Aon zorg en gezondheid

of 9 /9
Aon Hewitt Zorgen voor de beste zorg Hoe staat uw organisatie ervoor op het gebied van zorg en gezondheid? Wij nodigen u uit voor een bloeiend resultaat! Kijk op www.aon.nl/zorggezondheid

Embed Size (px)

description

Infographic 'Zorgen voor de beste zorg' Bedrijven investeren massaal in een professioneel gezondheidsbeleid. Logisch, want een goed bedrijfsresultaat is alleen mogelijk met gezonde medewerkers. De maatschappelijke ontwikkelingen en de impact op werkgevers wordt uiteengezet in een heldere infographic. Ook leest u wat u kunt doen en wat de voordelen zijn van het investeren in de gezondheid van werknemers.

Transcript of Aon zorg en gezondheid

  • 1. Zorgen voor de beste zorgHoe staat uw organisatie ervoor op het gebied van zorg en gezondheid?Wij nodigen u uit voor een bloeiend resultaat!Kijk op www.aon.nl/zorggezondheidAon Hewitt

2. Aon HeiwttZorgen voor de beste zorg2 3. Aon HeiwttZorgen voor de beste zorg3 4. Aon HeiwttZorgen voor de beste zorg4 5. Aon HeiwttZorgen voor de beste zorg5 6. Aon HeiwttZorgen voor de beste zorg6 7. Aon HeiwttZorgen voor de beste zorg7 8. Aon HeiwttZorgen voor de beste zorg8 9. Over AonAon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambitiesvan zijn clinten. In Nederland heeft Aon 9 vestigingen met 1.750 medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc in Londen, VerenigdKoninkrijk. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 66.000 medewerkers. Hiermee is Aon eenvan de grotere financile dienstverleners ter wereld. Aon plc is gespecialiseerd in financile en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aande effectenbeurs van New York (NYSE:AON). Ga naar www.aon.nl voor meer informatie over Aon en naar www.aon.com/manchesterunited ommeer te lezen over het wereldwijde partnership met Manchester United. 2014 Aon NederlandAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, ofopenbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen, of op enige andere manier, zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van Aon Hewitt.Hoe staat uw organisatie ervoor op het gebied van zorg en gezondheid?Wij nodigen u uit voor een bloeiend resultaat!Kijk op www.aon.nl/zorggezondheid