April 2012

April 2012 page 1
April 2012 page 2
download April 2012

of 2

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

S&D Nieuwsbrieven

Transcript of April 2012

 • Op de voorbije gemeente-

  raad maakte SP-a-raadslid

  Luciana Costa bekend dat

  ze geen kandidaat meer is

  voor SP-a bij de komende

  verkiezingen.

  Luciana gelooft meer in

  het S&D-project en kiest

  voluit voor S&D. Ik ben

  zes jaar geleden in de

  politiek gestapt om een

  aantal projecten voor

  onze inwoners te reali-

  seren. Toekomstgericht

  voel ik aan dat dat beter

  kan

  S&D Sociaal en Democratisch is een politieke partij waarbij de mensen centraal staan.

  V.U. Jules DOultremont, Leliestraat 35, 3530 Houthalen-Helchteren www.sdhh.be

  Nieuwsbrief 5 april 2012 NIEUWSBRIEF

  Beste inwoners

  Jongeren zijn de toekomst,

  ook in onze gemeente! Ik

  ben dan ook blij dat het

  gemeentebestuur samen

  met het provinciebestuur

  de brandveiligheid van de

  jeugdlokalen in orde wil

  brengen. Als S&D pleiten we ervoor om dit voor

  lk verenigingslokaal te doen. We mogen echter

  niet vergeten dat deze verenigingen op

  vrijwilligers draaien. Hen opzadelen met veel

  administratie lijkt ons als S&D niet goed. We

  moeten elke vrijwilliger koesteren en blij zijn dat

  deze mensen de tijd en de moeite nemen om

  zich op een positieve manier in te zetten voor

  onze samenleving. Daarom moet dit project

  voor S&D gedragen worden door een gemeen-

  telijk ambtenaar die de verenigingen hier voor

  100% in ondersteunt en het dossierwerk voor de

  vrijwilligers verlicht.

  Voor S&D is vrijwilligersondersteuning trouwens

  een belangrijk thema. Omdat we geloven in het

  positieve van onze inwoners en de sterkte van

  onze verenigingen. Met de beste groeten,

  Jules DOultremont

  In 2010 registreerde de politie in onze gemeente liefst 454 meldingen van overlast.

  Het gaat hierbij vaak over drugsfeiten, lawaaioverlast, pesterijen of vandalisme.

  Uiteraard zijn we als S&D voorstander van maatregelen om dit soort van overlast te

  voorkomen aldus Melissa Bosmans en Rebecca Willems van S&D. We willen dan

  ook een fulltime jongerenwerker per wijk. Dat is nodig. De tijd dat jongeren enkel

  thuis en op school hun opvoeding meekregen, is voorbij. Steeds meer jongeren leren

  een aantal sociale vaardigheden op straat, samen met vrienden en vriendinnen.

  Maar aan het aantal overlastmeldingen te zien, loopt dat niet altijd van een leien

  dakje. De overlastproblemen zijn inderdaad groot. Daarom willen we als S&D ook

  gemeentelijke administratieve sancties invoeren. Hierdoor kan iedereen vanaf 14 jaar

  die overlast veroor-

  zaakt, effectief gestraft

  worden.

  Deze sancties bestaan

  in onze gemeente nog

  niet. Als S&D stellen we

  voor om dit stelsel van

  administratieve boetes

  snel in te voeren. Het is

  hoog tijd!

  Administratieve boetes zijn nodig om zaken als graffiti, zwerfvuil of vandalisme

  terug te dringen aldus Melissa Bosmans en Rebecca Willems van S&D.

  kan binnen S&D aldus Luciana. Bij S&D kom ik in een enthousiaste groep

  terecht die heel wat positieve plannen heeft voor de inwoners van onze

  gemeente. Politiek ten dienste van de mensen: dat is waar ik voor sta en dt is

  de reden waarom ik me beter thuisvoel bij S&D.

  Foto: vlnr Jules DOultremont, Luciana Costa,

  Stijn Van Dingenen en Olga Van de Vloed

  Vervuild slib naar REMO

  Raadslid Luciana Costa kiest voor S&D

  S&D wil administratieve sancties

  voor wie overlast bezorgt

  De voorbije weken is er 350 ton sterk vervuild

  metaalslib naar de REMO-stortplaats gevoerd. Het

  slib komt van het Zillebos in Genk. Het is zwaar

  vervuild met vliegassen en het goedje bevat hoge

  nikkel- en chroomconcentraties die kanker-

  verwekkend zijn en nierschade veroorzaken.

  Waarom afvoeren naar REMO? Als S&D vinden we het storten van deze zwaar

  vervuilde grond op het REMO-stort onaanvaardbaar

  aldus Olga Van de Vloed. We willen onderzoeken

  waarom de grond niet volgens het ex-situ

  grondreinigingsprincipe behandeld is. Hierbij wordt

  de verontreinigde grond ontgraven en ter plaatse

  gereinigd met mobiele installaties waarna de grond

  meteen voor verdere reiniging wordt afgevoerd naar

  een grondreinigingscentrum. Door de vervuilde

  smurrie in Helchteren te stockeren, verschuiven de

  risicos nu naar onze gemeente. Onverantwoord.

 • Onze wijken verstikken.

  We moeten n ingrijpen Als we niet snel aandacht schenken aan kwaliteitsvolle open ruimten binnen onze

  woonwijken, dan dreigen deze helemaal te verstikken aldus Stijn Van Dingenen en

  Jules DOultremont van S&D. Alles wordt volgebouwd. Volgestouwd. Kinderen

  kunnen niet meer buiten spelen, er wordt meer overlast ervaren, er ontstaan meer

  burenruzies, kortom: hoog tijd om het over een andere boeg te gooien. Binnen een

  moderne, gezonde ruimtelijke ordening is de integratie van open ruimten die

  kwaliteitsvol worden ingericht een noodzaak. De voorbije jaren is hier amper

  aandacht aan geschonken. Veel open ruimtes werden betonnen woondozen. Als

  S&D willen we dit een halt toeroepen.

  Ons alternatief plan voor MUVELD

  Het bestaande gemeenschapsgebouw van MUVELD in Helchteren zal weldra gesloopt worden.

  Als de huidige plannen worden gevolgd, dan verrijst op deze plek nadien een nieuw groot

  wooncomplex. Als S&D willen we dat niet. We willen de open ruimte van MUVELD behouden.

  Die ruimte moet kwalitatief worden ingericht voor de bestaande woonbuurt. Als S&D zijn we

  voorstander om dit plein een nieuw leven te geven in de vorm van parkeerruimten, een

  ontmoetingsplek met een petanqueplein en een wijkspeeltuin voor de kinderen van de buurt

  aldus Stijn Van Dingenen. Om onze visie concreet te maken, ontwikkelden wij onderstaand

  nieuw inrichtingsplan voor MUVELD.

  Ons plan houdt ook rekening met de

  parkeermogelijkheden voor de buurt en

  de school aldus Frans Thijs van S&D.

  S&D - ideeconcept voor de nieuwe invulling

  van het terrein van Muveld in Helchteren

  een nette parking

  petanqueplein

  Kinderspeelplek voor de buurt

  Dinsdag 24 april 12 om 20.00 uur in CC Casino, Varenstraat 22 HH

  Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde Gespreksavond naar aanleiding van 10 jaar euthanasiewet in Belgi

  Gastspreker Carl Geubbelmans is specialist in vragen over een waardig levenseinde.

  Hij brengt -met beeldmateriaal- een heldere kijk op de verschillende beslissingsmogelijkheden bij het

  levenseinde. Ruime mogelijkheid tot vragen stellen en gedachtewisseling.

  Organisatie: SEND ism. huisvandeMens en hvv-West-Limburg. Inkom 3 euro.

  Info: jrvliegen@hotmail.com.

  Onze woonkernen moeten leefbaar blijven. Het open terrein van MUVELD

  volbouwen zou ruimtelijk gezien een grote fout zijn. Dat willen we als S&D

  verhinderen aldus Stijn Van Dingenen, lijsttrekker van S&D.

  Laat ons uw mening weten over dit plan voor MUVELD via info@sdhh.be.

  Wij willen leefbare woonkernen

  aldus Stijn Van Dingenen en Jules DOultremont.