (Brussel)

Imagine

Modelsite inzake bouwkunde,

technieken en facilities

The Result

Optimaal projectteam

bestaande uit facility

engineering Audi en ARCADIS

site based team

• Klant: Audi

• Timing: 2007-2010

• Opdracht: Projectcoördinatie

en facilitaire engineering van

bouw, burelen en technieken

(elek, automatisering,

HVAC…)

Page 53: Arcadis presentatie nl 2012

Diverse kantoor- en

corporate gebouwen

Brussel, Vlaanderen

en Wallonië

Imagine

Uw bouwkundige projecten

conform de nieuwste

technieken, tendensen en

wetgeving in externe handen

The Result

ARCADIS-team van program-

en projectmanagers voltooit

diverse investeringen en

renovaties

• Klant: BNP Paribas Fortis

• Timing: 2001 - 2013

• Opdracht:

Projectmanagement

bouwkunde en technieken

vanaf studie tot oplevering

Page 54: Arcadis presentatie nl 2012

Productontwikkeling,

productie,

ondersteuning

Zedelgem

Imagine

Optimaal projectteam

bestaande uit engineering

CNH en ARCADIS site based

team

The Result

Voortdurende product-

vernieuwing en materiaal-

aanpassingen, om

performantie van

oogstmachines te

optimaliseren• Klant: CNH (New Holland)

• Opdracht: mechanical

engineering

(productengineering) van

landbouwmachines

Page 55: Arcadis presentatie nl 2012

Managementoplossing

energie en milieu

Diverse locaties België

Imagine

Samenwerking op basis van

‘shared benefits’

The Result

ARCADIS denkt strategisch

mee inzake kostenstructuren

en bedrijfsprocessen op vlak

van aankoop,

documentbeheer, logistiek en

onderhoud

• Klant: Electrabel

• Timing: ‘80 - ongoing

• Opdracht: engineerstudies,

tekenopdrachten,

mechanische, elektrische,

bouwkundige en piping

opdrachten

Page 56: Arcadis presentatie nl 2012

Sloop van a tot z

Antwerpen

Imagine

Propere zone in Antwerpse

haven die in de toekomst

opnieuw benut kan worden

The Result

Succesvol slopen van 4

gebouwen verontreinigd met

asbest tot 1 m-mv, rekening

houdend met bodem-

saneringswerken op de site

• Klant: Borealis

• Timing: 2006-2007

• Opdracht: bestek en

aanbesteding,

projectmanagement tijdens

ontwerp, uitvoering en

rapportage

Page 57: Arcadis presentatie nl 2012

Facts & Figures

Page 58: Arcadis presentatie nl 2012

2011Eenmaking ARCADIS

Belgium nv/sa

2009Integratie Waalse bedrijven in ARCADIS

Engineering & Consulting sa

Slagkracht versterkt door gerichte overnames

2008

Studiebureau VDS,

Haaltert

2008

Integratie Vlaamse

bedrijven in

ARCADIS Belgium

nv

1995

Aansluiting bij

ARCADIS

1991

D’Hoore Soft,

Gent

1990

Weribo,

Heist-op-den-Berg

1983

Studiebureau

Puls, Geel

1981

Oprichting Gedas

2007

Aeolus, Diest l

milieutak van

Fugro, Mechelen

2006Ingénieurs bct,

Luik en Bastogne l Ecolas, Antwerpen en Gent l Euras,

Gent

2005

SWK, Gent l

Constructor,

Antwerpen l CW,

Oostende

2003

Fally-D.-J.,

Charleroi l Domus

Nitida, Turnhout

2000

Enviras

1998

Lapere, Kortrijk l

Starke Diekstra,

Sint-Niklaas

Page 59: Arcadis presentatie nl 2012

Solide partner met

gezonde groei

Top 3 in België voor advies en engineering

omzet in miljoen EUR aantal medewerkers (FTE)

Page 60: Arcadis presentatie nl 2012

Dicht netwerk van kantoren

Brussel

Antwerpen (Berchem)

Gent

Hasselt

Charleroi

Luik

Page 61: Arcadis presentatie nl 2012

Wereldwijd netwerk met

stevige lokale

verankering

• 19.000 medewerkers en € 2,3 miljard omzet

• Globaal netwerk voor consistente kwaliteit voor

multinationale klanten in Europa, Noord- en

Zuid-Amerika en Azië

• Top 3 in Europa en top 9 wereldwijd

• Beursgenoteerd op Euronext

Page 62: Arcadis presentatie nl 2012

Organisatie-structuur

Page 63: Arcadis presentatie nl 2012

Juridische structuur

ARCADIS Belgium

Holding nv

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

ARCADIS Belgium nv/sa

Page 64: Arcadis presentatie nl 2012

Onze waarden en

pijlers

• Drie kernwaarden:

integriteit, ondernemerschap, alertheid

• Drie pijlers:

Focus op

klanten

Focus op

medewerkers

Operationele

uitmuntendheid

p r o f e s s i o n a l i s m e

Page 65: Arcadis presentatie nl 2012

IMAGINE THE RESULT