Arbeid als medicijn. Workshop tijdens congres Bewegen Werkt 2014.

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Participatie maatschappij, Duurzame inzetbaarheid, Belastbaarheid, Medische objectivering, Voorbeeld uitwerking

Transcript of Arbeid als medicijn. Workshop tijdens congres Bewegen Werkt 2014.

  • 1. A R B E I D E N G E Z O N D H E I D www.ergatis.nl >>Workshop)jdenscongresBewegenWerkt2014 Enschede12juni2014 BasTomassen,algemeendirecteur Arbeidals Medicijn

2. Verhaallijn 12juni2014 CongresBewegenWerkt!|Enschede 2 Arbeidals medicijn Bewegenwerkt! ParEcipaEe maatschappij Duurzame inzetbaarheid Belastbaarheid Medische objecEvering Voorbeeld uitwerking 3. De participatie maatschappij is een ingewikkeld speelveld Vergrijzendeberoepsbevolking Toenamewerknemersmetchronischeenarbeidsrelevanteaandoeningen Betaalbaarheidsocialezekerheidengezondheidszorgonderdruk Langerdoorwerken(pensioenakkoord) AOouwinkomensregelingenvoormensenmetarbeidsbeperkingenWAJONG, WSW(parEcipaEewet) VersoepelingontslagrechtenverbeteringrechtsposiEeexwerkers(wetWerken Zekerheid) FNVstrijdbaartegenverzuimpoliEeenoveronaYankelijkeposiEebedrijfsarts SER-adviesovertoekomstarbeidsgerelateerdezorg 12juni2014 CongresBewegenWerkt!|Enschede 3 4. Duurzame inzetbaarheid als trending topic Sociaalakkoord Iedereendiekanwerken,gaatwerken Meermensen(langer)aanhetwerkhouden Vraagtom Beschermingenontwikkelingvanwerkvermogeninpassendwerk Beheersingvanberoepopinkomensvoorzieningen EecEevearbeidsgerelateerdezorg(prevenEe,curaEeenre-integraEe) BorgingvandegoudendriehoekWerk-Inkomen-Zorg Belastbaarheidalssleutelbegrip 12juni2014 CongresBewegenWerkt!|Enschede 4 5. Belastbaarheid als sleutelbegrip 12juni2014 CongresBewegenWerkt!|Enschede 5 ZIEKTE Gezondheidszorg ARBEIDSONGESCHIKTHEID SocialeZekerheid HERSTEL Behandeling HERVATTING Re-integraEe BELASTBAARHEID DiagnosEek 6. Wat is belastbaarheid? Lichamelijkeenpsychischedraagkracht Vertaalslagvanmedischebeperkingennaararbeidsmogelijkheden TegenhangervanbelasEngc.q.draaglast Ondersteunendaanbehandelingenherstel Privacy-proofbegrippenkaderomvormeninhoudtegevenaanpassendwerk(FML) Basisvoorarbeidsongeschiktheidsbeoordelingen 12juni2014 CongresBewegenWerkt!|Enschede 6 7. Hoe stel je de belastbaarheid vast? 12juni2014 CongresBewegenWerkt!|Enschede 7 8. Medisch objectiveren Dagverhaalwerknemer(ADL) Lichamelijkonderzoek InlichEngenbehandelaar(s) OnaYankelijkemedischeexperEse/secondopinion Belastbaarheidsonderzoeka.d.h.v.prakEjktesten Toepassingprotocollenenrichtlijnen Deeisenaanmedischeobjec/veringnementoenaarmateziekteen arbeidsongeschiktheidlangerduren! 12juni2014 CongresBewegenWerkt!|Enschede 8 9. Voorbeeld fysiek-functioneel belastbaarheidsonderzoek GestandaardiseerdeobservaEe-enmeetmethode(FCE/DBC/Ergometrie/Biometrie) Inzehenbijduidelijkediagnose/prognosemaartwijfeloverbenutbare mogelijkheden PrestaEevermogeninarbeidgerelateerdehandelingenenhoudingen Tillen,duwen,trekken Hand-/vingergebruik,reiken Lopen,staan,zihen,bukken,knielen,hurken Ganganalyseen/ofcondiEetest MeEngkracht,cordinaEe,werktempoenduurbelasEng RegistraEe(subjecEeve)pijnenvermoeidheidsbelevingbijverloopvanacEviteiten ConsistenEecheckoponderpresteren(malengering) 12juni2014 CongresBewegenWerkt!|Enschede 9 10. Demonstratie LaurentvanderKraats,productmanagerFCE/ErgoControl 12juni2014 CongresBewegenWerkt!|Enschede 10