Apotheek & strategie: Hoe?Zo! - KU Leuven 2013. 10. 11.¢  kortrijk, 6 & 13...

Click here to load reader

download Apotheek & strategie: Hoe?Zo! - KU Leuven 2013. 10. 11.¢  kortrijk, 6 & 13 november 2013 Praktische

of 2

 • date post

  30-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Apotheek & strategie: Hoe?Zo! - KU Leuven 2013. 10. 11.¢  kortrijk, 6 & 13...

 • postuniversitair centrum

  postuniversitair centrum

  Apothekers in diAloog met hun rAAdgevers

  Apotheek & strategie: Hoe?Zo! Routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie

  kortrijk, 6 & 13 november 2013

  Praktische gegevens

  Data, tijdstip en plaats

  Woensdag 6 en 13 november 2013 van 20.00 tot 22.00 uur. ontvangst vanaf 19.30 uur met broodjes. ku leuven kulak, e. sabbelaan 53 te kortrijk.

  Inschrijving

  het inschrijvingsgeld bedraagt: - 235 euro voor sWAv-leden - 260 euro voor niet-leden inschrijven gebeurt elektronisch voor 30 oktober 2013 via http://puc.kuleuven-kulak.be.

  Als door de vlaamse overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden we betalingen via de kmo-portefeuille. meer informatie vindt u via www.kmo-portefeuille.be.

  Erkenning

  Als academische bevestiging van uw actieve deelname aan deze opleiding, ontvangt u na afloop een attest van deelname uitgereikt door het postuniversitair Centrum van de ku leuven kulak.

  tegemoetkoming van het Fonds 313 en accreditatie voor ziekenhuisapothekers werden aangevraagd. Let op: wanneer u kiest om de opleiding via opname te volgen, kunnen wij u geen attest overhandigen.

  Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

  Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak e. sabbelaan 53 – Be-8500 kortrijk T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98 info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

  gedrukt op milieuvriendelijk FsC papier v.u.: Wim malfait, e. sabbelaan 53, 8500 kortrijk

  u0088927 Tekstvak Kortrijk, 13 & 20 november 2013

 • Programma

  Tijdens deze opleiding wordt een praktische werkwijze aangebracht om het strategisch denken en doen op de apotheek te concretiseren. Door middel van (wetenschappelijk onderbouwde) concepten en handige checklists wordt duidelijk wat (bedrijfs-)strategie kan bijbrengen om de apotheek nog succesvoller te beheren.

  • Wat wordt er precies bedoeld met ‘strategie’? • Heeft een apotheek een strategie nodig? • Hoe kan er een werkbare strategie voor de apotheek

  uitgewerkt worden?

  In de opleiding staat interactie centraal en kunt u met de docent en de andere deelnemers van gedachten wisselen. Op het einde bent u in staat om een strategisch plan voor uw apotheek uit te werken.

  Docent

  Johan Vanhaverbeke, docent H.U.B. & EMS (Ehsal Management School)

  Opnames

  Deelnemers kunnen de opname van een gemiste sessie achteraf bekijken. Hiervoor heeft u een computer met internet nodig.

  Opnames

  Deelnemers kunnen de opname van een gemiste sessie achteraf bekijken. Hiervoor heeft u een computer met internet nodig.

  Apotheek & strategie: Hoe?Zo!

  Doelstelling de apotheek werkt in een snel evoluerende wereld. toenemende informatisering, e-commerce, opkomst van nieuwe en grotere groeperingen, invloed van belangengroepen, overheidsreglementering, macht van de leveranciers, … . het zijn uitdagingen die het uitbouwen van een apotheek er niet eenvoudiger op maken! Binnen de cyclus Apothekers in dialoog met hun raadgevers reiken we apothekers tijdens korte – vaak interactieve – opleidingen een theoretische achtergrond aan om hen in deze verschillende situaties te ondersteunen.

  Doelgroep de opleiding richt zich op zelfstandige apothekers en op apothekers in loondienst die als zelfstandig apotheker wensen te starten.

  Organisatie samenwerking tussen het postuniversitair Centrum van de ku leuven kulak en de sWAv (socio- Wetenschappelijk Apothekersvereniging).

  het Postuniversitair Centrum biedt vanuit de ku leuven kulak een brede waaier postuniversitaire opleidingen aan, in een kader dat ontmoeting en dialoog bevordert, gebruikmakend van moderne, interactieve en innovatieve leer- en werkvormingen. deze opleidingen zijn, geïnspireerd door recent wetenschappelijk onderzoek en de actualiteit en gericht op vragen en behoeften vanuit de professionele praktijk of persoonlijke ontwikkeling.

  SWAV is een wettelijk erkende beroepsvereniging voor apothekers uit alle disciplines: offi cina- (eigenaars, provisoren, adjuncten), hospitaal-, industrieapothekers, klinisch biologen, apothekersleraars,...

  oprechte dank ook aan Aprophar, Febelco en Flandria voor de promotionele ondersteuning