Arbeid als medicijn. Workshop tijdens congres Bewegen Werkt 2014.

of 10 /10
>> Workshop )jdens congres Bewegen Werkt 2014 Enschede 12 juni 2014 Bas Tomassen, algemeen directeur Arbeid als Medicijn

Embed Size (px)

description

Participatie maatschappij, Duurzame inzetbaarheid, Belastbaarheid, Medische objectivering, Voorbeeld uitwerking

Transcript of Arbeid als medicijn. Workshop tijdens congres Bewegen Werkt 2014.

Page 1: Arbeid als medicijn. Workshop tijdens congres Bewegen Werkt 2014.

A R B E I D E N G E Z O N D H E I D

www.ergatis.nl

>>  Workshop  )jdens  congres  Bewegen  Werkt  2014  

Enschede  12  juni  2014  Bas  Tomassen,  algemeen  directeur  

   

Arbeid  als          Medicijn  

   

Page 2: Arbeid als medicijn. Workshop tijdens congres Bewegen Werkt 2014.

Verhaallijn

12  juni  2014   Congres  Bewegen  Werkt!  |  Enschede   2  

Arbeid  als  medicijn  –  

Bewegen  werkt!  

ParEcipaEe  maatschappij  

Duurzame  inzetbaarheid  

Belastbaarheid  

Medische  objecEvering  

Voorbeeld  uitwerking  

Page 3: Arbeid als medicijn. Workshop tijdens congres Bewegen Werkt 2014.

De participatie maatschappij is een ingewikkeld speelveld

•  Vergrijzende  beroepsbevolking    

•  Toename  werknemers  met  chronische  en  arbeidsrelevante  aandoeningen  

•  Betaalbaarheid  sociale  zekerheid  en  gezondheidszorg  onder  druk  

•  Langer  doorwerken  (pensioenakkoord)  

•  AOouw  inkomensregelingen  voor  mensen  met  arbeidsbeperkingen  WAJONG,  WSW  (parEcipaEewet)  

•  Versoepeling  ontslagrecht  en  verbetering  rechtsposiEe  flexwerkers  (wet  Werk  en  Zekerheid)  

•  FNV  strijdbaar  tegen  verzuimpoliEe  en  over  onaYankelijke  posiEe  bedrijfsarts  

•  SER-­‐advies  over  toekomst  arbeidsgerelateerde  zorg    

12  juni  2014   Congres  Bewegen  Werkt!  |  Enschede   3  

Page 4: Arbeid als medicijn. Workshop tijdens congres Bewegen Werkt 2014.

Duurzame inzetbaarheid als trending topic

Sociaal  akkoord  

–  Iedereen  die  kan  werken,  gaat  werken  

–  Meer  mensen  (langer)  aan  het  werk  houden    

Vraagt  om  

–  Bescherming  en  ontwikkeling  van  werkvermogen  in  passend  werk  

–  Beheersing  van  beroep  op  inkomensvoorzieningen    

–  EffecEeve  arbeidsgerelateerde  zorg  (prevenEe,  curaEe  en  re-­‐integraEe)  

Borging  van  de  gouden  driehoek  Werk-­‐Inkomen-­‐Zorg  

–  Belastbaarheid  als  sleutelbegrip  

12  juni  2014   Congres  Bewegen  Werkt!  |  Enschede   4  

Page 5: Arbeid als medicijn. Workshop tijdens congres Bewegen Werkt 2014.

Belastbaarheid als sleutelbegrip

12  juni  2014   Congres  Bewegen  Werkt!  |  Enschede   5  

ZIEKTE  Gezondheidszorg  

 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID  Sociale  Zekerheid  

 

HERSTEL  Behandeling  

HERVATTING  Re-­‐integraEe  

BELASTBAARHEID  DiagnosEek  

Page 6: Arbeid als medicijn. Workshop tijdens congres Bewegen Werkt 2014.

Wat is belastbaarheid?

•  Lichamelijke  en  psychische  draagkracht  

•  Vertaalslag  van  medische  beperkingen  naar  arbeidsmogelijkheden  

•  Tegenhanger  van  belasEng  c.q.  draaglast  

•  Ondersteunend  aan  behandeling  en  herstel  

•  Privacy-­‐proof  begrippenkader  om  vorm  en  inhoud  te  geven  aan  passend  werk  (FML)  

•  Basis  voor  arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen  

12  juni  2014   Congres  Bewegen  Werkt!  |  Enschede   6  

Page 7: Arbeid als medicijn. Workshop tijdens congres Bewegen Werkt 2014.

Hoe stel je de belastbaarheid vast?

12  juni  2014   Congres  Bewegen  Werkt!  |  Enschede   7  

Page 8: Arbeid als medicijn. Workshop tijdens congres Bewegen Werkt 2014.

Medisch objectiveren

•  Dagverhaal  werknemer  (ADL)  

•  Lichamelijk  onderzoek  

•  InlichEngen  behandelaar(s)  

•  OnaYankelijke  medische  experEse  /  second  opinion  

•  Belastbaarheidsonderzoek  a.d.h.v.  prakEjktesten    

•  Toepassing  protocollen  en  richtlijnen  

De  eisen  aan  medische  objec/vering  nemen  toe  naarmate  ziekte  en  arbeidsongeschiktheid  langer  duren!  

12  juni  2014   Congres  Bewegen  Werkt!  |  Enschede   8  

Page 9: Arbeid als medicijn. Workshop tijdens congres Bewegen Werkt 2014.

Voorbeeld fysiek-functioneel belastbaarheidsonderzoek

•  Gestandaardiseerde  observaEe-­‐  en  meetmethode  (FCE/DBC/Ergometrie/Biometrie)  

•  Inzehen  bij  duidelijke  diagnose/prognose  maar  twijfel  over  benutbare  mogelijkheden  

•  PrestaEevermogen  in  arbeid  gerelateerde  handelingen  en  houdingen  

–  Tillen,  duwen,  trekken  

–  Hand-­‐/vingergebruik,  reiken  

–  Lopen,  staan,  zihen,  bukken,  knielen,  hurken  

•  Ganganalyse  en/of  condiEetest  

•  MeEng  kracht,  coördinaEe,  werktempo  en  duurbelasEng    

•  RegistraEe  (subjecEeve)  pijn  en  vermoeidheidsbeleving  bij  verloop  van  acEviteiten  

•  ConsistenEecheck  op  onderpresteren  (malengering)  

12  juni  2014   Congres  Bewegen  Werkt!  |  Enschede   9  

Page 10: Arbeid als medicijn. Workshop tijdens congres Bewegen Werkt 2014.

Demonstratie

•  Laurent  van  der  Kraats,  productmanager  FCE  /  Ergo  Control  

12  juni  2014   Congres  Bewegen  Werkt!  |  Enschede   10