‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens...

30

Transcript of ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens...

Page 1: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van
Page 2: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

‘Ontwikkelen van responsieve

gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’

Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van Raemdonck

Kenniscentrum Urban Coaching & Education Bacheloropleiding Kleuteronderwijs

Erasmushogeschool Brussel

Page 3: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

‘Vlaanderen evolueert naar superdiversiteit’

De Standaard 06/01/2016

Page 4: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

GEZINSTAAL KLEUTERS IN NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS IN BRUSSEL

Schooljaar 12-13

Taalbarometer 2013 – BRIO – VUB

Schooljaar Homogeen NL Taalgemengd Homogeen FR Homogeen anderstalig

00-01 14,2% 23,4% 34,9% 27,5% (…)

12-13 9,2% 27,6% 30,1 33,2%

Page 5: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

•  bron

ONDERZOEK: LEERLINGNIVEAU

2KK: schoolse taalvaardigheid (bron: CTO) Kobi-tv maart 2011

AND NDL

% haalt wel norm 36,90% 63,64%

% haalt niet norm 63,10% 36,36%

Page 6: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

ONDERZOEK: LEERLINGNIVEAU SALTO: begin eerste leerjaar schoolse taalvaardigheid (bron CTO)

Groep NED Hoog opgeleid

NED Laag opgeleid

NIET NED Hoog Opgeleid

NIET NED Laag Opgeleid

TOTAAL

GEEN PROBLEEM

92,75% 89,39% 67,01% 55,22% 76,94%

RISICO 3, 63% 6,06% 23,71% 23,13% 13,27%

PROBLEEM 3,63% 4,55% 9,28% 21,64% 9,80%

Page 7: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

ONTWIKKELING SCHOOLSE TAALVAARDIGHEID

Page 8: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

VERWEVENHEID ONDERZOEK & ONDERWIJS

•  Bachelorproef opleiding

Kleuteronderwijs: vijfwekenstage in een school in de Brusselse onderwijscontext

•  Hoge concentratie

anderstalige, SES-kinderen

Page 9: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

Labo

Kinderen & studenten: onderzoekers

Page 10: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

Bachelorproef = Labo-hoek

•  Labo-hoek: onderzoekshoek met open materialen - doelgericht

•  Pedagogisch documenteren

•  Inspiratie bij Reggio Emilia

Page 11: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

Labo = uitdagende speel – en leerplek

Page 12: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van
Page 13: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

…met uitdagende, open materialen

Page 14: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van
Page 15: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van
Page 16: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

Pedagogisch documenteren

Page 17: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van
Page 18: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

•  Zichtbaar maken spel

•  Doel: inzicht in spel

& ontwikkeling kind •  Nieuw: reflecteren=

pedagogisch documenten en taalverwerving

•  Schooltaal

Page 19: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van
Page 20: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

Pilootfase mei 2015

Page 21: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

2014 – 2015: PILOOTFASE (4/05/15 – 5/06/15)

Reflectie- groepen

Lage taalvaardigheid Nederlands

+ SES

N=11

Hoge taalvaardigheid

Nederlands +

SES

N=11

Page 22: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

Resultaten pilootfase 2015

•  Wisselende kwaliteit

gespreksvaardigheden student – Weinig diepgang – Responsieve

gespreksstrategieën? – Kwaliteit?

è Training gespreksvaardigheden student

Page 23: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

Onderzoeksvragen 2016

•  Wat is het effect van analyse, inzicht en training in responsieve gespreksvoering op de kwaliteit van de leerkracht-kindinteractie?

•  Wat is de impact van een kwaliteitsverbetering van deze interactie op de taalontwikkeling (en de reflectievaardigheden) van kleuters?

Page 24: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

Responsieve gespreksstrategieën •  Kindgestuurd •  Lengte gesprekken •  Wat is reflecteren? •  Strategieën: – Uitlokken: open vragen, non-

verbale stimulans, … – Uitbreiden: doorvragen,

impliciete feedback, modelling, …

è Voorbereiding in opleiding

Page 25: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

Eindwerkstage 2016

•  Attitudepeiling gespreksstrategieën studenten: nulmeting – na de stage

è Bewustwording •  Attitudepeiling gespreksstrategieën

mentoren: nulmeting – na de stage

èBewustwording + opleiding mentorendag

Page 26: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

EINWERKSTAGE 2016

Reflectie- groepen

Lage taalvaardigheid

Hoge taalvaardigheid

Controle- groepen

Lage taalvaardigheid

Hoge taalvaardigheid

Page 27: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

Eindwerkstage 2016

•  Reflectie over evolutie en ervaringen: in eindwerkpresentatie

Page 28: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

Anouk Vanherf [email protected]

Page 29: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

Bibliografie Bethany K.B. Fleck, M. D. (2013). The effects of documentation on young children's memory. Early Childhood Research Quarterly , 568-577. Cabell, S. Q., Justice, L. M., McGinty, A. S., & Decoster, J. (2015). Teacher-child conversations in preschool classrooms: Contributions to children's vocabulary development. Early Childhood Research Quarterly (30), 80-92. Expertisenetwerk School of Education. (2013). Taalklare visie. Associatie KU Leuven. Foley, J., & Green, J. (2015). Supporting Children's Reflection with Phones and Tablets. Teaching Young Children , 3. Margot Meeuwig, W. S. (2007). Sporen van Reggio. Een introductie in de sporen-pedagogiek. Amsterdam: SWP Amsterdam.

Page 30: ‘Ontwikkelen van responsieve€¦ · ‘Ontwikkelen van responsieve gespreksstrategieën tijdens het reflecteren met jonge kinderen’ Anouk Vanherf, Annick Biesmans, Veerle Van

Rinaldi, C. (2006). In dialogue with Reggio Emilia: listening, researching and learning. Routledge: Psychology Press. Rinaldi, C. (2004). The relationship between documentation and assessment. Innovations in early education: the international Reggio exchange , 1-4. Taelman, H. (2013). De effectiviteit van woordenschatinterventies in de kleuterklas. Leuven: P-reviews editorial board. Test, J. E., Cunningham, D. D., & Lee, A. C. (2010). Talking with young children: How teachers encourage learning. Dimensions of Early Childhood , III (38), 3-14. Wijnen, H. (2010). Een onderzoek naar het reflecteren met kleuters op activiteiten in hoeken. Christelijke Hogeschool Ede, Pabo. Ede: Christelijke Hogeschool Ede.